Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana

Autor: Kolektiv autorů - Jana Drtilová,František Koukolík

publisher: Galén

4.2 / 5
17 %
V této knize se autoři pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů. Teoretická možnost,

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Židé v Putinově stínu - Antisemitismus v české prokremelské propagandě - Antisemitismus v české…

Autor: Věra Tydlitátová

publisher: Západočeská univerzita

5 / 5
15 %
Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě jednadvacátého století.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

České probuzení z amerického snu - Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy

Autor: Kryštof Kozák

publisher: Karolinum

4.5 / 5
20 %
Tato kniha přichází s novým pohledem na Spojené státy, který vychází z nutnosti překonat nekriticky obdivné i nekriticky odsuzující přístupy. Nový přístup je založen na hlubším pochopení vnitřní rozmanitosti, rozporuplnosti i rozhádanosti uvnitř americké politiky i společnosti. Tím se jednak otevírají netušené možnosti transatlantické spolupráce v nových oblastech, jednak se obohacuje veřejná

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity

Autor: Vratislava Černíková

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality. Cílem sociální ochrany jako výukového předmětu je seznámit v širším sociálním kontextu s problematikou trestu a trestání, vývojem pojetí trestání a jeho účinky. Předkládaná publikace pojednává o reakcích společnosti na trestnou činnost, přičemž se

Sleva 3 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Profesionální rodičovství

Autor: Kolektiv autorů - Miloš Kučera,Katarína Šmajdová Búšová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Monografie se věnuje „profesionálnímu rodičovství“, reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku. Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi „profesionálkou“ a

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Gangy - Vězeňské, pouliční a motorkářské - Vězeňské, pouliční a motorkářské

Autor: Barbora Vegrichtová

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají určité ohrožení nebo riziko pro společnost, a existují vůbec takové skupiny v Evropě a v České republice? Publikace představuje vybrané vězeňské gangy, jejich organizační strukturu, dynamiku, charakter a užívanou symboliku. Charakterizuje nejznámější skupiny hispánských, černošských i rasistických

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Autor: Kolektiv autorů - Jakub Mlynář,Miroslav Paulíček,Jiří Šubrt

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Běloruská emigrace v meziválečném Československu. - Studie a dokumenty – Sociopolitický aspekt

Autor: Daniela Kolenovská

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

City - Život v ulicích plánovaného města - Život v ulicích plánovaného města

Autor: Hannelore Schlafferová

publisher: Archa

0 / 5
15 %
Města se stala opakem toho, čím byla dříve. Jsou výrazem společenské atomizace a ztráty smyslu pro místo jako způsob osvojení prostoru. Důvody těchto změn jsou tak komplexní, že je obtížné, byť ne nemožné je popsat. Popis Hannelore Schlafferové, ačkoli se zdá na první pohled v některých částech impresivní, je jednou z velmi bystrých splátek tohoto dluhu. Kniha Hannelore Schlafferové je napsána v

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Co je to populismus?

Autor: Jan-Werner Müller

publisher: Dybbuk

0 / 5
15 %
Všude po celém světě jsou populisté na vzestupu – Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová. Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým populismem? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir

Sleva 15 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Jak funguje moc

Autor: neuveden

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama), Ovládnout, přesvědčit nebo osvobodit? (Petr Kratochvíl), Jak se dělá parlament (Ivan Gabal), Duchovní vedení a doprovázení (Aleš

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Autor: Kolektiv autorů - Mikuláš Gangur,Václav Sova Martinovský,Miroslav Plevný

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
15 %
Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých variant ucelených výsledných testů v požadované struktuře z hlediska zastoupení jednotlivých tematických oblastí i jejich požadovaného bodového ohodnocení.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Jizvy zůstávají - Dědictví zla stále živé - Dědictví zla stále živé

Autor: Lubomír Vejražka

publisher: BASET

0 / 5
27 %
Kniha Jizvy zůstávají / Dědictví zla stále živé zpracovává téma dětí politických vězňů a nepřímo navazuje na titul Nezhojené rány národa, který vyšel v roce 2012, kde však toto téma bylo zmíněno jen okrajově. Protože životní pouť dětí nelze oddělit od rodičů, sleduje nová kniha stejně jako kniha předchozí též život žen, persekuci rodin. Neopomíjí situaci doma po propuštění, ani jak se nový stav

Sleva 27 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Stará paní ještě píše Deník socioložky na odpočinku - Deník socioložky na odpočinku

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Je a není to „deník“. Je proto, že jsou to denní zápisy inspirované aktuálními událostmi, ne proto, že jde často o úvahy na témata, která jsou mimočasová. Autorka reaguje na dění ve svém nejbližším i ve vzdálenějším okolí, nejen v Česku. Zážitky „socioložky na odpočinku“ se samozřejmě často váží na informace z médií. Jsou konfrontovány se vzpomínkami, které začínají už ve 40. letech minulého

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Současná africká sociální a politická filosofie - Trendy, debaty a výzvy - Trendy, debaty a výzvy

Autor: Albert Kasandra

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Fašismus - Varování

Autor: Madeleine Albrightová

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Fašista je podle autorky ten, „kdo tvrdí, že mluví jménem celého národa nebo skupiny obyvatel, naprosto ho nezajímají práva ostatních a je ochoten použít k dosažení svých cílů násilí a veškeré další nezbytné prostředky“. V takto širokém pojetí pak pod pojem fašismus autorka zahrnuje i další totalitní hnutí a ideologie. Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie s fašismem,

Sleva 19 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem

Prostory vzpomínání - Podoby a proměny kulturní paměti - Podoby a proměny kulturní paměti

Autor: Aleida Assmannová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Nejen jednotlivci, ale i celé kultury si uchovávají vzpomínky, vytvářejí svou "paměť". Zakládají tak svou identitu a legitimitu, potvrzují své cíle. Aleida Assmannová si klade otázku po nejrůznějších úkolech kulturního vzpomínání a jeho prostředcích (jako jsou spisy, obrazy, památky) v jejich historických a technických proměnách, stejně jako po způsobech nakládání se stále narůstajícím poznáním,

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo Poslední sovětská generace - Poslední sovětská generace

Autor: Alexej Jurčak

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
"Kolaps socialismu byl pro obyvatele Sovětského svazu absolutně nečekaný, ale zároveň naprosto zákonitý. Ačkoli většina lidí v pozdním socialismu vnímala sovětský systém jako věčný a neměnný, byla současně připravena na jeho pád. Tento paradox se stal východiskem knihy profesora Kalifornské univerzity v Berkeley Alexeje Jurčaka o poslední sovětské generaci, k níž sám patří. Jurčakův model

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

Autor: Denisa Červenková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její pohled na některé podstatné společenské otázky (obavy z proměn společnosti, kulturní a náboženské rozrůzněnosti, migrace). Autorka

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Je vědění moc? - Poznatky o vědění

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Téměř vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás: jak se ráno oblékáme, jak si vedeme v práci, jak jednáme s jinými lidmi – to vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. Vědění může být nahlíženo jako nejpodstatnější a současně nejméně prozkoumaný rys sociálního života: o vědění uvažujeme většinou jako o technickém (vědeckém) vědění nebo jako o formálním vědění (jehož se

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí