Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vatikánské promluvy - Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2009–2010)

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
istorická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Přinášet Boží slovo do všedních dnů je darem duchovního otce, který tím duši podává pravý lék. Tento svazek obsahuje pokračování doposud nevydaných promluv kardinála Špidlíka, pronesených na vlnách Vatikánského rozhlasu. Vnímavému českému čtenáři přinese stejný užitek

Sleva 16 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Místní jména v českých překladech Starého zákona

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Biblická vlastní jména prošla velmi složitou historií a jejich adaptace představuje pro překladatele obtížný úkol. Obtíže pramení z několikeré podoby vlastních jmen (hebrejské a aramejské, řecké, latinské), k čemuž přistupuje tlak mnohasetleté české překladatelské tradice. Autor sleduje v průřezu vývoj adaptace starozákonních místních jmen v českých překladech od prvního staročeského překladu

Sleva 16 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 412 Kč

Skladem u dodavatele

Vatikánské promluvy: Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus A (2010–2011) - Nedělní…

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
21 %
Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu proběhnou v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začíná vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Friedrich Spee. Procesy s čarodějnicemi

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Hysterie má svou historii. Čtivé vyprávění o tom, jak vzdělaný lidumil, zastánce nešťastných obětí, Friedrich Spee SJ, odvážně sdělil těm, kdo sami soudili, že nemoci jsou vlastně na opačné straně tribunálů...

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství a moderní kultura

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Autor ve své knize říká: "Naše doba je podivně zanedbaná, pokud jde o hlubší věci života. Snad nejhorší ze všeho je, že jsme vyučeni důvěřovat jen skutečnosti, na které pracujeme zvenčí, což znamená, že nedůvěřujeme moudrosti, která se zrodila z úžasu." Slova irského jezuity, profesora na římské univerzitě Gregoriana, může s užitkem číst široké spektrum čtenářů různých duchovních tradic.

Sleva 16 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Modlitby tohoto věku

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Osobní meditace, vyřknuté na hranici nejzazšího úsilí o důvěru vůči Bohu, od německého jezuitského teologa, jsou určitě vyslovitelné i v nynější současnosti. Texty jsou doprovázeny uměleckými vitrážemi.

Sleva 16 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Antonio Rosmini - Od nepřijetí k uznání

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Ontologista, jak se uvádělo v místech vyhrazených ve scholastických příručkách pro nadstandardní filosofy, Rosmini Antonio - dnes rehabilitovaný, čeká na svou beatifikaci - poprvé mezi západními filosofy užíval výraz theosis, theoria: kontemplovat Boha. Dramatický život, a to i z jeho politické tvorby z doby Garibaldiho, a inspirativní ukázky z jeho děl, zpřístupňuje janovský historik filosofie.

Sleva 16 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní deník

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Kněz a teolog Vladimír Boublík (1928-1974), dlouholetý profesor fundamentální teologie na římském Lateránu, se nám představuje také v kontextu estetických a kulturních otázek současnosti. Přínos jeho bytostně zúčastněné teologie nás nadčasově oslovuje.

Sleva 16 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Joseph Görres (1776–1848) - Lze smířit politiku s vírou?

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
22 %
Joseph von Görres (25. 1. 1776 – 29. 1. 1848), literární kritik a publicista, politik a profesor historie na mnichovské univerzitě, jeden z exponentů při ustanovování ponapoleonské podoby Německa. Po své konverzi ke katolicismu ovlivnil řadu svých současníků. Osobní přítel význačných literárních autorů (Clemens Brentano, Jean Paul Richter, Achim von Armim). Z jeho děl se učili i přední čeští

Sleva 22 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh vždy větší - Teologie exercicií podle Ericha Przywary

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným komentářem k ignaciánským duchovním cvičením.

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie I. - Axiomy duchovního života

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Můžeme duchovní život shrnout do obecných pouček (axiomů), anebo jde duchovní život každého člověka vlastní cestou? V této studii předkládáme několik ukázek z děl autorit, které se k „axiomům“ vyslovují (Haas, Rupnik, hesla z Dictionnaire de spiritualité aj.).

Sleva 16 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Provokativní interpretace ignaciánského odkazu duchovních dějin a exercicií. Autor se dále podnětně pokouší o analýzu psychologického pozadí osobností Descarta, Hegela a existenciální filosofie.

Sleva 16 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Setkávejte se a nechte se poslat - Kde se nacházíme? Co máme dělat? Jakou budoucnost připravujeme?…

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Událost Prvního zasedání Plenárního sněmu Katolické církve v ČR na Velehradě ve dnech 6. – 12. července 2003 je vnímána účastníky i zaujatou veřejností překvapivě pozitivně. Základní změna spočívá v tom, že samotní účastníci Prvního zasedání přijali pozvání k synodalitě (ke společné cestě) a stali se v českém prostředí jejími nositeli. Přijali ji jako úkol a šanci. Studie Pavla Ambrose SJ není

Sleva 16 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Hugo a Karl Rahnerové

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou ucelený, obsáhlý životopis, se smyslem pro mnohé detaily, dvou teologů tak rozmanitých přístupů: „spekulativního“ Karla a „věcně střízlivého“ Huga, od innsbruckého ředitele Karl-Rahner-Archiv, prof. Neufelda, bývalého asistenta a důvěrného znalce díla K. Rahnera. Titul vychází ke 100-letému výročí Karlova narození.

Sleva 16 % z běžně ceny 444 Kč

Naše cena: 373 Kč

Skladem u dodavatele

Dynamický prvek v církvi

Autor: Karl Rahner

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy. Místo toho, posteskne si německý myslitel, abychom jednali osobně, vyhraněně a na základě zakoušení vnitřního pokoje, se spíše schováváme za institucionální principy, výroky odpovědných a abstraktní fráze. Papouškujeme omšelé revoluční větičky, které se však již naší doby

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Tragická existence - S přiloženými svědectvími z vězení

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Německý filosof, umučený nacisty, jehož stoleté výročí od narození si připomínáme, patří nejen mezi jakostní znalce Kanta či Heideggera, ale nadto je respektován pro báječně srozumitelný styl svého sdělení i coby jejich skvělý interpret. V současnosti se připravuje beatifikační proces tohoto jezuity-mučedníka. Část knihy tvoří jeho deníkové záznamy.

Sleva 16 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Fórum pastorálních teologů VI. - Pastorační situace jako výzva k ekumenismu

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Velehradská tradice byla jakási první průprava k dnešnímu ekumenismu. Jsou ovšem i dnes takoví, co dokazují, že je unionismus opak ekumenismu.Odpověď lze hledat takto: Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Není to přímo otázka, jak získat odloučené k sjednocení. Spíš se ptáme: Je náš vlastní pojem o církvi tak úplně správný, že nemůže zahrnout ty, kteří jsou

Sleva 16 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní cesta - Deník

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Výběr z osobních poznámek blízkého druha Ignáce z Loyoly a vizitátora jezuitského díla prvních dob Tovaryšstva ve formě aforismů představují závažný historický dokument a inspiraci pro duchovní život.

Sleva 16 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem u dodavatele

Jadrné memento - Životopisný nástin českého provinciála jezuitů Leopolda Škarka SJ (1874–1968)

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Jedinečný historický dokument k dějinám jezuitského řádu z let 1900–1968. V osobních vzpomínkách zaznívají také důležitá témata z obecnějších českých dějin (Škarkův úkol jako papežského zprostředkovatele při ohlášení abdikace pražskému arcibiskupovi Kordačovi; situace ve školství za první republiky; finanční strategie jednotlivých diecézí...).

Sleva 16 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Odvaha k mezerám

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
16 %
Kniha věnovaná ignaciánským tématům. Obsahuje trojí: část historickou, filosofickou a teologicko-spirituální. Tento titul obzvláště podtrhává zkušenost exercicií.

Sleva 16 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí