Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Neukáznění a neangažovaní - Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech…

Autor: Václav Kaška

publisher: Ústav pro studium totalitních

4 / 5
21 %
Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Válečný rok 1941 v československém domác - V československém domácím a zahraničním odboji

Autor: Pavel Kreisinger

publisher: Ústav pro studium totalitních

2.3 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Solitér - Pocta historikovi Václavu Veberovi - Pocta historikovi Václavu Veberovi

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
V srpnu 2011 oslavil bývalý vedoucí Skupiny protikomunistického odporu a odboje Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Václav Veber osmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto výročí se Ústav rozhodl vydat k jeho poctě knihu, která je složena z příspěvků jeho studentů, přátel a kolegů z Ústavu i dalších odborných pracovišť a institucí z celé České republiky. Publikace se zaměřuje především na

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Diktatura versus naděje - Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Poválečné období a zejména události roku 1948 znamenaly pro českou katolickou církev, stejně jako i pro celou svobodně smýšlející československou společnost, těžkou ránu. Komunistický režim systematicky likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval proti církvi římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Publikace

Sleva 21 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Připraven k práci a obraně vlasti! / Ready to Work and Defend the Homeland - Padesát let českého…

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě stručně představuje vývoj české (československé) tělovýchovy, mapuje olympijské hnutí a popisuje výrazné kolektivní i individuální úspěchy našich sportovců. Věnuje se také nejvýraznějším zásahům nacistického a komunistického aparátu do československého sportu – připomíná oběti z řad sportovců během nacistické okupace či proces s hokejovými mistry světa a zabývá se

Sleva 21 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Dvakrát otrokem - Paměti agrárníka Oldřicha Suchého - Paměti agrárníka Oldřicha Suchého

Autor: Jaroslav Rokoský

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Komentované vzpomínky právníka a prvorepublikového poslance za agrární stranu Oldřicha Suchého nabízejí osobitý pohled na politické a společenské zrání mladého, meziválečného Československa, těžké období druhé republiky, nacistické okupace, na okolnosti komunistického převratu v únoru 1948 a kruté poměry padesátých let. Suchý byl za své postoje po celou válku vězněn v nacistických věznicích,

Sleva 21 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Autor: Martin Jindra

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945. Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Sborník Archivu bezpečnostních složek 6/2008

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Další číslo odborného periodika Archivu bezpečnostních složek přináší 12 příspěvků jeho pracovníků. Autoři se zabývají především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrývá i období protektorátu. Z širokého výběru témat můžeme jmenovat např. problematiku toxikomanie, československé a sovětské rozvědky či brigád pohraniční stráže. Publikace obsahuje jak články a studie, tak biografie či fondy

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Oběti okupace - Československo 21.8. - 31.12.1968 - Československo 21. srpen - 31. prosinec 1968

Autor: Milan Bárta

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989. Publikace „Oběti okupace“,

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Mnichov 1938 a česká společnost - Sborník ze sympozia k 70. výročí podepsání mnichovské dohody

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Na podzim roku 2008 si nejen česká společnost připomněla 70. výročí podepsání mnichovské dohody, na jejímž základě se na sklonku září roku 1938 čtyři evropské mocnosti (Velká Británie, Francie, Německo a Itálie) dohodly na postoupení pohraničních oblastí Československa ve prospěch nacistického Německa. Pro českou společnost de facto začala druhá světová válka právě Mnichovem. Představovala pro ni

Sleva 21 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Jeden ze zapomenutých mužů - Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací…

Autor: Ladislav Kudrna

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Kniha Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím přináší zcela nový pohled na události našich novodobých dějin, které se bezprostředně týkaly československých letců, bývalých příslušníků RAF. Společně s plukovníkem letectva PetremUrubou projdeme mezníky československých dějin, jež bezprostředně

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Vysokoškoláci o totalitě - SBORNÍK OCENĚNÝCH STUDENTSKÝCH PRACÍ 2009

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Dne 27. března 2009 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal 1. ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě, kde studenti historie a příbuzných oborů předložili výsledky své badatelské práce. Většina z deseti oceněných příspěvků, které sborník obsahuje, se zabývá historickými událostmi, jež jsou úzce spjaté s konkrétními regiony naší republiky, ale nechybějí ani studie,

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Sborník Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě obsahuje studie devětadvaceti účastníků stejnojmenné mezinárodní konference pořádané ve dnech 15.-16. dubna 2009 v Praze. Příspěvky pronesené v češtině, angličtině, němčině a slovenštině mapují situaci v Československu a v dalších komunisty ovládaných zemích, hnutí odporu, které se v nich zformovalo, či osudy

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Securitas Imperii 17 (2/2010)

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Další číslo odborného časopisu Ústavu pro studium totalitních režimů přináší pět studií s nejrůznější tematikou. Ladislav Kudrna se například zamýšlí, zda znali čeští komunisté a diplomacie Spojených států již v zimě roku 1939 záměry Sovětského svazu. Jiří Plachý se zabývá nezdařenou provokací tajných služeb proti Janu Smudkovi a Kamil Nedvědický únorem 1948 jako počátkem nelegitimního režimu.

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (v československých podmínkách)

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (Sistema objediněnnovo učeta dannych o protivnike – SOUD, českou zkratkou SSEP) byl ojedinělým projektem přísně tajné databáze nepřátel SSSR a jeho satelitů. Dohoda o SSEP byla podepsána koncem roku 1977 a na jejím základě se přistoupilo k budování databáze osob reálně i jen údajně nebezpečných pro stabilitu komunistických režimů.

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Při příležitosti 70. výročí vypuknutí druhé světové války uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů sympozium nazvané "Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací". Autoři jednotlivých příspěvků, z nichž byl sestaven tento sborník, se zaměřili vedle poněkud známějších, respektive větší pozornosti se těšících témat (příslušníci československé armády - Ladislav

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Zločiny komunistických režimů - Sborník z mezinárodní konference. Pohled historiků a právních…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Sborník textů ze stejnojmenné mezinárodní konference přináší více než 40 příspěvků historiků a právních expertů z celého světa. Autoři se neomezují na popis zločinů spáchaných komunisty v jejich mateřských zemích, ale poukazují i na různé formy a možnosti vyrovnávání se s totalitní minulostí, včetně konkrétních opatření a plánů do budoucna. Sborník vyšel i v anglické verzi.

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Říkali mu Dědek - Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol.

Autor: Martin Tichý

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Kniha podává dílčí analýzu protikomunistických aktivit v Československu 40. a 50. let. Na příkladu táborské skupiny Bayer a spol. analyzuje pohnutky a motivaci, které v tehdejší době přiváděly oponenty KSČ k protirežimnímu vystoupení. Snaží se poskytnout vyvážený pohled na problematiku, jež se v naší době stává předmětem mnohdy nevěcných a emocemi zatížených polemik.

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Vysokoškoláci o totalitě II., Sborník oceněných studentských prací - Sborník oceněných studentských…

Autor: neuveden

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Dne 20. října 2011 se v Ústavu pro studium totalitních režimů konal druhý ročník studentské vědecké soutěže Vysokoškoláci o totalitě. Studenti historie a příbuzných oborů z různých vysokoškolských pracovišť v ní předložili výsledky své badatelské práce. Většina příspěvků se zabývala padesátými lety v komunistickém Československu. Mladší kolegové se snažili rozkrýt zapomenuté či rozporuplné

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953 - 1989

Autor: Kolektiv autorů - Milan Bárta,Jan Kalous,Daniel Povolný,Jerguš Sivoš,Pavel Žáček

publisher: Ústav pro studium totalitních

0 / 5
21 %
Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20.století a představuje náčelníky Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v roce 1953 až po jejich zrušení během pádu komunistického režimu v Československu. Jde o první publikaci encyklopedického charakteru prezentující profily 63 vysokých důstojníků Sboru národní bezpečnosti, respektive Státní bezpečnosti. Biografická hesla přinášejí

Sleva 21 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 470 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí