Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pedagogická

Dejme mozky dohromady skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí - Skupinová…

Autor: Kolektiv autorů - Ľuba Brožek, Barbora Poláková

publisher: Triton

0 / 5
24 %
Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají v jejich rehabilitaci či aktivizaci. Cílovými klienty jsou osoby po mozkových příhodách, traumatických poraněních mozku, osoby s různými typy neurodegenerativních onemocnění,

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - metodická příručka

Autor: Dagmar Krejbichová

publisher: Septima

0 / 5
Dyslexie a dysortografie jsou nejčastější vývojové poruchy učení, které se nevyhýbají ani žákům s mentálním postižením. Autorka, zkušená učitelka, popisuje metody, které se jí v každodenní praxi nejvíce osvědčily.

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Nevýchovné eseje o výchově

Autor: Petr Bláha

publisher: Přestupní stanice

0 / 5
18 %
Kniha nabízí tematicky uspořádané eseje, které se soustřeďují vždy na jeden aspekt výchovného úsilí. Pro vyhodnocování závažnosti těchto aspektů autor vybírá reprezentativní osobnosti, jejichž názory na výchovu vzájemně konfrontuje. Mezi zvolenými tématy se objevuje například otázka, jak souvisí výchova s lidskou přirozeností. Teprve po vyjasňování předpokladů výchovy mohou následovat otázky po

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Autor: Kargerová Jana

publisher: Pasparta

0 / 5
18 %
Spolupráce školy s rodinou a komunitou představuje velmi často diskutované téma mezi učiteli, rodiči, ale i mezi širokou veřejností. Kniha představuje všem zájemcům čtivou formou a na konkrétních příkladech nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami dětí. Publikace vychází ze zkušeností jak mateřských a základních škol, které se ke vzdělávacímu programu Začít spolu přímo hlásí, tak i z

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Metodik prevence a jeho role na základní škole

Autor: Procházka Miroslav

publisher: Pasparta

0 / 5
18 %
Jak vypadá třídní kolektiv v současné škole a jak se se změnami ve společnosti vypořádat v praxi? Jaká je při tom role školního metodika prevence? Jaké možnosti v praxi vůbec má? To jsou jen některé z otázek, na které tato publikace odpovídá.

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Inkluzivní vzdělávání - Efektivní vzdělávání všech žáků

Autor: Zilcher Ladislav, Svoboda Zdeněk,

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v českých školách. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice

Autor: Budínová Irena

publisher: Muni Press

0 / 5
24 %
Hlavním cílem monografie je demonstrovat různé přístupy v uvažování při řešení slovních úloh nadanými žáky 1. a 2. stupně základní školy. První část monografie je teoretická a zabývá se problematikou nadaných žáků – definicí nadání, možnostmi identifikace nadaných žáků, druhy nadání, problémy nadaných žáků ve školní praxi. V praktické části je věnována pozornost teorii různých strategií při

Sleva 24 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem

Konec školní nudy - Didaktické metody pro 21. století

Autor: Sieglová Dagmar

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností. Jedná se například o metody brainstormingové a evokační, kognitivní a vizualizační, kinestetické, komunikační, dramatizační a kompoziční. Cílem

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele