Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Pražský uličník 3.díl - Encyklopedie náz - Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství – 3.…

Autor: Kateřina Jíšová

publisher: Scriptorium

5 / 5
21 %
Pokračování úspěšné encyklopedie vydané v letech 1997 a 1998, ktreré obsahuje: Nově schválené názvy, prodloužení a přejmenování ulic z let 1998–2011, opravy a doplňky k 1. a 2 . dílu, rejstřík německých názvů (jak z období okupace, tak historických). Bohatá obrazová dokumentace zahrnuje nejen pohledy na ulice, ale také portréty méně známých osob, historické plány a prameny.

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Ve službě Bohu a za čest krále - Portugalská expanze v Maroku (1415-1769) - Portugalská expanze v…

Autor: Karel Staněk

publisher: Scriptorium

5 / 5
21 %
Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského kolonialismu, ač zároveň bylo legitimizováno "středověkými" plány na křížové tažení proti muslimům. Maroko mělo zásadní geopolitický

Sleva 21 % z běžně ceny 462 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Pohleďte do zrcadla! - Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku - Čtyři…

Autor: Martin Nejedlý

publisher: Scriptorium

4.5 / 5
21 %
Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše, vévody Filipa Dobrého (1396-1467): básníka a cestovatele Guilleberta de Lannoy, jeho následovníka, "zvěda" Bertrandona de la Broquiere,

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Sen o novém Portugalsku v tropech - Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630) -…

Autor: Karel Staněk

publisher: Scriptorium

5 / 5
21 %
Kniha poutavě popisuje portugalskou objevitelskou epopej v Orientu, která započala na přelomu 15. a 16. století jako převážně obchodní podnik, ale vyústila v pokus vybudovat plnohodnotné osídlení na Šrí Lance. Ostrov Šrí Lanka hrál zpočátku význačnou roli jako producent prvotřídní skořice, avšak v letech 1580–1630 nabyl pro Portugalce specifického významu – toužili z něj vytvořit „nové

Sleva 21 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Poděbrady v proměnách staletí - 1. díl (do roku 1850)

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Od nejstarších zmínek a stop osídlení až do rušné doby poloviny 19. století se probírá úvodní díl monografie věnované polabskému městu Poděbrady. Město, jehož význam byl spojen především s rodinou pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad, nehrálo v rámci českého státu nijak zvlášť významnou roli, ale uvnitř žilo rušným městským životem v poklidném koutě na břehu řeky Labe. V 18. století Poděbrady ožily

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Ve jménu inky Túpaka Amarua

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 % Novinka
Místo děje: Peru v letech 1780-82. Událost: povstání vedené domorodým míšencem, který si říkal Túpac Amaru - podle posledního inckého krále, proti španělské nadvládě. Romanticky znějící nástin: indiáni bojují s bělošskými usurpátory, má však také svou dějinnou ironii, která snižuje černobílost pohledu a vkládá do děje složku prosté reality. Poutavě vyprávěný příběh malé peruánské revoluce není

Sleva 21 % z běžně ceny 211 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i hostitelů a dalších zajímavostí z cesty a přibližuje tak zajímavým způsobem nejen každodenní život na cestách, ale i mnoho podrobností o místech, která navštívil. Publikace provázená

Sleva 21 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

Regesta et Bohemiae et Moraviae V/4 - diplomatica nec non epistolaria Pars V 1346-1355 Fasciculus 4…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Poděbrady v proměnách staletí 2.díl (1850 - 1948)

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Druhý díl obsáhlých dějin jednoho středočeského města.

Sleva 21 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Album pozdně středověkého písma - svazek V. Severní Čechy - Kniha soudní a pamětní města Třebenic…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie 28 ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 21 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. V/I/1 (1378 dec.-1419 aug. 16.) - TOMUS V –…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Regesta listin uložených v Národním archivu v Praze z období vlády Václava IV.

Sleva 21 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Z Noyonu do Prahy - Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Sborník pěti příspěvků z různých oborů. Nejstarší památky svatého Eligia v pokladu cechu pražských zlatníků. Iluminace rukopisu Vita et Officium sancti Eligii. Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách. Textilně-technologický rozbor tkanin z relikvií.

Sleva 21 % z běžně ceny 441 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

České země ve stínu půlměsíce - Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Stereotypní představy o Turku - pohanovi rezonovali ještě na počátku 20. století. Kde je původ tohoto nazírání na představitele jiného kulturního prostředí. Váže se jistě na první bližší kontakt s kulturou evropskou v 15. století, kdy se Osmanská říše začíná rozpínat směrem na západ. Od té doby se stal Turek zosobněním obecné hrozby, trestu božího, spřažencem pekla. Naše země neležely sice na

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. V knize se můžeme seznámit díly čtyř raně novověkých mravokárců z přelomu 16. a 17. století a raně barokního hagiografa z první poloviny 17. století...

Sleva 21 % z běžně ceny 363 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství

Autor: Zdeněk R. Nešpor

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Autor ukazuje, že sociologie náboženství se nikdy nevyvíjela jako "čistá" teoretická disciplína, ale vždy byla spojena s ideologickými a politickými zápasy toho kterého historického období. Studie je chronologicky dělena kolem témat - Religiozita svobodné společnosti a její studium; Kořeny české sociologie náboženství; Akademická sociologie zkoumá náboženství; Sociologie náboženství pod knutou

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků z konference o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických a archivnictví.

Sleva 21 % z běžně ceny 101 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Araukánské války 1546 - 1881 - Španělské Flandry v Chile

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Populárně naučná publikace poutavě vypráví příběh malého etnika Mapučů (žijícího na území dnešního Chile), které s bezpříkladnou odvahou bojovalo 300 let za svou svobodu.

Sleva 21 % z běžně ceny 378 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma - svazek VI. - Střední Čechy - Kniha trhů a testamentů města Kadaně…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 21 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma - svazek VII. Západní Čechy. Městské knihy města Stříbra 1437-1520…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 21 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Album pozdně středověkého písma - svazek XI. - Jižní Čechy. Pamětní kniha města Prachatic (1371)…

publisher: Scriptorium

0 / 5
21 %
Jižní Čechy. Pamětní kniha města Prachatic (1371) 1373–1590. Pamětní kniha města Vimperka 1476–1681. Sirotčí kniha města Netolic 1496–1558. Pamětní kniha města Pacova 1473–1709 Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí