Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Geopolitika Ruska

Autor: Oskar Krejčí

publisher: Professional Publishing

5 / 5
18 %
Mimořádně aktuální kniha známého politologa je věnována nejkontroverznějšímu tématu současnosti – zahraniční politice Ruska v historii i současnosti. Pojednává o vzestupu a pádech ruské státnosti, přibližuje vliv geopolitických vektorů na dějiny Kyjevské Rusi, Moskevského carství, Ruského impéria a Sovětského svazu, přináší charakteristiku koncepcí, hledajících místo Ruska v dějinách (Třetí Řím,

Sleva 18 % z běžně ceny 688 Kč

Naše cena: 564 Kč

Skladem u dodavatele

Data a analytika pro 21. století

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a „megaproblémech“ při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti podnikající na poli energetiky a utilit, zdravotnické organizace, výrobní podniky a státní správu. Jednotlivé knihy ( 1. Trendy a megaproblémy; 2. Jak to dělají ostatní; 3. Architektura a

Sleva 18 % z běžně ceny 488 Kč

Naše cena: 400 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní obchodní jednání

Autor: Miroslava Zamykalová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Máte důležitou obchodní schůzku, která se má uskutečnit v resturaci? Jak si zajistit úspěch tohoto setkání a přitom působit suverénně a uvolněně? V této informatiní příručce najdete mnoho důležitých rad profesorky psychologie Lioby Werth a odborníka v oblasti gastronomie Christophera Thuma, podávaných velice čtivou formou.

Sleva 18 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Dějiny české politiky v dokumentech

Autor: Zdeněk Veselý

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Publikace svým pojetím a způsobem zpracování navazuje na předchozí titul téhož autora Dějiny českého státu v dokumentech. Obsahuje stěžejní dokumenty české politiky a politické publicistiky vztahující se k české státnosti a státněpolitické problematice. Pozornost je opět věnována i zahraničněpolitické dimenzi uvedené tematiky. Vybrané dokumenty jsou rozčleněny do tří základních částí, které

Sleva 18 % z běžně ceny 768 Kč

Naše cena: 630 Kč

Skladem

Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ)

Autor: Lucie Hindlsová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu. Co dokázal Clinton prosadit? Jaký je odkaz jeho administrativy? Co nového vnesl do blízkovýchodní politiky, kde kreativita je jednou z nejdůležitějších karet úspěchu? Proč skončila jednání Palestinců a Syřanů s

Sleva 18 % z běžně ceny 188 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Prohlubování evropské integrace

Autor: Eva Klvačová

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Vstup do Evropské unie s sebou přináší nejen očekávání, ale též pochybnosti o tom, zda se můžeme či dokážeme prosadit jako suverénní stát, zda dokážeme využít všech možností, které Evropská unie nabízí. Publikace přináší v sedmi kapitolách aktuální informace o některých aspektech evropské integrace a roli České republiky v ní.

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

České národní zájmy v procesu evropské integrace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních států, ale také pod vlivem tlaků jednotlivých zájmových skupin. Je zřejmé, že jiný zájem mají vývozci a jiný dovozci: i když existuje shoda na prospěšnosti volného obchodu, vždy se dají najít důvody pro hledání výjimek a jistých forem protekcionismu. Zkušený autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Evy

Sleva 18 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky

Autor: Jan Nevima

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Publikace seznamuje čtenáře s širokým spektrem přístupů a metod, pomocí nichž je možné konkurenceschopnost regionů měřit a hodnotit. Prezentuje hodnocené regiony zemí Visegrádské čtyřky a demonstruje zdroje či bariéry jejich dalšího rozvoje, k čemuž využívá fakta z dlouholetého výzkumu konkurenceschopnosti regionů V4. Přináší mnoho zajímavých a užitečných údajů, které mohou sloužit nejen k dalším

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Diplomacie v měnícím se světě

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Publikace si klade tři úkoly. Předně usiluje o sumarizaci, systemizaci a interpretaci dosavadních, zejména zahraničních poznatků v oblasti vědeckého zkoumání diplomacie jako nedílné součásti mezinárodních vztahů. Dalším úkolem bylo analyzovat některé z nosných oblastí současné diplomacie. Třetím úkolem byla snaha začít vyplňovat citelnou absenci odborného zpracovávání problematiky v českém

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Ekonomická governance představuje formy vládnutí, ovládání či kontroly ekonomických procesů ve společnosti. Kniha přináší aktuální pohled na ekonomickou situaci v době současné finanční a ekonomické krize, analyzuje ekonomickou governanci v politice hospodářsky vyspělých zemí a v akcionářském kapitalismu (teorie zastoupení, příčiny krachu, morální hazard) a nastiňuje možné proměny ekonomické

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Marketing od myšlenky k realizaci - 3. vyd,

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha Marketing – od myšlenky k realizaci význačných osobností českého marketingu prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. a doc. Ing. Věry Vávrové, CSc., řeší problematiku marketingu obecně, poskytuje jednotný pohled na principy marketingu, jeho metody, postupy a nástroje, v souladu s myšlenkou, že „marketing je jen jeden a neustále se rozvíjí“.

Sleva 18 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Modelování a analýza produkčních systémů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Publikace je věnována modelování produkčních systémů s cílem jejich analýzy a optimalizace jejich výkonnosti. Cílem je zprostředkovat porozumnění mezi manažery a systémovými pracovníky a vytvořit most mezimanažerskými koncepcemi a využitelnými modely prozvyšování výkonnosti produkčního systému. Obsahem je také shrnutí znalostí o modelování a analýze.

Sleva 18 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem

Makroekonomie, 2. vydání

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Druhé, výrazně doplněné vydání knihy autorského kolektivu pod vedením Václava Lišky (Ilona Bažantová, Jan Frait, Jan Gazda, Martin Macháček, Lenka Spáčilová a František Varadzin), knihy zkušených autorů, kteří jednak přednášejí na řadě českých vysokých škol a zároveň jsou aktivní v aplikaci teoretických poznatků v české ekonomické praxi. Tato kniha důsledně ve svém oboru preferuje českou realitu.

Sleva 18 % z běžně ceny 638 Kč

Naše cena: 523 Kč

Skladem u dodavatele

B-to-B marketing, strategická marketingová analýza

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha je určena především těm, kteří se přímo podílejí na výzkumu tržního prostředí a na stanovování účinných strategií, vedoucích ke zvýšení konkurenčních schopností podniků, operujících na dnešních B to B trzích. (strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí)

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Agenda příštích let

Autor: Jaroslav A. Jirásek

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Efektivní podnikatelské řízení (business management) stále tvoří základní prvek rozvoje ekonomiky, potažmo jednotlivých podnikatelských jednotek (států, korporací, firem). V současné situaci, kdy všechno se mění rychleji než dřív a spěje buď ke svému zániku či k dalšímu období nových a nových změn ve snaze udržet se v pádícím rychlíku ekonomiky (který sice jede k cíli, ale drtivá většina jeho

Sleva 18 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Státní pomoc, nebo dobývání renty?

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Rozsahem státní pomoci, poskytované podnikům působícím na svém území, náleží česká republika mezi nejštědřejší státy světa. Český stát je za nebývale rozsáhlé poskytování státní pomoci často kritizován s tím, že státní pomoc narušuje hospodářskou soutěž. Na našem území kvete snaha o získání státní pomoci – dobývání renty – což je často neproduktivní vynakládání zdrojů za účelem získání ekonomické

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Financování projektů

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha, která pomůže orientovat se ve složité problematice financování projektů Z obsahu: Optimální finanční struktura., Investiční rozhodování a investiční projekty., Zdroje financování projektů., Podnikové dluhopisy jako zdroj financování., PPP projekty a jejich problematika.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Organizovaná občanská společnost v české republice

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Cílem předkládané studie není teoreticky koncipovat občanskou společnost, ale na základě rozsáhlého empirického výzkumu, který využívá kvantitativní a kvalitativní metodologie, kterou funkčně propojuje s existující teorií a aplikuje v komparativní perspektivě.

Sleva 18 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Veletrhy a výstavy

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Veletrhy a výstavy – jsou fenoménem teprve až moderní doby, který má své kořeny v průmyslové revoluci, nebo jsou respektovaným zdrojem nejprve ryze komerčních komunikací v podmínkách Česka (Czechia) kolem 10. století našeho letopočtu, kdy se začíná konstituovat obchodní svět kolem venkovských a posléze městských trhů? Jsou dnes skutečně nástrojem komunikace nejrůznějších informací, obohacují

Sleva 18 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem

Filosofie a kultura v evropských dějinách

Autor: Jiří Vaněk

publisher: Professional Publishing

0 / 5
18 %
Kniha - učebnice, doplněná řadou fotografií, provází čtenáře vývojem filosofického a kulturního myšlení Evropy od vzniku řecké filosofie až po současnost

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí