Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové

Autor: Kolektiv autorů - Petr Áda Bílek,Jan Wiendl

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Publikace je jedním z klíčových výstupů mezioborového výzkumu na FF UK k tématu „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“, který je zaměřen přednostně na středoevropský region a na anglofonní země, v nichž má tradice mnohokulturního vývoje a její reflexe hluboké kořeny a dlouhou historii. Název knihy Vektory kulturního vývoje poukazuje nejen na základní význam pojmů jako „identita“,

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Bělorusko mimo Bělorusko - Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu - Běloruští…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček,Pavel Kotau

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i širší české veřejnosti často tragická dilemata běloruských intelektuálů, vědců a literátů první poloviny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice kulturního, intelektuálního i

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

I do daleka vede cesta… - Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury -…

Autor: Josef Čermák

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autorovo celoživotní dílo (nejstarší z nich je z roku 1949, nejmladší z roku 2015) a jsou členěny do tří velkých okruhů představujících hlavní pole autorova zájmu. První oddíl je

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a totalita IV - Každodennost - Každodennost

Autor: Kolektiv autorů - Ivan Klimeš,Jan Wiendl

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Dlouholetý knižní projekt s názvem Kultura a totalita završuje po svazcích Národ (2013), Válka (2014) a Revoluce (2015) poslední díl s tématem Každodennost. Všechna témata představují pro autory formativní rámce, které umožňují nahlížet pojem „totality“ nejen jako historický a politický fenomén, ale také jako filozofický a estetický model. V centru zkoumání každodennosti se ocitají zejména

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Dusk and Dawn - Literature Between Two Centuries - Literature Between Two Centuries

Autor: Kolektiv autorů - Šárka Grauová,Eva Voldřichová-Beránková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
This monograph, penned by an interdisciplinary team of philologists from the Faculty of Arts of Charles University and their European colleagues, examines European and American literatures from the turn of the nineteenth and twentieth centuries, tracing not only the trends common to the whole cultural region but also the differences manifested in particular national literatures. The book is

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Titem a Tudjmanem - Chorvatsko v letech 1989-1990 - Chorvatsko v letech 1989-1990

Autor: Boris Moskovič

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Monografie se soustřeďuje na hlavní politické a společenské tendence v Chorvatsku na sklonku posttitovské éry. Předmětem analýzy je nejen charakteristika názorové a ideové profilace chorvatské komunistické elity na pozadí eskalující jugoslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovisek a veřejných aktivit hlavních předáků rodící se chorvatské opoziční scény. Hlavní důraz je kladen na vnímání

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Protetické V- v češtině

Autor: Jan Chromý

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Italská literatura v Čechách a na Slovensku

Autor: Jitka Křesálková

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Bibliografie literárních překladů z italštiny je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská

Sleva 21 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 434 Kč

Skladem u dodavatele

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce - Proměny spotřebního družstevnictví v letech…

Autor: Jan Slavíček

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956 na příkladu severních Čech Kniha se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Vyučování cizího jazyka - Terminologický slovník - Terminologický slovník

Autor: Karel Šebesta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Slovník, který držíte nyní v rukou, zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí,

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Když ruce mluví - Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení - Gesto a znakový jazyk v…

Autor: Josef Fulka

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě evropským literárním polem - Studie z komparatistiky - Studie z komparatistiky

Autor: Vladimír Svatoň

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy“ jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy lidského jedince. Vznik komparatistiky

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně - Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR - Nástin…

Autor: Petr Kaleta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha historika a slavisty Petra Kalety se zabývá otázkami politického života lužickosrbského etnika v době od vzniku NDR v roce 1949 až po sjednocení obou německých států v roce 1990. Jde o první monografii, která se souhrnně věnuje problematice lužickosrbských poslanců v období NDR. Publikace, jejíž významnou součástí jsou informace z materiálů nalezených v německých archivech, představuje

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

O ozbrojeném boji v západní Evropě - Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v…

Autor: Mikuláš Pešta

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Monografie se zabývá problematikou levicového terorismu v Itálii a v Německé spolkové republice v sedmdesátých letech dvacátého století. Ke zvolenému tématu přistupuje pomoci východisek transnacionálních studii, která byla v souvislosti s tímto fenoménem dosud použita jen výjimečně, navzdory četným paralelám v různých státech. Ohnisko výzkumu spočívá v analýze italsko-německé teroristické sítě

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Muslimové, a ne mohamedáni! - Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-1918 - Ke kořenům…

Autor: Mihad Mujanovič

publisher: Univerzita Karlova, Filozofick

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Retrospektivním pohledem stojí

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí