Registrace | Přihlášení


Ostatní

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny pedagogiky

Autor: Kolektiv autorů - Kasper Tomáš,Kasperová Dana

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Fenomén Dijon: Století českých maturit ve Francii

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty dekonstruovat a představit první, ucelenou a kritickou historii českých (československých) sekcí na francouzských středních školách, v jejichž rámci studovalo ve Francii do dnešní

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičování prostorové orientace u sluchově postižených dětí - tabulky

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Pomůckou pro procvičování prostorové orientace je sada obrázků, na nichž si děti procvičí

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele

Autor: Žák Vojtěch

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Kniha čtenáře seznamuje se základními metodologickými problémy kvality výuky fyziky na všech vzdělávacích stupních. Opírá se o výsledky výzkumů, které využívají nástroj ZAKVAF založený na pozorování výuky. Vojtěch Žák zohledňuje praxi začínajících i zkušených učitelů a zachycuje i pohled studentů. Zaměřuje se mimo jiné na fyzikální neadekvátnosti, které se objevují v českých, ale i zahraničních

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma - Návod na tvorbu koncepčních dokumentů…

Autor: Dombrovská Michaela

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Monografie propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, respektive informačního vzdělávání na základě systémové teorie. S pomocí zakotvené teorie a teorie rámování agend dospívá k formulaci teoretického předpokladu vln vývoje gramotností a k návrhu metodiky tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání na různých stupních,

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Kniha je vedena otázkou: Co je kultura školy? Tento relativně nový a celkem frekventovaný pedagogický pojem je v práci nahlížen skrze čtyři pedagogické diskurzy: diskurz pedagogické terminologie, diskurz základního pedagogického výzkumu, diskurz aplikovaného pedagogického výzkumu a diskurz vzdělávací politiky. Je zajímavé, že každý z uvedených diskurzů přináší na uvedenou základní otázku trochu

Sleva 23 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 23 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

publisher: Muni Press

0 / 5
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 2 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
23 % Sleva
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Popisná statistika

publisher: Muni Press

0 / 5
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Malina Jaroslav

publisher: Muni Press

0 / 5
Sleva
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy. Autorem

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem u dodavatele

Chtějí zůstat nebo odejít?: Začínající učitelé v českých základních školách

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
18 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 18 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 491 Kč

Skladem

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017

Autor: Suchomelová Lenka

publisher: Akropolis

0 / 5
15 %
V pořadí již dvanáctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí čtenářům výběr těch nejdůležitějších a nejzajímavějších příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných společných setkáních Asociace uskutečněných v roce 2017. Mezi přednášejícími se i v tomto roce objevili nejen specialisté z různých oborů, ale především lingvisté a učitelé jazyků. Ve sborníku zájemci

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď

Autor: Soják Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Pedagogové jako průvodci vzděláváním a výchovou toho musí hodně znát a umět, aby své znalosti a dovednosti mohli předávat dál. To je jejich posláním. Vždy je ale dobré si uvědomit, že na úplném začátku nestojí pedagog. Na počátku vždy stojí především člověk. Aby se tato jedinečná osobnost mohl zcela věnovat ostatním, musí kromě nabytých znalostí poznat především sám sebe, a to jak ve vztahu k

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

Autor: Švamberk Šauerová Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů a jejich zájem o spolupráci se školou. Na druhé straně se však učitelé setkávají i s výrazným nezájmem některých zákonných zástupců žáků o školní vzdělávání jejich dětí. Stresové faktory, které na osobnost učitele působí ze všech

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Autor: Petr Miroslav

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Tělesná zdatnost je komplexní fenotyp, který je ovlivněn mnoha environmentálními a genetickými faktory. Většina prací z minulosti proto předpokládá významný podíl heritability na jednotlivých znacích sportovního fenotypu. Díky dynamickému rozvoji moderních technologií v posledních deseti letech je možné detailně studovat molekulárně-genetickou podstatu fenotypové variability, tedy i genetickou

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní rétorika na univerzitě

Autor: Špačková Alena

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Práce zdůvodňuje zařazení předmětu Moderní rétorika do osnov vysokých škol, osvětluje hlavní cíle a význam předmětu pro budoucí praxi absolventů, ozřejmuje pedagogická východiska vyučujícího a jeho metodiku, pojmenovává praktické potřeby studentů moderní rétoriky a předkládá relativně podrobný popis studijního plánu dvousemestrálního kurzu „Kultura mluveného projevu“ na Husitské teologické

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Muzikoterapie a edukace

Autor: Beníčková Marie

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe. Autorka, muzikoterapeutka a vysokoškolská

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele