Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Politická psychologie

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Ekopress

4 / 5
13 %
Původní monografie známého politologa otvírá pohled na neznámou oblast politické vědy. Je první prací, která umožní českému čtenáři seznámit se s oborem, jenž má dnes již stoletou historii a přednáší se na řadě vysokých škol na západ i na východ od naší země. Těžiště knihy je ve vysvětlení základních pojmů a obeznámení čtenářů s dosaženými výsledky v oboru. Politický člověk je zkoumán z hlediska

Sleva 13 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Vraťme Americe její velikost - Jak dát do pořádku ochromenou Ameriku - Jak dát do pořádku…

Autor: Donald J. Trump

publisher: Alpha book

4 / 5
25 %
Slavná kniha amerického prezidentského kandidáta, kde říká: „Nastal čas navrátit Ameriku jejím právoplatným majitelům – americkému lidu. Nehodlám hrát tutéž hru, jakou hrají politikové už dlouhá desetiletí – jenom řeči, ale skutek utek, zatímco zákony nám diktují zájmové skupiny a lobbisté. Otřásám zavedeným pořádkem na obou stranách politické scény, protože mě koupit nelze. Chci Ameriku vrátit

Sleva 25 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Mocenská posedlost

Autor: František Koukolík

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Úspěšná kniha MUDr. Františka Koukolíka Mocenská posedlost se vrací na knižní trh v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posílil a více prorostl mnoha, prakticky všemi oblastmi života populace na planetě Zemi. Nové zpracování problému se opírá o čísla statistik, o interpretaci každodenních

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Tichý hlas voličov - Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Ústava mezi právem a politikou - Úvod do ústavní teorie - Úvod do ústavní teorie

Autor: Jan Kysela

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 %
"Čtenáři se tak do rukou dostává pohled na diskutované otázky naší ústavy především v rovině nejen stručných mediálních komentářů, nýbrž v podobě důkladné odborné studie na pozadí zvládnutých teoretických proudů konstitucionalistiky, státovědy a politologie. Rozsah práce se mi jeví sice jako velmi uměřený, nicméně to souvisí i se schopností autora stručně vystihnout základní problémy a popsat

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Aplikovaná kryptografie

Autor: Karel Burda

publisher: Vutium

0 / 5
14 %
Kryptografie je věda, která se zabývá konstrukcí matematických metod zajišťování bezpečnosti zpráv. Její znalost je nutná k vývoji, nasazení i provozování kryptografických ochran komunikačních a informačních systémů. Kniha, kterou držíte v rukou, je určena ke vzdělávání odborníků pro tuto oblast. Publikace je koncipována jako přehledová a čtenář se v ní seznámí prakticky se všemi důležitými

Sleva 14 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Běloruská emigrace v meziválečném Československu. - Studie a dokumenty – Sociopolitický aspekt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj kritického myšlení / Masaryk mezi včerejškem a dneškem

Autor: Kolektiv autorů - Josef L. Hromádka,Bohumil Sláma

publisher: Atelier 89

0 / 5
21 %
Kritické, resp. realistické myšlení je bezesporu nejcennějším výdobytkem dnes již mnohatisíciletého vývoje lidstva, je však vůči nekritickému myšlení stále v defenzívě. Autor knihy v dějinných souvislostech osvětluje, v jak ideově upadlém světě současný Západ žije. Nový světový řád označuje za manýrismus dekadence, za rozbujelý iracionalismus potírající kritické myšlení. Spojení postmodernismu s

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest neomodernismu a nové víry

Autor: Bohumil Sláma

publisher: Atelier 89

0 / 5
21 %
Manifest neomodernismu a nové víry se hlásí se k odkazu nosných proudů modernismu, především však k učení prvního československého prezidenta, polyhistora Tomáše Garrigua Masaryka (podle filosofa Karla R. Poppera spolu s Winstonem Chruchillem největšího politika 20. století) a k učení Masarykova pokračovatele, prvního českého prezidenta Václava Havla. Hlavním cílem Manifestu je překonání

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství - Urbář panství zroku 1636 a opisy…

Autor: Martin Janda

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
21 %
Urbář panství zroku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597–1618. Diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene Archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, v sobě mimo jiné ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Tato kniha je smíšeného charakteru, neboť obsahuje opisy různých písemností šlechtického rodu

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Morální základy politiky

Autor: Ian Shapiro

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto pojetí vychází: utilitarismus, marxismus a tradici společenské smlouvy. Další kapitola je věnována kritikům osvícenského myšlení a celá kniha je

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Politika nejmenších evropských států

Autor: Petr Jurek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Kniha se věnuje tématu, které je v oblasti politologického výzkumu do značné míry marginální. Nicméně domníváme se, že studium politiky nejmenších evropských států s demokratickými formami vládnutí má potenciál přinést výsledky, jež dají vyniknout některým skutečnostem či vztahům, které zůstávají při komparativní analýze politických systémů „standardních“ států nevýrazné či bez povšimnutí. Při

Sleva 21 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Perfektní diktatura - Čína ve 21. století - Čína ve 21. století

Autor: Stein Ringen

publisher: Academia

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Mezi Marxem a Palackým - Historiografie v komunistickém Československu - Historiografie v…

Autor: Maciej Górny

publisher: Volvox Globator

0 / 5
23 %
Způsoby, jak přistupovat k dějepisectví komunistického období, mohou být různé. V Česku zatím spíše převládá přístup zkoumající individuální „hříchy“ jednotlivých badatelů. Mladý polský historik Maciej Górny v knize Mezi Marxem a Palackým zvolil jinou cestu a položil si otázku, jak se česká oficiální marxistická historiografie vyrovnávala s dědictvím svých předchůdců a s celou nacionálně

Sleva 23 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Ve Stalinově týmu - Roky riskantního života v sovětské politice

Autor: Scheila Fitzpatricková

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha Sheily Fitzpatrickové Ve Stalinově týmu. Roky riskantního života v sovětské politice je pozoruhodnou sondu do nejvyšších pater sovětské politiky 20. až počátku 50. let 20. století. Na rozdíl od většiny prací, které se soustředí na osobu sovětského diktátora J. V. Stalina, se Fitzpatricková zaměřila na jeho nejbližší spolupracovníky. Prostřednictvím dobové korespondence, úředního materiálu i

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Minulost jedné iluze - Eseje o ideji komunismu ve 20. století

Autor: Francois Furet

publisher: Argo

0 / 5
20 %
François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce pouze v sociální rovině, a předložil alternativní výklad dlouhého revolučního století s důrazem na kulturní a politické proměny francouzské společnosti. V 90. letech 20. století

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Soumrak západního liberalismu

Autor: Edward Luce

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Autor přesvědčivě zachycuje dynamiku současné krize liberální demokracie a ukazuje, jak hegemonie Západu postupně oslabuje. Do jaké míry doopravdy souvisel ekonomický a geopolitický vzestup západní civilizace s myšlenkami na rozvoj individuální svobody a rovnoprávnou účast občanů na politické moci? Příliš dlouho panuje nepodložené přesvědčení, že vzestup Západu se odehrál na základě všeobecně

Sleva 20 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Smysl, cíle, nástroje a výsledky vzdělávací politiky jsou analyzovány s důrazem na problematiku konfliktů, které přímo či nepřímo korespondují s konflikty

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Profesorská republika - Osobnosti FF UK v meziválečném Československu

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2018 na FF UK u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa. Z pražského univerzitního prostředí vzešli T. G. Masaryk, první prezident republiky, i Edvard Beneš, ministr zahraničních

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996–2016

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
21 %
Kniha podrobně sleduje volby do horní komory českého parlamentu – Senátu. Základním cílem je popsat volební podpory jednotlivých kandidátů a politických stran prostřednictvím indexu volební shody s ohledem na historické členění České republiky: a) velká města jako Praha, Plzeň, Brno a Ostrava, b) Čechy a c) Morava. Analyzovány jsou výsledky prvního a druhého kola v rámci popsaných oblastí. Mimoto

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí