Registrace | Přihlášení


Společenské vědy - Schelle Karel

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Velké dějiny zemí Koruny české: Právo

Autor: Karel Schelle

publisher: Paseka

4.2 / 5
19 %
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Podíl českých zemí na integračních a unifikačních snahách v Evropě

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Myšlenka evropské integrace a mnohdy na to navazující unifikace práva v Evropě se na první pohled jeví jako záležitost zcela novodobá. Pokud se o ní hovoří, tak nejspíše v řádech desetiletí, maximálně s ohledem na změnu letopočtu jako o problematice minulého století. Kořeny integrace Evropy však nepochybně nacházíme již mnohem dříve; a to v době, kdy římská říše po řadu století formovala nejen

Sleva 2 % z běžně ceny 341 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Meziválečné Československo a Evropa

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak československých poměrů na Evropu. Po obecném, úvodu, který nastiňuje klíčové problémy, s nimiž se musela potýkat československá diplomacie, následuje stať o vzniku, uspořádání a fungování Malé dohody, která dokládá československou účast na evropském dění. Třetí kapitola přibližuje

Sleva 2 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1948

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Problematika postavení Moravy v českém státě se v posledních dvaceti letech stala velmi diskutovanou. Zároveň vznikla řada nepravd, které pohled na moravskou historii zcela znehodnocují. Proto se publikace snaží předložit nejširší veřejnosti řadu odpovědí na nejnovější moravské dějiny z pohledu organizace veřejné správy. Ukazuje na to, jak Morava a Slezsko si nejen za feudalismu, ale i po roce

Sleva 2 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU. Kniha je určena pro nejširší veřejnost zajímající se o historii i budoucnost Evropy.

Sleva 2 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Začala tím jedna z nejtragičtějších kapitol novodobých českých a slovenských dějin. Skupina brněnských právních historiků při této příležitosti připravila monografii sestavenou z několika vybraných kapitol, které se snaží nejširší veřejnosti

Sleva 2 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny českého soudnictví

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Soudnictví, tzn. rozhodování sporů o právo, patřilo odedávna mezi základní funkce státu. Tvoří neodmyslitelnou součást státního života a je výsledkem historického vývoje, stejně jako celková podoba

Sleva 17 % z běžně ceny 587 Kč

Naše cena: 487 Kč

Skladem

Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
V únoru 1948 došlo ke komunistickému převratu, jenž znamenal na dlouhých čtyřicet let přerušení demokratického vývoje české společnosti. Únorovým převratem, jenž byl důsledkem uměle vytvořené politické krize, se naplno otevřela cesta k nastolení totalitního politického systému, kdy rozhodující moc ve státě měla v rukou skupina vrcholných komunistických funkcionářů. Politický převrat s sebou

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny ústavního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
17 %
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních ústavních mezníků od revoluce roku 1848 přes vznik samostatné Československé republiky, ústavy z období komunismu až po přijetí nynější české ústavy. Usnadňuje tak čtenáři orientaci v mnohdy složitém vývoji ústavního práva v českých

Sleva 17 % z běžně ceny 525 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný

Sleva 2 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 460 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek - Správa veřejná - Suché

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Sleva 2 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 460 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek – Svatá – Štrbské

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Sleva 2 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 460 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty

Autor: Kolektiv autorů - Karel Schelle,Jaromír Tauchen

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a

Sleva 2 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 460 Kč

Skladem u dodavatele

Státoprávní aspekty revoluce 1848 - 1849 v rakouských, českých a uherských zemích

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Revoluce roku 1848 zasáhla evropský kontinent. Začala na Sicílii, pokračovala ve Francii a poté se rozšířila na celý evropský kontinent. Počátek revoluce v Rakouské monarchii je spojován s březnovými událostmi ve Vídni, v Praze a v Uhrách. Nakonec sice došlo k jejímu potlačení, ovšem zanechala za sebou řadu výdobytků jako zrušení roboty, zavádění obecní samosprávy, ale zejména je s ní spojen

Sleva 2 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Základy dějin ústavního práva

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

0 / 5

Sleva 2 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí