Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sobí lidé - Život se zvířaty a duchy na Sibiři

Autor: Piers Vitebsky

publisher: Slon

4.5 / 5
18 %
Kniha Sobí lidé zavede čtenáře mezi Eveny na nejchladnější obydlené místo naší planety - do Verchojanského pohoří v západním Jakutsku v Ruské federaci. Evenové by tam ani ve 21. století nemohli žít bez svých čtyřnohých společníků - sobů. Tato pozoruhodná zvířata v symbiotickém vztahu s člověkem sdílejí své dokonalé přizpůsobení těmto extrémně drsným podmínkám. Jako tažná a jízdní zvířata a jako

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální integrace přistěhovalců v České republice

publisher: Slon

5 / 5
21 %
Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců. Každá ze studií představuje

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost nevolnosti - Eseje z pozdější doby

Autor: Václav Bělohradský

publisher: Slon

4 / 5
21 %
Třetí vydání úspěšné knihy esejů filosofa Václava Bělohradského – s novou autorovou předmluvou. Většina esejů uveřejněných v této knize vyšla ve zkrácené verzi v desetiletí 1997–2007 v Salonu, literární příloze čtvrtečního Práva. Rozhovor s Jiřím Rulfem vyšel v týdeníku Reflex, rozhovor s Barborou Osvaldovou v časopise Xantypa, esej Pohlaví rozumu ve sborníku Nové čtení světa I., který vydala

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj

Autor: Josef Bernard

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve vzájemné souvislosti: fungování místní samosprávy (jako typickou doménu politických studií) a rozvoj obcí (jako téma regionalistiky, geografie či sociologie). Při snaze popsat samosprávy malých obcí

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Stereotypní obrazy a etnické mýty - Kulturní identita Arménie

Autor: Petra Košťálová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je pokusit se zachytit - nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případové studii - proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si daná

Sleva 18 % z běžně ceny 397 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Důvěra a demokracie - Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v…

Autor: Markéta Sedláčková

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné diskutuje roli jednotlivých typů důvěry, jakož i důsledky nedůvěry na různých

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Glosy ze zápisníku - Minimyšlenky v abecedním pořadí - Minimyšlenky v abecedním pořadí

Autor: Bedřich W. Loewenstein

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Autor v knize propojil své zápisky s postřehy a vytvořil jakousi "encyklopedii intelektuála", malé, někdy ironické úvahy a myšlenky širokého dosahu. Svébytné minimyšlenky představují originální, poněkud nezvyklou symbiózu vážného s nevážným. Bedřich Loewenstein se pokouší nahlížet pod povrch floskulí a nereflektovaně používaných pojmů, čímž vyniknou překvapivé souvislosti. Vážnému upírá patos a

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

„Rudé právo psalo, že nás bylo málo...“ - Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého…

Autor: Olga Matoušová-Šmídová

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá porevolučním diskursem nápravy majetkových křivd a restituce jako součásti transformace a reformy. Téma postkomunistické transformace pojednává autorka prizmatem konceptu "kolektivní (sociální) paměti", "politiky paměti" a "přechodové spravedlnosti. Táže se, jak k utváření privatizační ideologie během postkomunistické transformace přispěl mediální diskurs a jakou roli v mocenských

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi masovou a kartelovou stranou - Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000-2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, jak lze charakterizovat organizační změny uvnitř těchto stran a jak je můžeme podle charakteru změn klasifikovat. A za druhé, jak je možné

Sleva 18 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Péče o nejmenší - Boření mýtů - Boření mýtů

Autor: Hana Hašková

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o malé děti. Tyto mýty blokují rozvoj společenské diskuse, která by se opírala o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií více než o ideologické argumenty. Politolog, ekonom a sociolog v jedné osobě, socioložka a psycholog zde předkládají empiricky podloženou kritiku sedmi hlavních mýtů o péči o malé děti

Sleva 21 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty k datům - Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice - Zdroje a management…

Autor: Kolektiv autorů - Jindřich Krejčí,Yana Leontiyeva

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpřístupňování vlastních databází bývá podmínkou pro plnohodnotné zapojení do života mezinarodní vědecké komunity a pro dosahování vysledků s uznávaným vědeckým impaktem. Efektivní práce s daty však

Sleva 18 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 443 Kč

Skladem u dodavatele

Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Proměny vědecké profese z…

Autor: Marcela kolektiv autorů

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě

Sleva 18 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Lacan a Freud - edice Studie, 93. svazek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí (shrnutých v souboru nazvaném Ecrits) či z textu jeho vydaných seminářů, což je v našem prostředí zvlášť důležité, protože český překlad jeho prací nebyl dosud vydán. Autor v knize nejprve popisuje

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Proměny partnerství - Životní dráhy a partnerství v české společnosti - Životní dráhy a partnerství…

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Hasmanová Marhánková,Martin Kreidl

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah

Sleva 18 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Que el pueblo mande! - Levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe - Levicové…

Autor: Vladimíra Dvořáková

publisher: Slon

0 / 5
21 %
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoamerická zkušenost mimo jiné podnítila diskuse o prezidencialismu a parlamentarismu. Stejně tak řada hypotéz týkajících se hroucení demokratických režimů, (re)demokratizace či konsolidace základních

Sleva 21 % z běžně ceny 377 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Živitelé a živitelky - Reflexe (a) praxe - Reflexe (a) praxe

Autor: Hana Maříková

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního živitelství anebo spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění

Sleva 18 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Gender před tabulí - Etnografický výzkum genderové reprodukce vkaždodennosti školní třídy

Autor: Lucie Jarkovská

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí (doing gender), v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické

Sleva 18 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem u dodavatele

Au-pair

Autor: Kolektiv autorů - Zuzana Búriková,Daniel Miller

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha pojednává o různých aspektech života slovenských au-pair v britských rodinách – o rozhodnutí stát se au-pair, o tom, jak je člověk vnímán jako au-pair, o samotné práci au-pair a o dalších vztazích souvisejících s pobyty au-pair, o tom, jak au-pair tráví volný čas, jaké kontakty mají s domovem i mezi sebou navzájem apod. Základem knihy byl etnografický výzkum využívající standardní

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace - Jednotná teorie konfliktu a…

Autor: František Znebejánek

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. Konflikt a kooperace reprezentují vědecké pojmy, které – stavěny do protikladu – vyjadřují život společnosti, avšak v jednostranné formě. Společenský život je ale jednáním lidí, kteří jsou ve svém vědomí

Sleva 18 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Struktury významu - Kultura a jednání v současné sociální teorii - Kultura a jednání v současné…

Autor: Marek Skovajsa

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k sociálně-strukturálním a materiálním podmínkám lidského života. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociálních vědách v polovině 20. století, jako významy sdílené členy společnosti nebo určité skupiny. Je jednání ve společnosti určováno sociální strukturou, materiálními podmínkami sociální existence, nebo tím, jak lidé

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí