Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Společenské vědy

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Silver Judaica

Autor: Jaroslav Kuntoš

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Catalogue from the collection of the Jewish Museum in Prague.

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem u dodavatele

Fase pražských židovských rodin z let 1748 – 1749 (1751) - Edice pramene k návratu z tereziánského…

Autor: Kolektiv autorů - Lucie B. Petrusová,Alexandr Putík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Publikace přináší edici významného pramene k dějinám pražských Židů uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze. Fase (přiznání) vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání tereziánského vypovězení z let 1745-1748. Přiznání obsahovalo kromě soupisu členů rodiny a služebníků též údaje o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Soubor 1473 přiznání pořízený pro

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské ghetto v obrazech

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
K výstavě „Pražské ghetto v obrazech“ byl vydán stejnojmenný katalog, který ukazuje zájem předních pražských umělců o motivy pražského Židovského Města od konce 18. do počátku 20. století. Najdeme zde díla Antonína a Josefa Mánesa, J. V. Hellicha, Vincence Morstadta, krajináře Bedřicha Havránka a Matyáše Wehliho, slavného figuralisty Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

100 předmětů ze Židovského muzea v Praze

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Obrazová publikace vydaná k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze představuje 100 nejznámějších předmětů z muzejních sbírek. Během stoleté existence muzea se jejich součástí stalo skoro 40.000 předmětů, z nichž byly vybrány ty, které reprezentují jednotlivé sbírkové fondy – textilu, kovů a ostatních materiálů, sbírku rukopisů a starých tisků a sbírku vizuálního umění – buď tím, že jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Boskovická synagoga - průvodce

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Obrazový průvodce, který chce veřejnosti přiblížit tuto unikátní památku z roku 1639 a její bohatou malířskou výzdobu. Nástěnné malby ze 17. století, které tu byly během nedávné rekonstrukce odkryty, představují nejstarší a nejucelenější příklad východoevropské tradice výzdoby synagog v České republice a svým významem daleko přesahují její hranice. Textová část se zabývá historií stavby a maleb i

Sleva 21 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem u dodavatele

O svitku

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna představuje různé podoby jedné z nejstarších forem knihy, svitku, jak dodnes žije v židovském náboženství a kultuře. Ve výběru z 500 svitků ze sbírek Židovského muzea v Praze (vzniklých od 17. do 20. století v českých zemích, Itálii a jinde) najdeme obřadní svitky předčítané v rámci synagogální bohoslužby – především svitky Tory

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Moje setkání s židovstvím

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků, které zazněly ve stejnojmenném cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od března 2004 do ledna 2006. Vystupovali v něm přední představitelé českého kulturního, vědeckého, církevního a politického života. Formou úvodního slova a následné besedy přednášející seznámili posluchače s tím, jak byli oni sami konfrontováni s židovstvím – ať už osobním

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Muž, který si nedal pokoj

Autor: Magda Veselská

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Katalog věnovaný Josefu Polákovi – významnému historiku umění, muzejníkovi a organizátorovi kulturního života v předválečném Československu, osobnosti, která výrazným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze – byl vydán v rámci stejnojmenné výstavy v Galerii Roberta Guttmanna (2. února – 19. března 2006). Josef Polák prosazoval ideály masarykovského Československa ve funkci ředitele

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

ezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a…

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
22 %
Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM.

Sleva 22 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Golem v náboženství, vědě a umění

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Česko-španělský sborník Golem v náboženství, vědě a umění obsahuje sérii deseti příspěvků renomovaných českých a argentinských autorů, vycházejících ze semináře, který proběhl pod stejným jménem jako součást projektu Golem 2002 – 5763 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea 9. října 2002. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou přílohu, výběrovou bibliografii a filmografii.

Sleva 21 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník judaik

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika. Hlavní část knihy obsahuje 149 hesel vzájemně

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Židovská menšina za druhé republiky

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Všímá si různých aspektů života Židů/židů během krátkého, nicméně velmi vyhroceného období, které bývá nazýváno druhou československou republikou (říjen 1938 až 15. březen 1939). Autoři jednotlivých příspěvků

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Historie Židů v Čechách a na Moravě: Od emancipace do současnosti - Od emancipace do současnosti

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Průvodce expozicí ve Španělské synagoze. Popisuje historii židovské komunity českých zemí během osvícenství, Rakousko-uherské říše, Československé republiky (1918-1938), nacistického Protektorátu Čechy a Morava a poválečného období.

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Pesachový příběh tak, jak ho líčí text hagady, připomíná události, které stály v základu samotné existence Izraele jako svébytného národa, tedy vyvedení z egyptského otroctví Hospodinem, B-hem Abrahama, Izáka a Jákoba. Jeho vypravěči i posluchači jsou již po generace ti, kteří dbají v Tóře založeného příkazu, který je též mottem výstavy pesachových hagad ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Sleva 21 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 6 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2016 v Kodani

Autor: kolektiv autorů

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově a 2014 v Teplicích – zaměřil se i tento seminář,

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století

Autor: Alexandr Putík

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Přehled dějin Židů v českých zemích v předmoderním období je uspořádán chronologicky – hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem. Hlavní kapitoly jsou dále členěny tematicky – jednotlivé podkapitoly

Sleva 21 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Židé v Čechách 5 - Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2014 v Teplicích - Sborník…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků ze semináře, který uspořádalo v říjnu 2014 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích. Bylo to již páté setkání archivářů, historiků a pracovníků regionálních muzeí, kteří se zabývají dějinami Židů v Čechách se zaměřením na novodobou problematiku a historii pohraničních oblastí. Účastníci semináře věnovali tentokrát pozornost především rozboru

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Labyrintem Normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti - Židovská obec jako…

Autor: neuveden

publisher: Židovské muzeum v Praze

0 / 5
21 %
Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla nejvýznamnější akcí odporu proti komunistickému režimu a normalizaci. Čtyřicáté výročí zveřejnění tohoto dokumentu v roce 2017 nabídlo možnost představit fenomén židovské obce v období normalizace v jeho nesporné specifičnosti a současně

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí