Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Rudolf Steiner

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
18 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Golgota - Přehled anthroposofické christologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

5 / 5
18 %
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše

Sleva 18 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Exkurze do oblasti Markova evangelia

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Deset přednášek z Berlína z let 1910-1911.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Poslání jednotlivých duší národů - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 18 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Projevy karmy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem

Záhady filosofie - V historickém nástinu (I. + II. díl)

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu.

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 18 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Tajná věda v nástinu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Teosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen na smyslovou zkušenost, ale o skutečnosti, které jsou stéle přítomné ve sféře věčnosti a jsou vnímatelné duchovním zrakem.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

O iniciaci - Věčnost a okamžik. Duchovní světlo a životní temnota

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II.

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Z kroniky Akaša

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Vývoj lidstva, planety Země i vesmíru, jak je vidí autor v souvislostech teosofie.

Sleva 18 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Idea sociální trojčlennosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Kniha přináší Steinerovo články a referáty věnované teorii sociální trojčlennosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Janova apokalypsa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Cyklus přednášek o Apokalypse.

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Duchovní hierarchie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Přednášky rakouského teosofa o duchovním světě. Přednáškový cyklus byl konaný v Düsseldorfu od 12. do 22. dubna 1909.

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Mysteria - s výkladem Rudolfa Steinera

Autor: Kolektiv autorů - Johann Wolfgang Goethe,Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Goethova Mysteria u nás vycházejí poprvé po osmdesáti letech. Čtenář v knize najde Goethovu skladbu v německém originále i v českém překladu Otokara Fischera, Goethův komentář k básni a také větší část přednášky Rudolfa Steinera, věnované Goethovým Mysteriím. Knihu doplňují ilustrace Rudolfa Michalíka a Aloise Bauera.

Sleva 18 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Duchovní věda – anthroposofie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má zase podobu tzv. duchovní vědy. V každém případě duchovní věda v dnešní době již není utajena před lidstvem v nějakých uzavřených tajných školách či kroužcích zasvěcenců, ale je

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Vánoční zpěv andělů

Autor: Kolektiv autorů - Hans Friedrich Blunck,Emil Bock,Svatopluk Čech,Georg Dreissig,Selma Lagerloefová,Martin Sandkühler,Gerda Scheer-Krügerová,Albert Steffen,Rudolf Steiner,Jakob Streit,Jürgen Theberath

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Kniha vánočních pohádek, příběhů a zamyšlení přiblíží atmosféru tajemství vánoční pohody. Do knihy jsme zařadili pohádky a legendy, podávající v nádherných obrazech vánoční událost, a také přednášky Rudolfa Steinera, jenž nám přiblíží poznání starých mystérií. Chybět zde nemohl ani Emil Bock, jeden ze zakladatelů Obce křesťanů a současná anthroposofka Gerda Cheer-Krügerová, která přichází s

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Nutnost a svoboda - Dalita pražského orloje

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
18 %
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob, jak se v lidském konání i poznání projevují dvě krajnosti - nutnost a svoboda, minulost a budoucnost, ahrimanské a luciferské síly.

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Filosofie svobody

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
„Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pravé (pravdivé) filosofie a vědy, na rozdíl od filosofií a věd falešných. Odhaluje člověku smysl života v jeho individuální svobodě, bez níž nemůže dospět k tvořivé moudrosti, tím méně k pravé lásce...

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Podstata včel - kosmická chemie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
18 %
Kniha je studnicí poučení o tajemných vztazích a souvislostech ve světě kolem nás. Již v roce 1923 poukázal Rudolf Steiner na budoucí problémy chovu včel. Ve svých přednáškách pro dělníky pracující na stavbě Goetheana hovořil zasvěceně o životě včel, o významu medu a včelího jedu, ale také o mravencích, vosách, motýlech a dalších tajemstvích přírody a vesmíru. Mluvil o různých látkách přírody v

Sleva 18 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Otčenáš a jiné modlitby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
18 %
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje člověka i lidstva. Součástí knihy je kompletní systematický přehled dalšího duchovního cvičení na úrovni doby.

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele