Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Rudolf Steiner

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
18 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Golgota - Přehled anthroposofické christologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

5 / 5
18 %
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše

Sleva 18 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Duchovní hierarchie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Přednášky rakouského teosofa o duchovním světě. Přednáškový cyklus byl konaný v Düsseldorfu od 12. do 22. dubna 1909.

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Mysteria - s výkladem Rudolfa Steinera

Autor: Kolektiv autorů - Johann Wolfgang Goethe,Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Goethova Mysteria u nás vycházejí poprvé po osmdesáti letech. Čtenář v knize najde Goethovu skladbu v německém originále i v českém překladu Otokara Fischera, Goethův komentář k básni a také větší část přednášky Rudolfa Steinera, věnované Goethovým Mysteriím. Knihu doplňují ilustrace Rudolfa Michalíka a Aloise Bauera.

Sleva 18 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Duchovní věda – anthroposofie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má zase podobu tzv. duchovní vědy. V každém případě duchovní věda v dnešní době již není utajena před lidstvem v nějakých uzavřených tajných školách či kroužcích zasvěcenců, ale je

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Tajemství Trojice - Člověk a jeho vztah k duchovnímu světu v proměnách doby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Rudolf Steiner v této knize objasňuje několik tajemství lidského života. V první části objasňuje princip Otce, Syna a Ducha svatého a vyzvedává význam mystéria Golgoty a Krista jako velkého léčitele, který nás chrání před úskalími současné doby. Vysvětluje rozdíl mezi živými a mrtvými myšlenkami a jak dochází k oživení myšlenek skrze Krista a Ducha svatého.

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Otčenáš a jiné modlitby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje člověka i lidstva. Součástí knihy je kompletní systematický přehled dalšího duchovního cvičení na úrovni doby.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn přehled světového moderního duchovního hnutí, anthroposofie, i osobnost theosofické společnosti H.P. Blavatská. Kniha se mj. zabývá konkrétní duchovní souvislostí člověka s kosmem, s proměnou nespotřebovaných fyzických sil na duchovní pomocné síly v životě po smrti a mnoha

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Mise Christiana Rosenkreutze a dějinné poslání rosikruciánství

Autor: Kolektiv autorů - Rudolf Steiner, Radomil Hradil

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Čtenář má před sebou sborník vybraných textů Rudolfa Steinera, které se zabývají identitou pověstného zakladatele bratrstva Růžového kříže Christiana Rosenkreutze a podstatou a posláním rosikruciánství. Steiner se k těmto problémům opakovaně vracel a poukazoval na jejich význam; jeho duchovní věda na rosikruciánské hnutí přímo navazovala. Hovořil o předcházejících inkarnacích i následujícím

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Jak může lidstvo opět nalézt Krista

Autor: Rudolf Steiner

publisher: nakladatelství Michael

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá principy dávné a nové iniciace, kdy Šalamounský chrám byl protikladem k nadcházejícímu křesťanství. Narození Krista v lidské duši dává předpoklad pro pochopení Vánoc a Velikonoc jako pólů lidského života, tedy narození a smrti.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Esoterní úvahy o karmických souvislostech

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
První část proslulé přednáškové série R. Steinera zahrnuje přednášky o tvorbě karmických sil a o karmické podmíněnosti osudu historicky významných jednotlivců, na jejichž příkladě vysvětluje vesmírné zákonitosti vycházející z říše příčin. Vidíme zde obraz člověka ve všech bytostných článcích, působení duchovních hierarchií na každou z těchto oblastí a podrobný rozbor impulzů, které vedou k

Sleva 18 % z běžně ceny 258 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Projevy karmy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Záhady filosofie - V historickém nástinu (I. + II. díl)

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu.

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Tajná věda v nástinu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Teosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen na smyslovou zkušenost, ale o skutečnosti, které jsou stéle přítomné ve sféře věčnosti a jsou vnímatelné duchovním zrakem.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

O iniciaci - Věčnost a okamžik. Duchovní světlo a životní temnota

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II.

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Z kroniky Akaša

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Vývoj lidstva, planety Země i vesmíru, jak je vidí autor v souvislostech teosofie.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Idea sociální trojčlennosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha přináší Steinerovo články a referáty věnované teorii sociální trojčlennosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Janova apokalypsa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Cyklus přednášek o Apokalypse.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Vnitřní aspekty sociální otázky

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
V knize se dozvíme velmi zajímavé informace o tom, jak náš sociální život souvisí se životem po smrti i se životem před naším zrozením. Jaký důvod má např. melancholický výraz tváře mnohých dětí, které se nyní rodí. Není katastrofa světové války důkazem toho, že bez ducha to dál nejde?Charakteristika Střední, Východní a Západní Evropy, nové porozumění Kristu v současnosti a mnohé další zajímavé

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Autor v deseti kapitolách ukazuje, jaká musí být obnova filosofie, kosmologie a náboženství, aby přírodní věda mohla vyústit ve vědu zahrnující také ducha. Filosofie musí získat charakter skutečného prožitku, kosmologie má obsáhnout i člověka, náboženství nemá být jen vírou, ale i poznáním. Výsledkem je filosofie prodchnutá životem, kosmologie poznávající i duchovní kosmos a náboženské poznání,

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Goethův světový názor

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Na rozdíl od Goetha, všeobecně známého literárního klasika, geniálního básníka a spisovatele, nám tu R. Steiner předkládá téměř neznámého Goetha myslitele a badatele, Goetha praktického vědce, ku škodě filosofie a metodiky vědy zcela přehlíženého a tragicky podceňovaného génia, klasika pravé teorie poznání.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele