Registrace | Přihlášení


Mezinárodní vztahy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války

Autor: Kolektiv autorů - Magdaléna Leichtová,Linda Piknerová

publisher: Dokořán

0 / 5
15 %
Publikace představuje rozvojové aktivity probíhající uvnitř východního bloku a působení socialistických zemí ve světě, který se tehdy nazýval „třetím“. Spolupráce východoevropských satelitů SSSR a rozvojového světa vykazuje podobnost s oficiálními politikami Sovětského svazu, který do značné míry určoval ideologické pozadí rozvojové pomoci. Rozvojová spolupráce se stala i nástrojem mocenského

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Izolovaný ostrov - Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi - Západní Berlín a jeho…

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Nigrin,Zdeněk Tomeš

publisher: Dokořán

0 / 5
21 %
Kniha se zaměřuje na Západní Berlín v době před stavbou a po stavbě Berlínské zdi v roce 1961, tedy v době tzv. druhé berlínské krize. V centru pozornosti stojí především město, jeho obyvatelstvo a komunální politika včetně specificky berlínských problémů. Velmocenská politika během studené války a neustálé napětí mezi Východem a Západem tvoří pouze rámec a nutné kontextuální začlenění vývoje ve

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Češi a Němci v meziválečném Československu

Autor: Karel Schelle (eds.) Tauchen Jaromír,

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Na konci září 2013 uběhlo 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah německých nacistů rozbít demokratické Československo. K připomenutí této události

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 2 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo) -…

Autor: Kolektiv autorů - Roman Baron,Roman Madecki

publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.

0 / 5
15 %
Češi a Poláci jsou již více než tisíc let sousedy. Z hlediska historie obou národů se tedy jedná o velmi dlouhé období, v němž oba národní celky měly možnost shromáždit řadu zkušeností a poznatků, rovněž o sobě navzájem. V průběhu této doby lze hovořit o historických proměnách modelu česko-polského sousedství, ovlivňování a soužití, jež zahrnovalo období vzájemné spolupráce a inspirace, projevy

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-maďarské ob(z)ory - Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů - Kapitoly z dějin…

Autor: Jiří Januška

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie pod edičním vedením Jiřího Janušky představuje na velké ploše a v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny a maďarské literatury na českých univerzitách a přináší jak komentovaný souhrn dosavadních poznatků, tak i nové informace o nejvýznamnějších osobnostech dějin české hungaristiky a

Sleva 20 % z běžně ceny 470 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia mezinárodních vztahů

Autor: Šárka Waisová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Předkládaná kniha chce usnadnit každému čtenáři cestu spletitým bludištěm mezinárodní politiky a mezinárodních vztahů.

Sleva 3 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Český zahraničněpolitický aktivismus: Možnosti a meze

Autor: Štěpánka Zemanová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Česká republika udržovala v prvních dvou dekádách své samostatné existence jednoznačný zahraničněpolitický kurz směrem k západní Evropě a k transatlantickým politickým a bezpečnostním strukturám. Po plném začlenění do náročného euro-atlantického prostoru hledá cesty, jak v něm prosazovat své zahraničněpolitické zájmy, a měla by dlouhodobě vymezit, jakou roli zde chce sehrávat. Monografie v této

Sleva 3 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí