Registrace | Přihlášení


Diplomacie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945

Autor: Jan Němeček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace autorského kolektivu Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a Jan Kuklík dokumentuje vztahy mezi československou a francouzskou exilovou reprezentací v rovině politické a diplomatické v období od června 1940 do května 1945, tj. od ustavení prozatímní československé vlády v exilu a zároveň i od počátku formování hnutí Svobodných Francouzů do osvobození Československa., i osudy čs.

Sleva 20 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-čínské vztahy po roce 1989

Autor: Rudolf Fürst

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Čína je v Čechách tradičně velmi populární exotickou zemí, okouzlující svou starou kulturou. Současně představuje mimořádnou ekonomickou příležitost. Po roce 1989 se po dlouhé době opět naskytla šance otevřít s asijskou velmocí novou kapitolu bilaterálních vztahů, nezatížených ideologickými překážkami a politickým diktátem zvenčí. Čína se současně stala testem, do jaké míry je česká společnost

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Osvobozené Československo očima britské diplomacie

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Analytická monografe rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všímaly československého státoprávního uspořádání a politického systému, vztahu Československa k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státům, postavení německé

Sleva 20 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomacie

Autor: Jan Kavan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Původní cena 363,- Diplomacii, jejím dějinám a působení bylo věnováno velké množství zahraničních knih a studií. Žádná z nich se však nemohla neopírat o dějiny, a tak autoři, ať již vědomě či nevědomě, podléhali v pohledu na minulost historické tradici své země a zkoumali její úspěchy či neúspěchy na poli mezinárodní diplomacie nikoli objektivní analýzou, ale optikou národní. Jejich výklad tak

Sleva 3 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná diplomacie

Autor: Jana Peterková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou veřejné diplomacie, nikoli pouze jako s módním pojmem současnosti, ale jako s neoddělitelnou součástí mezinárodních vztahů. Autorka stručně popisuje základní charakteristiky veřejné diplomacie a zákonitosti její strategie. Pozornost je věnována také řadě problémů, které stále vyvolávají další diskusi, jako je například otázka specifik veřejné diplomacie

Sleva 3 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Zamyšlení nad českou diplomacií

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Usídlení Čechů ve středu Evropy rozhodlo o tom, že česká diplomacie vždy měla jistou evropskou dimenzi. Existence států jiných národů v bezprostředním sousedství českého státu nutila brát v úvahu vztahy s nimi, což vyžadovalo dobrou znalost národních odlišností a jejich pochopení a respektování včetně značné dávky tolerance při hledání vhodných forem vzájemných vztahů. Právě prostřednictvím

Sleva 3 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Advokát v EU

Autor: Stanislav Balík

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Původní cena: 269,- Kniha poprvé přináší české překlady právních předpisů o advokacii ve státech, v nichž budou po 1.5.2004 moci jako evropští advokáti působit též advokáti z ČR. Přehledy právních předpisů o advokacii jsou určeny advokátům, legislativcům, studentům a dalším právníkům. Kniha přináší zajímavý srovnávací materiál, pomůže nasměrovat českého zájemce o advokátní působení v zemích EU,

Sleva 5 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem u dodavatele

Advokacie včera a dnes

Autor: Stanislav Balík

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Tato učební pomůcka umožní čtenáři získat plastičtější obraz o advokacii, o vývoji tzv. advokátního práva a jevech spojených s poskytováním právní pomoci v různých bodobích. Dále usnadní při výuce seminární formou přistoupit k rozboru textů. V neposlední řadě pomůže diplomantům a dalším zájemcům o zaplňování "bílých míst" v historii advokacie při hledání a výběru pramenů pro jimi zvolené téma.

Sleva 3 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ)

Autor: Lucie Hindlsová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu. Co dokázal Clinton prosadit? Jaký je odkaz jeho administrativy? Co nového vnesl do blízkovýchodní politiky, kde kreativita je jednou z nejdůležitějších karet úspěchu? Proč skončila jednání Palestinců a Syřanů s

Sleva 12 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem

Kapitoly z obecných dějin - Panu profesorovi s láskou... - Panu profesorovi s láskou...

Autor: Kolektiv autorů - Václav Drška,Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Jednotlivé kapitoly potvrzují hlubokou, až do středověku zakořeněnou tradičnost řady postupů a stereotypů v mezinárodní politice a diplomacii. Zároveň přinášejí poznání, že vedle těchto neustále se

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Autor: Kolektiv autorů - Eduard Kubů,Jiří Šouša

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha, svým přístupem originální, sleduje diplomaticko-organizační dílo Masarykovy zahraniční akce ve Švýcarsku let 1915–16, a to nejen v perspektivě a porozumění jejích hlavních protagonistů, kteří ji vnímají jako dovršení emancipačního zápasu českého národa směřujícího k sebeurčení mimo rámec habsburské monarchie, ale i v perspektivě těch, kteří hájí celistvost Rakouska-Uherska a snaží se

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Věda a diplomacie - Nový rozměr mezinárodních vztahů - Nový rozměr mezinárodních vztahů

Autor: Pierre-Bruno Ruffini

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Autor se věnuje různým polohám vzájemného vztahu vědy a diplomacie: diplomacie může vědu podporovat, napomáhat realizaci a uplatnění vědeckých objevů, často naopak věda představuje jakýsi „katalyzátor“ rozvíjení diplomatických styků, prostředek k jejich vylepšení. Někdy se vědecké poznatky stávají základem pro zásadní mezinárodní jednání a dohody. Otázek, na něž tato kniha hledá odpověď, je

Sleva 27 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Les formulaires actes du XIII congres international diplomatique Paris, 2012 - actes du XIII…

Autor: Kolektiv autorů - Olivier Guyotjeannin,Laurent Morelle

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje dvacet pět příspěvků, které byly předneseny na 13. Mezinárodním diplomatickém kongresu v Paříži 3.– 4. září 2012, organizovaném Mezinárodní komisí pro diplomatiku s podporou École nationale de chartes, École pratique des hautes études a francouzských archivů. Příspěvky uvedené v knize mapují užívání a funkci formulářů v různých oblastech Evropy od Portugalska až po Rusko, v různém

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Autor: Zdeněk Veselý

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů. Kniha je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické

Sleva 3 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 534 Kč

Skladem

Kulturní diplomacie Číny a její regionální variace

Autor: Ondřej Klimeš

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Tato kniha představuje kulturní diplomacii Čínské lidové republiky v letech 2012–2017 jako jeden z prostředků, který jí má zajistit postavení světové ekonomické a politické velmoci. Podobně jako byla v rané a císařské Číně kulturní a civilizační autorita využívána k utváření vztahů s okolním světem, i současná Čína se snaží kulturu využít k nabytí měkké moci a k prosazení státních zájmů. Kulturní

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 256 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí