Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Ostatní

Nejprodávanější v této kategorii

Dějiny pedagogiky

Autor: Kolektiv autorů - Kasper Tomáš,Kasperová Dana

publisher: Grada

5 / 5
15 %
Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20. století. Ukazuje hlavní mezníky vývoje evropského školství s akcentem na české země. Důraz je kladen na bouřlivou a dodnes aktuální reformně

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Muzikoterapie a edukace

Autor: Beníčková Marie

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Celou knihu provázejí dvě klíčová slova: muzikoterapie a edukace. Jde o první publikaci na českém trhu zaměřenou na problematiku výchovy a vzdělávání s pomocí hudby a psychosomatické muzikoterapie. Najdete v ní jak teoretické vymezení problematiky, tak metodické postupy, zásobník technik, konkrétní muzikoterapeutická cvičení a příklady z praxe.

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Etnická rozmanitost ve škole - Stejnost v různosti

Autor: Kolektiv autorů - Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská

publisher: Portál

1 / 5
15 % Doprava zdarma
Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si přitom role všech relevantních aktérů a postupuje při prozkoumání vztahu mezi etnicitou a vzděláváním od makrosociální úrovně reprezentované např. vzdělávacími politikami až po mikrosociologickou rovinu studia každodennosti v etnicky různorodých třídních kolektivech. V úvodu kniha čtenáře

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Asistent pedagoga

Autor: Jitka Kendíková

publisher: Raabe

0 / 5
20 %
Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s těmito pracovníky. Příručka Asistent pedagoga přináší soubor pěti nezávislých statí, jež spolu tematicky souvisí. Autorka se v nich věnuje problematice asistenta pedagoga z několika úhlů pohledu. Soustředí se na související legislativu, náplň práce těchto

Sleva 20 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny 19. století pro SŠ (průvodce pro učitele)

publisher: Didaktis

0 / 5
Titul uzavírá učebnicovou sadu „Dějiny 19. století,“ která nabízí nový pohled na středoškolskou výuku dějin 19. století.

Sleva 10 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem

Speciální pedagogika pro zdravotnické obory, 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, Gabriela Vojkovská

publisher: Galén

0 / 5
26 %
Běžnou součástí naší společnosti jsou i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním a sociálním handicapem. Pro jejich pochopení a plynulou integraci je nezbytná informovanost a znalost jejich speciálních problémů. Předkládaná moderní a stručná učebnice zkušených autorek obsahuje přehled speciálněpedagogických termínů, základní informace a seznamuje i s aktuálními problémy vědního

Sleva 26 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Jak s dětmi mluvit o smrti

Autor: Linda Goldman

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí, hledají dospělí jen obtížně odpovědi na otázky svých dětí týkající se smrti. Dá se smrt zvrátit, proč lidé umírají, co se po smrti stane s

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě - Profesionalizace učitelského vzdělávání

Autor: Tomáš Kasper , Markéta Pánková , kol.

publisher: Academia

0 / 5
30 %
Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století.

Sleva 30 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 248 Kč

Skladem

Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele

Autor: Švamberk Šauerová Markéta

publisher: Grada

0 / 5
15 % Doprava zdarma
Syndrom vyhoření a různé psychosomatické obtíže se nevyhýbají ani učitelům. Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., radí ve své nové knize budoucím pedagogům, vychovatelům, ale i odborníkům z praxe, jak nejlépe pečovat o své zdraví a jak na psychohygienu.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Inkluze a kariérové poradenství

Autor: Miroslav Vosmik

publisher: Raabe

0 / 5
24 %
Kariérní poradenství s prvky sociodynamického poradenství a systemického přístupu, individualizované poradenství v komplexní příručce.

Sleva 24 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Osobnostní a sociální rozvoj - aneb Strom, mozaika a vzducholoď

Autor: Soják Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Jste pedagog nebo se pohybujete na poli pomáhajících profesí? Jste student a připravujete se na dráhu učitele? Zajímají vás vztahy ve skupině, skupinová dynamika, psychohygiena či prevence vyhoření? Tato kniha je určena právě vám.

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017

Autor: Lenka Suchomelová

publisher: Akropolis

0 / 5
20 %
V pořadí již dvanáctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí čtenářům výběr těch nejdůležitějších a nejzajímavějších příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných společných setkáních Asociace uskutečněných v roce 2017. Mezi přednášejícími se i v tomto roce objevili nejen specialisté z různých oborů, ale především lingvisté a učitelé jazyků. Ve sborníku zájemci

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi

Autor: Michal Svoboda

publisher: FPE ZČU

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá problematikou využití psychosociálního interakčního výcviku v pedagogické praxi. Uvedená problematika je zpracovaná z teoretického, aplikačního a výzkumného pohledu

Sleva 20 % z běžně ceny 253 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

Autor: Petr Najvar , Jan Slavik , Jana Stará , Klára Uličná

publisher: Masarykova univerzita Brno

0 / 5
20 %
Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách.

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

... takový je život - Povídání s průkopníkem neonatologické péče Milošem Velemínským

Autor: Ivana Karásková , Miloš Velemínský

publisher: Nakladatelství TRITON,s.r.o.

0 / 5
26 %
Povídání s průkopníkem neonatologické péče Milošem Valentou.

Sleva 26 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Chtějí zůstat nebo odejít?

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
30 %
Jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu vzdělávání je nedostatek učitelů, k němuž přispívá i tzv. drop-out, tedy odchody kvalifikovaných učitelů ze školy či ze školství. Nejohroženější profesní skupinou jsou přitom začínající učitelé. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření na českých základních školách, které se zaměřilo na procesy socializace začínajících učitelů a jejich objektivních

Sleva 30 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 419 Kč

Skladem

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 14 Předkolumbovské literatury: Témata, problémy,…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Čtrnáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá takzvanými předkolumbovskými literaturami. Cílem textu je přiblížit v základních obrysech předkolumbovské literatury amerického kontinentu, naznačit problémy spjaté s jejich studiem, upozornit na jejich historické osudy, jejich postupné objevování a transkripce a poukázat na jejich tematické rysy.

Sleva 28 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: 19 Paleolit a mezolit: Pohřební ritus

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Devatenáctý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ se zabývá tématem pohřebního ritu v paleolitu a mezolitu. Předmětem studia „archeologie smrti“ je hrob jako průsečík biologických a kulturních procesů, a tím i předmět zájmu fyzické antropologie, archeologie a sociokulturní antropologie. Archeologické zkoumání paleolitu a mezolitu dokládá dva podstatné jevy: zaprvé

Sleva 28 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Autor: Zuzana Došlá

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
V učebním textu jsou vyloženy základy teorie diferenciálního počtu funkcí více proměnných. Teoretické poznatky jsou ilustrovány na velké řadě řešených i neřešených příkladů různého stupně obtížnosti. Text se skládá z devíti kapitol a z grafické přílohy. Je určen pro posluchače studia odborné a učitelské matematiky a pro posluchače odborné fyziky a informatiky. Jde o druhé, přepracované vydání.

Sleva 28 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Popisná statistika

Autor: Marie Budíková

publisher: Muni Press

0 / 5
27 % Novinka
V učebním textu jsou vyloženy základní pojmy popisné statistiky. Studované pojmy jsou ilustrovány na příkladech konkrétních datových souborů. Na závěr jsou uvedeny příklady k procvičení látky.

Sleva 27 % z běžně ceny 51 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Aktivní formy cestovního ruchu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Učební text sloužící zejména studentům oboru Management cestovního ruchu pro předmět Teorie a didaktika aktivních forem cestovního ruchu.

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 31 Antropologie subjektivity

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Jednatřicátý díl učebního cyklu Panoráma antropologie hledá odpověď na otázku, jakou roli může, nebo by měl v antropologické analýze hrát prvek subjektivity. Autorka, kulturní antropoložka, doktorandka Ústavu etnologie FF UK v Praze, zkoumá problém z historické perspektivy i z pohledu moderní antropologie a věnuje se jak subjektu informátora, tak subjektu samotného antropologa.

Sleva 28 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní: 33 Kultury sexuality: Západ a ženská…

Autor: Jaroslav Malina

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Třiatřicátý modulový učební text pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“ je věnován problematice ženské obřízky. V současné době se zmínky právě o tomto zvyku stále více a častěji objevují v různých médiích, věnují se jim organizace s lidskoprávní tématikou, o popularitě tématu je možné se přesvědčit i na internetu. Převládající emocí vážící se k tématu je rozhořčení, pobouření, znechucení

Sleva 28 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Stochastické modelování jednorozměrných časových řad

Autor: Marie Forbelská

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Učební text je určen pro posluchače magisterského studia studijních programů Matematika a Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě MU. Materiál je učební pomůckou pro dvousemestrální dvouhodinovou přednášku z náhodných procesů, která je zaměřena především na modelování jednorozměrných časových řad. Předložený text je rozdělen do pěti kapitol. V první kapitole se čtenář seznámí s

Sleva 28 % z běžně ceny 236 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele