Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Opožděný vývoj řeči - Dysfázie - Metodika reedukace (2. vydání)

Autor: Dana Kutálková

publisher: Septima

0 / 5
Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu souvisejí. Metodika reedukace dysfázie vznikala postupně, z potřeby systematicky, komplexně a přitom přehledně formulovat možnosti ovlivnění této závažné a diagnosticky i terapeuticky obtížné poruchy. Vzhledem k variabilitě příznaků je dysfázie velmi často

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Mutismus - Metodika reedukace

Autor: Dana Kutálková

publisher: Septima

0 / 5
Příručka poskytuje komplexní pohled na mutismus: od prvního vyšetření a stanovení příčin až po metody reedukační práce s dítětem, resp. s jeho rodinou.

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Palatolalie a afázie - Metodika reedukace

Autor: Kolektiv autorů - Dana Kutálková, Daniela Palodová

publisher: Septima

0 / 5
Tato příručka vychází ze Sovákova pojetí české logopedické školy. Palatolalie i afázie zásadně ovlivňují život postiženého i jeho rodiny a předpokládají spolupráci několika klinických oborů. Příručka obsahuje úplný přehled logopedických postupů.

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Raná péče o dítě se sluchovým postižením

Autor: Jitka Holmanová

publisher: Septima

0 / 5
Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárním implantátem. Veškeré informace jsou zpracovány jako stručné pokyny. Jsou podávány tak, aby byly srozumitelné všem rodičům, kteří s dítětem pracují v přirozených domácích podmínkách. Tyto pokyny však mohou také zároveň sloužit jako další studijní materiál pro logopedy v

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku

Autor: Zuzana Půstová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Metodická příručka Psychomotorický vývoj sluchově postižených poskytuje množství praktických

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Publikace rozebírá základní problémy zařazování zrakově postižených dětí do běžných škol. Seznamuje učitele se specifickými přístupy a metodami práce se zrakově postiženým dítětem, přináší poučení o nejdůležitějších speciálních pomůckách. Vysvětluje význam a možnosti spolupráce učitele se speciálně pedagogickými centry, připomíná i význam spolupráce s rodiči postižených dětí.

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Sluchové vnímání u zrakově postižených

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Čich a chuť u zrakově postižených

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Hmat u zrakově postižených

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
V souvislosti s integrací zrakově postižených do běžných škol je nutno zajistit těmto žákům potřebné pomůcky, které kompenzují jejich zrakový handicap. Příručka seznamuje učitele s nejdůležitějšími kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, uvádí jejich přehled specifikovaný podle jednotlivých učebních předmětů základní školy, podle potřeby přináší i podrobný popis a návod pro práci s nimi.

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Publikace je určena pracovníkům škol, kteří mají ve třídě integrovaného žáka s postižením sluchu.

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Náprava poruch binokulárního vidění

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Než půjdeme do školy: Základy české znakové řeči pro děti předškolního věku a Společná učebnice pro…

Autor: Marie Růžičková

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Řada publikací věnovaných znakové řeči je určena pro budování základní komunikace mezi slyšícími a neslyšícími, zejména mezi slyšícími rodiči a jejich neslyšícím dítětem. Tvoří ji tituly: Učíme se českou znakovou řeč, Než půjdeme do školy a Znakování pro každý den.

Naše cena: 517 Kč

Skladem u dodavatele

Koktavost: metodika reedukace

Autor: Dana Kutálková

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie.

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole

Autor: Kolektiv autorů - Zdeňka Kubíčková, Jiří Kubíček

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Příručka informuje o pestré nabídce kompenzačních pomůcek pro všechny druhy tělesné postižení, stručně popisuje jejich funkci a použití. Je doplněna černobílými fotografiemi.

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Nápady do školních lavic: Výtvarná výchova a pracovní vyučování

Autor: Dana Šritrová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Tato publikace se jistě stane dobrým pomocníkem v hodinách při výuce výtvarné výchovy na různých typech škol. Autorka zde popisuje řadu námětů pro práci s dětmi, při které používá dostupných a finančně nenáročných materiálů. Vedle podrobných popisů pracovních postupů a nákresů jsou zde i barevná vyobrazení finálních výrobků.

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Zrakově postižené dítě

Autor: Alena Keblová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie sluchově postižených ve školní praxi

Autor: Zoja Šedivá

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Publikace shrnuje dlouholeté praktické zkušenosti autorky podložené teoretickým studiem u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na problémy každodenní pedagogické praxe; obsahuje jen nezbytné minimum teorie a soustřeďuje se především na správnou a přesnou diagnostiku a její praktické vyústění. Obsahuje řadu typických kazuistik. Je určena odborníkům z řad psychologů, speciálních pedagogů, pedagogů a

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Dyslalie: Metodika reedukace

Autor: Dana Kutálková

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie.

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Odezírání u sluchově postižených

Autor: Naděžda Janotová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Dovednost odezírat mluvenou řeč je nezbytné u sluchově postižených systematicky rozvíjet a neustále podporovat. Publikace přináší jak teoretické poznatky, tak i praktické zkušenosti naší vynikající odbornice v oboru vzdělávání sluchově a řečově postižených. Její předností je bezprostřední využití v hodinách odezírání v rámci vyučování i v hodinách logopedické péče. Informace z ní mohou čerpat i

Naše cena: 83 Kč

Skladem u dodavatele

Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - metodická příručka

Autor: Dagmar Krejbichová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
Dyslexie a dysortografie jsou nejčastější vývojové poruchy učení, které se nevyhýbají ani žákům s mentálním postižením. Autorka, zkušená učitelka, popisuje metody, které se jí v každodenní praxi nejvíce osvědčily.

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku

Autor: Vlasta Vaněčková

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen.

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičování prostorové orientace u sluchově postižených dětí - tabulky

Autor: Vlasta Vaněčková

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen.

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku

Autor: Naděžda Janotová

publisher: Septima

0 / 5
Novinka
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Příručka Reedukace sluchu sluchově postižených dětí přináší praktické návody, jak rozvíjet

Naše cena: 33 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele