Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Rudolf Steiner

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.7 / 5
15 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Golgota - Přehled anthroposofické christologie - Přehled anthroposofické christologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

5 / 5
15 %
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Tajemství Grálu

Autor: Kolektiv autorů - Rudolf Steiner,Zdeněk Váňa

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Jako každé velké tajemství je i mystérium Grálu obestřeno aureolou tajuplnosti. Co je Grál? Jaká byla Parsifalova cesta ke Grálu. V čem spočívá parsifalské hledání této posvátné misky? A jaký je vztah Artušova společenství kulatého stolu ke Grálu a Parsifalovi. Jaký význam má dnes pro nás artušovský a grálský proud? Jádrem této knihy jsou čtyři dosdu nepřekonané grálské přednášky Zdeňka Váni a

Sleva 15 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem

Lidská a kosmická myšlenka

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Není mnoho knih, které by zkoumaly myšlení způsobem, jaký je obsažen v této knize. Naše myšlení úzce souvisí s duchovními světy. Existuje 12 různých hledisek pro utváření našeho názoru. Podíváme se rovněž na lidské myšlení z hlediska astrologie. V této knize Rudolfa Steinera naleznete množství dalších zajímavých a dosud nepublikovaných informací.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Mystéria starověku a mystéria křesťanství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Světoznámý autor duchovně-vědeckých spisů Rudolf Steiner nám přibližuje tajemné souvislosti starověkých duchovních proudů a křesťanství. Hovoří v této souvislosti i o tajemstvích svatého Grálu.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Goethův světový názor

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Na rozdíl od Goetha, všeobecně známého literárního klasika, geniálního básníka a spisovatele, nám tu R. Steiner předkládá téměř neznámého Goetha myslitele a badatele, Goetha praktického vědce, ku škodě filosofie a metodiky vědy zcela přehlíženého a tragicky podceňovaného génia, klasika pravé teorie poznání.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Symptomatologie dějin

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Další z děl zakladatele anthroposofie Rudolfa Steinera.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Poslání jednotlivých duší národů ve spojitosti s g - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 15 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Projevy karmy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Kniha zahrnuje texty přednášek věnovaných podstatě a významu karmy.

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Záhady filosofie - V historickém nástinu (I. + II. díl)

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Steinerovo pojednání o filosofii vychází z protikladů Goethova a Newtonova pohledu na přírodu. "Goethe pokládá smyslové orgány člověka za nejlepší, nejvyšší fyzikální přístroje. Oko je pro něj nejvyšší instancí k určení zákonitých vztahů pro svět barev. Newton a fyzikové zkoumají jevy, které přicházejí v úvahu, pomocí experimnntů, které byly doslova odděleny od člověka ..."

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Tajemství prahu - Proměna lidské duše a její úskalí

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Rudolf Steiner líčí v této knize duševní a duchovní děje probíhající zvýšenou měrou v každém člověku, který se cvičeními a meditacemi zajímá o sebepoznání a nadsmyslové světy. Vylíčené děje jsou také mistrným psychologickým rozborem, který nám bude pomáhat překlenout problémy současného duševního života, jako je vztah zesíleného myšlení a cítění, vztah rozvíjení lotosových květů (čaker) a

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

O iniciaci - Věčnost a okamžik. Duchovní světlo a životní temnota

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Soubor teosofických přednášek na téma spirituálního zasvěcení.

Sleva 15 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Faustovský problém - Duchovní výklad ke Goethově Faustu II.

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Rudolf Steiner již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Z kroniky Akaša

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Dějiny vývoje člověka a vývojové stavy země jsou zachyceny v tzv. kronice Akaša. Tyto dějiny jsou samozřejmě zachyceny jinými písmeny, než těmi, kterými píšeme. Pro někoho, kdo se ještě nemůže o reálnosti duchovního světa přesvědčit vlastní zkušeností, se to může jevit jako něco fantastického.

Sleva 15 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Duchovní věda – anthroposofie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Duchovní věda se vine jako Ariadnina nit celým vývojem lidstva. V šerém dávnověku lidstva je v podobě mysterijního zasvěcení předávána v mystériích starověku, jindy je předávána lidstvu v podobě rosekruciánství. Jindy má zase podobu tzv. duchovní vědy. V každém případě duchovní věda v dnešní době již není utajena před lidstvem v nějakých uzavřených tajných školách či kroužcích zasvěcenců, ale je

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
15 %
Jakkoli předčí Bahagavadgíta Listy Pavlovy uměleckou brilantností, obě díla jsou obsahově na vrcholné úrovni. Listy Pavlovy přinášejí poselství nové doby, jaké se však ještě nenachází v Bhagavadgítě. A tím je smysl a význam příchodu Ježíše Krista a jeho oběti při mystériu na Golgotě.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Nutnost a svoboda - Dalita pražského orloje

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
15 %
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob, jak se v lidském konání i poznání projevují dvě krajnosti - nutnost a svoboda, minulost a budoucnost, ahrimanské a luciferské síly. Dále rozvádí tato témata: Nutnost

Sleva 15 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem

Vnitřní aspekty sociální otázky - Luciferská minulost a ahrimanská budoucnost

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
V knize se dozvíme velmi zajímavé informace o tom, jak náš sociální život souvisí se životem po smrti i se životem před naším zrozením. Jaký důvod má např. melancholický výraz tváře mnohých dětí, které se nyní rodí. Není katastrofa světové války důkazem toho, že bez ducha to dál nejde?Charakteristika Střední, Východní a Západní Evropy, nové porozumění Kristu v současnosti a mnohé další zajímavé

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí