Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vraťme Americe její velikost - Jak dát do pořádku ochromenou Ameriku

Autor: Trump Donald J.

publisher: Alpha book

4 / 5
Slavná kniha amerického prezidentského kandidáta, kde říká: „Nastal čas navrátit Ameriku jejím právoplatným majitelům – americkému lidu. Nehodlám hrát tutéž hru, jakou hrají politikové už dlouhá desetiletí – jenom řeči, ale skutek utek, zatímco zákony nám diktují zájmové skupiny a lobbisté. Otřásám zavedeným pořádkem na obou stranách politické scény, protože mě koupit nelze. Chci Ameriku vrátit

Sleva 10 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Politická psychologie

Autor: Krejčí Oskar

publisher: Ekopress

4.2 / 5
15 % Sleva
Původní monografie známého politologa otvírá pohled na neznámou oblast politické vědy. Je první prací, která umožní českému čtenáři seznámit se s oborem, jenž má dnes již stoletou historii a přednáší se na řadě vysokých škol na západ i na východ od naší země. Těžiště knihy je ve vysvětlení základních pojmů a obeznámení čtenářů s dosaženými výsledky v oboru. Politický člověk je zkoumán z hlediska

Sleva 15 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Relativismus a (post)pravda v demokracii - Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka

Autor: Šimsa Martin

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

0 / 5
15 %
Kniha Relativismus a (post)pravda v demokracii se zaměřuje na klasickou i nově aktuální otázku pravdy, která je permanentně konfrontována, zpochybňována i negována relativismem, spekulací i postpravdou. Autoři se ptají, zda a jak se pravda vztahuje k dějinám a projevuje v nich, jaké místo má ve vědě, jak interaguje s vírou a co se s ní děje v demokracii. Tyto vzájemné, neobvykle překřížené a

Sleva 15 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996–2016

Autor: Pink Michal

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
15 %
Kniha podrobně sleduje volby do horní komory českého parlamentu – Senátu. Základním cílem je popsat volební podpory jednotlivých kandidátů a politických stran prostřednictvím indexu volební shody s ohledem na historické členění České republiky: a) velká města jako Praha, Plzeň, Brno a Ostrava, b) Čechy a c) Morava. Analyzovány jsou výsledky prvního a druhého kola v rámci popsaných oblastí.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Profesorská republika

Autor: Hlaváček Petr

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Kniha Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2018 na FF UK u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa. Z pražského univerzitního prostředí vzešli T. G. Masaryk, první prezident republiky, i Edvard Beneš, ministr zahraničních

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní…

Autor: Kopecký Martin

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
12 %
Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Smysl, cíle, nástroje a výsledky vzdělávací politiky jsou analyzovány s důrazem na problematiku konfliktů, které přímo či nepřímo korespondují s konflikty

Sleva 12 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Soumrak západního liberalismu

Autor: Luce Edward

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Autor přesvědčivě zachycuje dynamiku současné krize liberální demokracie a ukazuje, jak hegemonie Západu postupně oslabuje. Do jaké míry doopravdy souvisel ekonomický a geopolitický vzestup západní civilizace s myšlenkami na rozvoj individuální svobody a rovnoprávnou účast občanů na politické moci? Příliš dlouho panuje nepodložené přesvědčení, že vzestup Západu se odehrál na základě všeobecně

Sleva 19 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Minulost jedné iluze

Autor: Furet Francois

publisher: Argo

0 / 5
12 %
François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce pouze v sociální rovině, a předložil alternativní výklad dlouhého revolučního století s důrazem na kulturní a politické proměny francouzské společnosti. V 90. letech 20. století

Sleva 12 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Ve Stalinově týmu

Autor: Fitzpatricková Scheila

publisher: Argo

0 / 5
21 %
Kniha Sheily Fitzpatrickové Ve Stalinově týmu. Roky riskantního života v sovětské politice je pozoruhodnou sondu do nejvyšších pater sovětské politiky 20. až počátku 50. let 20. století. Na rozdíl od většiny prací, které se soustředí na osobu sovětského diktátora J. V. Stalina, se Fitzpatricková zaměřila na jeho nejbližší spolupracovníky. Prostřednictvím dobové korespondence, úředního materiálu i

Sleva 21 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Mezi Marxem a Palackým - Historiografie v komunistickém Československu

Autor: Górny Maciej

publisher: Volvox Globator

0 / 5
17 %
Způsoby, jak přistupovat k dějepisectví komunistického období, mohou být různé. V Česku zatím spíše převládá přístup zkoumající individuální „hříchy“ jednotlivých badatelů. Mladý polský historik Maciej Górny v knize Mezi Marxem a Palackým zvolil jinou cestu a položil si otázku, jak se česká oficiální marxistická historiografie vyrovnávala s dědictvím svých předchůdců a s celou nacionálně

Sleva 17 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Věda, politika a gnóze

Autor: Voegelin Eric

publisher: Oikoymenh

0 / 5
15 %
V 50. letech rozvinul Eric Voegelin tezi o gnostické povaze modernity. Teze narazila na zásadní kritiku, dnes však s diferenciací přístupů k projektu moderny znovu nabývá na aktualitě. Tento svazek přináší nejdůležitější texty, v nichž Voegelin analyzuje základní rysy gnóze a snaží se ukázat jejich přítomnost v moderní politické teorii, filosofii dějin i praktické politice.

Sleva 15 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Politika nejmenších evropských států

Autor: Jurek Petr

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
Kniha se věnuje tématu, které je v oblasti politologického výzkumu do značné míry marginální. Nicméně domníváme se, že studium politiky nejmenších evropských států s demokratickými formami vládnutí má potenciál přinést výsledky, jež dají vyniknout některým skutečnostem či vztahům, které zůstávají při komparativní analýze politických systémů „standardních“ států nevýrazné či bez povšimnutí. Při

Sleva 10 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatele

Morální základy politiky

Autor: Shapiro Ian

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto pojetí vychází: utilitarismus, marxismus a tradici společenské smlouvy. Další kapitola je věnována kritikům osvícenského myšlení a celá kniha je

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Mocenská posedlost

Autor: Koukolík František

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Úspěšná kniha MUDr. Františka Koukolíka Mocenská posedlost se vrací na knižní trh v novém vydání, od základu přepracovaná a doplněná bohatou věcnou dokumentací. Fenomén moci od prvního vydání knihy (Karolinum 2011) zdá se posílil a více prorostl mnoha, prakticky všemi oblastmi života populace na planetě Zemi. Nové zpracování problému se opírá o čísla statistik, o interpretaci každodenních

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Manifest neomodernismu a nové víry

Autor: Sláma Bohumil

publisher: Atelier 89

0 / 5
15 %
Manifest neomodernismu a nové víry se hlásí se k odkazu nosných proudů modernismu, především však k učení prvního československého prezidenta, polyhistora Tomáše Garrigua Masaryka (podle filosofa Karla R. Poppera spolu s Winstonem Chruchillem největšího politika 20. století) a k učení Masarykova pokračovatele, prvního českého prezidenta Václava Havla. Hlavním cílem Manifestu je překonání

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Vývoj kritického myšlení / Masaryk mezi včerejškem a dneškem

Autor: Kolektiv autorů - Sláma Bohumil,Hromádka Josef L.

publisher: Atelier 89

0 / 5
11 %
Kritické, resp. realistické myšlení je bezesporu nejcennějším výdobytkem dnes již mnohatisíciletého vývoje lidstva, je však vůči nekritickému myšlení stále v defenzívě. Autor knihy v dějinných souvislostech osvětluje, v jak ideově upadlém světě současný Západ žije. Nový světový řád označuje za manýrismus dekadence, za rozbujelý iracionalismus potírající kritické myšlení. Spojení postmodernismu s

Sleva 11 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Běloruská emigrace v meziválečném Československu.

Autor: Kolenovská Daniela

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Autor: Kuna Zbyněk

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sleva
V Africkém rohu se koncentrují problémy, jež jsou mnohdy příznačné pro celý kontinent. Neutěšená výživová situace, ozbrojené konflikty, populační exploze a degradace přírodního prostředí patří k často připomínaným charakteristikám regionu. Publikace přibližuje odvětvovou strukturu hospodářství zemí Afrického rohu, zvláštní pozornost je pak věnována potravinovému problému. Jsou sledovány i údaje o

Sleva 3 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti -…

Autor: Hurtíková Hana

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
12 %
Výzkum v oblasti politické komunikace, zejména v souvislosti s ověřováním teorie framingu (rámování), je v České republice opravdu na počátku. O možném účinku rámů (do kterých jsou zpravodajská sdělení zabalena) na formování politických postojů veřejnosti toho zatím víme poměrně málo. Autorka se proto pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a přináší první ucelený náhled na teoretické vymezení

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Československá zahraniční politika v roce 1942 - Svazek II

Autor: Kolektiv autorů - Němeček Jan,Němečková Daniela

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
12 %
Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody ze strany Velké Británie a Francouzského národního výboru, německé masakry v okupovaném Československu a dalších státech a reakce na ně v podobě přípravy potrestání

Sleva 12 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 439 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele