Registrace | Přihlášení


Učebnice a skripta

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Koalice a koaliční vztahy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány jak situaci v České republice, tak i srovnání se situací ve vybraných evropských zemích. V první části práce jsou na různých teoretických modelech ověřovány a analyzovány

Sleva 3 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Contemporary Security Dilemas

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
The book focuses on the contemporary regionalizing security dynamic and analyzes the insecurity dilemma on former "border of decisions" - Far East and South-Eastern Asia and Central Europe - with the stress on East Asia's issues and comparison with the Central European affairs. The aim of such option is to present the highly interesting isuue of East Asia's security to the Czech and (Central)

Sleva 3 % z běžně ceny 237 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie, 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Lisa,Vladimír Prorok

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Naše společnost a svět se za uplynulých pět let, od doby prvního vydání knihy, změnily. I tyto změny a nové zkušenosti se potřebují v rámci moderní politické vědy dočkat adekvátního zobecnění. Pouze propojení teorie s empirickými zkušenostmi může být kompasem při politickém rozhodování občanů, základem rozvoje jejich politické kultury jako nutného předpokladu pro rozvoj a upevnění demokracie.

Sleva 3 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce

Autor: Kolektiv autorů - Oldřich Bureš, kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
ublikace představuje jeden z prvních pokusů o ryze český pohled na teorii a praxi klíčových aspektů postkonfliktní rekonstrukce v 21. století, tedy peacekeepingu a peacebuildingu. Speciální důraz je kladen na příspěvky českých aktérů na národní a nadnárodní úrovni, zejména v rámci EU, NATO a OSN. Kniha je výstupem stejnojmenné konference, která se 22. listopadu 2008 uskutečnila na půdě

Sleva 3 % z běžně ceny 124 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Commonwealth: Z perspektivy politické vědy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace volně navazuje na knihu Commonwealth. Politické systémy.Věnuje se vývoji a současnému stavu Commonwealthu a obsahuje rovněž kapitoly pojednávající o politických systémech vybraných zemí. Konkrétně se jedná o politický systém Šrí Lanky, Ghany, Keni, Malty, Botswany, Bangladéše a Namibie. Kniha, jež je primárně vysokoškolskou učebnicí, představuje nejen pomůcku pro studenty politologie,

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Blízký východ v současném světě I.

Autor: Lukáš Pícha

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Vědecké kolokvium „Blízký východ v současném světě“, které od roku 2005 každoročně pořádá Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, vychází vstříc rostoucímu zájmu veřejnosti o problematiku tohoto regionu, jenž se stává jedním z uzlových bodů současného světa. Kolokvia se účastní badatelé nejen ze Západočeské univerzity, nýbrž i z mnoha jiných pracovišť v

Sleva 3 % z běžně ceny 103 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v mezinárodní politice

Autor: Kolektiv autorů - P. Dufek, kolektiv autorů

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5

Sleva 2 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 685 Kč

Skladem

Česká vzdělanost

Autor: Jan Průcha

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn. Autor vysvětluje, že fenomén vzdělanost má velmi komplikovanou povahu, jejímiž dílčími aspekty se zabývají některé vědecké disciplíny: historiografie, pedagogika, andragogika, demografie, sociologie, ekonomie, interkulturní psychologie. Každá z

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem

Učebnice evropské integrace

Autor: Kolektiv autorů - Lubor Lacina,Petr Rozmahel

publisher: Barrister & Principal

0 / 5
27 %
ANOTACE: Učebnice evropské integrace nás provádí celým spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje s ohledem na probíhající krizi eurozóny. Od posledního vydání učebnice prošel evropský integrační projekt dvěma testy své stability. Od roku 2008 probíhá krize eurozóny, od roku 2015 se naplno projevují důsledky přílivu uprchlíků

Sleva 27 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Hospodářská a sociální politika

Autor: Kolektiv autorů - Chrstiana Kliková,Igor Kotlán

publisher: Sokrates Media

0 / 5
27 %
Publikace zabývající se aktuálními problémy současné hospodářskopolitické teorie a praxe. Jedná se v pořadí o již páté přepracované a doplněné vydání, které se výrazněji zaměřuje také na oblast sociální politiky. Toto vydání reaguje na problémy související s vývojem ekonomik posledního období a na otázky spojené s procesem modelování hospodářských opatření, a doplňuje tak proces učebnicového

Sleva 27 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 364 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí