Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pedagogická

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pedagogika sportu

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům FTVS UK. Bohumil Svoboda věnuje pozornost nejenom pedagogickým problémům spojeným se sportovním výkonem, ale i výchově sportovce a osobnosti trenéra. Dotisk 2.

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Konec školní nudy - Didaktické metody pro 21. století

Autor: Dagmar Sieglová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností. Jedná se například o metody brainstormingové a evokační, kognitivní a vizualizační, kinestetické, komunikační, dramatizační a kompoziční. Cílem

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem

Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník představuje aktuální příspěvek k rozvoji české srovnávací pedagogiky. Zabývá se vybranými aspekty vzdělávání v zahraničí, případně obecnějšími trendy rozvoje či reforem vzdělávacích soustav (především kurikula) ve vybraných zemích, které jsou aktuální a významné rovněž pro řešení problematiky českého vzdělávání. 10 kapitol sborníku je rozděleno tematicky do dvou částí Kvalita a

Sleva 20 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Dejme mozky dohromady - Skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí - Skupinová…

Autor: Kolektiv autorů - Ľuba Brožek,Barbora Poláková

publisher: Triton

0 / 5
32 %
Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají v jejich rehabilitaci či aktivizaci. Cílovými klienty jsou osoby po mozkových příhodách, traumatických poraněních mozku, osoby s různými typy neurodegenerativních onemocnění,

Sleva 32 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - metodická příručka

publisher: Septima

0 / 5
Dyslexie a dysortografie jsou nejčastější vývojové poruchy učení, které se nevyhýbají ani žákům s mentálním postižením. Autorka, zkušená učitelka, popisuje metody, které se jí v každodenní praxi nejvíce osvědčily. Publikace vyšla ve dvou částech, které spolu tvoří jeden celek. Metodická příručka je určena učiteli. Poskytuje mu návod, jak pracovat s barevnou cvičebnicí (tabulkami), kterou

Sleva 7 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Nevýchovné eseje o výchově

Autor: Petr Bláha

publisher: Přestupní stanice

0 / 5
21 %
Kniha nabízí tematicky uspořádané eseje, které se soustřeďují vždy na jeden aspekt výchovného úsilí. Pro vyhodnocování závažnosti těchto aspektů autor vybírá reprezentativní osobnosti, jejichž názory na výchovu vzájemně konfrontuje. Mezi zvolenými tématy se objevuje například otázka, jak souvisí výchova s lidskou přirozeností. Teprve po vyjasňování předpokladů výchovy mohou následovat otázky po

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Autor: Jana Kargerová

publisher: Pasparta

0 / 5
21 %
Spolupráce školy s rodinou a komunitou představuje velmi často diskutované téma mezi učiteli, rodiči, ale i mezi širokou veřejností. Kniha představuje všem zájemcům čtivou formou a na konkrétních příkladech nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami dětí. Publikace vychází ze zkušeností jak mateřských a základních škol, které se ke vzdělávacímu programu Začít spolu přímo hlásí, tak i z

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Metodik prevence a jeho role na základní škole

Autor: Miroslav Procházka

publisher: Pasparta

0 / 5
21 %
Jak vypadá třídní kolektiv v současné škole a jak se se změnami ve společnosti vypořádat v praxi? Jaká je při tom role školního metodika prevence? Jaké možnosti v praxi vůbec má? To jsou jen některé z otázek, na které tato publikace odpovídá.

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Praktické činnosti pro 6.–9. r. ZŠ, Člověk a svět práce

Autor: Jiří Strádal

publisher: Fortuna

0 / 5
20 %
Povinností ředitelů škol je zajistit, aby žáci posledních ročníků základních škol byli zasvěceni do problematiky volby povolání a trhu práce. K tomuto účelu může velice dobře posloužit uvedená učebnice, opatřená schvalovací doložkou MŠMT. Ve druhém, upraveném vydání byly doplněny potřebné nové informace (např. informace o Evropské službě zaměstnanosti – EURES).

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluzivní vzdělávání - Efektivní vzdělávání všech žáků

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Svoboda,Ladislav Zilcher

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v českých školách. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice

Autor: Irena Budínová

publisher: Muni Press

0 / 5
29 %
Hlavním cílem monografie je demonstrovat různé přístupy v uvažování při řešení slovních úloh nadanými žáky 1. a 2. stupně základní školy. První část monografie je teoretická a zabývá se problematikou nadaných žáků – definicí nadání, možnostmi identifikace nadaných žáků, druhy nadání, problémy nadaných žáků ve školní praxi. V praktické části je věnována pozornost teorii různých strategií při

Sleva 29 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 264 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí