Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Diplomacie

Nejprodávanější v této kategorii

Česko-čínské vztahy po roce 1989

Autor: Rudolf Furst

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Čína je v Čechách tradičně velmi populární exotickou zemí, okouzlující svou starou kulturou. Současně představuje mimořádnou ekonomickou příležitost. Po roce 1989 se po dlouhé době opět naskytla šance otevřít s asijskou velmocí novou kapitolu bilaterálních vztahů, nezatížených ideologickými překážkami a politickým diktátem zvenčí. Čína se současně stala testem, do jaké míry je česká společnost

Sleva 22 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny diplomacie

Autor: Kolektiv autorů - Adamová Karolina,Křížkovský Ladislav

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

0 / 5
Stručné dějiny diplomacie jsou po desetiletích první přehlednou soubornou publikací k vývoji diplomacie od nejstarších dob až po současnost. Zaměřují se na klíčové diplomatické aktivity a zasazují je do širšího obecně historického rámce. Jsou založeny nejen na studiu literatury, ale i pramenů, z nichž některé jsou zde alespoň v úryvcích obsaženy. Vzhledem k bohaté diplomatické činnosti

Sleva 10 % z běžně ceny 710 Kč

Naše cena: 639 Kč

Skladem u dodavatele

Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta

Autor: Dejmek Jindřich

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomacie

Autor: Kolektiv autorů - Kavan Jan,Matějka Zdeněk,Ort Alexandr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Diplomacii, jejím dějinám a působení bylo věnováno velké množství zahraničních knih a studií. Žádná z nich se však nemohla neopírat o dějiny, a tak autoři, ať již vědomě či nevědomě, podléhali v pohledu na minulost historické tradici své země a zkoumali její úspěchy či neúspěchy na poli mezinárodní diplomacie nikoli objektivní analýzou, ale optikou národní. Jejich výklad tak byl silně ovlivněn

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejná diplomacie

Autor: Peterková Jana

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
50 % Výprodej
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou veřejné diplomacie, nikoli pouze jako s módním pojmem současnosti, ale jako s neoddělitelnou součástí mezinárodních vztahů. Autorka stručně popisuje základní charakteristiky veřejné diplomacie a zákonitosti její strategie. Pozornost je věnována také řadě problémů, které stále vyvolávají další diskusi, jako je například otázka specifik veřejné diplomacie

Sleva 50 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Advokát v EU

Autor: Balík Stanislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha poprvé přináší české překlady právních předpisů o advokacii ve státech, v nichž budou po 1.5.2004 moci jako evropští advokáti působit též advokáti z ČR. Přehledy právních předpisů o advokacii jsou určeny advokátům, legislativcům, studentům a dalším právníkům. Kniha přináší zajímavý srovnávací materiál, pomůže nasměrovat českého zájemce o advokátní působení v zemích EU, usnadní

Naše cena: 20 Kč

Skladem u dodavatele

Advokacie včera a dnes

Autor: Balík Stanislav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
"Tato učební pomůcka umožní čtenáři získat plastičtější obraz o advokacii, o vývoji tzv. advokátního práva a jevech spojených s poskytováním právní pomoci v různých bodobích. Dále usnadní při výuce seminární formou přistoupit k rozboru textů. V neposlední řadě pomůže diplomantům a dalším zájemcům o zaplňování ""bílých míst"" v historii advokacie při hledání a výběru pramenů pro jimi zvolené téma."

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ)

Autor: Lucie Hindlsová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu. Co dokázal Clinton prosadit? Jaký je odkaz jeho administrativy? Co nového vnesl do blízkovýchodní politiky, kde kreativita je jednou z nejdůležitějších karet úspěchu? Proč skončila jednání Palestinců a Syřanů s

Sleva 20 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Věda a diplomacie - Nový rozměr mezinárodních vztahů

Autor: Pierre Bruno Ruffini

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Autor se věnuje různým polohám vzájemného vztahu vědy a diplomacie: diplomacie může vědu podporovat, napomáhat realizaci a uplatnění vědeckých objevů, často naopak věda představuje jakýsi „katalyzátor“ rozvíjení diplomatických styků, prostředek k jejich vylepšení. Někdy se vědecké poznatky stávají základem pro zásadní mezinárodní jednání a dohody. Otázek, na něž tato kniha hledá odpověď, je

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Československo-franc. vztahy v diplomat. jednáních 1940-1945

Autor: Kolektiv autorů - Kuklík Jan (ed.),Nováčková Helena (ed.)

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Publikace autorského kolektivu Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a Jan Kuklík dokumentuje vztahy mezi československou a francouzskou exilovou reprezentací v rovině politické a diplomatické v období od června 1940 do května 1945, tj. od ustavení prozatímní československé vlády v exilu a zároveň i od počátku formování hnutí Svobodných Francouzů do osvobození Československa., i osudy čs.

Sleva 22 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Osvobozené Československo očima britského diplomata

Autor: Kolektiv autorů - Kuklík Jan,Němeček Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Analytická monografi e rozebírá zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základě analýzy shromážděných informací postihnout podstatu československých poválečných problémů. Zprávy si nejvíce všímaly československého státoprávního uspořádání a politického systému, vztahu Československa k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státům, postavení německé

Sleva 22 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Zamyšlení nad českou diplomacií

Autor: Ort Alexandr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Usídlení Čechů ve středu Evropy rozhodlo o tom, že česká diplomacie vždy měla jistou evropskou dimenzi. Existence států jiných národů v bezprostředním sousedství českého státu nutila brát v úvahu vztahy s nimi, což vyžadovalo dobrou znalost národních odlišností a jejich pochopení a respektování včetně značné dávky tolerance při hledání vhodných forem vzájemných vztahů. Právě prostřednictvím

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z obecných dějin - Panu profesorovi s láskou...

Autor: Kolektiv autorů - Václav Drška, Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Tato kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Autor: Kolektiv autorů - Eduard Kubů, Jiří Šouša

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně neobyčejně zdatných jednotlivců se značnou dávkou předvídavosti a porozumění světovému válečnému konfliktu, ale i reálně napínavým komplikovaným souborem příběhů. Onen velký viditelný příběh politický, legitimizující vytvoření

Sleva 22 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Romská otázka

Autor: Klára A. Samková

publisher: Blinkr

0 / 5
„Romská otázka“je populárně pojatá, avšak na vědeckých základech postavená práce, zabývající se psychologickými příčinami sociálního vyloučení Romů. Svou předmluvou práci podpořili Fedor Gál a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Sleva 6 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria - Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II,…

Autor: Lenka Blechová

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele

Les formulaires - actes du XIII congres international diplomatique Paris, 2012

Autor: Olivier Guyotjeannin , Laurent Morelle

publisher: Karolinum

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje dvacet pět příspěvků, které byly předneseny na 13. Mezinárodním diplomatickém kongresu v Paříži 3.– 4. září 2012, organizovaném Mezinárodní komisí pro diplomatiku s podporou École nationale de chartes, École pratique des hautes études a francouzských archivů. Příspěvky uvedené v knize mapují užívání a funkci formulářů v různých oblastech Evropy od Portugalska až po Rusko, v různém

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele