Registrace | Přihlášení


Sociální práce

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

Autor: Jaroslav Veteška

publisher: Wolters Kluwer ČR

4.5 / 5
17 %
Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné propuštění, alternativní trestání aj.). Protože tematika publikace leží na hranici řady oborů, konkrétně sociální práce, psychologie, sociologie,

Sleva 17 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Lidský vztah jako součást profese - Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a…

Autor: Karel Kopřiva

publisher: Portál

4 / 5
15 %
Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profes

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 1. díl

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje základní pojmy a výchozí strategie. Z obsahu prvního dílu: sociální stát a sociální politika, mezinárodní úmluvy v sociální oblasti, sociální politika

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část - Sociální pomoc a sociální služby

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace věnované sociální péči v České republice. Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je druhý díl plně věnován sociální péči. Autorka postupně rozebírá pojem sociálně-zdravotní situace člověka, sociálně-právní ochranu a typy sociálních služeb. Zvláštní pozornost je věnována ústavům sociální péče pro různé kategorie občanů.

Sleva 20 % z běžně ceny 460 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením - se zaměřením na středně těžké a těžké…

Autor: Stanislava Lištiak Mandzáková

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Tento text má přispět k edukaci klientů s těžším mentálním postižením a pomoci odborným zaměstnancům domovů sociálních služeb, kteří jsou s nimi v přímém kontaktu, naplňovat práva jejich klientů spojená se sexualitou, která vyplývají z mezinárodních dohod. Autorka se zabývá specifiky sexuálních projevů osob s MP i faktory, které jejich aktivity determinují, nevyhýbá se otázkám spojenými s rizikem

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Boasca

Autor: Karel Naxera

publisher: Fontána

0 / 5
27 %
Palčivé problémy současné civilizace, jako jsou přelidnění, devastace životního prostředí či tenčící se zásoby veškerých surovin, jsou řešitelné! Stačí rozpoutat celosvětový chaos masovým rozšířením halucinogenních drog, po němž dojde k rozvratu stávajících společenských systémů, lidské plémě se vrátí ke svým prvopočátkům a bude zachráněno. Takto uvažuje skupina špičkových vědců, kteří si za

Sleva 27 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Současné koncepce a formy komunikační podpory pro osoby se závažným komunikačním handicapem -…

Autor: neuveden

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
15 %
Obsah publikace je zaměřen na tři zásadní oblasti současného rozvoje poznatků - klinický výzkum, problematiku dospělých osob s komunikačním handicapem a rozvoj komplexního systému prevence vývojových komunikačních poruch. Příspěvky k tématům zobrazují současné pojetí významných osobností oborů logopedie, surdopedie a psychologie z Velké Británie, Lotyšska, Německa, Polska a České republiky. The

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Princip solidarity ve financování služeb sociální péče

Autor: Petr Vojtíšek

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Ústředním tématem předkládané publikace je nastavení veřejnoprávní solidarity a role dobrovolné formalizované solidarity v systému sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dané téma systematicky zapadá do oblasti sociální ochrany obyvatel ČR, respektive do soustavy sociální pomoci a jeho aktuálnost je dána demografickými prognózami, změnami ve struktuře a funkcích moderní

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Bezdomovectví ve středním věku - Příčiny, souvislosti a perspektivy - Příčiny, souvislosti a…

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Csémy,Jakub Marek,Marie Vágnerová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců středního věku. Studie, která obsahově navazuje na předchozí čtenářsky úspěšnou monografii Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, si dala za cíl prozkoumat, jakým způsobem lidé středního věku bez domova chápou příběh svého života. Jak rozumí své minulosti, jak si vysvětlují svůj propad na ulici a

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 3.díl: Základová matrix – nové pohledy a přístupy…

Autor: Earl Hopper

publisher: IRENE

0 / 5
15 %
Sociální nevědomí III - porozumění pro události dějin i pro vztahy mezi lidmi, v malé skupině i velké společnosti: nový, zajímavý pohled poskytuje mladá disciplína - skupinová analýza. Zde je třetí díl úspěšné řady v českém překladu. Vhodné jako příručka i jako potěšení z chytré četby.

Sleva 15 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Dávky pomoci v hmotné nouzi 2019

Autor: Kolektiv autorů - Naděžda Břeská,Tomáš Urban,Lucie Vránová

publisher: Anag

0 / 5
12 %
Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému a popis jednotlivých dávek, nikoliv komentář k ustanovením zákona. Publikace obsahuje rovněž tiskopisy používané pro tento dávkový systém, včetně

Sleva 12 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Teorie sociální práce I - Sociální práce jako profese, akademická disciplína a vědní obor

Autor: Andrej Mátel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Sociální práce patří v současnosti k progresivně se rozvíjejícím vědním disciplínám a pomáhajícím profesím. Cílem publikace je představit její základní teoretická východiska studentům sociální práce. Sociálním pracovníkům může přinést aktuální odborné diskurzy na mezinárodním poli této disciplíny, jakož i ve specifických českých a slovenských podmínkách jejího výkonu. Autorem publikace je

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Rozvojové trendy sociálnej práce

Autor: Kolektiv autorů - Michal Oláh,Zlata Ondrušová,Viera Vavrečková

publisher: Sokrates

0 / 5
27 %
Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací a rychlosti, s jakou se šíří, zvyšujícího se tlaku na jedince, stárnutí populace vyspělých zemí, měnících se požadavků na vzdělání, ale také rostoucí význam

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Žena za katrem - V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19.…

Autor: Stanislava Musilová

publisher: Univerzita Jana Evangelisty Pu

0 / 5
15 %
Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kontextu modernizující se společnost a nahlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V návaznosti na osvícenecky racionální kalkul se proměňují kdysi stabilní kategorie, jako jsou zločin, vina a trest, a zločinné jednání je nově podmíněno svobodnou vůlí jedince,

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost - Učebnice pro obor sociální činnost

Autor: Anna Arnoldová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Chcel som to skúsiť iba raz

Autor: Boris "Kukis" Kukaň

publisher: HLADOHLAS Group

0 / 5
27 %
"Kebyže neochoriem, možno by som drogy bral ďalej a nikdy by som sa z Holandska na Slovensko nevrátil. Bolo mi tam dobre. Ale osud mi poslal do cesty "prekážku" vo forme schizofrénie, aby som sa zastavil a uvedomil si pravé hodnoty života. Teraz som rád, že som chorý na hlavu, pretože tak som si aspoň ako-tak zachránil holý život. To je jediné, čo mám, abstinujem od alkoholu aj všetkých drog

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Geriatrická problematika v pastorální péči

Autor: Kateřina Brzáková Beksová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnost ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Cílená zpětná vazba - Metody pro vedoucí skupin a učitele

Autor: Eva Reitmayerová

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Metody pro vedoucí skupin a učitele

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Volný čas seniorů

Autor: Kolektiv autorů - Kamil Janiš,Jitka Skopalová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Volný čas nás provází téměř celý život, a proto je pro nás něčím naprosto běžným, fádním a považujeme jej za přirozenou součást našeho života. Proč téměř celý život, a ne život celý? Protože volný čas existuje pouze tehdy, pokud si jej uvědomujeme a dokážeme jej tak odlišit od časů jiných. Právě proto, že se jedná o něco tak běžného, většinu z nás ani nenapadne se touto oblastí vědecky zabývat.

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením

Autor: Tereza Cimrmannová

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Publikace reaguje na palčivé téma v sociálních službách, k němuž dosud chybí informace, metodická podpora i příklady dobré praxe. Vzhledem k rostoucí délce dožití lidí s mentálním postižením roste zájem o problematiku stárnutí a paliativní péče a v ČR se hledá cesta, jak podpořit evropský trend ageing in place, a to v kontextu zmocňování a důstojného zacházení. Jak zajistit důstojné stárnutí a

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí