Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na Sibiři

Autor: Piers Vitebský

publisher: Slon

4.5 / 5
20 %
Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů. Tato pozoruhodná zvířata v symbiotickém vztahu s člověkem sdílejí své dokonalé přizpůsobení těmto extrémně drsným podmínkám. Jako tažná a jízdní zvířata a jako

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Vietnamci v Česku a ve světě - Migrační a adaptační tendence

Autor: Tereza Freidingerová

publisher: Slon

5 / 5
20 %
Kniha se zabývá mezinárodní migrací z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem ve Vietnamu známých jako Đoi Moi. Autorka se vedle analýzy strukturálních faktorů podmiňujících migraci zaměřuje i na to, jak aktéři migrace tyto makroúrovňové vlivy interpretují. Díky kombinaci makro a mikroúrovňového

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice

Autor: Jindřich Krejčí

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha má tři cíle: seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních, posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v České republice a provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.Prostředí pro realizaci výběrových šetření se u nás proměnilo. Sociální

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice

Autor: Jan Keller

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. Moderní společnost, pokud chce vůbec fungovat, potřebuje neustále oživovat klíčové prvky téměř již zapomenuté tradice. Sociální sítě, sociální kapitál i důvěra, to vše má sloužit jako náhražka

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Akademické poznávání, vykazování a podnikání. - Etnografie měnící se české vědy

Autor: Tereza Stöckelová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Současná reforma vědní politiky si za svůj hlavní cíl klade „vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze“. Co tato ekonomizace znalostí znamená pro každodenní akademickou praxi v přírodovědných a sociálněvědních oborech? Koho a jaké typy vědění upřednostňuje, koho využívá a koho vylučuje ze hry?

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Vyprávěná židovství. - O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit

Autor: Eleonóra Hamarová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
"Narodila jsem se, protože se moji rodiče vrátili ze smrti" - touto větou, spojující nekompromisně vlastní život s holocaustem, by bylo možno parafrázovat jeden z ústředních motivů druhogeneračních židovských identit, o nichž tato kniha pojednává. Pro porozumění různým významovým vrstvám takové výpovědi a pro možnost uchopit fenomén formování současných druhogeneračních identit je však třeba znát

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Cikáni

Autor: Werner Cohn

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou klasikou. Je koncipována jako uvedení do problematiky studia Cikánů.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Ženy ve spektru civilizací - K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti

Autor: Josef Tomeš

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Sborník věnující se proměnám a rozdílnému postavení žen ve vývoji lidské společnosti. Kolokvium na toto téma uspořádal v minulém roce Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky spolu s Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava Krejčích.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Národy nejsou dílem náhody - Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Autor: Miroslav Hroch

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních společenských věd. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politických i

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Dialog teorií - Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů

Autor: Pavel Barša

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Zkoumání mezinárodních vztahů se původně opíralo hlavně o historii, teorii mezinárodního práva a filozofii, postupem času ale přijalo za své řadu metodologických i teoretických východisek společenských věd. Tím se pro teorii mezinárodních vztahů staly aktuálními diskuse, které se ve společenskovědních oborech vedou již od přelomu 19. a 20. století.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Demografie (nejen) pro demografy

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, problémech a souvislostech oboru demografie.

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie světových systémů. - Hegemonie, centra, periferie

Autor: Stanislav Holubec

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá problematikou vzniku kapitalizmu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému. Tyto teorie vidí moderní svět jako celek propojený mocenskými a ekonomickými vztahy, vyznačující se hlubokými nerovnostmi a naplněný obtížně řešitelnými rozpory. V první části věnuje autor zvláštní pozornost dílu nejvýznamnějšího představitele těchto teorií -

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou

Autor: Kolektiv autorů - Jadwiga Šanderová,Olga Šmídová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Autorky a autoři předkládají v této monografii výsledky tří teoreticko-metodologicky propojených výzkumů sociálních nerovností. Výzkumy se teoreticky opírají o nové trendy obecně charakterizované jako tzv. kulturní obrat ve studiu nerovností. Metodologicky navazují na kvalitativní přístupy ke zkoumání sociálních nerovností, vycházející z konstruktivismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Kolektivní paměť

Autor: Maurice Halbwachs

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Klasická studie, dnes často uváděná v souvislosti s rozvojem tzv. historické sociologie. Francouzský sociolog ze školy E. Durkheima ukazuje, že sociální paměť není soubor libovolných vzpomínek, ale složitá sociální konstrukce určovaná rytmem velkých společenských a historických procesů.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Malý český člověk a skvělý český národ - Národní identita a postkomunistická transformace…

Autor: Ladislav Holý

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Ladislav Holý analyzuje v této knize specificky český diskurs o národní identitě a proměňující se, nicméně stále problematický, vztah mezi národem a státem v období postkomunistické transformace společnosti. Opírá se přitom o prameny literární i historické a využívá též poznatků etnografického terénního výzkumu. Zvláštní pozornost věnuje symbolickým reprezentacím toho, co to znamená být Čech.

Sleva 20 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem u dodavatele

Zrazení snu? - Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledků

Autor: Lukáš Linek

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006. Těmito dimenzemi jsou legitimita režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení a politická nespokojenost. Hlavní argument knihy spočívá v tvrzení, že události let 1997 a 1998 (hospodářské problémy, finanční skandály stran a

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

S genderem na trh - Rozhodování o dalším vzdělávání patnáctiletých

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Jarkovská,Kateřina Lišková,Iva Šmídová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na genderové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Nerovnosti ve vzdělávání - Od měření k řešení

Autor: Kolektiv autorů - Petr Matějů,Jana Straková,Arnošt Veselý

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha aktualizuje empirické poznatky z předchozí publikace autorského týmu - (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006) a doplňuje důležitá témata, která v této knize chyběla. Současná publikace přináší další statě zaměřené na témata, jako je vývoj nerovností v povinném vzdělávání, problematika víceletých gymnázií, nerovnosti při vstupu do terciárního

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Terorismus. Pokus o porozumění

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Pojem terorismus se pevně usídlil v našem každodenním životě. Ačkoliv Česká republika v současné době nečelí útokům teroristů, neznamená to, že bychom byli proti tomuto nebezpečí zcela imunní. Tento poznatek stál u zrodu sborníku, který si klade za cíl analyzovat terorismus jako novodobý fenomén a popsat jeho podoby v různých částech světa. Publikace vhodným způsobem doplňuje mezeru v české

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Srovnávací ústavní inženýrství - Zkoumání struktur, podnětů a výsledků

Autor: Giovanni Sartori

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Proč vyvíjejí političtí předáci tolik úsilí k prosazování jejich změn a úprav, když někteří experti tvrdí, že na nich příliš nezáleží? Není nějaký volební systém, například poměrné zastoupení, vždy lepší, jak tvrdí někteří autoři? Má smysl usilovat o "smíšené"

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity

Autor: Kolektiv autorů - Petra Hanáková,Libuše Heczková,Eva Kalivodová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha je souborem textů, které vznikly z přednášek a diskusí ve stejnojmenném kolokviu Centra genderových studií FF UK v zimním semestru akademického roku 2005-2006. Jednotlivé texty se vracejí k obvykle automaticky používaným slovům mateřství a vychovatelství v širších obrysech. Prozkoumávají přitom jejich historický, estetický, sémiotický, sociální, politický, filosofický, psychologický,

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Participace a zájmové organizace v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Kroupa,Zdenka Mansfeldová

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Autoři této publikace sledují především institucionalizovanou participaci v různých oblastech politického a společenského života. Věnují se těmto tématům: legislativní rámec politické participace a reprezentace zájmů, politické strany, odbory, zaměstnavatelské svazy a profesní komory, sociální dialog, třetí sektor, zájmové asociace územních samospráv a veřejná správa (vztahy veřejná správa -

Sleva 20 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Peníze v moderní kultuře a jiné eseje

Autor: Georg Simmel

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Esejistickou formou psané úvahy o módě, cizinci, nepřátelství, studu, diskrétnosti, o roli peněz a konfliktu v moderní kultuře poskytují prostřednictvím neobvyklého pohledu na jevy každodenního života osobitý obraz moderní společnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Politický systém Irska

Autor: Ivo Šlosarčík

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Kniha podává přehled většiny aspektů irského politického a sociálního systému, s důrazem na vývoj v posledních deseti až patnácti letech. Pojednává nejen o formálních prvcích politického života (kapitoly o parlamentu, exekutivě, soudní moci nebo politických stranách), ale i o ostatních vlivech formujících současnou strukturu (vliv křesťanství, "keltské tradice" – či přesněji jejího současného

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele