Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

3.1 / 5
21 %
* praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP * podporuje plynulé začlenění dětí s SVP do kolektivu * určena pro učitele i rodiče * ilustrována zajímavým komiksovým stylem Na počátku příručka nabízí teoretický úvod rozdělený na dvě části. První obsahuje především základní definice používaných pojmů. Jsou v něm také informace o legislativě spojené se

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Česká škola a žáci ze zahraničí

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou nastat při návratu těchto dětí do českých škol. Naleznete zde základní legislativní pravidla, kterými se daná problematika řídí, vzory mnohých dokumentů a tiskopisů.

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Legislativa ADHD pro školy a poradny

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Příručka je praktickým pomocníkem ředitelů, učitelů a poradenských pracovníků v oblasti ADHD. Přináší nejen přehled nezbytné legislativy a administrativy, ale především nabízí konkrétní doporučení, praktické příklady a vzory formulářů nezbytných pro úspěšnou integraci žáků s ADHD ve školském prostředí. Díky této příručce získáte důležité informace k stanovení Individuálního vzdělávacího plánu

Sleva 21 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Bystrá hlavička pro děti od 5 do 8 let

publisher: Raabe

0 / 5
23 %
Aktivity v knize Bystrá hlavička připravily učitelky a učitelé mateřských a základní školy, kteří vědí, co vaše děti potřebují pro rozvoj nadání, dovedností a myšlení. Díky připraveným aktivitám dosáhnou rodiče svého snu - mít bystré a připravené dítě. 296 aktivit podaných hravou formou připraví dítě nejen na školu, ale hlavně na život: přirozenou cestou mu pomohou objevovat svět a posílit

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti

Autor: Kateřina Jančaříková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé  v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.

Sleva 21 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Diety ve školních jídelnách

Autor: Kolektiv autorů - Zlata Kapounová,Jana kolektiv autorů,Jana Petrová,Alena Spáčilová,Sylva Strosserová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Dietní stravování nabývá na společenském významu a promítá se i do práce školních jídelen. Vzhledem k nedostatkům v legislativě může být jeho zavedení ve školní jídelně problematické. Předkládaná publikace má za cíl vzniklou situaci řešit ke spokojenosti školních jídelen i jejich strávníků. Vedle statí týkajících legislativy, systémových opatření a jednotlivých diet je součástí publikace také

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Já jsem takový a ty makový

Autor: Žaneta Křížová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Obsahem knihy určené zejména pedagogům mateřských škol jsou tři tematické bloky zaměřené na hravé poznávání a přijímání odlišností mezi lidmi, ať už se jedná o odlišnosti fyzické, psychické nebo kulturní povahy. Děti jsou vedeny ke vnímání rozdílů jako něčeho, co nás obohacuje, k radosti z objevování různorodosti. V pestrých tvořivých aktivitách orientovaných k rozvoji tolerance se děti učí, že

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Předškolák

publisher: Raabe

0 / 5
23 %
Aktivity v knize Předškolák připravily zkušené autorky a učitelky mateřských škol, které ví, co vaše děti potřebují pro rozvoj předmatematických dovedností, řeči a myšlení, grafomotoriky nebo zrakového a sluchového vnímání. Díky nabízeným aktivitám dosáhnete svého snu - vaše dítě si procvičí a rozvine všechny důležité dovednosti a bude vhodně připravené na nástup do základní školy. 196 stran

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Sluchové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let

Autor: neuveden

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Aktivity v knize SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ rozvíjejí sluchové vnímání dítěte v předškolním věku, které je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov i čísel. 96 aktivit nabídne Vašemu dítěti přípravu na výuku čtení. Aktivity jsou též vhodné pro děti s poruchami učení jako součást rozvoje sluchového vnímání u reedukačních cvičení.

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Zrakové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let

Autor: neuveden

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Aktivity v knize ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ rozvíjejí u dítěte v předškolním věku zrakové vnímání, které je jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov i čísel. 96 aktivit nabídne Vašemu dítěti přípravu na výuku čtení. Aktivity rozvoje zrakového vnímání jsou též vhodné pro děti s poruchami učení jako součást reedukačních cvičení.

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Asistent pedagoga

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s těmito pracovníky. Příručka Asistent pedagoga přináší soubor pěti nezávislých statí, jež spolu tematicky souvisí. Autorka se v nich věnuje problematice asistenta pedagoga z několika úhlů pohledu. Soustředí se na související legislativu, náplň práce těchto pedagogických pracovníků, jejich vzdělávání a

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Inkluze a kariérové poradenství

Autor: Miroslav Vosmik

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Autor se v publikaci věnuje problematice systemické perspektivy v kariérovém poradenství založené na pohledu na žáka jako na osobnost se zohledněním všech jejích aspektů a přehledně shrnuje specifika kariérového poradenství pro žáky s SVP nebo žáky s PAS. V prakticky orientované části přináší rady jak postupovat krok za krokem, pokud si žák nebo student vybral nevyhovující školu či profesní

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Čtyři roční období – JARO - Činnosti a aktivity pro čtyři roční období v MŠ

publisher: Raabe

0 / 5
21 % Novinka
Metodou prožitkové pedagogiky, pozorováním, experimentováním, hraním her, realizací hudebních, výtvarných a pracovních aktivit poskytuje publikace podporu při realizaci ŠVP PV.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Školní zralost a odklady školní docházky

Autor: Eva Dandová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Druhý díl ediční řady Školní zralost přináší komplexně zpracované téma odkladů školní docházky. Úvodní stať přináší analýzu nečastějších příčin odkladů a také odpovědi na nejčastější otázky, které v souvislosti s odklady zaznívají. Samostatná kapitola se věnuje nedostatečné pracovní, sociální i citové zralosti a její roli při možných budoucích neúspěších malého školáka. Nechybí pohled logopeda na

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Snění na polštáři

publisher: Raabe

0 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje inspirativní tematické celky, které jsou výrazně zaměřené na oblasti tvořivé dramatiky v mateřské škole

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání 3 - Aktivity a činnosti

Autor: Hana Splavcová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
V pokračování publikace Dvouleté děti v předškolním vzdělávání, tentokrát s podtitulem Aktivity a činnosti, naleznete soubor samostatných aktivit i tematických celků, které zpracovaly zkušené učitelky z mateřských škol na základě činností vyzkoušených s dvouletými dětmi. U každé aktivity je přehledně uveden doporučený počet dětí, rozvíjené oblasti, roční období pro realizaci i náročnost na

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Rok v mateřské škole v činnostech - Jaro

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Kociánová,Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace určená zejména pedagogům MŠ přináší náměty a praktické tipy na činnosti s jarní tematikou vhodné pro předškolní děti. Každá z činností byla sestavena zkušenými pedagožkami z mateřských škol a vyzkoušena v praxi. Jednotlivé aktivity hravou formou rozvíjejí řadu dovedností předškoláka, posilují jeho socializaci a pomáhají mu porozumět okolnímu světu. Obsah: 1. U nás doma 2. Umíme správně

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Rok v mateřské škole v činnostech - Léto

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Kociánová,Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace určená zejména pedagogům MŠ přináší náměty a praktické tipy na činnosti s letní tematikou vhodné pro předškolní děti. Každá z činností byla sestavena zkušenými pedagožkami z mateřských škol a vyzkoušena v praxi. Jednotlivé aktivity hravou formou rozvíjejí řadu dovedností předškoláka, posilují jeho socializaci a pomáhají mu porozumět okolnímu světu. Obsah: 1. Na louce 2. Husa Líza 3. Na

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Rok v mateřské škole v činnostech - Zima

Autor: Kolektiv autorů - Stanislava Kociánová,Lucie Víchová

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Publikace určená zejména pedagogům MŠ přináší náměty a praktické tipy na činnosti se zimní tematikou vhodné pro předškolní děti. Každá z činností byla sestavena zkušenými pedagožkami z mateřských škol a vyzkoušena v praxi. Jednotlivé aktivity hravou formou rozvíjejí řadu dovedností předškoláka, posilují jeho socializaci a pomáhají mu porozumět okolnímu světu. Obsah: 1. Co by byl svět bez

Sleva 21 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Asistent pedagoga a klima třídy

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Gabašová,Miroslav Vosmik

publisher: Raabe

0 / 5
21 %
Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Naše publikace si klade za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková pedagogika pro budování a posílení

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí