Registrace | Přihlášení


Dějiny

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Smysl české existence

Autor: Miloslav Bednář

publisher: Academia

5 / 5
27 %
Text se zaměřuje na duchovní základy české státnosti a smyslu českých dějin, k nimž se Československá republika zejména myšlením a jednáním svého klíčového zakladatele Tomáše G. Masaryka, jež vycházely z jeho pojetí české otázky, přihlásila a náš stát dosud hlásí. Pojednání vychází z filosofického významu Masarykova pojetí českých dějin v souvislostech české státní ideje. Z tohoto zorného úhlu se

Sleva 27 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

Autor: Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 2 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 627 Kč

Skladem

Menšiny v meziválečném Československu

Autor: Kolektiv autorů - René kolektiv autorů, Petráš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kniha podává ucelený přehled o problému národnostních menšin v meziválečném Československu, a to zejména o právních aspektech. Vedle historického vývoje zaměřeného na vznik právních norem je prozkoumáno mj. jazykové právo, úprava menšinového školství, otázka autonomie i další právní problémy. Kromě vnitrostátní situace je důkladně rozebírána mezinárodněprávní ochrana menšin, tedy systém

Sleva 20 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Historická sociologie

Autor: Jiří Šubrt

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci. Z jejího tematicky velmi bohatého obsahu byla pro účely této kolektivní práce zvolena jako klíčová problematika koncepcí usilujících odhalit, charakterizovat a vysvětlit povahu a směr dlouhodobých sociálních procesů.

Sleva 3 % z běžně ceny 529 Kč

Naše cena: 513 Kč

Skladem u dodavatele

Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures

publisher: Academia

0 / 5
15 %
This book is a kind of “social report” on development over the past almost two decades in the areas of employment, social policies, earnings, income inequalities, and social structures with a focus to the situation of the middle class, pensioners and the poor, and socio-economic values relating to work and consumer values. The aim is to provide a documented picture of Czech society using

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009)

publisher: Scriptorium

0 / 5
15 %
Abecedně řazený bibliografický přehled českých knih z oblasti sociologie od počátku tohoto oboru do roku 2009. Doplněno rejstříkem autorů.

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Tradice pěstounské péče v českých zemích

Autor: Veronika Smolíková

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována. Teoretický nárys základních vývojových tendencí pěstounské péče je doplněn o vybrané příklady, které

Sleva 2 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost jako otázka - Hermeneutický pohled na sociologii - Hermeneutický pohled na sociologii

Autor: Vít Horák

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
12 %
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozdní“ době, přičemž se nepřiklání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru sociologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera se snaží sociologii určit jako humanitní disciplínu. Využívá gadamerovské koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi, sensus communis, tradici,

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí - Formy písemné komunikace v raném novověku

Autor: neuveden

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
15 %
Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. Písemná komunikace je zde pojímána ve dvou rovinách podle tematické příbuznosti. První rovinu představuje korespondence, druhou tvoří zpravodajské písemnosti, rukopisné i tištěné. Jednotlivé kapitoly se

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Národ a dějiny jako sociologický problém

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní „filosofická sociologie“ se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Řízení sociálních procesů v České republice

Autor: Kolektiv autorů - Kateřina Šámalová,Igor Tomeš

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu. Ačkoli sociální procesy působí na první pohled odlišně, spojují je právě principy jejich řízení. Principy jsou většinou zobecněné tak, aby bylo možné je prakticky využít při přípravě a realizaci nových sociálních procesů. Tým pracovníků a doktorandů Katedry sociální práce

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Kasta, a basta!

Autor: Pavel Hons

publisher: Academia

0 / 5
27 %
Kniha se věnuje problematice kasty a kastovního systému. Pokouší se dát odpověď na otázku, jak kastovní systém vznikl, jak se postupem času proměnil a jak vypadá dnes. Blíže si všímá koloniálního výzkumu, cenzů a rezervací, které měly na proměny kastovního systému zásadní vliv. Odmítá některá tradiční, avšak mylná či nepravděpodobná vysvětlení tohoto fenoménu, a pokouší se podívat na celou

Sleva 27 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Tajemství vývoje lidstva - Základní sociální požadavek naší doby

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
15 %
Ve vývoji lidstva jsou určité principy a zákonitosti, které nejsou běžně známé a veřejnosti dostupné. Rudolf Steiner v tomto cyklu přednášek zpřístupňuje lidem informace, které hýbou dějinami lidstva, přesto, že jsou jako by za oponou vývoje. Při poznávání těchto skrytých pravd a souvislostí se nám před očima začne postupně skládat mozaika, díky které sami začneme nacházet odpovědi na řadu

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Komunikace ve společnosti

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Komunikace je jedním z tzv. věčných odborných témat. Rozvoj elektronických komunikačních možností v posledních několika letech opětovně nastolil diskusi o přednostech, resp. nedostatcích těchto forem. Elektronická komunikace přitom představuje jenom jednu, i když významnou, součást komunikačního procesu. Publikace přibližuje podstatu a formy komunikace od osobních projevů až po fungování

Sleva 3 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii

Autor: Milan Palát

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Migrace je komplexním jevem, který má své významné ekonomické, demografické, sociologické, geografické a historické souvislosti. Ovšem v současné odborné literatuře mu doposud není věnována odpovídající pozornost, a to především, co se týče jejích teoretických základů a jejího vymezení a měření. V této knize je nejprve věnován prostor pro vymezení pojmů ohledně migrace, problematice jejího

Sleva 2 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politika a trendy

Autor: Milan Palát

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní zdroj informací o problematice migrace a jejích ekonomických souvislostech a může vhodně posloužit jak osobám z praxe, tak akademickým pracovníkům i studentům vysokých škol, kteří se na danou problematiku zaměřují. V první části knihy je analyzován

Sleva 2 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura narcismu - Americký život ve věku snižujících se očekávání

Autor: Christopher Lasch

publisher: Triton

0 / 5
27 %
Kulturní historik Christopher Lasch (1932–1994) z Univerzity v Rochesteru zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Používá v ní dosud převážně úzce klinický pojem, aby diagnostikoval patologii, která se, jak se mu jeví, rozšířila do všech oblastí života Američanů. Podle jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 218 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí