Registrace | Přihlášení


Úvody, přehledy a teorie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Politologie pro všechny

Autor: Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

5 / 5
„Politologie pro všechny“ není obvyklou vědeckou publikací. Přináší přehledné texty postihující podstatu politologických témat a aktuálních politologických problémů. Autor této monografie se nebojí otevřít „Pandořinu skříňku“ aktuálních a ožehavých témat o byrokracii, lidech působících ve veřejné správě a jejich opájení se mocí, Evropské unii, Ukrajině, Islámském státu, terorismu, radikalismu a

Sleva 2 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatele

Kmeny a klany v arabském Maghribu

Autor: Eduard Gombár

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie navazuje na autorovu knihu Kmeny a klany v arabské politice (Praha, Karolinum 2004). V pěti kapitolách analyzuje politický vliv kmenových, klanových, městských a venkovských elit v zemích arabského Maghribu (Lybie, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Mauretánie). Qadhdháfího elitní "vnitřní kruh" byl tvořen příslušníky privilegovaných libyjských kmenů. V Tunisku byl Burgibův autoritativní

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Současné metodologické otázky veřejné politiky

Autor: Martin Nekola

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace si klade za cíl reagovat na současné metodologické otázky oboru veřejná politika, které jsou nejen aktuálně diskutovány v zahraničí, ale kde také sami autoři pociťují deficity oboru v České republice. První část publikace se věnuje konkrétním analytickým metodám a obecnějším výzkumným přístupům. Velká pozornost je věnována metodám umožňujícím analyzovat postojovou a hodnotovou pluralitu

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Atlas mezinárodních vztahů

Autor: Šárka Waisová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Výkladový atlas mezinárodních vztahů autorů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výborným studijním materiálem, výukovou pomůckou i publikací rozšiřující odbornost těch, kteří se primárně soustředí na některou z příbuzných společenskovědních disciplín. Jde tedy o mimořádně přínosný titul, který jistě nalezne odezvu u širokého spektra čtenářů z okruhu politologů, žurnalistů,

Sleva 3 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do studia politické vědy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publika je produktem přípravy studijního programu politologie na ZČU v Plzni a všichni autoři, kteří do knihy přispěli svými texty, se podíleli na jeho přípravě. Publikace je vhodná nejen pro pracovníky a studenty politologie a příbuzných oborů v rámci všech českých vysokých škol, ale i pro zájemnce z neakademického prostředí, především zástpuce médií, pracovníky státní správy a samosprávy a také

Sleva 3 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem u dodavatele

Politická filozofie: Aktuální problémy

Autor: Přemysl Rosůlek

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Cílem řešitelského týmu autorů této studie je představit zájemcům o aktuální problémy politické filozofie texty zaměřené na parciální témata této politologické oborů, ale také všem zájemcům o hlubší porozumění normativím aspektům současné politické reality. Vzhledem k zaměření některých textů je tato studie rovněž interdisciplinárního charakteru, neboť svým charakterem zasahuje i do ostatních

Sleva 3 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské fórum

Autor: Jan Bureš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Příběh občanského fóra je příběhem zrodu moderní české demokracie. Na jeho počátku byla studentská demonstrace na pražské Národní třídě a vznik OF jako hnutí sjednocujícího drtivou většinu nezávislých občanských iniciativ i jednotlivých občanů. Kniha o Občanském fóru přináší čtenářům ucelený výklad vývoje tohoto hnutí, a provází jej také neméně bouřlivým obdobím roku 1990, charakteristickým

Sleva 3 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Politické ideologie a teorie

Autor: Vladimír Prorok

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím ideje evropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Byla obsahově rozdělena do dvou částí: obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahy ideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlení a struktury a

Sleva 3 % z běžně ceny 456 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Tehdy a teď: Česká společnost po 20 letech

Autor: Libor Prudký

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Soubor studií několika sociálních vědců nabízí zobecnění pohledu na součásti transformace společnosti České republiky. Jsou opřené o ověřené poznatky vývoje v období od roku 1989 do současnosti a o pokusy o zobecnění takových poznatků a zkušeností. Srovnání očekávání, která byla ve společnosti na počátku transformace, s naší žitou skutečností přinášejí mnoho nových poznatků a především ukazují na

Sleva 3 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Třetí odboj: Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20.…

Autor: Václav Veber

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od různých popíračů třetího odboje o něm nepochybuje, dokládá jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližuje nerovný zápas utlačované společnosti komunistickým totalitním státem, popisuje porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné

Sleva 3 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní organizace

Autor: Michael Romancov

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Široce pojaté zkoumání mezinárodních vztahů musí určitou, alespoň minimální, pozornost věnovat problematice, jakou je studium mezinárodních organizací. Ambicí publikace je ukázat čtenářům, že tato problematika má nejenom svůj význam pro získání uceleného povědomí o disciplíně, ale že se zároveň může jednat i o jeden z mnoha alternativních pohledů na stav mezinárodní společnosti.

Sleva 3 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Výchova a tradice evropského myšlení

Autor: Kolektiv autorů - Nikolaj Demjančuk, neuveden

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tento sborník vznikl z příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci, která pod názvem Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení, proběhla v Plzni ve dnech 17. a 18. září 2002. Jejím záměrem byla reflexe těch základů, z nichž vychází a k nimž se stále obrací moderní civilizace. Hledání kořenů je dnes charakteristické nejen pro západní kulturu. Obdobnou práci realizují tako kolegové v

Sleva 3 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Romové: Kulturologické etudy

Autor: Tomáš Hirt

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace obsahuje vedle antropologických příspěvků i články vedené z pozic dalších společenskovědních disciplín (ekonomie, sociální práce, lingvistika, historie a etnografie); a kromě kultury romských osad na východním Slovensku je předmětem zájmu i evropské etnoemancipační hnutí, či sociálně vyloučené enklávy obývané převážně romskými populacemi v ČR.

Sleva 3 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Volební a stranické systémy ČR v mezinárodním srovnání

Autor: Miroslav Novák

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Původní cena: 431,- Mají volební systémy důležitý nebo jen okrajový vliv na stranický systém? Proč se už dávno České republice nedaří, aby měla stabilní a akceschopnou vládu? Jak chápat zmařený pokus ODS a ČSSD o úpravu volebního zákona do Poslanecké sněmovny? Jaká poučení vyplývají ze zahraničních zkušeností Polska, Maďarska, Itálie a Nového Zélandu? To jsou některé z otázek, kterými se zabývá

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny české politiky v dokumentech

Autor: Zdeněk Veselý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
12 %
Publikace svým pojetím a způsobem zpracování navazuje na předchozí titul téhož autora Dějiny českého státu v dokumentech. Obsahuje stěžejní dokumenty české politiky a politické publicistiky vztahující se k české státnosti a státněpolitické problematice. Pozornost je opět věnována i zahraničněpolitické dimenzi uvedené tematiky. Vybrané dokumenty jsou rozčleněny do tří základních částí, které

Sleva 12 % z běžně ceny 768 Kč

Naše cena: 676 Kč

Skladem

Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech

Autor: Jan Kysela

publisher: Nakladatelství Leges

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem

Úvod do studia politiky

Autor: Miroslav Novák

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín – od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po

Sleva 15 % z běžně ceny 749 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí