Registrace | Přihlášení


Pedagogika speciální

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Speciální pedagogika

Autor: Slowík Josef

publisher: Grada

4.2 / 5
15 %
Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně stará jako nemoci a postižení. Ovšem i tam, kde léčba není možná, lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj a úspěšné začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Relativně mladý obor speciální pedagogika se zrodil postupně právě při hledání optimálních přístupů, které jsou přitom používány. Tato úspěšná a

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Logopedie

Autor: Klenková Jiřina

publisher: Grada

3.3 / 5
15 %
Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. K tomu, aby člověk s ostatními lidmi mohl komunikovat, potřebuje dobře rozvinutou komunikační schopnost. Její narušení jsou mnohdy překážkou v edukaci a socializaci jedince. Narušené komunikační schopnosti se věnuje logopedie. Tato učebnice oboru logopedie je určena studujícím speciální pedagogiky všech forem studia, ale může

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické,…

Autor: Kolektiv autorů - Fischer Slavomil,Škoda Jiří

publisher: Triton

3.8 / 5
27 % Sleva
Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky

Sleva 27 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Když dětem nejde čtení 2 - Čtení slov s uzavřenou slabikou

Autor: Emmerlingová Stanislava

publisher: Portál

3.6 / 5
Pracovní listy umožní učitelům i rodičům účinněji pomáhat dětem při jejich problémech se čtením. Děti se učí číst pomocí hry, využívá se i prožitku a obrazného přepisu, tedy činností zaměstnávajících pravou mozkovou hemisféru. Tak je možno zintenzivnit činnost mozku při učení, a tedy zvýšit úspěšnost nápravy poruchy čtení. Kromě toho tento způsob učení děti baví. Publikace navazuje na úspěšný

Sleva 10 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem

Předškolák se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Kendíková Jitka

publisher: Raabe

3.5 / 5
12 %
* praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny pro předškoláky s SVP * podporuje plynulé začlenění dětí s SVP do kolektivu * určena pro učitele i rodiče * ilustrována zajímavým komiksovým stylem Na počátku příručka nabízí teoretický úvod rozdělený na dvě části. První obsahuje především základní definice používaných pojmů. Jsou v něm také informace o legislativě spojené se

Sleva 12 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem

Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I

publisher: Tobiáš

2.7 / 5
Určeno dětem 2. a 3. ročníků. Pracovní sešit nabízí velké množství materiálu ke zmírnění nebo k úplnému odstranění následků vývojových poruch učení. Je vhodnou pomůckou nejen při frontální práci ve specializovaných třídách, ale i při práci individuální, skupinové nebo při individuální logopedické péči.

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Opožděný vývoj řeči: Dysfázie: metodika reedukace

Autor: Kutálková Dana

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu

Sleva 2 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Kazuistiky dětí ze Steinerova Léčebně-pedagogického kurzu - Jejich životní osudy

Autor: Uhlenhoff Wilhelm

publisher: Franesa

0 / 5
17 %
Kniha poutavým způsobem dokumentuje kazuistiky postižených dětí, které Rudolf Steiner probíral ve svém Léčebně-pedagogickém kurzu. Autor předkládá jejich anamnézu, duchovědnou diagnózu a léčbu navrženou R. Steinerem a sleduje další vývoj jejich nemoci a průběh života. Kniha je určena všem, kdo chtějí poznávat vývojové poruchy dětí z hlediska duchovní vědy.

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Příručka Reedukace sluchu sluchově postižených dětí přináší praktické návody, jak rozvíjet

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
Publikace je určena pracovníkům škol, kteří mají ve třídě integrovaného žáka s postižením sluchu. Zařazení sluchově postiženého žáka do běžné základní školy předpokládá, že mu škola vytvoří podmínky, které pokud možno co nejlépe vyrovnají jeho handicap. Stručné informace o vhodných výchově vzdělávacích postupech, podrobnosti o kompenzačních pomůckách, které jsou aktuálně na trhu, a přehled

Naše cena: 60 Kč

Skladem u dodavatele

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku

publisher: Septima

0 / 5
Sleva
K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen. Metodická příručka Psychomotorický vývoj sluchově postižených poskytuje množství

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyky v komunikaci neslyšících - Český znakový jazyk a čeština

Autor: Kolektiv autorů - Macurová Alena,Zbořilová Radka

publisher: Karolinum

0 / 5
21 % Sleva
Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů –českého znakového jazyka a psané češtiny, a to i ve vzájemných vztazích. Vychází přitom jednak z textů, jež v komunikaci

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Speciálněpedagogické minimum pro učitele - Co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními…

Autor: Bittmannová Lenka

publisher: Pasparta

0 / 5
15 %
Do škol přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i o jedince, kteří ji nemají, nicméně díky jejich nestandardnímu chování je potřeba s nimi individuálně pracovat. Učitelé, asistenti pedagoga i ostatní pedagogičtí pracovníci již často vědí, jak v takových případech postupovat. Někdy se ale může

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem u dodavatele

Náročné otcovství - Být otcem dítěte s postižením

Autor: Kolektiv autorů - Potměšil Miloň,Potměšilová Petra

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Publikace přináší analýzu role a postojů mužů-otců dětí se zdravotním postižením. Parciální výzkumy přinášejí výsledky, které by měly sloužit jako základ pro speciálněpedagogickou a psychologickou intervenci. Výsledky jsou využitelné napříč pomáhajícími profesemi pro odborníky, kteří pracují s rodinou a rodiči.

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Specifické poruchy učení

Autor: Michalová Zdena

publisher: Tobiáš

0 / 5
12 %
Problematika specifických poruch učení je závažná, protože neumět dobře číst, psát nebo počítat znamená mít uzavřenou cestu k informacím a k dalšímu vzdělání. Nezávisle na inteligenci bývají děti s SPU ve škole neúspěšné a mívají obtíže i s profesní přípravou. Své intelektové předpoklady nejsou schopny plně využít a ztrácejí možnost dále studovat - vynikající rozumové schopnosti totiž mnody

Sleva 12 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Hovory arte

Autor: Kšajt František

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
17 %
Arteterapie je něco mezi nebem a zemí. Přesvědčit se o tom můžete v jednadvaceti Hovorech arte, které jsou vedeny s předními představiteli artetrapie a dalších expresivních terapií v České republice. Čtenářsky osvědčenou formou rozhovoru je zde do jednoho řečiště svedeno mnoho odborných znalostí, terapeutických zkušeností, vhledů do praxe i životní moudrosti žen a mužů, kteří arteterapii,

Sleva 17 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele