Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy - Tomáš Garrigue Masaryk

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Z bojů o rukopisy Texty z let 1886-1888 - Texty z let 1886-1888

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
Další svazek Spisů TGM shrnuje Masarykovy texty z let 1886–1888, z období, ve kterém probíhal zásadní spor o pravost Rukopisů královedvorského a zelenohorského.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a Evropa III.

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Autorovo nejrozsáhlejší dílo, v němž analyzuje duchovní stav a revoluční napětí předválečného Ruska.

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Válka a revoluce II

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
Svazek dokumentuje Masarykovu činnost v průběhu zmíněného r.1917.Mimořádný význam svazku vyplývá především ze sledovaného období. Rok1917 představoval v histoii čs. odboje za l.svět.války zásadní zlom: zatímco do té doby byl osud celé zahraniční akce značně nejistý a podpora Dohody značně podmíněná, v průběhu necelého roku se vedení odboje a Masaryk osobně stávají respektovaným partnerem, jenž má

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Z počátků Athenaea: Texty z let 1883-1885 - Texty z let 1883-1885

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
V 18. svazku Spisů T. G. Masaryka jsou otištěny Masarykovy práce z let 1883–1885. Většina je právě z vědeckého časopisu Athenaeum, který v roce 1883 Masaryk založil. Otištěné texty a oddíl Dubia umožňují udělat si představu o činnosti časopisu jako celku, o jeho kritickém a polemickém vystupování. Šíře Masarykova záběru – od matematiky, přes orieantalistiku po otázky hygienické, udivuje i dnes.

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta demokracie II.

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Celkem čtyři svazky v rámci Spisů TGM shrnují veřejnou a publicistickou činnost T. G. Masaryka z jeho ve veřejném povědomí asi nejvýraznějšího období, tj. období prezidenta první Československé republiky. Druhý svazek Cesty demokracie navazuje na již vydané tři díly tohoto souboru a vychází jako kritická reedice původního vydání Masarykových projevů, článků a rozhovorů z let 1921–1923, nyní

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Válka a revoluce I (1914–1916) - (1914–1916)

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
První svazek plánovaného třídílného souboru Válka a revoluce představuje poprvé v ucelené podobě Masarykovy válečné projevy, články, memoranda a rozhovory z let 1914–1916. Práce shrnuje Masarykovu publicistickou činnost z daného období; dokumenty slouží k bližšímu poznání aktivit T. G. Masaryka v době, kdy stál v čele československého zahraničního odboje. Mnohé z těchto textů jsou zároveň i

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Světová revoluce - Za války a ve válce 1914-1918 - Za války a ve válce 1914–1918

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
Světová revoluce je poslední velkým spisem T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilancí jeho celoživotních ideově politických východisek, postojů a snah. Podává memoárové svědectví o autorově činnosti v čele československého zahraničního odboje za první světové války, o peripetiích zápasu za samostatnou Československou republiku, ale obsahuje i jeho dějinně filosofické, politologické a státovědecké

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Slovanské studie a texty z let 1889-1891

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Dvacátý svazek Masarykových sebraných spisů patří k té části Spisů, jež knižně přinášejí poprvé texty z let 1889–1891. Obsahuje Masarykovu studii Slavjanofilství I. V. Kirejevského (Slovanské studie I; jediné vyšlo jako samostatná kniha), obsáhlou stať Člověk a příroda, uveřejněnou na pokračování v Květech, dále polemiky, odborné, literární a divadelní recenze, články, projevy a politickou

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní člověk a náboženství - Spisy TGM sv. 8

publisher: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T

0 / 5
21 %
Jedno z nejvýznamějších Masarykových filozofických děl. Základní verze Masarykových úvah o duchovní krizi člověka v sekularizovaném světě. Spisy TGM sv. 8, ed. Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel.

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus - Spisy TGM sv. 6

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
16 %
Kniha obsahuje tři Masarykovy práce, které v jeho díle patří k nejstěžejnějším. Komentovaná reedice dřívějších vydání. V České otázce se věnuje českému národnímu obrození, Naše nynější krize je zaměřena na českou poltickou scénu konce minulého století a v textu Jan Hus se Masaryk zabývá českou reformací a odkazu jejího hlavního představitele. Spisy TGM sv. 6, ed. Jiří Brabec.

Sleva 16 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Ideály humanitní a texty z let 1901-1903 - Spisy TGM 25

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Další svazek z edice Spisů T.G. Masaryka.

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T.G.Masaryk – staročeši

publisher: Masarykův ústav a Archiv AV ČR

0 / 5
21 %
Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk - staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Obsahuje úvodní studii Jana Bílka a Heleny Kokešové Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence. Nejobjemnější část knihy představuje edice

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzitní přednášky I. - Praktická filozofie na základě sociologie - Praktická filozofie na…

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
18 %
Čtvrtý svazek Masarykových spisů obsahuje dvě semestrální přednášky Praktická filozofie na základě sociologie a Etika z kurzu Praktická filozofie. Obě přednášky zazněly ve školním roce 1898/1899. Základem pro publikaci obou textů byl stenografický zápis, některého z Masarykových posluchačů. Strojový přepis stenogramu byl vydán tiskem u Josefa Aubrechta v roce 1899.

Sleva 18 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 361 Kč

Skladem

Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906 - 26. spis TGM

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Svazek Z bojů o náboženství a texty z let 1904–1906 shrnuje Masarykovy projevy publicistické, odborné či populárně-naučné povahy, otištěné v daném období zejména v měsíčníku Naše doba a deníku/týdeníku Čas, ojediněle i jinde, od listopadu 1904 např. také v Zeitschrift für Sozialwissenschaft, od ledna 1905 potom v Österreichische Rundschau. Vedle soustavných úvah o problematice národnosti, výkladů

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzitní přednášky II. - Stručný náčrt dějin filozofie. Dějiny antické filozofie.

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Druhý svazek Masarykových Univerzitních přednášek (pátý svazek Masarykových Spisů) se opírá o přepis stenografických zápisů Masarykových přednášek z 80.–90. let 19. století na pražské univerzitě, které pořizovali jeho posluchači pro své studijní potřeby. Přednáška Stručný náčrt dějin filozofie obsahuje dějiny filozofie od starověku po 18. století (D. Hume) a Dějiny antické filozofie jsou další

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Národ a dějiny jako sociologický problém

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení a jeho původní „filosofická sociologie“ se vnímá nanejvýš jako omezený moment vývoje oboru na cestě k jeho dnešní vědeckosti. Předložený výběr Masarykových sociologických a sociologizujících

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Korespondence TGM - Slované, svazek jižní Slované

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Předkládaná publikace představuje samostatný svazek v rámci edice Korespondence TGM, kterou již řadu let vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Masarykovu korespondenci s jižními Slovany shromáždil a edičně zpracoval kolektiv pracovníků z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Knihu otevírá úvodní studie Ladislava Hladkého, která zevrubně pojednává o vývoji vztahů mezi T. G. Masarykem a

Sleva 21 % z běžně ceny 473 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Nová Evropa - Stanovisko slovanské

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
T. G. Masaryk knihu věnoval českým a slovenským vojákům, kteří vstoupili do spojeneckých armád v Rusku, ve Francii, v Americe, Anglii, v Itálii a v dalších státech, kde projevili své protirakouské smýšlení a odhodlání, bojovat za svobodu a nezávislost našeho národa. Knihu věnoval také těm, kteří museli pro Rakousko bojovat z donucení. Autor v knize vyložil český národní program a své pojetí první

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Demokracie v politice - Texty z let 1907-1910

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Ústav T. G. Masaryka

0 / 5
21 %
Předkládaný svazek přináší texty T. G. Masaryka z let 1907—1910, až už články, rozhovory, polemiky, brožury, tištěné projevy, recenze, společná prohlášení, či přednášky z tohoto období. Masarykova publikační činnost té doby byla zásadně ovlivněna jeho dvojí politickou kandidaturou a několika aférami, do kterých více či méně aktivně zasahoval. Jde především o tzv. Wahrmundovu aféru z roku 1908.

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí