Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018

Autor: Olga Brunnerová , Jakub Charvát , Petr Just

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Ústředním tématem předkládané kolektivní monografie jsou v pořadí druhé přímé prezidentské volby, které proběhly v České republice v lednu 2018. Kromě vlastní analýzy průběhu a výsledku volby si publikace klade za cíl teoreticky rozvinout diskusi o dopadu zavedení přímé volby prezidenta na politický systém a dále analyzovat specifičtější aspekty kampaní, včetně nových prvků (vliv sociálních sítí

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Foucault a Deleuze: O těle, experimentu a etice

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Cílem předložené monografie je uvedení do díla Michela Foucaulta a Gillesa Deleuze, zejména co se týče jejich uvažování o povaze vztahu jedince a společnosti. Toto vymezení slouží jako širší rámec pro následné vyznačení specifického pojetí etiky tak, jak se promítá ve Foucaultově „hermeneutice subjektu“ a v Deleuzově „etologii“. První část knihy má formu reflexe Foucaultových analýz

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Poklady z písku - České objevování civilizace na Nilu

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Za více než půl století, které uplynulo od založení Českého (dříve Československého) egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK v roce 1958 a zahájení jeho činnosti v Egyptě v roce 1960, se českým egyptologům podařilo objevit, prozkoumat, rekonstruovat, zachránit a publikovat velké množství památek, od pravěkých skalních kreseb přes, do té doby neznámé, pyramidy nebo šachtové hroby až po

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Ztraceni v kaňonech a na rančích - Sociální a ekologická adaptace Tarahumarů v severním Mexiku

Autor: Marek Halbich

publisher: Togga

0 / 5
24 % Novinka
Tato kniha se v širším kontextu věnuje největší současné severomexické indiánské skupině – Tarahumarům. Autor ji rozdělil do tří částí, v nichž se nejprve snaží o zachycení geneze Tarahumarů a některých dalších indiánských skupin severního Mexika od prehistorických dob do příchodu prvních španělských conquistadorů a misionářů. Druhá část se zaměřuje na některé teoretické pojmy jako etnická,

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Jest duše cizinkou na této zemi - Příspěvek do rozhovoru o Heideggerově vztahu k bohu a božství

Autor: Ladislav Benyovszky

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. Studie proto zprvu objasňuje, co pro Heideggera znamená, že zkušenost (Er-fahrung) je cesta (Weg).

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Legenda o bratru Hroznatovi

Autor: Petr Kubín

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Jedná se o kritickou edici legendy o bl. Hroznatovi, která byla sepsána v tepelském klášteře v polovině 13. století za účelem vytvoření jeho světeckého kultu. Hroznata Tepelský byl jedním z nejvýznamnějších šlechticů z přelomu české doby knížecí a královské. Dvakrát se chtěl účastnit křížové výpravy do Svaté země, dvakrát byl však od tohoto slibu dispensován s tím, že náhradou založí klášter.

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

O nových médiích, modularitě a simulaci

Autor: Martin Charvát

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha O nových médiích, modularitě a simulaci je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se dnes studuje

Autor: Petr Glombíček

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Jak se dnes studuje je asi nejpřístupnější text neapolského filosofa Giambattisty Vica (1668–1744). Vico zde přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodovědy přes lékařství až k umění nebo právní vědě. Kritizuje fragmentarizaci vzdělání i jeho narůstající odtrženost od životní praxe. Překlad je uveden delší předmluvou, která

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání pravdy I.

Autor: Nicolas Malebranche

publisher: Togga

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Nicolas Malebranche je nedoceněnou postavou dějin filosofie, ačkoli jeho hlavní dílo Hledání pravdy se ve své době těšilo veliké popularitě. Autor si v něm dal za úkol vypátrat a odhalit všechny zdroje lidských omylů a chyb a poskytnout na ně lék. Jako východisko mu sloužilo myšlení sv. Augustina Aurelia a René Descarta, jehož nedostatky se snažil opravit. V prvním dílu své knihy se zabývá

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání pravdy II.

Autor: Nicolas Malebranche

publisher: Togga

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Ve čtvrté a páté knize druhého dílu Hledání pravdy Malebranche v návaznosti na předchozí tři knihy pátrá po omylech, tentokrát spojených s lidskými sklony a s vášněmi. Na pozadí tohoto podniku se rovněž rýsují Malebranchovy představy o spojení lidského ducha s Bohem, tělem a s předměty vnějšího světa, k nimž nás vážou právě vášně. Úloha vypátrat a představit omyly zrozené z přirozených lidských

Sleva 20 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 408 Kč

Skladem u dodavatele

Theodicea přirozenosti - Lessing – Reimarus – Goeze

Autor: Martin Bojda

publisher: Togga

0 / 5
20 % Doprava zdarma
V roce 1774 vydal G. E. Lessing první z řady fragmentů z monumentálního díla „Apologie neboli obranný spis pro rozumné ctitele Boha“, na němž přes čtvrt století v tichosti pracoval hamburský učenec H. S. Reimarus a jež poprvé v úplnosti vyšlo až roku 1972. Fragmenty vyvolaly bouřlivé diskuse, jimž dominovala polemika mezi Lessingem a hlavním pastorem hamburského svatokateřinského kostela J. M.

Sleva 20 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 392 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2017

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Sedmý svazek Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum obsahuje v hlavním bloku šest malých studií k otázce zla. V dalších blocích (Stati, Studentské práce a Recenze a varia) přinášejí své studie autoři Vincent Blanchet, Martin Bojda, Marcel Dubovec, Tomáš Holeček, Tomáš Houdek, Jakub Chavalka, Robert Kanócz, Josef Kružík, Ondřej Kvapil, Josef Matoušek, Aleš Novák, Jaroslav Novotný, Taťána

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Pohyb a řád - Pokus o fenomenologickou ontologii

Autor: Miloslav Bednář

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept fenomenologické ontologie, který vyrůstá především z filosofie Jana Patočky, je však poučen i širším historickým vývojem fenomenologie. V

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2018

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Benyovszky, Josef Matoušek

publisher: Togga

0 / 5
24 % Novinka
Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak „kulturně-kanonické texty“ pojímání jednak předcházejí, jednak směřují jeho reflexi. Rozsahově široká stať Martina Bojdy Racionalismus Zjevení:

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Fichtova teorie sebevědomí

Autor: Martin Vrabec

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Tématem této knihy je filosofie J. G. Fichta, prvního z představitelů tzv. německého idealismu, tedy filosofie, která se objevuje v německých státech na přelomu 18. a 19. století. Základem Fichtovy filosofie je otázka, které se jako červená nit táhne celým novověkým myšlením, totiž otázka po povaze sebevědomí, subjektivity či Já. Svoji teorii sebevědomí rozvinul Fichte především ve svých tzv.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Kierkegaard. Nepřímý prorok existence

Autor: Jakub Marek

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kierkegaard nesmí být redukován na úzce zaměřeného myslitele křesťanství. Aby mohl k problému křesťanství přistoupit, stal se myslitelem plnosti možností lidské existence. V předkládané široce pojaté a důsledně provedené interpretaci se tak dostává pozornosti právě pozoruhodné cestě, jíž ke křesťanství jako takovému dospívá Kierkegaard coby autor spolu se svým čtenářem. Tato studie je svébytnou

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Umění zprostředkovaného učení - Teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena…

Autor: Gabriela Málková

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha představuje jednu z nejvlivnějších současných teorií vývoje intelektu, jejímž jádrem je odlišení kulturně specifických a ve všech kulturách přítomných mechanismů ovlivňujících rozvoj intelektu dítěte. Autorem této teorie je současný izraelský psycholog Reuven Feuerstein. Pozornost je dále věnována Feuersteinovu programu instrumentální obohacování, který se i v českém prostředí s úspěchem

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem - Počátky pražské univerzitní estetikyve středoevropských…

Autor: Tomáš Hlobil

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Estetika, pojímaná jako obor kultivující vkus, mírnící vášně a upevňující mravnost, se stala důležitou součástí osvícenského programu rakouské státní výchovy (Nationalerziehung). Za císaře Josefa II. byla určena jako povinný předmět pro všechny posluchače třetího ročníku rakouských filozofických fakult. Přes zjevnou nobilitaci zároveň zůstala trvale vystavena útokům ze strany jak pragmatiků,

Sleva 20 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 256 Kč

Skladem u dodavatele

Tři studie k problému naladění - (Stimmung)

Autor: Ladislav Benyovszky , Jaroslav Novotný , Marie Pětová

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Tři studie k problematice naladění (Befindlichkeit, Stimmung) ve filosofii Martina Heideggera.

Sleva 20 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Praktická soudnost u Arendtové a Gadamera

Autor: Jakub Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Kniha sleduje problém praktické soudnosti u dvou významných postav filosofie 20. století: H.-G. Gadamera a H. Arendtové. Hlavní otázkou knihy je, jak se schopnost soudit vztahuje k lidskému jednání (morálnímu a politickému). Koncepce obou autorů jsou nejprve představeny ve své odlišnosti. U Gadamera je soudnost schopností správně usuzovat v jedinečné situaci, zatímco Arendtová sleduje otázku

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

O zrodu a vývoji individualismu

Autor: Daniel Shanahan

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Tato mezioborová studie zkoumá vznik, vzestup a úpadek individualismu, který pojímá jako hlavní rys charakteristický pro západní světonázor. Daniel Shanahan sleduje pojetí lidského já a dochází k závěru, že semeno individualismu neboli „oné soustavy přesvědčení, v níž se člověk jako jednotlivec stává konečným arbitrem pravdy“, bylo zaseto již v civilizacích starověku, kde se subjektivní vědomí

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Živá fenomenologie

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a relevantnost tuzemské fenomenologie. Svazek obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie

Autor: Martin Vrabec

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Jak napovídá název této knihy, jejím cílem je podat komplexní a zároveň přehledný výklad rozmanitých způsobů, jimiž byla v dějinách evropské filosofie pojímána povaha a úloha touhy, žádostivosti a dalších obdobných typů usilování. S tímto tématem se můžeme setkat v rozličných kontextech, sahajících od antropologických, etických či politických úvah až po ontologické koncepce absolutna, a v této

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Autor: Aleš Novák

publisher: Togga

0 / 5
20 %
Čtvrtý svazek "Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum" obsahuje příspěvky k aktuální polemice nad dílem Martina Heideggera po vydání jeho kontraverzních zápisníků označovaných jako "černé sešity".

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele