Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Náprava poruch binokulárního vidění

publisher: Septima

5 / 5
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Nejpočetnější skupinou zrakových poruch u dětí je tupozrakost a šilhavost. Včasnou oftalmologickou

Sleva 6 % z běžně ceny 77 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Opožděný vývoj řeči: Dysfázie: metodika reedukace

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu

Sleva 6 % z běžně ceny 121 Kč

Naše cena: 114 Kč

vyjde 20. 6. 2020

Mutismus - Metodika reedukace

publisher: Septima

0 / 5
Příručka poskytuje komplexní pohled na mutismus: od prvního vyšetření a stanovení příčin až po metody reedukační práce s dítětem, resp. s jeho rodinou.

Sleva 6 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Palatolalie a afázie: Metodika reedukace

publisher: Septima

0 / 5
Tato příručka vychází ze Sovákova pojetí české logopedické školy. Palatolalie i afázie zásadně ovlivňují život postiženého i jeho rodiny a předpokládají spolupráci několika klinických oborů. Příručka obsahuje úplný přehled logopedických postupů.

Sleva 6 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Raná péče o dítě se sluchovým postižením

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárním implantátem. Veškeré informace jsou zpracovány jako stručné pokyny. Jsou podávány tak, aby byly srozumitelné všem rodičům, kteří s dítětem pracují v přirozených domácích podmínkách. Tyto pokyny však mohou také zároveň sloužit jako další studijní materiál pro logopedy v

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku

publisher: Septima

0 / 5
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Metodická příručka Psychomotorický vývoj sluchově postižených poskytuje množství praktických

Sleva 7 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením

publisher: Septima

0 / 5
Publikace rozebírá základní problémy zařazování zrakově postižených dětí do běžných škol. Seznamuje učitele se specifickými přístupy a metodami práce se zrakově postiženým dítětem, přináší poučení o nejdůležitějších speciálních pomůckách. Vysvětluje význam a možnosti spolupráce učitele se speciálně pedagogickými centry, připomíná i význam spolupráce s rodiči postižených dětí. Udělená schvalovací

Sleva 6 % z běžně ceny 77 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Sluchové vnímání u zrakově postižených

publisher: Septima

0 / 5
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Příručka Sluchové vnímání u zrakově postižených se zabývá rozvojem sluchu jako kompenzačního smyslu.

Sleva 6 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Čich a chuť u zrakově postižených

publisher: Septima

0 / 5
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Příručka Čich a chuť u zrakově postižených upozorňuje, jakou důležitost v komplexu výchovy dětí s

Sleva 7 % z běžně ceny 61 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Hmat u zrakově postižených

publisher: Septima

0 / 5
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Publikace Hmat u zrakově postižených seznamuje učitele i rodiče dětí se zrakových postižením nejen

Sleva 7 % z běžně ceny 61 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem u dodavatele

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
V souvislosti s integrací zrakově postižených do běžných škol je nutno zajistit těmto žákům potřebné pomůcky, které kompenzují jejich zrakový handicap. Příručka seznamuje učitele s nejdůležitějšími kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, uvádí jejich přehled specifikovaný podle jednotlivých učebních předmětů základní školy, podle potřeby přináší i podrobný popis a návod pro práci s

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Publikace je určena pracovníkům škol, kteří mají ve třídě integrovaného žáka s postižením sluchu. Zařazení sluchově postiženého žáka do běžné základní školy předpokládá, že mu škola vytvoří podmínky, které pokud možno co nejlépe vyrovnají jeho handicap. Stručné informace o vhodných výchově vzdělávacích postupech, podrobnosti o kompenzačních pomůckách, které jsou aktuálně na trhu, a přehled

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Než půjdeme do školy: Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku a Společná učebnice pro…

publisher: Septima

0 / 5
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den. Kniha Než půjdeme do školy má dva výstižné podtituly: Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku a Společná učebnice pro

Sleva 6 % z běžně ceny 517 Kč

Naše cena: 486 Kč

Skladem u dodavatele

Koktavost: metodika reedukace

publisher: Septima

0 / 5
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Metodika reedukace koktavosti navazuje a rozvíjí osvědčené principy české logopedické školy; nechápe reedukaci koktavých jen jako formální

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole

publisher: Septima

0 / 5
Příručka informuje o pestré nabídce kompenzačních pomůcek pro všechny druhy tělesné postižení, stručně popisuje jejich funkci a použití. Je doplněna černobílými fotografiemi.

Sleva 6 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Nápady do školních lavic: Výtvarná výchova a pracovní vyučování

publisher: Septima

0 / 5
Tato publikace se jistě stane dobrým pomocníkem v hodinách při výuce výtvarné výchovy na různých typech škol. Autorka zde popisuje řadu námětů pro práci s dětmi, při které používá dostupných a finančně nenáročných materiálů. Vedle podrobných popisů pracovních postupů a nákresů jsou zde i barevná vyobrazení finálních výrobků.

Sleva 6 % z běžně ceny 77 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Zrakově postižené dítě

publisher: Septima

0 / 5
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Publikace Zrakově postižené dítě je komplexním pohledem na péči o těžce zrakově postižené, porovnává

Sleva 6 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie sluchově postižených ve školní praxi

publisher: Septima

0 / 5
Publikace shrnuje dlouholeté praktické zkušenosti autorky podložené teoretickým studiem u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na problémy každodenní pedagogické praxe; obsahuje jen nezbytné minimum teorie a soustřeďuje se především na správnou a přesnou diagnostiku a její praktické vyústění. Obsahuje řadu typických kazuistik. Je určena odborníkům z řad psychologů, speciálních pedagogů, pedagogů a

Sleva 6 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslalie: metodika reedukace

publisher: Septima

0 / 5
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Dyslalie – metodika reedukace přináší přehledně zpracovanou problematiku dyslalie s novou koncepcí její reedukace, zaměřenou na konkrétní

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Odezírání u sluchově postižených

publisher: Septima

0 / 5
Dovednost odezírat mluvenou řeč je nezbytné u sluchově postižených systematicky rozvíjet a neustále podporovat. Publikace přináší jak teoretické poznatky, tak i praktické zkušenosti naší vynikající odbornice v oboru vzdělávání sluchově a řečově postižených. Její předností je bezprostřední využití v hodinách odezírání v rámci vyučování i v hodinách logopedické péče. Informace z ní mohou čerpat i

Sleva 6 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí