Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Práce se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. V souvislosti se změnami vzdělávací politiky v ČR a s nimi spojeným novým pojetím hlavních cílů je zjevný ústup od encyklopedických znalostí a memorování. Naopak, výchova se má ubírat směrem ke vzájemné provázanosti mezi obsa¬hem vzdělávání a získávanými kompetencemi. Hlavním úkolem školního vzdělávání

Sleva 21 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a Evropa 2013 - k 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Štorková,Václav Veber

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
V roce 2013 to bylo 100 let, kdy v německé Jeně v roce 1913 vyšla dvoudílná práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Její význam i nadčasovost je podtržena i tím, že stále vychází v nových

Sleva 21 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu

Autor: Libor Čech

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá rituálními performancemi na svátek ášúrá v Íránu, ktere se každoročně konaji v desátý den prvniho islamskeho lunarniho kalendaře. Ašúra je zde podrobena zkoumaníi z mnoha zorných uhlů , ať už z hlediska svých funkci pro společnost (náboženských, sociálních, psychologických, etno-nacionálnich, sociálněekonomických, kulturních, ideologických), tak z hlediska forem politických

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Martem a Memorií - Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.-19. století - Prameny osobní…

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Autorský kolektiv tuto knihu koncipoval jako soubor čtrnácti analytických případových studií z různých časových období, přičemž jednotícím principem zůstává povaha využívajících pramenů a jejich domácí provenience, vztahující se (s jednou výjimkou) k prostředí habsburské monarchie. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky a pokrývají období novověku, vymezeného pro tyto účely na spodní

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Autor: Kateřina Ptáčková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh však nemá pouze jednu – byť hlavní – hrdinku. Její život byl doprovázen od samého počátku jejími duchovními vůdci a sympatizanty, kteří se významně podíleli na její osobní

Sleva 21 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství - Chrudimský kraj v letech 1621 - 1781 -…

Autor: Ladislav Nekvapil

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání. V první části publikace, postavené především na analýze archivních pramenů hromadné evidence ze 17. a 18. století, se autor zabývá například proměnami církevní správy na Chrudimsku, vývojem

Sleva 21 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny ve znamení kultury

Autor: Josef Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (* 23. 8. 1930 Ouběnice) patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek

Sleva 21 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 626 Kč

Skladem u dodavatele

František Hrnčíř (1860-1928) symbol českého učitelstva

Autor: Karel Rýdl

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Publikace pojednává o životě a díle jednoho z předních spisovatelů literatury pro děti a mládež, učitelského pracovníka, bojujícího za lepší sociální a profesní postavení českého učitele na přelomu 19. a 20. století. Autor přináší řadu paralel s dnešní situací a nabízí věcný a střízlivý pohled na život českého učitele na pozadí dobového vývoje politického a sociálního. Jedná se o první

Sleva 21 % z běžně ceny 453 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi vědou a vědní politikou

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Pánek,Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován budování organizačních základů oboru po roce 1989 se zaměřením na změněné prostředí univerzit, nově otevřených mezinárodním vztahům, akademických pracovišť na půdorysu Historického ústavu a Českého historického ústavu v Římě, vědeckých periodik na příkladu Českého časopisu

Sleva 21 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 321 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční stráž v Čechách 1842-1918

Autor: Marie Macková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak

Sleva 21 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Hernando Colón v zrcadle své knihovny

Autor: Oldřich Kašpar

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
První v češtině psanou biografii o životních osudech nelegitimního syna objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba (1451-1506), Hernanda Colóna (1488-1539). Netradiční přístup autora spočívá v mapování životních osudů jedné z nejvýraznějších postav kulturních dějin Španělska první poloviny 16. století, vášnivého bibliofila a (v tom nejlepším slova smyslu) knihovníka, jenž shromáždil na svoji dobu

Sleva 21 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Gender History - to přece není nic pro feministky

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., patří mezi několik nejvýznamnějších českých historiků počátku 21. století. Je zakladatelkou a první děkankou (2001-2007) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny česko-francouzských vztahů a na problematiku Gender History. Je autorkou řady vědeckých publikací, které se dočkaly široké čtenářské pozornosti i ocenění. Tato

Sleva 21 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 435 Kč

Skladem u dodavatele

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Autor: Zuzana Černá

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je hlavním předmětem předkládané knihy, která hledá odpovědi v analýze středoškolských učebnic. Ta sleduje, jakým způsobem autoři uchopují fenomén náboženství, jakou roli mu v

Sleva 21 % z běžně ceny 432 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta lesem - Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie

Autor: Tomáš Boukal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na skupinu původních obyvatel Sibiře - Manse z různé perspektivy. V práci je použit, do jisté míry, experimentální přístup k etnografickému psaní. Umístěny jsou vedle sebe dva texty, které plynou paralelně. První z nich vychází z přístupu ekologické antropologie v širším

Sleva 21 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 282 Kč

Skladem u dodavatele

Evropská migrační krize. European Migration Crisis

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Práce českého historika Jaroslav Pánka pojednává o evropské migrační krizi jako o komplexním, mimořádně složitém problému, který zahrnuje aspekty politické, ekonomické, populační, právní (a to mezinárodněprávní, lidskoprávní i takové, jež se týkají vnitřních ústavních poměrů jednotlivých zainteresovaných zemí), dále sociálně strukturální, komunikační, náboženské, morální a jiné. Při snaze

Sleva 21 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Velký čínský národ - Nacionalismus s čínskými specifiky

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Čína i nacionalismus patří v současnosti mezi ústřední společenská témata. S rostoucí geopolitickou mocí Číny vyvstává stále více potřeba tomuto vzmáhajícímu se kolosu porozumět. Kromě ekonomických či politických témat je ale třeba rozumět též současné ideologii. Ta, byť je skryta pod označením „socialismus s čínskými specifiky“, je veskrze nacionalistická. Čínský nacionalismus je komplikovaný a

Sleva 21 % z běžně ceny 353 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Smrtí ke svobodě - Východem Čech za pomníky světové války a architekturou 1. republiky

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Uplynulo sto let od konce 1. světové války a založení Československé republiky, jejíž existence trvala pouhých dvacet let. Ve městech a především po venkovské krajině východních Čech je na ni rozptýlena řada památek z oblasti hmotné kultury, které stojí za ochranu a péči, zachování do budoucích let a turistické objevování. Formou bedekru knížka přináší úvod do tematiky památníků a pomníků padlých

Sleva 21 % z běžně ceny 434 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Osudové osmičky / Fateful Eights

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
21 %
Kniha přináší pohled na československé dvacáté století očima sedmi jednotlivců, kteří prožili a reagovali na osudové události let končících na osmičku. Příběhy dvou autorů jsou podány ve formě rozhovoru, pět autorů nabízí svůj vlastní příběh, perspektivy a názory na události minulé i přítomné. This volume offers glimpses into the Czechoslovak twentieth century. It is based upon the

Sleva 21 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí