Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

5 / 5
15 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 15 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 585 Kč

Skladem

Diplomacie v měnícím se světě

Autor: Zdeněk Veselý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Publikace si klade tři úkoly. Předně usiluje o sumarizaci, systemizaci a interpretaci dosavadních, zejména zahraničních poznatků v oblasti vědeckého zkoumání diplomacie jako nedílné součásti mezinárodních vztahů. Dalším úkolem bylo analyzovat některé z nosných oblastí současné diplomacie. Třetím úkolem byla snaha začít vyplňovat citelnou absenci odborného zpracovávání problematiky v českém

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

Autor: Němcová Ingeborg

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Systémové myšlení pro manažery

Autor: Bureš Vladimír

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Posuzovaná publikace od autora, který přes svůj mladý věk již patří mezi světově uznávané odborníky, představuje v ČR významný nakladatelský počin. Zaměřuje se na většinou manažery dosud nejvíce opomíjenou složku jejich podnikatelského myšlení - na uplatnění systémového přístupu k řešení složitých podnikatelských problémů. Podnikatelské myšlení moderních manažerů vychází ze základny, která se

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Marketing od myšlenky k realizaci, 3. vydání

Autor: Gustav Tomek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha Marketing – od myšlenky k realizaci význačných osobností českého marketingu prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. a doc. Ing. Věry Vávrové, CSc., řeší problematiku marketingu obecně, poskytuje jednotný pohled na principy marketingu, jeho metody, postupy a nástroje, v souladu s myšlenkou, že „marketing je jen jeden a neustále se rozvíjí“.

Sleva 15 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 330 Kč

Skladem

Procesně řízená organizace - tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů

Autor: Kolektiv autorů - Cienciala Jiří,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Procesní řízení (Business Proces Management) je dnes nástupcem klasického liniově-štábního řízení. Kniha přináší návod jak tuto formu řízení uvádět do praxe a jak se vyhnout případným problémům. Obsah: Business Process Management; Strategické řízení společnosti; Proč a jak procesní řízení?; Vybrané metody a nástroje pro procesní řízení; Měření výkonnosti procesů; Přezkoumání stavu procesů;

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování a analýza produkčních systému

Autor: Kolektiv autorů - Fiala Petr,Kolektiv

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Sleva 15 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Makroekonomie, 2. vydání

Autor: Liška Václav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Druhé, výrazně doplněné vydání knihy autorského kolektivu pod vedením Václava Lišky (Ilona Bažantová, Jan Frait, Jan Gazda, Martin Macháček, Lenka Spáčilová a František Varadzin), knihy zkušených autorů, kteří jednak přednášejí na řadě českých vysokých škol a zároveň jsou aktivní v aplikaci teoretických poznatků v české ekonomické praxi. Tato kniha důsledně ve svém oboru preferuje českou realitu.

Sleva 15 % z běžně ceny 638 Kč

Naše cena: 542 Kč

Skladem u dodavatele

Vstup České republiky do EU

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Květnový vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinese mimo jiné i zásadní otázku: oslabí či posílí se role státu, a to nejen v ekonomice? Globalizace vnesla již před léty do problematiky národních států nový rozměr: ekonomické aktivity překračují už hranice nejen států, ale celých kontinentů, dochází k řadě zcela nových a ne vždy pozitivně přijímaných legislativních a ekonomických jevů.

Sleva 20 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

B-to-B marketing, strategická marketingová analýza

Autor: Lošťáková Hana

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha je určena především těm, kteří se přímo podílejí na výzkumu tržního prostředí a na stanovování účinných strategií, vedoucích ke zvýšení konkurenčních schopností podniků, operujících na dnešních B to B trzích. (strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí)

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Agenda příštích let

Autor: Jirásek Jaroslav A.

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Efektivní podnikatelské řízení (business management) stále tvoří základní prvek rozvoje ekonomiky, potažmo jednotlivých podnikatelských jednotek (států, korporací, firem). V současné situaci, kdy všechno se mění rychleji než dřív a spěje buď ke svému zániku či k dalšímu období nových a nových změn ve snaze udržet se v pádícím rychlíku ekonomiky (který sice jede k cíli, ale drtivá většina jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Státní pomoc, nebo dobývání renty?

Autor: Mráček Karel

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Rozsahem státní pomoci, poskytované podnikům působícím na svém území, náleží česká republika mezi nejštědřejší státy světa. Český stát je za nebývale rozsáhlé poskytování státní pomoci často kritizován s tím, že státní pomoc narušuje hospodářskou soutěž. Na našem území kvete snaha o získání státní pomoci – dobývání renty – což je často neproduktivní vynakládání zdrojů za účelem získání ekonomické

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Financování projektů

Autor: Tetřevová Liběna

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha, která pomůže orientovat se ve složité problematice financování projektů Z obsahu: Optimální finanční struktura., Investiční rozhodování a investiční projekty., Zdroje financování projektů., Podnikové dluhopisy jako zdroj financování., PPP projekty a jejich problematika.

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Management inovačních aktivit

Autor: Václav Pitra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Úspěšné inovace jsou v prostředí nelítostné konkurence na globálních světových trzích jedinou cestou k udržení trvalé prosperity firem. O inovacích se u nás však spíše hovoří, než aby se staly motorem podnikání. Mylné představy a inovační legendy bohužel mají málo společného s moderními teoriemi inovačních řešení. Řada organizací nemá nouzi o dobré podnikatelské nápady, problémem je, že jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Organizovaná občanská společnost v české republice

Autor: Rakušanová Petra

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Cílem předkládané studie není teoreticky koncipovat občanskou společnost, ale na základě rozsáhlého empirického výzkumu, který využívá kvantitativní a kvalitativní metodologie, kterou funkčně propojuje s existující teorií a aplikuje v komparativní perspektivě.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Veletrhy a výstavy

Autor: Pavlů Dušan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Veletrhy a výstavy – jsou fenoménem teprve až moderní doby, který má své kořeny v průmyslové revoluci, nebo jsou respektovaným zdrojem nejprve ryze komerčních komunikací v podmínkách Česka (Czechia) kolem 10. století našeho letopočtu, kdy se začíná konstituovat obchodní svět kolem venkovských a posléze městských trhů? Jsou dnes skutečně nástrojem komunikace nejrůznějších informací, obohacují

Sleva 15 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem

Filosofie a kultura v evropských dějinách

Autor: Jiří Vaněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha - učebnice, doplněná řadou fotografií, provází čtenáře vývojem filosofického a kulturního myšlení Evropy od vzniku řecké filosofie až po současnost

Sleva 15 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Základy evropské konkurenceschopnosti

Autor: Klvačová Eva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Lze posílit konkurenceschopnost země bez ohrožení sociálního smíru či devastace životního prostředí? Je cíl konkurenceschopnosti na úrovni národních ekonomik smysluplný, nebo nesmyslný? O jaké předpoklady se doktrína konkurenceschopnosti na nadnárodní úrovni opírá? Jsou tyto předpoklady reálné, nebo falešné? Povede velký dostih konkurenceschopnosti národních ekonomik k nebývalé světové

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce

Autor: Liška Václav

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci. Závěrečným aktem, kterým sice skončí studijní období, ale který začíná mnohem dříve, je napsání a obhájení bakalářské, diplomové či doktorské práce. Právě této skutečnosti se věnuje kniha doc. Václava Lišky „Zpracování a

Sleva 15 % z běžně ceny 148 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Mezinárodní vztahy v datech (od starověku do současnosti)

Autor: Veselý Zdeněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
20 %
Kniha v chronologickém sledu zachycuje na 388 stranách stěžejní data ve vývoji mezinárodních vztahů od starověku (3000 let př.n.l.) až do současnosti (rok 2007). Uvádí ty nejdůležitější skutečnosti z oblasti mezinárodních vztahů se zaměřením především na vztahy mezinárodně politické povahy. Zařazeny jsou též některé vnitropolitické události v jednotlivých zemích, které se svým způsobem též na

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Facility management. Případové studie

Autor: Vlastimil K. Vyskočil

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Vybrané případové studie vydané v návaznosti k publikaci Facility management a public private partnership

Sleva 15 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Statistika v terénních průzkumech

Autor: Pecáková Iva

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá pořizováním a vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika.

Sleva 15 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Shluková analýza dat

Autor: Húsek Dušan

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha ve svém druhém, rozšířeném vydání, seznamuje čtenáře se skupinou metod, určených pro průzkumovou analýzu dat. Tyto metody se snaží nalézt v datech určité struktury a prezentovat je jako skupiny (shluky) podobných objektů. Tento proces je označován termínem „shluková analýza dat“. Data mohou pocházet z velmi širokého spektra: z oblasti přírodních či společenských věd, mohou být záměrně

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Facility management (procesy a řízení podpůrných činností)

Autor: Vlastimil K. Vyskočil

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Kniha přináší nejaktuálnější informace o formách úspěšné aplikace Facility managementu v praxi, řadu příkladů úspěšných řešení i návody, jak prakticky při realizaci procesů Facility managementu postupovat. Text doprovází řada grafů a tabulek. Kniha je určena top-managementu a manažerům, kteří hledají cesty ke zvýšení konkurenční schopnosti firmy prostřednictvím „chytrých řešení“ při snižování

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem



Přihlášení uživatele