Registrace | Přihlášení


Pedagogická

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pedagogika sportu

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Karolinum

4 / 5
20 %
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům FTVS UK. Bohumil Svoboda věnuje pozornost nejenom pedagogickým problémům spojeným se sportovním výkonem, ale i výchově sportovce a osobnosti trenéra. Dotisk 2.

Sleva 20 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace

Autor: Dalibor Gregor

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Sborník představuje aktuální příspěvek k rozvoji české srovnávací pedagogiky. Zabývá se vybranými aspekty vzdělávání v zahraničí, případně obecnějšími trendy rozvoje či reforem vzdělávacích soustav (především kurikula) ve vybraných zemích, které jsou aktuální a významné rovněž pro řešení problematiky českého vzdělávání. 10 kapitol sborníku je rozděleno tematicky do dvou částí Kvalita a

Sleva 20 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Pozor, děti!

Autor: Eva Lukavská

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha nabízí čtenáři možnost blíže se seznámit s jednou z variant vyučování orientovaného na dítě praktikované v české škole. Touto variantou je program Začít spolu. Autorka v úvodních kapitolách vymezuje filozoficko-psychologický rámec jí popisované podoby programu Začít spolu. Jedná se zejména o zdroje inspirované humanistickou psychologií a psychoterapií. Dále jsou čtenáři v knize nabídnuty

Sleva 3 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Dítě a kniha

Autor: Ladislava Leberduchová

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Původní cena: 183,- Čtou vaše děti? Čtou doma, anebo jen ve škole? Čtou rády, anebo jen ze školní povinnosti? A co čtou? Knihy, anebo jen časopisy? A jak čtenému rozumějí? Je jejich úroveň čtení spolehlivou zárukou, že jim přináší nezbytné informace potřebné v procesu vzdělávání? Zaručuje kvalita jejich schopnosti a dovednosti číst, že jsou dobře vybaveni i pro četbu umělecké literatury?

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Seminární cvičení z morfologie ruštiny

Autor: Aleš Brandner

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je určena posluchačům studia oboru ruský jazyk a literatura. Obsahuje cvičení z ruského tvarosloví, na níž lze procvičit jednotlivé slovní druhy a jejich mluvnické kategorie s přihlédnutím k obtížným jevům, v nichž čeští studenti často chybují. V příloze jsou uvedeny souvislé texty určené pro morfologický rozbor.

Sleva 3 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - metodická příručka

publisher: Septima

0 / 5
Dyslexie a dysortografie jsou nejčastější vývojové poruchy učení, které se nevyhýbají ani žákům s mentálním postižením. Autorka, zkušená učitelka, popisuje metody, které se jí v každodenní praxi nejvíce osvědčily. Publikace vyšla ve dvou částech, které spolu tvoří jeden celek. Metodická příručka je určena učiteli. Poskytuje mu návod, jak pracovat s barevnou cvičebnicí (tabulkami), kterou

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Nevýchovné eseje o výchově

Autor: Petr Bláha

publisher: Přestupní stanice

0 / 5
15 %
Kniha nabízí tematicky uspořádané eseje, které se soustřeďují vždy na jeden aspekt výchovného úsilí. Pro vyhodnocování závažnosti těchto aspektů autor vybírá reprezentativní osobnosti, jejichž názory na výchovu vzájemně konfrontuje. Mezi zvolenými tématy se objevuje například otázka, jak souvisí výchova s lidskou přirozeností. Teprve po vyjasňování předpokladů výchovy mohou následovat otázky po

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Autor: Jana Kargerová

publisher: Pasparta

0 / 5
15 %
Spolupráce školy s rodinou a komunitou představuje velmi často diskutované téma mezi učiteli, rodiči, ale i mezi širokou veřejností. Kniha představuje všem zájemcům čtivou formou a na konkrétních příkladech nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami dětí. Publikace vychází ze zkušeností jak mateřských a základních škol, které se ke vzdělávacímu programu Začít spolu přímo hlásí, tak i z

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Metodik prevence a jeho role na základní škole

Autor: Miroslav Procházka

publisher: Pasparta

0 / 5
15 %
Jak vypadá třídní kolektiv v současné škole a jak se se změnami ve společnosti vypořádat v praxi? Jaká je při tom role školního metodika prevence? Jaké možnosti v praxi vůbec má? To jsou jen některé z otázek, na které tato publikace odpovídá.

Sleva 15 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Inkluzivní vzdělávání - Efektivní vzdělávání všech žáků

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Svoboda,Ladislav Zilcher

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické. Hlavní důraz klade na jedinečnost role učitele ve vzdělávací praxi. Autoři představují výsledky rozsáhlé empirické studie, zaměřené na úroveň didaktických kompetencí učitelů a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v českých školách. Na

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Konec školní nudy - Didaktické metody pro 21. století

Autor: Dagmar Sieglová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností. Jedná se například o metody brainstormingové a evokační, kognitivní a vizualizační, kinestetické, komunikační, dramatizační a kompoziční. Cílem

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí