Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Evropská a světová politika

Cesta k nesvobodě - Rusko, Evropa, Amerika

Autor: Timothy Snyder

publisher: Prostor

4.5 / 5
24 %
Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války a ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimir Putin se opevnil ve své mocenské pozici a fašistické představy o potřebě pevné ruky začínají ve světě opět rezonovat.

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Národ ďáblů - Proč si necháváme vládnout?

Autor: Stein Ringen

publisher: Masarykova univerzita Brno

5 / 5
24 %
Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939

Autor: Robert Pejša

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 % Novinka
Monografie Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918–1939 přehodnocuje vnímání hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných vztahů Československa a Maďarska a přináší nový přístup ke zkoumání forem, podob a perspektiv vztahů obou zemí. Pozornost je věnovaná především interní rovině československo-maďarského vztahu, tedy postojům české společnosti k aktivitám

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

5 / 5
15 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 15 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 585 Kč

Skladem

Ohrožená Evropa - Rodící se krize

Autor: George Friedman

publisher: Tomáš Krsek

3.8 / 5
24 %
Významná nová kniha od autora bestselleru (Příštích 100 let) a geopolitického prognostika George Friedmana s odvážnými fakty o budoucích událostech v Evropě. Toto provokativní dílo zkoumá „ohniska konfliktů“ – unikátní geopolitická místa, která byla historicky vždy plná napětí a kde nakonec dojde k dalším konfliktům.

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí

Autor: Zdeněk Kříž

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
24 %
V rámci výzkumu adaptace NATO na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí autor dospěl k závěru, že v tomto procesu byly do jisté míry uplatněny prvky konceptu kooperativní bezpečnosti. Severoatlantická aliance tím ale nepřestala být primárně organizací kolektivní obrany.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Společné politiky Evropské unie

Autor: Kolektiv autorů - Fojtíková Lenka,Lebiedzik Marian

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Odzbrojení - prostředek zajištění mezin.bezpečnosti, 2.vyd.

Autor: Ondřej Jan

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Předkládaná publikace je věnována tématům odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti se zaměřením na jejich mezinárodněprávní aspekty. V pěti hlavních kapitolách postupně seznamuje čtenáře s hlavními pojmy a historickým vývojem zvolené problematiky, věnuje se mezinárodní bezpečnosti z hlediska udržování mezinárodního míru, zaměřuje se na činnost OSN a dalších světových organizací a analyzuje současný

Sleva 5 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem u dodavatele

Česká zahraniční politika, 2. vydání

Autor: Ort Alexandr

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
„Evropa 20. století“ jako učebnice pro studenty českých vysokých škol věnovala značnou pozornost úloze českých zemí a jejich obyvatel ve vývoji Evropy. Ukázala se však potřeba pokusit se šířeji postihnout působení Čechů v moderních dějinách evropského kontinentu. A tak ve snaze poznat, co Češi znamenali a co přinesli Evropě, vznikla „Česká zahraniční politika“ jako krok k osvětlení úlohy Čechů

Sleva 5 % z běžně ceny 414 Kč

Naše cena: 393 Kč

Skladem u dodavatele

Eurovolby 2009: prostor pro evropeizaci...

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Evropeizační procesy se v souvislosti s prohlubováním evropského integračního procesu a rozšiřováním Evropské unie po roce 1990 staly významným tématem politologického výzkumu. Předkládaná kniha se soustředila na otázku hloubky a kvality evropeizace politických stran v deseti tzv. postkomunistických zemích středovýchodní Evropy, které k Unii přistoupily v roce 2004, resp. 2007. S využitím

Sleva 5 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Pacifická Asie (Z politologické perspektivy)

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Šanc David,Ženíšek Marek

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace si klade za cíl představit v širších politologických souvislostech oblast Asie, jež se rozprostírá na západním pobřeží Tichého oceánu (Pacifiku). První kapitola je věnována politickogeografické charakteristice oblasti Pacifické Asie a zároveň čtenáře seznamuje s geostrategickým významem oblasti Pacifické Asie a celého Pacifiku. Dále je kniha členěna do kapitol věnovaných politickým

Sleva 5 % z běžně ceny 301 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Hospodářská politika 1900-2007

Autor: Tomeš Zdeněk

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Učebnice se zabývá vývojem hospodářské politiky v období od počátku dvacátého století po současnost, a to ve vybraných zemích světa. Proces tvorby a implementace hospodářské politiky je vysvětlen v politických a společenských souvislostech, v celkovém historickém kontextu. Srovnání odlišností politik v jednotlivých zemích v reakci na shodné události umožňuje odhalit národní specifika tvorby

Sleva 5 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 598 Kč

Skladem u dodavatele

Rozpočet a politiky Evropské unie, 2.vyd.

Autor: König Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 130 Kč

Skladem u dodavatele

Strukturální politika Evropské unie

Autor: Boháčková Ivana

publisher: C. H. Beck

0 / 5
"Publikace z ""BECKOVY EDICE EKONOMIE"" obsahuje : * Podstata a význam strukturální politiky * Vznik a vývoj regionální strukturální politiky * Cíle regionální politiky * Zásady ( principy ) intervence * Strukturální fondy * Iniciativy Společenství * Financování strukturální politiky EU. Publikace přibližuje jednu z nejvýznamnějších evropských politik, tzv. strukturální politiku. Od samého

Sleva 5 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje

Autor: Musil Petr

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Lidstvo se v současnosti potýká s řadou globálních problémů. Přitom jednotlivé typy či skupiny problémů neexistují samostatně, ale jsou vzájemně provázány. Dochází také k jistému odklonu od dělení globálních problémů a jejich hierarchizace. Míra palčivosti se u jednotlivých skupin problémů stále více považuje za rovnou a převažuje názor, že není možné jednoduše prohlásit, že například globální

Sleva 5 % z běžně ceny 630 Kč

Naše cena: 598 Kč

Skladem u dodavatele

Politické a právní základy evropských integračních seskupení

Autor: Kolektiv autorů - Linda Janků,Martin Janků

publisher: C. H. Beck

0 / 5
Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik. V nemalé míře se do budování a rozvoje vztahů mezi evropskými státy v období po skončení druhé světové války zapojily Rada Evropy, Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci či Nordická rada, v pozdějším období pak Evropské sdružení volného obchodu či Konference pro bezpečnost a spolupráce v Evropě.

Sleva 5 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 494 Kč

Skladem u dodavatele

Veřejné osvětlení - Postmoderní morálka - postmoderní politika

Autor: Peter Fischer

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Kniha Veřejné osvětlení přitažlivě oživuje problém, který se stal středobodem krize současných demokracií: Co je veřejný prostor a jak se v něm pohybovat, aby jednotlivec neměl pocit manipulace a deziluze? Veřejné osvětlení novináře a publicisty Petra Fischera není pouhým souborem sloupků, které vycházely v novinách a teď se - jako mnoho jiných - dočkaly knižního vydání. Jde spíše o seriálové

Sleva 15 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Světová politika ve 20. století II.

Autor: Vladimír Nálevka

publisher: Skřivan Aleš ml.

0 / 5
15 %
Druhý díl publikace o politických dějinách 20. století.

Sleva 15 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Svědomí Washingtonu - 20 let deníku The Washington Times 1982-2002

Autor: Lee Edwards

publisher: Ideál

0 / 5
24 %
Sborník Svědomí Washingtonu, vydaný u příležitosti oslav dvacátých narozenin deníku The Washington Times, přináší příspěvky pěti významných osobností, které hodnotí posledních dvacet let vývoje v USA i ve světě.

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem

Maturita z českého jazyka

Autor: Stanislav Bendl

publisher: Skřivan Aleš ml.

0 / 5
15 %
Druhé vydání příručky, v níž můžete najít užitečné a ucelené informace pro přípravu na maturitní zkoušku z českého jazyka nebo k přijímacím zkouškám na některou z vysokých škol.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku

Autor: Kolektiv autorů - Michal Bobek,Jiří Kmec,David Kosař,Jan Kratochví,Kolektiv

publisher: C. H. Beck

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas o východní Středomoří - Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v…

Autor: Jan Koura

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Prohlubování evropské integrace

Autor: Kolektiv autorů - Eva Klvačová, kol.

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Vstup do Evropské unie s sebou přináší nejen očekávání, ale též pochybnosti o tom, zda se můžeme či dokážeme prosadit jako suverénní stát, zda dokážeme využít všech možností, které Evropská unie nabízí. Publikace přináší v sedmi kapitolách aktuální informace o některých aspektech evropské integrace a roli České republiky v ní.

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

České národní zájmy v procesu evropské integrace

Autor: Kolektiv autorů - Eva Klvačová, Jiří Malý, Ivana Dostálová, Karel Mráček, Petr Wawrosz

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních států, ale také pod vlivem tlaků jednotlivých zájmových skupin. Je zřejmé, že jiný zájem mají vývozci a jiný dovozci: i když existuje shoda na prospěšnosti volného obchodu, vždy se dají najít důvody pro hledání výjimek a jistých forem protekcionismu. Zkušený autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Evy

Sleva 15 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 143 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele