Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní

Nejprodávanější v této kategorii

Dějiny pedagogiky

Autor: Kolektiv autorů - Kasper Tomáš,Kasperová Dana

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně pedagogickou

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Fenomén Dijon - Století českých maturit ve Francii

Autor: Jiří Hnilica

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty dekonstruovat a představit první, ucelenou a kritickou historii českých (československých) sekcí na francouzských středních školách, v jejichž rámci studovalo ve Francii do dnešní

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Etnická rozmanitost ve škole - Stejnost v různosti

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská

publisher: Portál

1 / 5
15 % Doprava zdarma
Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si přitom role všech relevantních aktérů a postupuje při prozkoumání vztahu mezi etnicitou a vzděláváním od makrosociální úrovně reprezentované např. vzdělávacími politikami až po mikrosociologickou rovinu studia každodennosti v etnicky různorodých třídních kolektivech. V úvodu kniha čtenáře

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Jak s dětmi mluvit o smrti

Autor: Linda Goldman

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí, hledají dospělí jen obtížně odpovědi na otázky svých dětí týkající se smrti. Dá se smrt zvrátit, proč lidé umírají, co se po smrti stane s

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě - Profesionalizace učitelského vzdělávání

Autor: Tomáš Kasper , Markéta Pánková , kol.

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století.

Sleva 26 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Muzikoterapie a edukace

Autor: Beníčková Marie

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe.

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Moderní rétorika na univerzitě

Autor: Alena Špačková

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Práce zdůvodňuje zařazení předmětu Moderní rétorika do osnov vysokých škol, osvětluje hlavní cíle a význam předmětu pro budoucí praxi absolventů, ozřejmuje pedagogická východiska vyučujícího a jeho metodiku, pojmenovává praktické potřeby studentů moderní rétoriky a předkládá relativně podrobný popis studijního plánu dvousemestrálního kurzu „Kultura mluveného projevu“ na Husitské teologické

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

Autor: Miroslav Petr

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tělesná zdatnost je komplexní fenotyp, který je ovlivněn mnoha environmentálními a genetickými faktory. Většina prací z minulosti proto předpokládá významný podíl heritability na jednotlivých znacích sportovního fenotypu. Díky dynamickému rozvoji moderních technologií v posledních deseti letech je možné detailně studovat molekulárně-genetickou podstatu fenotypové variability, tedy i genetickou

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Životní styl české mládeže - Pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonnosti

Autor: Antonín Rychtecký , Pavel Tilinger

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i neorganizované) v kontextu jejího životního stylu, psychosociálních, sociálních, kulturních aspektů a pohybové výkonnosti a srovnává účast české mládeže ve

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Chtějí zůstat nebo odejít?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
26 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 26 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 443 Kč

Skladem

Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému

Autor: Ena Stevanović

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Tréma je vážným problémem mnoha studentů hudby a profesionálních hudebníků, který může způsobit závažné poškození výkonu a vyvolat utrpení a stres. Faktory, které se vzájemně ovlivňují a určují intenzitu působení trémy na výkon, jsou: sebehodnocení, vnímaná sebeúčinnost, úroveň připravenosti repertoáru a výkonné zkušenosti. Monografie objasňuje problematiku trémy ve variabilitě jejích projevů,

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy.

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Metody řešení matematických úloh II

Autor: Jiří Herman

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Text je rozdělen do tří kapitol, z nichž v první jsou vyloženy standardní kombinatorické metody. Další dvě kapitoly jsou věnovány metodám kombinatorické aritmetiky a kombinatorické geometrie. Výklad je prováděn zpravidla v řešených úlohách; pracovní charakter textu je zvýrazněn velkým počtem cvičení, jejichž řešením si čtenář může popsané metody osvojit. Jde o druhou část dvoudílného celku, jehož

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Autor: Zuzana Došlá

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Popisná statistika

Autor: Marie Budíková

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Sleva 24 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Autor: Marie Forbelská

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Studie ze školní pedagogiky

Autor: Hana Fialová

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Publikace je určena studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU. Prezentuje souboru textů ze školní pedagogiky, které pokrývají následující témata: Škola a její funkce, Primární škola: jaká je a jakou bychom ji chtěli mít?, Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků, Výchova a vzdělávání pro 21. Století, Hodnoty ve výchově, Mravní výchova – výchova k prosociálnosti

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Základy biomechaniky tělesných cvičení

Autor: Josef Baláž

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Publikace představuje základní biomechanické analýzy vybraných tělesných cvičení. Je určena především studentům tělovýchovných studijních směrů.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 21 Čína z antropologické perspektivy

Autor: Josef Kolmaš

publisher: Muni Press

0 / 5
Novinka
Jednadvacátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován studiu Číny z antropologické perspektivy. Kniha nabízí poznatky ze zeměpisu, dějin a současnosti země, zabývá se otázkami společnosti, duchovní kultury, sexuality, smrti a pohřbívání a nakonec popisuje kontakty českých zemí s Čínou.

Naše cena: 409 Kč

Skladem u dodavatele

Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech

Autor: Hloušková Lenka

publisher: Muni Press

0 / 5
24 % Novinka
Kniha je vedena otázkou: Co je kultura školy? Tento relativně nový a celkem frekventovaný pedagogický pojem je v práci nahlížen skrze čtyři pedagogické diskurzy: diskurz pedagogické terminologie, diskurz základního pedagogického výzkumu, diskurz aplikovaného pedagogického výzkumu a diskurz vzdělávací politiky. Je zajímavé, že každý z uvedených diskurzů přináší na uvedenou základní otázku trochu

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele