Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Politické systémy

Nejprodávanější v této kategorii

Smíšené volební systémy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Aleš Čeněk

5 / 5
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Samostudijní kurz politického islámu

Autor: Warner Bill

publisher: Center for the Study of Politi

5 / 5
26 %
V médiích se objevuje řada názorů na islámskou doktrínu, ale žádná fakta. Nikdo totiž nestuduje základní zdroj znalostí o skutečné povaze islámu – Mohameda a Alláha. Tento samostudijní kurz vychází ze tří islámských zdrojových textů: koránu, síry (Mohamedova životopisu) a hadísů (jeho tradic). Pokud budou vaše znalosti vycházet z těchto původních textů, bude je možné ověřit a vaše porozumění bude

Sleva 26 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Volby, demokracie, politické svobody

Autor: Kolektiv autorů - Jan Wintr,Marek Antoš

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
16 %
Sborník se zabývá tématem politických práv a jejich limitů, které se v nedávné době stalo velmi aktuálním například v souvislosti s diskusemi o podobě voleb či pokud jde o judikaturu ke zneužívání politických svobod (pochody neonacistů, rozpuštění Dělnické strany apod.). Původní zákonná úprava většiny těchto práv záhy po listopadu 1989 reagovala na předchozí dobu nesvobody a zavedla velmi

Sleva 16 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Paradoxy demokracie

Autor: Michal Janata

publisher: Malvern

0 / 5
20 %
Abychom mohli poskytovat politice prostor pouze v té míře, která nám umožní se zabývat důležitějšími věcmi, musíme se v ní angažovat. Pokud ji necháme jen na těch, kteří nás chtějí o toto právo připravit, budeme se muset politikou zabývat proti své vůli, a proto se nebudeme moci zabývat důležitějšími věcmi, než je právě ona. Tato kniha se nejen zabývá aporiemi demokracie, ale rovněž vyvrací

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Svůdnost sociálního experimentu

Autor: Lukáš Fasora , Jiří Hanuš , Denisa Nečasová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a zároveň dosáhnout vyššího stupně

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Devět komentářů ke komunistické straně

Autor: Epoch Times

publisher: Lidská práva bez hranic, z.s.

0 / 5
24 %
Kniha podává historii Čínské komunistické strany, historii, která mluví o povaze této strany, o tom, jak se postavila proti všem tradičním formám lidské civilizace, a vyjmenovává obrovské zločiny, kterých se dopustila.

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Electoral Laws and Party Systems

Autor: Lebeda Tomáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
This book is the second ?nal output of the grant project “Electoral Reforms and Party Systems: the Czech Republic in international comparative context”. The ?rst ?nal output, a much more detailed account, has been published in Czech (Novák, M., T. Lebeda et al., Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2004, ISBN: 80-86473-88-0, 485 p.). For the English

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Zmiešané volebné systémy v praxi - Analýza ich fungovania v Litve a na Novom Zélande

Autor: Miroslav Nemčok

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
20 %
Demokratické hlasovanie, v ktorom voliči disponujú dvomi hlasmi – jedným pre konkrétnych kandidátov a druhým pre politické strany – sa významne rozšírilo do mnohých stabilných, ale aj demokratizujúcich sa zriadení na začiatku 90. rokov minulého storočia.

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?

Autor: Preuss Ondřej

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace si klade za cíl odpovědět na otázku, zda není opravdu přípustné a možné změnit či pozměnit podstatné náležitosti demokratického právního státu (liberální demokracii). Tato otázka, jež se mimo jiné věnuje tzv. klauzuli „věčnosti“ a ústavním změnám, je jednou z klíčových otázek ústavněprávní teorie. V první řadě se kniha pokouší vymezit obsah pojmu demokratický právní stát, poté se zabývá

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Politický systém ako kategória politických vied

Autor: Kolektiv autorů - Bochin Michal,Polačko Jozef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Prevažná väčšina prác stredoeurópskeho regiónu, ktoré sú venované problematike politického systému, čo má svoje objektívne dôvody. Často sa pritom stáva, že jednotliví autori tou istou kategóriou, t. j. politickým systémom analyzujú, keď už nie odlišné predmetné oblasti, tak minimálne rôzne obsahové priority. Kdesi v záplave tejto zložitosti vzniká v rámci „kyvadlového“ pohybu potreba určitého

Naše cena: 560 Kč

Skladem u dodavatele

Znetvořená demokracie - Mínění, pravda a lid

Autor: Nadia Urbinati

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tato kniha je příspěvkem k debatě o současné krizi demokracie a možnostech jejího řešení.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Demokracie v Americe

Autor: Alexis de Tocqueville

publisher: LEDA

0 / 5
24 %
Alexis de Tocqueville ve svém proslaveném díle Demokracie v Americe (I. díl 1835, II. díl 1840) jako první pochopil rozporuplnou povahu rovnosti a demokracie, její tendenci „požírat samu sebe“ standardizací podmínek i smýšlení až k jakési tyranii většinové průměrnosti, která limituje jedinečnost i kulturu a vede ke konformitě většiny. Předpovídal příchod tržního blahobytu, průmyslové oligarchie,

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatele

Oba moji prezidenti - Václav Havel a Václav Klaus

Autor: Emanuel Mandler

publisher: Libri

0 / 5
Kniha historika a publicisty Emanuela Mandlera je vůbec první publikací, která pojednává o Václavu Havlovi a Václavu Klausovi z hlediska jejich funkce. O obou hovoří nikoli z intimního, nýbrž z kriticky politického hlediska: čím přispěli (a naopak čím nepřispěli) naší mladé demokracii, jaký měla a má jejich činnost vnitropolitický význam i co znamená pro vztah České republiky k zahraničí

Sleva 6 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Hrdina a antihrdina ve státním zájmu

Autor: Jan Vitoň

publisher: Triton

0 / 5
Publikace shrnuje poznatky, které vyplývají z autorova mnohaletého zájmu o literaturu polského baroka. Vedle vzniku nepochybných literárních a uměleckých hodnot se toto období polské historie vyznačuje i hlubokými politickými a společenskými změnami, jež vyústily v krizi polské společnosti v 17. a 18. století. Tento vývoj je v literární tvorbě intelektuálů plebejského původu

Sleva 6 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Miloš Zeman - Zpověď informovaného optimisty

Autor: Kolektiv autorů - Miloš Zeman, Petr Žantovský

publisher: Čas

0 / 5
„Jako člověk jsem spokojený, jako občan ne.“

Sleva 6 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladembooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele