Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Žena a spása světa

Autor: Pavel Evdokimov

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Pavel Evdokimov načrtává nejhlubšího určení ženy. Pozitivní výsledky vědeckých výzkumů antropologie, psychologie apod. zasazuje do pojmů křesťanské tradice. Muž a žena byli stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od počátku mluví jako k jednomu, neodděleně. Po ontologickém schizmatu dochází k vypjaté opozici mezi mužstvím a ženstvím. Až při putování dějinami lze rozeznat střídání polarity

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Stručné dějiny byzantské liturgie

Autor: Robert F. Taft

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Liturgie na Východě představuje zjevení Boha. Je výsostným prostorem našeho setkávání s Ním: tajemství jsou zde skutečně viditelná, a to očima, které proměnila víra. Pojď a uvidíš.

Sleva 20 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Vatikánské promluvy s humorem

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Nedělní zamyšlení kardinála Špidlíka jsou publikací doposud nevydaných promluv, které pronesl ve Vatikánském rozhlase.

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní průvodce pro naši dobu

Autor: Olivier Clément

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Nedávno zasnulý francouzský teolog, osobní přítel Jana Pavla II., O. Clément, zanechal tento svůj poslední text jako duchovní testament: hovoří o setkávání spřízněných duší a kreativní pomoci lidem na cestě obtížemi života.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Křest - Každý den u pramenů nového života

Autor: Maria Campatelli

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství křesťanství v duchu moralizování, ideologizování nebo konfrontování. To by odporovalo celé tradici úvah církve o křtu. V našem knižním titulu výrazně vystupuje do popředí samotné působení Boha, jenž se rád ke svému pokřtěnému obrací: vkládá mu obrovskou důvěru a zve ho k

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Umučení Ježíše Krista - Modlitby a myšlenky

Autor: Antonio Rosmini

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Antonio Rosmini (1797-1855), kněz, filosof, přítel význačných osobností (Manzoniho, Verdiho, Pia IX.) byl v roce 2007 blahořečen. Po životních úskalích a též domácím vyhnanství v době vzniku Italského státu, už jako zakladatel společenství řeholníků, sepisuje jednoduché meditace o Kristově utrpení.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

O povolání - Několik užitečných úvah

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života. A nejen to. Jelikož zná autor bravurně tradici, může moudrou pedagogikou osvětlit spletitou problematiku povolání, jejíž zákonitosti jsou dobře uplatnitelné právě v současném

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Události ze života víry - Odpovědi k otázkám

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní - plněji uvěřit!

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Nová hudba jako spekulativní teologie - Náboženská zkušenost a avantgarda ve 20. století

Autor: Clytus Gottwald

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Že hudba není vydělená zájmová jednotlivost, ale zrcadlí duchovní celek, ukazuje text poradce Německé biskupské konference pro „hudební kulturu“. Souvislosti mezi hudbou a teologií mohou nabídnout užitečné impulzy k duchovnímu životu. Kdo poslouchá hudbu, vnímá život jako celek, uspořádanou „symfonii“, kde každý hlas má své individuální zastoupení. Hudba tady vyučuje toleranci. Text pojednává o

Sleva 20 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Svatá Klotylda (474–545)

Autor: Godefroy Kurth

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Když se k franskému králi Chlodvíkovi donesla zvěst o proslulé kráse Klotyldy a o její moudrosti se sám přesvědčil, požádal ji o ruku. Klotylda se poté vytrvale modlila, aby manžel přijal křesťanství. Nepolevovala ani tehdy, když byla víra obou vystavena zkoušce při náhlém úmrtí pokřtěného potomka, kdy nahněvaný Chlodvík považoval křest za příčinu neštěstí. Ač populistická beletrie chtěla z

Sleva 20 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Kateřina z Janova (1447–1510) - Životopis a duchovní podoba jejího díla

Autor: Lili Sertorius

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Život světice Kateřiny, důvěrně obeznámené s podstatou očistce, je neobyčejně prostý. Paradoxně, ačkoli patřila do společenské vrstvy s celosvětovými styky, nikdy neopustila uličky Janova. Rozpětí však nabyl její vnitřně bohatý život, do něhož přijala „paprsek lásky“, „zbraň Boha“, jenž v mystickém dramatu probodává srdce. Její famózní texty o očistci jsou plné naděje a boří všechna ustálená

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby - Fórum Velehrad VI.

Autor: Bohumil Zlámal

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Vydáním dosud nepublikovaného rukopisu Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby olomouckého církevního historika prof. Bohumil Zlámala (1904–1984), respektovaného znalce velehradského cyrilometodějského hnutí, představujeme rozsáhlý informačně hutný text. Čtenář bude znovu překvapen kulturním a uměleckým přesahem Velehradu – ohniskem propojení Východu a Západu, vědeckou a popularizační

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Velehrad víry a naděje - Cyrilometodějská úcta a dědictví v životě a poslání církve v českých zemích

Autor: Pavel Ambros

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Svatí Cyril a Metoděj přišli na Moravu před 1150 lety a zaseli tu víru. Vzpomínka na onu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje věřící, ale nabízí příležitost také celému národu, aby prohloubil zejména vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V té souvislosti je nesmírně významné,

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

František Dvorník - Mistr historické syntézy

Autor: Ludvík Němec

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Poutavý, objevný a dosud nepublikovaný životopis prof. Františka Dvorníka je v době oslav 1150. jubilea příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připomínkou osobnosti největšího českého byzantologa. Jeho výzkum je pro cyrilometodějskou tradici zásadní. Dramatické životní osudy a průlomové historické objevy rodáka od Svatého Hostýna na Moravě nás uvádějí jak do pohnutých dějin

Sleva 20 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Události pohledem víry - Odpovědi k otázkám

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Text sleduje aktuální otázky a odpovědi k tématu víry: ve výkyvech i vděčném zakoušení.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Edmund Kampián SJ (1540–1581) - Anglický jezuita a mučedník

Autor: František Úředníček

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Vyprávění o anglickém jezuitovi Edmundu Kampiánovi, mučedníkovi z doby nesnadných náboženských sporů 16. století, představuje světce jako barvitou osobnost. K plně prožívané víře ho přivádějí církevní otcové. Sám dobře obeznámený s různými křesťanskými tradicemi nakonec nachází bohatství v propojení s Římem. Za nalezenou "životní perlu" rád odevzdává život. Je významně spjatý s univerzitním

Sleva 20 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem u dodavatele

Vatikánské promluvy - Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus B (2011–2012)

Autor: Tomáš Špidlík

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že bible je nástrojem, "jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci". Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu duchovního života kladli setkání s Kristem - Slovem, živě promlouvajícím. Pro nastávající církevní rok předkládáme čtenářům doposud nevydané vatikánské promluvy kardinála Špidlíka z let 2005/2006. Napomáhají k

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007 - K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Tradice velehradských kongresů ožila v roce 2007 jubilejním setkáním více než 200 delegátů z celého světa. Sborník přináší kompletní vystoupení účastníků kongresu. Atmosféru významného ekumenického setkání dokreslují jedinečné fotografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Umění důvěrnosti - Vyprávění o řeholním životě

Autor: Michal Altrichter

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vývojem. Kromě uznání pozitivních faktorů řeholního života se na druhé straně text kriticky vyslovuje i k tomu, co v plnější řeholní identitě leckdy postrádáme. Četná praktická témata (krize společného života, střet modlitby a činnosti, uspořádání dne a životní návyky aj.) jsou nahlížena v souvislosti s dominantní důvěrností, intimitou.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Fórum pastorálních teologů IX. - Kontext jako pastorační výzva

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Sborník Kontext jako pastorační výzva obsahuje výňatky disertačních (Moravčíková, Franc, Cincialová) a licenciátních (Tomiczek, Rajlich) prací obhájených v roce 2010 na CMTF UP studenty a členy Katedry pastorální a spirituální teologie.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Čteme bibli s církevními otci - Jak číst Písmo svaté s vírou

Autor: Maria Campatelli

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Bible formuje každou generaci křesťanů a kulturní společnost vůbec. Autorka, znalá patristiky, předkládá pravidla, která otcové používali pro výklad Písma. Otcové byli mistry v četbě bible ve světle těch nejpokrokovějších vědeckých teorií své doby. Avšak to nejdůležitější spatřovali ve svátostné (ikonické) povaze jak biblického textu, tak celého stvoření, a v postupném vrůstání čtenáře do světa

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910–1948 - Bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v…

Autor: Michael Špaček

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Velehradské kongresy ve 20. století vybudily průkopnickou a ojedinělou formu ekumenismu v katolicko-pravoslavných vztazích. Upozornily na bohatství, které má být společně sdílené. Vedle společnosti Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vznikl také stejnojmenný časopis, který podrobně mapoval velehradskou tradici.Autor se zaobírá jak sjezdy, tak společností, ale především časopisem Apoštolát sv. Cyrila

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Studijní texty ze spirituální teologie VI. - Duchovní život a fenomén napomínání (correctio…

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Kdy je možné napomenout? Jakou formu zvolit? Nejsme na jedné straně na připomínky neadekvátně přecitlivělí, přičemž si zároveň málo uvědomujeme na straně druhé dopad vysloveného napomenutí? Jaká kritéria se váží k umění vyslovení výhrady? Aktuálnost tématu je zřejmá. Texty různých autorů - českých i zahraničních - vycházejí ze čtvrtého olomouckého setkání spirituálních teologů (ve dnech 3.-4.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Alfons Rodriguez - Mystik z Mallorky (1531–1617)

Autor: Leopold Škarek

publisher: Refugium Velehrad-Roma

0 / 5
20 %
Svatý Alfons Rodriguez (1531-1617) je mystik, kterého historici křesťanské spirituality staví po boku klasiků duchovního života tehdejšího vrcholu španělské mystiky Karmelu. K jezuitům vstoupil až ve čtyřicítce svého věku. Předtím se věnoval obchodu a žil jako otec dvou dětí v manželství. Na ostrově Malorka jako řeholní bratr bezmála dalších čtyřicet let zastával funkci vrátného. Své mystické

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele