Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Úvody, přehledy a teorie

Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Danics Štefan,Dubský Josef,Urban Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních oborů. Autoři totiž zastávají názor, že porozumění aktuálním politickým procesům předpokládá zkoumat je v širším společenském rámci

Sleva 9 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 355 Kč

Skladem

Úvod do studia politiky

Autor: Miroslav Novák

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín – od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po

Sleva 21 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kysela, kol.

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
24 % Novinka
V knize vycházející k 20. výročí ustavení Senátu se autorsky sešly více než dvě desítky senátorů, právníků a politologů, což umožnilo vznik pestré a přitom sevřené mozaiky názorů a analýz prohlubujících naše povědomí o smyslu a fungování parlamentů nejen dvoukomorových.

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Současné metodologické otázky veřejné politiky

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Nekola Martin

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Atlas mezinárodních vztahů

Autor: Waisová Šárka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
"""Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným studijním materiálem, výukovou pomůckou i publikací rozšiřující odbornost těch, kteří se primárně soustředí na některou z příbuzných společenskovědních disciplín. Jde tedy o mimořádně přínosný titul, který jistě nalezne odezvu u širokého spektra čtenářů z okruhu politologů, žurnalistů,

Sleva 9 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Politické ideologie a teorie

Autor: Kolektiv autorů - Lupták Milan,Prorok Vladimír

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahy ideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlení a struktury a

Sleva 9 % z běžně ceny 456 Kč

Naše cena: 415 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Autor: Němcová Ingeborg

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Analýza a tvorba veřejných politik - Přístupy, metody a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Martin Nekola,Arnošt Veselý

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části pojednává o základech veřejné politiky jako vědní disciplíny – čtenář se v ní dozví, jak tato disciplína vznikala, jaké dokumenty mohou být výsledkem politického procesu (strategie, koncepce, návrh zákona apod.) i jak a podle jakých teorií proces tvorby

Sleva 18 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Romové: Kulturologické etudy

Autor: Hirt Tomáš (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace obsahuje vedle antropologických příspěvků i články vedené z pozic dalších společenskovědních disciplín (ekonomie, sociální práce, lingvistika, historie a etnografie); a kromě kultury romských osad na východním Slovensku je předmětem zájmu i evropské etnoemancipační hnutí, či sociálně vyloučené enklávy obývané převážně romskými populacemi v ČR.

Sleva 9 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní vztahy v datech (od starověku do současnosti)

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha v chronologickém sledu zachycuje na 388 stranách stěžejní data ve vývoji mezinárodních vztahů od starověku (3000 let př.n.l.) až do současnosti (rok 2007). Uvádí ty nejdůležitější skutečnosti z oblasti mezinárodních vztahů se zaměřením především na vztahy mezinárodně politické povahy. Zařazeny jsou též některé vnitropolitické události v jednotlivých zemích, které se svým způsobem též na

Sleva 18 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny české politiky v dokumentech

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Publikace svým pojetím a způsobem zpracování navazuje na předchozí titul téhož autora Dějiny českého státu v dokumentech. Obsahuje stěžejní dokumenty české politiky a politické publicistiky vztahující se k české státnosti a státněpolitické problematice. Pozornost je opět věnována i zahraničněpolitické dimenzi uvedené tematiky. Vybrané dokumenty jsou rozčleněny do tří základních částí, které

Sleva 18 % z běžně ceny 768 Kč

Naše cena: 630 Kč

SklademPřihlášení uživatele