Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Tomáš Akvinský

Kompendium teologie

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

5 / 5
18 %
Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou Suma teologická, Suma proti pohanům nebo Komentář k Sentencím, nepostupuje Tomáš v Kompendiu v tématickém sledu daném Sentencemi (od Boha přes stvoření, etiku, christologii až po svátosti a eschatologii), ale postupuje podle třech teologických ctností (Tomáš zemřěl dřív, než

Sleva 18 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

O prozřetelnosti a předurčení

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

2.8 / 5
18 %
Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější vyjádření a připravuje půdu pro další reflexi nad tématem, ke kterému se bude vracet až do posledních týdnů svého života.

Sleva 18 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Otázky o ctnostech II - Láska a naděje

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše), Otázky o ctnostech se omezují na naději a lásku. Na rozdíl od Kompendia teologie, které mělo být praktickou jednoduchou příručkou, jsou Otázky

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

O andělech (II) - v Teologické sumě

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Tomáš Akvinský byl nazýván doctor angelicus (andělský učitel) nejen pro svou trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů.

Sleva 18 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

O Boží moci I

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu, svatý Tomáš ukazuje, že je tomu právě naopak – láska je vrcholným projevem rozumové přirozenosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

O Boží moci II

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách. Dílo vznikalo v Římě v letech 1265–1266, a badatelé se dokonce

Sleva 18 % z běžně ceny 430 Kč

Naše cena: 353 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky o svědomí

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení lidského jednání, a proto se zabývá především otázkou svědomí.

Sleva 18 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

O separovaných substancích

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés.

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky o ctnostech III

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec.

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

O Trojici v Teologické sumě

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 27–43)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním souboji, který tak či onak ovlivnil politické dějiny západní civilizace. Vždyť tak jako je náš svět svým způsobem obrazem trojjediného Boha, jsou

Sleva 18 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele