Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Úvody, přehledy a průvodce

Nejprodávanější v této kategorii

Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Danics Štefan,Dubský Josef,Urban Lukáš

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních oborů. Autoři totiž zastávají názor, že porozumění aktuálním politickým procesům předpokládá zkoumat je v širším společenském rámci

Naše cena: 390 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha sociologie

publisher: Universum

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha sociologie vychází jako šestá ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky pozoruhodného a málo známého oboru společenských věd. Provází nás vývojem sociologie od počátků až do současné doby a v chronologickém řazení seznamuje s nejvýznačnějšími

Sleva 20 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 479 Kč

Skladem

Bůh ví proč

Autor: Barbora Spálová

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
20 %
Kniha je založena na dlouhodobém sociálněantropologickém výzkumu v několika křesťanských společenstvích v severních Čechách. První část se opírá o teorii kolektivní paměti a sleduje, jak se dnes pracuje s pamětí Sudet a dosídleného pohraničí ve dvou rozdílných katolických farnostech a v jednom baptistickém sboru. Druhá část porovnává režimy moci v katolické farnosti a ve sboru Jednoty bratrské v

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Sociologie - Klíčová témata a pojmy

Autor: Lukáš Urban

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Víte, která otázka je lidskému druhu nejvlastnější? Dle mnohých je to tvůrčí otázka PROČ. Proto je až s podivem, jak málo se takto v dospělém věku ptáme. Přitom jde o otázku, kterou dokáže s radostí a upřímnou zvědavostí položit každé malé dítě… leč „disciplinovaní a systémem vyladění“ dospělí na ni ne vždy dokážou se stejným nadšením, přehledem a otevřeností odpovědět. Existuje ale věda, které

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Symbolika extrémistických hnutí

Autor: Jan Chmelík

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Zahrnuje charakteristiku, vývoj a společenské příčiny vzniku extremistických hnutí se zvláštním zaměřením na skinheads a jeho hlavní směry. Podstatná část textu pojednává o symbolice extremistických hnutí. Zabývá se jejími kořeny, historickým vývojem, rozkvětem v období fašistických režimů a jejich nečekanou renesancí v druhé polovině 20. století. Text je dokumentován množstvím barevných i

Sleva 10 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní)

Autor: Kolektiv autorů - Kolektiv,Šubrt Jiří

publisher: Karolinum

0 / 5
22 %
Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní charakter a zahrnuje příspěvky sledující tematiku, jež v současnosti přitahuje pozornost a namnoze se dotýká zkoumání otázek každodenního života. Touto publikací se

Sleva 22 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem

První krok na sociologické stezce

Autor: Kolektiv autorů - J. Hasmanová Marhánková,E. Hrešanová

publisher: Západočeská univerzita

0 / 5
20 %
Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské práce či diplomové práce zvolit. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé stránky. Publikace se jako celek dotýká především otázek kritérií kvality empirického výzkumu a vědeckého textu v sociálních a humanitních vědách.

Sleva 20 % z běžně ceny 191 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník sociální patologie

Autor: Bělík Václav, Hoferková Stanislava, Kraus Blahoslav, kolektiv

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence.

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Spoločnosť proti terorizmu

Autor: Ivor Jaroslav

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23.–24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V zmysle názvu a témy konferencie jednotlivé príspevky účastníkov konferencie prierezovým spôsobom mapujú problematiku terorizmu a jeho percepcie spoločnosťou. Príspevky na

Naše cena: 520 Kč

Skladem u dodavatele

Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy - Studie z dějin klasické české sociologie

Autor: Dušan Janák

publisher: Mezinárodní politologický ústa

0 / 5
20 %
Co se sociologickými klasiky na prahu nového tisíciletí?

Sleva 20 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Současné podoby občanské společnosti

Autor: Strnadová Lenka

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Doprava zdarma
Občanská společnost je dobře známým pojmem. Rostoucí frekvence, s jakou spojení zaznívá, ovšem zároveň přispěla k tomu, že se „občanská společnost“ vyprazdňuje. Hranice a obsah konceptu i jeho role ve společnosti jsou značně nejasné. Současné společenské vědy se soustředí spíše na empiricko-analytické zkoumání občanské společnosti a často ponechávají dopady jejího rozdílného normativního určení

Naše cena: 363 Kč

Skladem u dodavatele

Přerozdělování welfare - Nástroj pomoci, nebo kontroly?

Autor: Jiří Mertl

publisher: Doplněk

0 / 5
20 %
Publikace předkládá analýzu sociálních reforem, které v České republice probíhaly v letech 2006—2013. Jsou zasazeny do širšího kontextu neoliberální revoluce, jež započala v 80. letech 20. století s cílem transformovat západní sociální systémy v souladu s principem osobní zodpovědnosti. Tyto neoliberalizované systémy jsou založeny na represivních opatřeních, jež mají občany, kteří se ocitli ve

Sleva 20 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele