Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Smysl bytí - Přirozená podstata lidské cesty životem - Přirozená podstata lidské cesty životem

Autor: Karel Hašpl

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Tradiční náboženství odpradávna dávala člověku smysl existence. Současný převažující ateismus je však známkou, že prožíváme novou situaci, na kterou nám dřívější duchovní tradice neposkytují dostačující odpovědi. A tak člověk, oddělený od prostředí, jehož byl součástí, ale i od Boha, od něhož se sám úmyslně oddělil, hledá, kam patří, a co dává jeho životu smysl. Kniha Karla Hašpla poskytuje

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Unitářství - Spiritualita pro 21. století - Spiritualita pro 21. století

Autor: Luděk Pivoňka

publisher: Unitaria

0 / 5
20 %
V knize je stručně představeno české unitářství, které původně vzešlo z protestantské reformace, dnes je však otevřenou univerzalistickou společností. U založení novodobé Náboženské společnosti českých unitářů stál duchovní Norbert Fabián Čapek, jehož s unitářstvím seznámil T. G. Masaryk, a nepřímo tak přispěl ke zrodu československé Unitarie. Publikace přináší také Čapkův základní životopis a

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání moderního náboženství - Rané spisy Norberta Fabiána Čapka - Rané spisy Norberta Fabiána…

Autor: Norbert Fabián Čapek

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Smyslem edice raných spisů N. F. Čapka, zakladatele českého unitářství, pokrokového myslitele a přítele T. G. Masaryka, je zpřístupnit ideový obsah již takřka nedostupných autorových děl. Tři zařazené texty (Úryvky z dějin kaceřovaných křesťanů, Cestou k obrodě a Nová brázda) dokládají, jak značným duchovním vývojem prošel Čapek v první čtvrtině 20. století: Od snahy nalézt ideální, nejčistší

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Spiritualita (nejen) pro skeptiky

Autor: Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Nejdůležitějším rysem publikace je autorův důsledně otevřený přístup k lidské spiritualitě a snaha o její co nejširší pojetí. P. Samojský, jenž myšlenkové podklady pro sepsání této knihy shromažďoval v průběhu své dosavadní dvacetileté unitářské duchovenské praxe, hned v úvodu odděluje pojem spiritualita od spojení s jakoukoli konkrétní dobou, kulturou a duchovními, případně náboženskými směry. V

Sleva 21 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Být sám sebou

Autor: Jiřina Chudková

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Výběr z duchovních promluv plzeňské unitářské kazatelky a někdejší pedagožky Západočeské univerzity. Tato kniha může být inspirací každému, kdo se na své životní cestě odmítá nechat svazovat dogmaty, nařízenými vzorci myšlení či jakýmkoli závazným učením. Jiřina Chudková hledala inspiraci pro svá zamyšlení v nejrůznějších náboženských zdrojích, ale také v umění, kultuře i ve všedních každodenních

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Požehnáni ohněm - Významné osobnosti unitářské historie - Významné osobnosti unitářské historie

Autor: neuveden

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Kniha je sbírkou čtyřiceti životních příběhů lidí z různy´ch dob a různy´ch národností, kteří přímo anebo jen volně patří do tradice unitářství. Společné mají to, že byli pomyslně „požehnáni ohněm“; konfrontovali sami sebe a své ideály s tím, co by bylo pohodlnější, ale podle jejich mínění nesprávnou životní volbou, a následně si vybrali obtížnější cestu. Ne všechny v knize zařazené osobnosti pro

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Dobrodružství zvané svatba

Autor: Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Snad každý má nějaký názor na svatební obřad, kterým se spojují životní cesty dvou lidí. Při bližším pohledu zjistíme, že tematika svatby je nesmírně bohatá a dotýká se tak či onak života každého člověka. Autor knihy Petr Samojský nabízí bohatou inspiraci jak těm, kteří svatbu chystají, tak těm, kteří ji prožili před mnoha lety, mohou být již i rozvedení či žít v několikátém manželství. V knize

Sleva 21 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Životní příběh Olympie Brownové

Autor: Radovan Lovčí

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Kniha Radovana Lovčího vypráví příběh Američanky Olympie Brownové (1835–1926). Ta patřila do kategorie prvních žen ve světě, jež si úspěšně vybojovaly možnost stát se řádnou duchovní. Jako řádná reverendka americké univerzalistické církve působila po několik desítek let. V knize se čtenář dozví více o jejích nesnadných životních peripetiích, ale také o jejím dalším úsilí na poli obhajoby

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlenky

Autor: Norbert Fabián Čapek

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Výbor z duchovních promluv, článků a přednášek dr. N. F. Čapka. Kniha představuje reprezentativní výběr z ideového odkazu člověka, jehož oborem působnosti bylo nejen liberální náboženství, ale i historie a psychologie. Ve 20. letech 20. století založil N. F. Čapek z podnětu T. G. Masaryka v českých zemích unitářské hnutí, jehož růstu a rozvoji zasvětil zbytek svého života. Ten byl sice násilně

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Nárys dějin unitářství

Autor: Drahomil Špale

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Drahomil Špale se na přelomu 40. a 50. let 20. století pustil do badatelské práce v oblasti, která se mnoha jiným nezdála dostatečně úrodná. Chtěl prokázat, že české unitářství má pevné kořeny hluboko v historii. To se mu podařilo a české unitářství, jež bylo formálně ustaveno v roce 1922, tak získalo první a pozoruhodný přehled historických souvislostí své minulosti. Tato kniha je důležitá pro

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Na pobřeží Oceánu pravdy - K principům svobodné víry - K principům svobodné víry

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Fišerová,Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Kniha z pera unitářských duchovních o ideových principech českého unitářství a duchovní cestě unitářů. Každému z devíti principů, které čeští unitáři společně zformulovali a přijali jako vodítka své víry, je věnována krátká úvaha. Těmi principy jsou: svoboda svědomí a přesvědčení; tolerance a porozumění druhým; používání kritického rozumu i v náboženství; harmonický rozvoj osobnosti; soucítění,

Sleva 21 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženství moudrosti

Autor: Otakar Mikeš

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Originální pokus Ing. Dr. Otakara Mikeše, DrSc., o nový pohled na základní náboženské otázky pod zorným úhlem moderních vědeckých poznatků a vývoje soudobé společnosti. Čtenáři, kteří mají zájem o postmoderní teologickou práci oproštěnou od staletých předsudků a vyčpělých náboženských bajek, jsou na správné adrese.

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Krásně je žít + CD - + CD

Autor: Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Základ této knihy tvoří soubor deseti vybraných původních českých unitářských písní, doplněný CD s jejich autentickými archivními nahrávkami a zajímavými úvahami o jejich myšlenkovém odkazu. Milým bonusem, který jistě potěší duši každého příznivce českého unitářství, je zvukový záznam krátkého zamyšlení o životě a písni v duši předneseného samotným N. F. Čapkem. Ve všech ohledech tak lze tuto

Sleva 21 % z běžně ceny 204 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Tvůrčí náboženství

Autor: Norbert F. Čapek

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Náboženství obvykle bývá spojováno s tradicí, která odkazuje do minulosti - k prorokům, zakladatelům a moudrosti dávných zjevení. V unitářském pojetí však náboženství vychází z přirozené potřeby člověka "být náboženským", tedy vnášet do svého života vyšší princip bytí, otevírat se Bohu, a tím obohacovat svůj život a své vztahy vůči druhým, světu i vesmíru jako celku. Unitářství po člověku nechce,

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Potřebuje člověk náboženství?

Autor: Karel Hašpl

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Kniha představuje výbor z článků dr. Karla Hašpla z 30. až 50. let 20. století. Objevují se v nich témata jako smysl náboženství, mystika, unitářské principy, náboženská autorita, Absolutno, Ježíš Nazaretský, Starý zákon, Nový zákon, modlitba, zázraky, svátosti, církev a posmrtný život. Ucelené, myšlenkově výborně vystavěné texty popisují unitářství ve všech možných souvislostech a úhlech pohledů

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Víme, že nejsme sami? - Tři pilíře unitářské teologie

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Fišerová,Petr Samojský

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Unitářská tradice disponuje řadou možností, jak pomáhat člověku na jeho duchovní cestě a jak mu asistovat ve zkvalitňování života. V této knize (sborníku z teologického semináře) se editoři soustředí postupně na tři témata: vztah k Bohu, vztah člověka k sobě samému a vztah člověka k druhým. Tato témata jsou vlastně pomyslnými pilíři, na kterých stojí stavba českého unitářství. Kniha vznikla se

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Víra bez jistoty - Liberální teologie v 21. století

publisher: Unitaria

0 / 5
21 %
Pro lidi, kteří se opravdově zabývají svou spiritualitou, není spojení víry s nejistotou protimluv, ale jediná možnost, která dává smysl. Stejně jako je každá pravda vždy spárována s nejistotou a dějiny neustále ukazují, že neměnné pravdy neexistují. Navíc vývoj jedince není možný bez korekcí vnějšího světa, tedy bez vnášení pochybností do našich jistot. Své pochybnosti bychom však měli mít rádi,

Sleva 21 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí