Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Anne Franková

Autor: Matthias Heyl

publisher: Triáda

5 / 5
32 %
První životopisná monografie autorky proslulého dokumentu šoa v češtině. - Deník Anne Frankové je dokumentem šoa. Tato kniha si proto neklade za cíl převyprávět deníkové záznamy, ale popisuje Annin životní příběh v kruhu rodiny a přátel v době pronásledování Židů, v emigraci a v úkrytu.

Sleva 32 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Velká přátelství

Autor: Raissa Maritainová

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Raissa Maritainová (1883–1960), rozená Umancovová, se narodila v ruském Rostovu na Donu v židovské rodině. Rodiče po deseti letech emigrovali s dcerami do Paříže, kde se Raissa v době studií na Sorbonně v roce 1901 potkala se se svým budoucím manželem Jacquesem Maritainem. Duchovní a myšlenkový vývoj dvojice probíhal v těsném sepětí, společně opírali své filosofické uvažování o středověkou

Sleva 32 % z běžně ceny 388 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Jak se dělají filosofie

Autor: Zdeněk Vašíček

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Pokus o jistou meta-filosofii nad filosofiemi, tedy vyšetřování jejich spojitosti s jazykem, sledování jim společných vlastností a pravidel, popřípadě o vytýčení společného půdorysu.

Sleva 32 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Celým srdcem - Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
„Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle něho žít a předávat je dál.

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

O filosofii dějin

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin. Titul knihy „O filosofii dějin“ (anglicky On the Philosophy of History, francouzsky Pour une philosophie de l’histoire) naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním

Sleva 32 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí - bez černých i růžových brýlí

Autor: Pavel Kuneš

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Pár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství. Pavel Kuneš je jednou z generace velkodušných kněžských postav, vyrostlých v totalitě a výborně se orientujících v nové době. Jeho duchovní svěžest je dána neustálou potřebou být ve

Sleva 21 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem u dodavatele

Dobré vlivy

Autor: Otec Jeroným

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Čtenář tohoto svazku se seznámí s životem otce Jeronýma. Nejprve prostřednictvím portrétu od otce Mikuláše, který mu byl z jeho žáků nejblíže. Hned potom ve vzpomínkách autora samého. Nejde však o autobiografii, nýbrž o pohled na všechny, kdo mu pomohli stát se tím, kým byl – mužem modlitby, kterého život v klášteře naplňoval štěstím, silnou a vyrovnanou osobností, schopnou předat druhým své

Sleva 32 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Pár kroků do křesťanství bez černých i růžových brýlí - bez černých i růžových brýlí

Autor: Pavel Kuneš

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Pár kroků do křesťanství je základní kurs určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

Sleva 32 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Růst v nadpřirozeném životě - Duchovní spisy otce Jeronýma, sv. 3 - Duchovní spisy otce Jeronýma,…

Autor: Otec Jeroným

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Otec Jeroným rád opakoval, že v duchovním životě je třeba „stavět na pevných základech“. Růst v nadpřirozeném životě seznamuje jednoduchým způsobem se zákony života s Bohem. Láska k modlitbě, má-li dojít svého cíle, musí být osvětlena přesným poznáním. Otec Jeroným podává čtenáři pomocnou ruku, aby se na cestě k Bohu vyvaroval omylů a neztratil odvahu.

Sleva 32 % z běžně ceny 196 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Otec Jeroným / mnich: částečný portrét - částečný portrét

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Album fotografií otce Jeronýma zobrazující všechny etapy jeho života, doprovozené úryvky z jeho textů.

Sleva 21 % z běžně ceny 780 Kč

Naše cena: 616 Kč

Skladem u dodavatele

„Po židoch cigáni“: Svědectví slovenských Romů 1939-1945, I. část

Autor: Milena Hübschmannová

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Od sedmdesátých let minulého století vznikal pod vedením Mileny Hübschmannové dosud nejrozsáhlejší a nejsouvislejší soubor vzpomínek Romů na období druhé světové války. Jeho vydání, nazvané podle dobového gardistického hesla „Po židoch cigáni“ a rozdělené do dvou dílů, uvádějí předmluvy věnované historickému nástinu pronásledování Romů za nacismu, situaci na Slovensku v letech 1939–1945,

Sleva 32 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Kritický sborník 1981-1989: Výbor ze samizdatových ročníků - Výbor ze samizdatových ročníků

Autor: Karel Palek

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Výbor zhruba sta textů, týkajících se filosofie, historie, literatury, hudby, divadla aj., jež mají prezentovat samizdatový KS jako jedno ze středisek nezávislého diskursu v české společnosti osmdesátých let, a tak aspoň částečně evokovat duchovní atmosféru oné doby. Předmluva podává nástin vývoje časopisu a jeho postavení na tehdejším samizdatovém trhu, textovou část doplňuje kompletní

Sleva 32 % z běžně ceny 496 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Kritika a interpretace

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Soubor kratších textů. Uspořádal a komentoval Michael Špirit.

Sleva 21 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické příležitosti II.

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Druhý svazek Díla Bedřicha Fučíka je souborem autorových studií, recenzí a polemik z let 1933-1944.

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli - Co kategorie vypovídají o naší…

Autor: George Lakoff

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat některé jednostrannosti chomskeánské lingvistiky (Lakoff je žákem Noama Chomského a následně jeho kritikem). O desetiletí později stál u zrodu kognitivní lingvistiky. Proti objektivistickému pojetí myšlení,

Sleva 32 % z běžně ceny 777 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Evropská literatura a latinský středověk

Autor: Robert Curtius Ernst

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv.

Sleva 32 % z běžně ceny 659 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Triadické výnosy irské

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Sbírka irských triád z 9. století dokumentuje prolínání křesťanského a pohanského světonázoru v raně středověkém myšlenkovém světě. Vzhledem k tomu, že se kniha postupně zabývá skoro všemi významnými okruhy zákonodárství, mohla by být chápána jako jakýsi "slabikář irského práva", kdyby se ovšem nevěnovala také topografii a neobsahovala různá mudrosloví.

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a stát

Autor: Jacques Maritain

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Významné dílo světové politické filosofie Člověk a stát od francouzského filosofa Jacquesa Maritaina (1882–1973). Řada myšlenek tohoto klasického díla nabývá právě dnes nové aktuality v konfrontaci s problémy, jimiž se politická věda a politická filosofie zvláště intenzivně zabývá. Na prvním místě je to problém svrchovanosti neboli suverenity ve vztahu ke státu, pro běžného českého občana

Sleva 32 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Otevřené dopisy

Autor: Jean Guitton

publisher: Triáda

0 / 5
21 %
Ve svazku imaginárních dopisů proslulým i málo známým adresátům francouzský filosof skládá účty ze svého života. Jak píše v předmluvě, přál si v těchto dopisech na konci svého života vyslovit nahlas to, co se předtím nikdy neodvážil říci ani potichu. Nepřináší však senzační odhalení, zato dává nahlédnout hluboko do svého nitra. V Guittonově životě i díle se pozoruhodným způsobem kříží i spojují

Sleva 21 % z běžně ceny 224 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem u dodavatele

Pravda a metoda II - Dodatky / Rejstříky - Dodatky / Rejstříky

Autor: Hans-Georg Gadamer

publisher: Triáda

0 / 5
32 %
Druhý svazek Gadamerova projektu filosofické hermeneutiky výběrově shrnuje texty zveřejněné po prvním vydání Pravdy a metody roku 1960. Gadamer se v nich vyrovnává s kritickým ohlasem na svou knihu, když jednak dějinně prohlubuje a rozšiřuje, jednak analyticky zpřesňuje uzlová místa prvního svazku.

Sleva 32 % z běžně ceny 396 Kč

Naše cena: 269 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí