Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ekonomická sociologie

Nejprodávanější v této kategorii

Komerční suburbanizace Prahy

Autor: Krejčová Nikola

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Publikace je zaměřena na problematiku komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace a zhodnocení některých jejích dopadů na zasažené lokality. Sledované lokality jsou analyzovány na úrovni obcí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností a okresů Praha-východ a Praha-západ. Kniha představuje první pokus o komplexní zhodnocení rozsahu komerční suburbanizace v zázemí

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Autor: Kolektiv autorů - Horáková Hana,Fialová Dana

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

O vzdělání

Autor: R. Buckminster Fuller

publisher: MOX NOX

0 / 5
13 %
Vskutku výjimečný a prorocký titul od R. Buckminstera Fullera, vynálezce slavné geodetické kupole a jednoho z největších vizionářů a myslitelů dvacátého století. Autor zde ukazuje, jak právě vzdělání ovlivňuje naše chápání reality, a budoucí pozitivní vývoj světa podmiňuje zásadní reformou ve způsobu vzdělávání. Své úvahy přitom podřizuje základní myšlence charakteristické pro celé jeho dílo: Jak

Sleva 13 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 347 Kč

Skladem

Má kapitalismus budoucnost?

Autor: Randall Collins , Georgi Derluguian , Michael Mann , Immanuel Wallerstein

publisher: Slon

0 / 5
20 %
Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Některé budou vypadat nově, některé docela staře. Mnohé z nich budou doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním. V příštích desetiletích se také naskytnou příležitosti k tomu, aby se věci dělaly jinak, než jak to činily předchozí generace. Pětice autorů v této knize na základě svých sociologických

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Ouředníček Martin,Pospíšilová Lucie (eds),Temelová Jana

publisher: Karolinum

0 / 5
32 % Výprodej
Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují proměny sociálně prostorové struktury v transformačním období. Každá kapitola je vnitřně členěna do

Sleva 32 % z běžně ceny 1 170 Kč

Naše cena: 790 Kč

Skladem

Demografický a potravinový problém světa

Autor: Kuna Zbyněk

publisher: Wolters Kluwer ČR

0 / 5
18 %
Publikace se zaměřuje na demografický a výživový problém, jež jsou součástí globálních problémů, a analyzuje dosavadní vývoj světové populace včetně faktorů, které jej ovlivňovaly. Zvláštní pozornost autor věnuje předělu v populačním vývoji světa, demografické revoluci, zmiňuje aspekty, jež pomohly snížit mortalitu a natalitu, i okolnosti, které vedly k populační explozi. Nechybí ani

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Ekonomická a sociální geografie

Autor: Kunc Josef

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Předkládaná publikace vzešla ze spolupráce odborníků tří univerzitních pracovišť - Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všichni autoři se danou problematikou dlouhodoběji zabývají jak ve výukovém procesu, tak v rámci svých vědecko-výzkumných aktivit. Text je uspořádán do deseti kapitol pojednávajících o dílčích disciplínách a

Naše cena: 450 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta