Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana

Autor: Kolektiv autorů - Jana Drtilová,František Koukolík

publisher: Galén

4.1 / 5
23 %
V této knize se autoři pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů. Teoretická možnost,

Sleva 23 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Židé v Putinově stínu - Antisemitismus v české prokremelské propagandě - Antisemitismus v české…

Autor: Věra Tydlitátová

publisher: Západočeská univerzita

5 / 5
21 %
Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě jednadvacátého století.

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

České probuzení z amerického snu - Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy

Autor: Kryštof Kozák

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Tato kniha přichází s novým pohledem na Spojené státy, který vychází z nutnosti překonat nekriticky obdivné i nekriticky odsuzující přístupy. Nový přístup je založen na hlubším pochopení vnitřní rozmanitosti, rozporuplnosti i rozhádanosti uvnitř americké politiky i společnosti. Tím se jednak otevírají netušené možnosti transatlantické spolupráce v nových oblastech, jednak se obohacuje veřejná

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Politika a každodennost na českých vysokých školách - Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum -…

Autor: Jana Dvořáčková

publisher: Slon

0 / 5
18 %
Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011–2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Profesionální rodičovství

Autor: Kolektiv autorů - Miloš Kučera,Katarína Šmajdová Búšová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se věnuje „profesionálnímu rodičovství“, reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku. Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi „profesionálkou“ a

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Rodina v 21. století - Sborník příspěvků - Sborník příspěvků

Autor: neuveden

publisher: Ideál

0 / 5
32 %
Předkládáme široké veřejnosti sborník referátů z mezinárodní konference „Rodina v 21. století“, která se konala dne 14. října 2014 v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky pod záštitou poslankyně Niny Novákové, poslankyně Radky Maxové a poslance Jiřího Miholy, a kterou ve spolupráci s Federací žen za světový mír a Občanským institutem pořádala Univerzální federace míru v České republice.

Sleva 32 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality. Cílem sociální ochrany jako výukového předmětu je seznámit v širším sociálním kontextu s problematikou trestu a trestání, vývojem pojetí trestání a jeho účinky. Předkládaná publikace pojednává o reakcích společnosti na trestnou činnost, přičemž se

Sleva 9 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Gangy - Vězeňské, pouliční a motorkářské - Vězeňské, pouliční a motorkářské

Autor: Barbora Vegrichtová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? Publikace představuje vybrané vězeňské gangy, jejich organizační strukturu, dynamiku, charakter a užívanou symboliku. Charakterizuje nejznámější skupiny hispánských, černošských i rasistických

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Mlynář,Miroslav Paulíček,Jiří Šubrt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Běloruská emigrace v meziválečném Československu. - Studie a dokumenty – Sociopolitický aspekt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat - Od formy zobrazení k formě života - Od formy zobrazení…

Autor: Vojtěch Kolman

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie německého idealismu. V knize je tento reflexivní koncept zkušenosti rozvíjen na cestě od obecných problémů logiky a matematiky po konkrétní problémy hudební zkušenosti. Zvláštní důraz

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

City - Život v ulicích plánovaného města - Život v ulicích plánovaného města

Autor: Hannelore Schlafferová

publisher: Archa

0 / 5
21 %
Města se stala opakem toho, čím byla dříve. Jsou výrazem společenské atomizace a ztráty smyslu pro místo jako způsob osvojení prostoru. Důvody těchto změn jsou tak komplexní, že je obtížné, byť ne nemožné je popsat. Popis Hannelore Schlafferové, ačkoli se zdá na první pohled v některých částech impresivní, je jednou z velmi bystrých splátek tohoto dluhu. Kniha Hannelore Schlafferové je napsána v

Sleva 21 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Co je to populismus?

Autor: Jan-Werner Müller

publisher: Dybbuk

0 / 5
21 %
Všude po celém světě jsou populisté na vzestupu – Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová. Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým populismem? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir

Sleva 21 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Jak funguje moc

Autor: neuveden

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama), Ovládnout, přesvědčit nebo osvobodit? (Petr Kratochvíl), Jak se dělá parlament (Ivan Gabal), Duchovní vedení a doprovázení (Aleš

Sleva 21 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Bulletin MRK 25/2016

publisher: Muzeum romské kultury

0 / 5
21 %
ubilejní 25. číslo Bulletinu Muzea romské kultury ve své recenzované části přináší tři odborné texty. Článek„Cikáni“ na panství Uherský Brod v 1. polovině 19. století“ Kateřiny Kovárové je historickou případovou studií, která na základě archivních historických pramenů analyzuje úředním aparátem zaznamenaný život některých romských rodin na uherskobrodsku, což je region z historiografie známý

Sleva 21 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Autor: Kolektiv autorů - Mikuláš Gangur,Václav Sova Martinovský,Miroslav Plevný

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
21 %
Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých variant ucelených výsledných testů v požadované struktuře z hlediska zastoupení jednotlivých tematických oblastí i jejich požadovaného bodového ohodnocení.

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Fašismus - Varování

Autor: Madeleine Albrightová

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Fašista je podle autorky ten, „kdo tvrdí, že mluví jménem celého národa nebo skupiny obyvatel, naprosto ho nezajímají práva ostatních a je ochoten použít k dosažení svých cílů násilí a veškeré další nezbytné prostředky“. V takto širokém pojetí pak pod pojem fašismus autorka zahrnuje i další totalitní hnutí a ideologie. Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie s fašismem,

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Prostory vzpomínání - Podoby a proměny kulturní paměti - Podoby a proměny kulturní paměti

Autor: Aleida Assmannová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nejen jednotlivci, ale i celé kultury si uchovávají vzpomínky, vytvářejí svou "paměť". Zakládají tak svou identitu a legitimitu, potvrzují své cíle. Aleida Assmannová si klade otázku po nejrůznějších úkolech kulturního vzpomínání a jeho prostředcích (jako jsou spisy, obrazy, památky) v jejich historických a technických proměnách, stejně jako po způsobech nakládání se stále narůstajícím poznáním,

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem

Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo Poslední sovětská generace - Poslední sovětská generace

Autor: Alexej Jurčak

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
"Kolaps socialismu byl pro obyvatele Sovětského svazu absolutně nečekaný, ale zároveň naprosto zákonitý. Ačkoli většina lidí v pozdním socialismu vnímala sovětský systém jako věčný a neměnný, byla současně připravena na jeho pád. Tento paradox se stal východiskem knihy profesora Kalifornské univerzity v Berkeley Alexeje Jurčaka o poslední sovětské generaci, k níž sám patří. Jurčakův model

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

Autor: Denisa Červenková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její pohled na některé podstatné společenské otázky (obavy z proměn společnosti, kulturní a náboženské rozrůzněnosti, migrace). Autorka

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí