Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Dějiny

Nejprodávanější v této kategorii

Historická sociologie

Autor: Šubrt Jiří (ed.)

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci. Z jejího tematicky velmi bohatého obsahu byla pro účely této kolektivní práce zvolena jako klíčová problematika koncepcí usilujících odhalit, charakterizovat a vysvětlit povahu a směr dlouhodobých sociálních procesů.

Naše cena: 250 Kč

Skladem u dodavatele

Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii

Autor: Palát Milan

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Migrace je komplexním jevem, který má své významné ekonomické, demografické, sociologické, geografické a historické souvislosti. Ovšem v současné odborné literatuře mu doposud není věnována odpovídající pozornost, a to především, co se týče jejích teoretických základů a jejího vymezení a měření. V této knize je nejprve věnován prostor pro vymezení pojmů ohledně migrace, problematice jejího

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii: vývoj, determinanty, politika a trendy

Autor: Palát Milan

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Mezinárodní migrace v Evropské unii se v současnosti dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Kniha představuje komplexní zdroj informací o problematice migrace a jejích ekonomických souvislostech a může vhodně posloužit jak osobám z praxe, tak akademickým pracovníkům i studentům vysokých škol, kteří se na danou problematiku zaměřují. V první části knihy je analyzován

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Tradice pěstounské péče v českých zemích

Autor: Smolíková Veronika

publisher: KEY Publishing

0 / 5
15 %
Tato publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována. Teoretický nárys základních vývojových tendencí pěstounské péče je doplněn o vybrané příklady, které

Sleva 15 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Kultura narcismu

Autor: Christopher Lasch

publisher: Triton

0 / 5
26 %
Kulturní historik Christopher Lasch (1932–1994) z Univerzity v Rochesteru zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Používá v ní dosud převážně úzce klinický pojem, aby diagnostikoval patologii, která se, jak se mu jeví, rozšířila do všech oblastí života Američanů. Podle jeho

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

O původu kultury - Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce

Autor: Lenka Ovčáčková , kol.

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Jak se měnily představy o vývoji kultury? Dá se vývoj kultury popsat pomocí zákonitostí biologické evoluce? Lze pomocí fylogenetických metod získat kulturní obdobu stromu života? Hlavním cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou biologických a evolučních teorií kultury. Kniha je rozdělena do čtyř bloků. V historické části knihy jsou popsány zásadní milníky představ o vývoji kultury a

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures

Autor: Jiří Večerník

publisher: Academia

0 / 5
20 %
This book is a kind of “social report” on development over the past almost two decades in the areas of employment, social policies, earnings, income inequalities, and social structures with a focus to the situation of the middle class, pensioners and the poor, and socio-economic values relating to work and consumer values. The aim is to provide a documented picture of Czech society

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009)

Autor: Kolektiv autorů - Lumír Gatnar,Nela Hesová,Eva Mikolášková,Radka Taucová

publisher: Scriptorium

0 / 5
20 %
Abecedně řazený bibliografický přehled českých knih z oblasti sociologie od počátku tohoto oboru do roku 2009. Doplněno rejstříkem autorů.

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost jako otázka - Hermeneutický pohled na sociologii

Autor: Vít Horák

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
20 %
Autor se táže, jak chápat sociologii v současné „pozdní“ době, přičemž se nepřiklání ani k postmodernímu relativismu, ani k obhajobě vědeckého charakteru sociologie. Volí třetí cestu: na základě filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera se snaží sociologii určit jako humanitní disciplínu. Využívá gadamerovské koncepty jako hermeneutický kruh, dialektiku otázky a odpovědi, sensus communis, tradici,

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí - Formy písemné komunikace v raném novověku

Autor: Marta Hradilová , Marie Tošnerová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
20 %
Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. Písemná komunikace je zde pojímána ve dvou rovinách podle tematické příbuznosti. První rovinu představuje korespondence, druhou tvoří zpravodajské písemnosti, rukopisné i tištěné. Jednotlivé kapitoly se

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Komunikace ve společnosti

Autor: Mišovič Ján

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Komunikace je jedním z tzv. věčných odborných témat. Rozvoj elektronických komunikačních možností v posledních několika letech opětovně nastolil diskusi o přednostech, resp. nedostatcích těchto forem. Elektronická komunikace přitom představuje jenom jednu, i když významnou, součást komunikačního procesu. Publikace přibližuje podstatu a formy komunikace od osobních projevů až po

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele