Registrace | Přihlášení


Evropská a světová politika

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
23 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 23 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939

Autor: Robert Pejša

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Monografie Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918–1939 přehodnocuje vnímání hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných vztahů Československa a Maďarska a přináší nový přístup ke zkoumání forem, podob a perspektiv vztahů obou zemí. Pozornost je věnovaná především interní rovině československo-maďarského vztahu, tedy postojům české společnosti k aktivitám

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

4.7 / 5
12 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 12 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 605 Kč

Skladem

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

Autor: Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

3 / 5
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 2 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 627 Kč

Skladem

Lid versus demokracie - Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit

Autor: Yascha Mounk

publisher: Prostor

0 / 5
17 %
Autoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto

Sleva 17 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní kontext české sankční politiky

Autor: Štěpánka Zemanová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Ukládání a dopady mezinárodních mnohostranných sankcí patří v zahraniční odborné literatuře k poměrně intenzivně zkoumaným otázkám. V českém prostředí jí dosud nebyla věnována širší pozornost, přestože se ČR podílí na provádění sankčních rozhodnutí OSN a EU, a jak státní orgány, tak i soukromé subjekty se s ní setkávají ve své každodenní praxi. Předkládaná kniha českému čtenáři podává obecný

Sleva 3 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku

Autor: Michal Bobek

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Kdokoliv zabývající se Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva vždy naráží, u dynamického dokumentu, jakým Úmluva je, na minulost a kontext. Určité volby v minulosti učiněné zásadním způsobem formovaly jak samotnou Úmluvu, tak její výklad. Kde se tyto volby vzaly? Kdo je učinil a proč? Jaké byly osoby a obsazení? A především, jaký je

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas o východní Středomoří - Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v…

Autor: Jan Koura

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Prohlubování evropské integrace

Autor: Eva Klvačová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Vstup do Evropské unie s sebou přináší nejen očekávání, ale též pochybnosti o tom, zda se můžeme či dokážeme prosadit jako suverénní stát, zda dokážeme využít všech možností, které Evropská unie nabízí. Publikace přináší v sedmi kapitolách aktuální informace o některých aspektech evropské integrace a roli České republiky v ní.

Sleva 12 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

České národní zájmy v procesu evropské integrace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních států, ale také pod vlivem tlaků jednotlivých zájmových skupin. Je zřejmé, že jiný zájem mají vývozci a jiný dovozci: i když existuje shoda na prospěšnosti volného obchodu, vždy se dají najít důvody pro hledání výjimek a jistých forem protekcionismu. Zkušený autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Evy

Sleva 12 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Monitoring evropské legislativy 2013–2014

Autor: Ondřej Krutílek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
12 %
Monitoring evropské legislativy 2013–2014 je osmým a závěrečným svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu, který během svého desetiletého mandátu podporoval europoslanec Hynek Fajmon. Autoři, analytici Centra pro stu­dium demokracie a kultury, od roku 2004 zevrubně sledovali dění v EU a pokoušeli se zachytit vývoj ve všech klíčových unijních politikách. Vždy přitom zohled­ňovali

Sleva 12 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Dvě těla krále

Autor: Ernest Kantorowicz

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Dvě těla krále patří k nejvýznamnějším knihám o dějinách středověkých politických a teologických představ a idejí. Původem německý historik a profesor Ernst Kantorowicz, jenž musel i přes své vyhraněně pravicové názory utéci před nacismem do Spojených států, v této knize odhaluje podstatu sakrality královské moci a královské vlády ve středověku. Prostřednictvím pronikavých analýz a netušených

Sleva 19 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v mezinárodní politice

Autor: Kolektiv autorů - P. Dufek, kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Sleva 2 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 685 Kč

Skladem

Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014

Autor: Marek Rybář

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
12 %
V poradí štvrté priame prezidentské voľby na Slovensku priniesli prekvapujúceho víťaza a tiež množstvo porazených. Víťazom sa stal Andrej Kiska, kandidát bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s volenými politickými funkciami. Dokázal poraziť nielen kandidátov etablovaných opozičných strán, ale aj úradujúceho premiéra Roberta Fica. Publikácia Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 skúma

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Selected current aspects and issue of european integration

Autor: Radka Pelikánová MacGregor

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato kniha představuje ucelený soubor mezioborových aktuálních informací o evropské integraci. Primárně se nezabývá ani historickými rozbory ani hloubkovými politicko-sociálními analýzami, a naopak klade důraz na praktický a pragmatický přístup k vybraným otázkám evropské integrace, které jsou v centru zájmu a mají přímý dopad na současné dění. Subjekty z EU i mimo EU si zaslouží jasné vysvětlení

Sleva 2 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii

Autor: Milan Palát

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Migrace je komplexním jevem, který má své významné ekonomické, demografické, sociologické, geografické a historické souvislosti. Ovšem v současné odborné literatuře mu doposud není věnována odpovídající pozornost, a to především, co se týče jejích teoretických základů a jejího vymezení a měření. V této knize je nejprve věnován prostor pro vymezení pojmů ohledně migrace, problematice jejího

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politika a trendy

Autor: Milan Palát

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní zdroj informací o problematice migrace a jejích ekonomických souvislostech a může vhodně posloužit jak osobám z praxe, tak akademickým pracovníkům i studentům vysokých škol, kteří se na danou problematiku zaměřují. V první části knihy je analyzován

Sleva 2 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí: Aplikace přístupů…

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
23 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 23 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Střední Asie mezi východem a západem

Autor: Slavomír Horák

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Přehlednou a srozumitelnou formou se autor zabývá současnou politickou situací ve Střední Asii. Od obecné charakteristiky regionu s přihlédnutím k přírodním podmínkám, historickému vývoji, sociálním i náboženským otázkám a mezinárodnímu vlivu na stabilitu středoasijských států přechází k podrobnému rozboru současného politického systému v jednotlivých zemích Střední Asie - v Uzbekistánu,

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy vzdělávací politiky

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace seznamuje se světovými trendy vývoje vzdělávání všeobecného, odborného, multikulturního i speciálního. Koncept lidského, sociálního či kulturního kapitálu je stále významnějším teoretickým rámcem analýz vzdělávacích politik. Celoživotní učení se stalo novým vzdělávacím paradigmatem naší doby. Závěrečnou část tvoří kapitoly věnované strategickému řízení na úrovni celé vzdělávací

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí