Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana

Autor: Kolektiv autorů - Koukolík František,Drtilová Jana

publisher: Galén

4.1 / 5
21 %
V této knize se autoři pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů. Teoretická možnost,

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Židé v Putinově stínu - Antisemitismus v české prokremelské propagandě

Autor: Tydlitátová Věra

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

5 / 5
15 %
Monografie analyzuje ruský a proruský antisemitismus v druhé dekádě jednadvacátého století.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Vzdělání, dovednosti a mobilita - Zaměstnání a trh práce v České republice a evropských zemích

Autor: Kolektiv autorů - Anýžová Petra,Večerník Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace hledá odpovědi na některé závažné otázky týkající se českého trhu práce z hlediska vlivu vzdělání, dovedností, sociálního původu a sociopsychologických charakteristik na příjem a socioekonomický status zaměstnání jedinců. Práce autorského týmu se zaměřila i na objasnění mzdových rozdílů mezi muži a ženami s různým stupněm dosaženého vzdělání, na změny v postavení pracovníků po

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů Československo a Německo v letech 1933-1989

Autor: Brandes Detlef

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
Přijímání uprchlíků a poskytování jim azylu jsou témata, která dnes hýbají Evropou i celým světem. V předkládaných příspěvcích se setkáme s otázkami, které známe ze současných diskusí. Vidíme, že novinkou není rozlišování mezi uprchlíky politickými a ekonomickými, že zákazy a omezení jejich pracovních možností i požadavky na zajištění přednosti pro domácí uchazeče se opakují v závislosti na dané

Sleva 10 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Klasická sociologie ve střední Evropě - Mezi centrem a periferií

Autor: Janák Dušan

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice sociologické teorie. Autor člení látku do čtyř tematických okruhů: Přibližuje institucionalizaci oboru ve střední Evropě v porovnání s vývojem v zemích na západě i na

Sleva 12 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Lidská práva v mezikulturních perspektivách

Autor: Agha Petr

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kolektivní monografie interdisciplinárního charakteru kriticky zkoumá koncept univerzality lidských práv z pohledu práva, politologie, sociologie, historie a filozofie a zabývá se zejména problematikou postavení lidských práv jako konceptu postulovaného z lokálních pozic euroatlantické části světa, který má však globální ambice, a jeho střetu s jinými normativními koncepty, jež se v

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Nic se tady neděje… - Životní podmínky na periferním venkově

Autor: Bernard Josef

publisher: Slon

0 / 5
12 %
Kniha se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií v Česku, zkoumá postavení obyvatel těchto oblastí na trhu práce, jejich příjmy a možnosti zaměstnání. Klade si zejména otázku, jestli bydlení v periferiích zvyšuje riziko různých forem sociálního znevýhodnění. Zabývá se problematikou vzdělání a ptá se, zda děti vyrůstající v periferiích mají stejné možnosti získat kvalitní

Sleva 12 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Prekariát - Nová nebezpečná třída

Autor: Standing Guy

publisher: RUBATO

0 / 5
15 %
Standingova dnes již proslulá kniha Prekariát: Nová nebezpečná třída (2012) je první zprávou o rychle rostoucí sociální třídě, která zahrnuje lidi vystavené ekonomické nejistotě a odsouzené ke střídání nesmyslných a nevalně placených „džobů“ bez možnosti profesního rozvoje. Autor popisuje vznik této třídy a její rozrůstání na pozadí krize globalizačního procesu. Prekariát, tvrdí Standing,

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Neokopírovaná budoucnost

publisher: Centrum pro studium demokracie a kultury

0 / 5
21 %
Kniha současného polského filosofa Dariusze Karłowicze (1964) Neokopírovaná budoucnost zahrnuje výbor esejů, úvah a rozhovorů z období posledních patnácti let určený českým čtenářům. Autor stál v roce 2003 spolu s Markem Cichockým u zrodu významného časopisu Teologia Polityczna. Původně tlustá „ročenka“ se nakonec proměnila v internetový portál a nakladatelství, ale především se stala jedním z

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Masa a moc

Autor: Canetti Elias

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Elias Canetti zkoumá ve své rozsáhlé historicko-sociologické práci příčiny a následky vzájemného působení mocenských struktur a pohybu mas, zvláště osudné pro 20. století. Na svém opusu pracoval Canetti, nositel Nobelovy ceny za literaturu, téměř 20 let a ze všech svých prací stavěl jej nejvýš. Tento rozsáhlý esej o davové psychologii, poprvé vydaný v roce 1960, pojednává o tom, jak v mase

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Je vědění moc?

Autor: Kolektiv autorů - Stehr Nico,Adolf Marian

publisher: Slon

0 / 5
15 %
Téměř vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás: jak se ráno oblékáme, jak si vedeme v práci, jak jednáme s jinými lidmi – to vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. Vědění může být nahlíženo jako nejpodstatnější a současně nejméně prozkoumaný rys sociálního života: o vědění uvažujeme většinou jako o technickém (vědeckém) vědění nebo jako o formálním vědění (jehož se

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

Autor: Červenková Denisa

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její pohled na některé podstatné společenské otázky (obavy z proměn společnosti, kulturní a náboženské rozrůzněnosti, migrace). Autorka

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Prostory vzpomínání - Podoby a proměny kulturní paměti

Autor: Assmannová Aleida

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Nejen jednotlivci, ale i celé kultury si uchovávají vzpomínky, vytvářejí svou "paměť". Zakládají tak svou identitu a legitimitu, potvrzují své cíle. Aleida Assmannová si klade otázku po nejrůznějších úkolech kulturního vzpomínání a jeho prostředcích (jako jsou spisy, obrazy, památky) v jejich historických a technických proměnách, stejně jako po způsobech nakládání se stále narůstajícím poznáním,

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Fašismus - Varování

Autor: Albrightová Madeleine

publisher: Argo

0 / 5
18 %
Fašista je podle autorky ten, „kdo tvrdí, že mluví jménem celého národa nebo skupiny obyvatel, naprosto ho nezajímají práva ostatních a je ochoten použít k dosažení svých cílů násilí a veškeré další nezbytné prostředky“. V takto širokém pojetí pak pod pojem fašismus autorka zahrnuje i další totalitní hnutí a ideologie. Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie s fašismem,

Sleva 18 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

Automatické generování parametrizovaných úloh a testů

Autor: Kolektiv autorů - Gangur Mikuláš,Plevný Miroslav,Martinovský Václav Sova

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
15 %
Cílem publikace je prezentovat čtenáři teoretické aspekty i praktické aplikace problematiky týkající se jak automatického generování jednotlivých úloh (otázek) pro účely testování tak i automatického generování jednotlivých variant ucelených výsledných testů v požadované struktuře z hlediska zastoupení jednotlivých tematických oblastí i jejich požadovaného bodového ohodnocení.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Jak funguje moc

Autor: neuveden

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama), Ovládnout, přesvědčit nebo osvobodit? (Petr Kratochvíl), Jak se dělá parlament (Ivan Gabal), Duchovní vedení a doprovázení (Aleš

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Co je to populismus?

Autor: Müller Jan-Werner

publisher: Dybbuk

0 / 5
15 %
Všude po celém světě jsou populisté na vzestupu – Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Penová. Co ale přesně je populismus? Jaký je rozdíl mezi pravicovým a levicovým populismem? Zmenšuje populismus propast mezi vládou a lidem, nebo znamená spíše hrozbu pro demokracii? Co přesně je vlastně „lid“ a kdo hovoří jeho jménem? Je populista Andrej Babiš, Miloš Zeman či ruský prezident Vladimir

Sleva 15 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

City - Život v ulicích plánovaného města

Autor: Schlafferová Hannelore

publisher: Archa

0 / 5
Města se stala opakem toho, čím byla dříve. Jsou výrazem společenské atomizace a ztráty smyslu pro místo jako způsob osvojení prostoru. Důvody těchto změn jsou tak komplexní, že je obtížné, byť ne nemožné je popsat. Popis Hannelore Schlafferové, ačkoli se zdá na první pohled v některých částech impresivní, je jednou z velmi bystrých splátek tohoto dluhu. Kniha Hannelore Schlafferové je napsána v

Sleva 10 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Běloruská emigrace v meziválečném Československu.

Autor: Kolenovská Daniela

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace připomíná složitou minulost současné běloruské menšiny na českém území. Sleduje působení běloruské emigrace v meziválečném Československu a zjišťuje příčiny i důsledky selhání běloruského národního programu v československém prostředí. Současně zprostředkovává dalším badatelům výsledky náročného archivního výzkumu publikací nejdůležitějších nalezených dokumentů.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Autor: Kolektiv autorů - Šubrt Jiří,Mlynář Jakub,Paulíček Miroslav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele