Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Okno do antropologie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Skalník,Lívia Šavelková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Publikace je prezentací oboru sociální antropologie vyučovaného na Katedře sociálních věd (KSV) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Autory studií v českém a anglickém jazyce, zaměřených na problematiku teorie antropologie, kultury, lingvistiky, etnicity, identity, migrace, sexuality, romistiky a ekologie, jsou členové a studenti KVSa zahraniční kolegové. Součástí knihy jsou i zprávy z

Sleva 20 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení

Autor: Kateřina Ptáčková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kateřina ze Sieny (1347-1380) patří mezi tu nepočetnou skupinu žen, kterým se podařilo překonat „mlčení středověku“ a která dodnes poutá pozornost laické i odborné veřejnosti svým velmi specifickým životem. Kateřinin příběh však nemá pouze jednu – byť hlavní – hrdinku. Její život byl doprovázen od samého počátku jejími duchovními vůdci a sympatizanty, kteří se významně podíleli na její osobní

Sleva 20 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvoj sociálních dovedností u žáků na I. stupni základních škol

Autor: Helena Zitková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Práce se zabývá problematikou rozvoje sociálních dovedností u žáků na I. stupni základní školy. V souvislosti se změnami vzdělávací politiky v ČR a s nimi spojeným novým pojetím hlavních cílů je zjevný ústup od encyklopedických znalostí a memorování. Naopak, výchova se má ubírat směrem ke vzájemné provázanosti mezi obsa¬hem vzdělávání a získávanými kompetencemi. Hlavním úkolem školního vzdělávání

Sleva 20 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko a Evropa 2013

Autor: Pavla Štorková , Václav Veber

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
V roce 2013 to bylo 100 let, kdy v německé Jeně v roce 1913 vyšla dvoudílná práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Její význam i nadčasovost je podtržena i tím, že stále vychází v nových vydáních.

Sleva 20 % z běžně ceny 425 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Tahle země je naše - Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Autor: Tomáš Samek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá, zda je deixe použitelná jako hledisko výkladu světa médií, veřejného prostoru a komunikačních interakcí v něm probíhajících. Soustředí se na vztah těchto interakcí k vytváření kolektivního vědomí sociálních aktérů: kdo je z veřejného prostoru vylučován a jakými komunikačními strategiemi se toho dosahuje, jak vzniká povědomí skupinové příslušnosti a jak se jazykově formuje společná

Sleva 20 % z běžně ceny 336 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. (1519/1520-1619)

Autor: Lubomír Nemeškal , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Tato kniha je první částí dvousvazkové monografie o dějinách jáchymovské mincovny (1519 - 1671), doplněné o podrobný sběratelský katalog jáchymovských mincovních ražeb. Zahrnuje starší období od počátku pravidelné ražby mincí na přelomu let 1519/1520 do smrti krále Matyáše II. roku 1619, a to jak první fázi výroby v režii rodu Šliků (1519 - 1528), tak činnost mincovny vládní (1528 - 1619).

Sleva 20 % z běžně ceny 651 Kč

Naše cena: 521 Kč

Skladem u dodavatele

České dějiny ve znamení kultury

Autor: Josef Petráň

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (* 23. 8. 1930 Ouběnice) patří do malé skupiny nejvýznamnějších českých historiků druhé poloviny 20. a počátku 21. století, kteří významem svého díla daleko přesáhli naši zemi a kteří se stali žijícími klasiky svého oboru a českého historického myšlení. Dílo profesora Petráně je výjimečné svým rozsahem, originalitou i nevšedními literárními kvalitami. Vedle desítek

Sleva 20 % z běžně ceny 793 Kč

Naše cena: 634 Kč

Skladem u dodavatele

Krajiny prostřených i prázdných stolů I. - Evropská gastronomie v proměnách staletí

Autor: Blanka Jedličková , Milena Lenderová , Miroslav Kouba , Ivo Říha

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Monograie je věnována evropské gastronomii od středověku do 20. století, geograficky je zaměřena na střední Evropu. Vychází z předpokladu, že jídlo uspokojuje jednu ze základních životních potřeb a způsob tohoto uspokojení se proměňuje jak ve vztahu k době, zeměpisné poloze a vývojovému stupni lidské společnosti, tak v závislosti na příslušnosti k té které sociální, případně profesní vrstvě.

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství - Chrudimský kraj v letech 1621 – 1781

Autor: Ladislav Nekvapil

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání.

Sleva 20 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Historici mezi vědou a vědní politikou

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Publikace se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí. První oddíl je věnován budování organizačních základů oboru po roce 1989 se zaměřením na změněné prostředí univerzit, nově otevřených mezinárodním vztahům, akademických pracovišť na půdorysu Historického ústavu a Českého historického ústavu v Římě, vědeckých periodik na příkladu Českého časopisu

Sleva 20 % z běžně ceny 406 Kč

Naše cena: 325 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918

Autor: Marie Macková

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak

Sleva 20 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Hernando Colón v zrcadle své knihovny

Autor: Oldřich Kašpar

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
První v češtině psanou biografii o životních osudech nelegitimního syna objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba (1451-1506), Hernanda Colóna (1488-1539). Netradiční přístup autora spočívá v mapování životních osudů jedné z nejvýraznějších postav kulturních dějin Španělska první poloviny 16. století, vášnivého bibliofila a (v tom nejlepším slova smyslu) knihovníka, jenž shromáždil na svoji dobu

Sleva 20 % z běžně ceny 242 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Gender History - to přece není nic pro feministky

Autor: Tomáš Jiránek , Karel Rýdl , Petr Vorel

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., patří mezi několik nejvýznamnějších českých historiků počátku 21. století. Je zakladatelkou a první děkankou (2001-2007) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve svém výzkumu se zaměřuje na dějiny česko-francouzských vztahů a na problematiku Gender History. Je autorkou řady vědeckých publikací, které se dočkaly široké čtenářské pozornosti i ocenění. Tato

Sleva 20 % z běžně ceny 551 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Autor: Zuzana Černá

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je hlavním předmětem předkládané knihy, která hledá odpovědi v analýze středoškolských učebnic. Ta sleduje, jakým způsobem autoři uchopují fenomén náboženství, jakou roli mu v

Sleva 20 % z běžně ceny 432 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta lesem: Mansové v perspektivě reflexivní ekologické antropologie

Autor: Tomáš Boukal

publisher: Univerzita Pardubice

0 / 5
20 %
Kniha Cesta lesem je pokusem o sblížení dvou odlišných přístupů k psaní v rámci sociální a kulturní antropologie. Nahlíží na skupinu původních obyvatel Sibiře - Manse z různé perspektivy. V práci je použit, do jisté míry, experimentální přístup k etnografickému psaní. Umístěny jsou vedle sebe dva texty, které plynou paralelně. První z nich vychází z přístupu ekologické antropologie v širším

Sleva 20 % z běžně ceny 357 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele