Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Technická literatura

Nejprodávanější v této kategorii

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva

Autor: Karel Dvořáček

publisher: IN-EL

0 / 5
Problematika ochrany před iniciací požáru elektrickými rozvody a dalším elektrickým zařízením je řešena od doby prvotní elektrizace objektů. Pouze s narůstajícími nároky na přenášené výkony a hustotu elektrických rozvodů v objektech se dostává stále více do popředí.

Sleva 4 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Hodnocení a obnova vodárenských sítí

Autor: František Kuda

publisher: Professional Publishing

0 / 5
15 %
Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice a typech vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou, specifikuje základní rizika ohrožující vodohospodářské stavby a přináší jejich analýzu metodou FMEA (selhání a jejich dopady pomocí metody technických ukazatelů). Dále uvádí metody plánování financování obnovy vodovodů podle

Sleva 15 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Mechanika letu II. Letové vlastnosti

Autor: Vladimír Daněk

publisher: CERM

0 / 5
24 %
Druhý díl publikace Mechanika letu je zaměřen na důležitou oblast mechaniky letu zabývající se letovými vlastnostmi atmosférických letadel. Z širokého spektra problematiky letových vlastností se zabývá především problematikou stability a řiditelnosti. Rozbory stability a řiditelnosti se zaměřují na nejrozšířenější druh letadel – letoun, ale většina řešených problemů je aplikovatelná rovněž na

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Mechanika kosmického letu

Autor: Vladimír Daněk

publisher: CERM

0 / 5
24 %
Předkládaná kniha volně navazuje na předchozí dva díly Mechanika letu I, II, v nichž jsou probírány základy problémy mechaniky atmosférického letu a věnuje se problematice letu kosmického. Primárně je určena posluchačům technických univerzit s magisterskými studijními programy zaměřenými na letecké a kosmické inženýrství. Svým obsahem může také dobře posloužit dalším odborníkům z příbuzných

Sleva 24 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 334 Kč

Skladem

Základy konstrukce plavidel

Autor: Miloš Janda

publisher: Mare-Czech

0 / 5
20 %
Publikace, kterou dostáváte do ruky, je určena pro přípravu žadatelů o plavební způsobilost vůdce plavidla a člena posádky. Obsahuje výběr základních znalostí o konstrukci plavidel v rozsahu uživatelské potřeby. Respektuje zásady vyhlášky MD č. 42/2015 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění úprav do roku 2015. Pro zvýraznění přehlednosti často využívám

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Nelineární mechanika

Autor: Ivan Němec

publisher: Vutium

0 / 5
Cílem této učebnice je poskytnout studentům základní orientaci v problematice nelineární mechaniky, tj. osvojení znalostí příslušných matematických notaci, definování potřebných pojmů, definici různých měr deformace a napjatosti, popis základních formulací nelineární mechaniky a metod řešení...

Sleva 10 % z běžně ceny 1 010 Kč

Naše cena: 909 Kč

Skladem u dodavatele

Učebnice pilota 2019

Autor: kolektiv autorů

publisher: Svět křídel

0 / 5
15 %
Úřad pro civilní letectví doporučuje tuto učebnici jako studijní materiál pilotum, kteří chtějí získat osvědčení způsobilosti soukromého pilota letounu PPL(A), pilota vrtulníků PPL(H), pilota kluzáků, pilota motorových kluzáků, pilota ultralehkých letounů (SLZ), pilota bezpilotních letadel (UA) a modelu nad 20 kg. Nová učebnice ve velkém formátu A4 obsahuje kapitoly Letecké právo a postupy

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem u dodavatele

20000 - O místech a lidech

Autor: Kolektiv autorů - Hečková Michaela, Chabera Matěj

publisher: Tolerdance

0 / 5
15 %
20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií mnohdy v autorské dvojici se zadavatelem, vedením obce nebo provozovatelem. Najdete zde realizace od studia Mjölk, Atelieru M1, Zdeňka Fránka,

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo…

publisher: IN-EL

0 / 5
Protokol podle ČSN 33 1600 ed. 2 je určen jako doklad o plnění podmínek bezpečnosti pro majitele a uživatele jednofázových elektrických spotřebičů, mezi něž je nyní zahrnuto i elektrické ruční nářadí i samostatné prodlužovací přívody (ČSN 33 1600:1994 a ČSN 33 1610:2005 byly nahrazeny normou ČSN 33 1600 ed. 2). Jedná se o spotřebiče, které jsou určené k pracovní činnosti majitele, popř. jeho

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
V souvislosti s rozvojem elektroniky a výpočetní techniky došlo v uplynulých letech také ke značnému nárůstu používání elektrických zdravotnických přístrojů.

Sleva 5 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Od 1. 2. 1996 byla plně nahrazena ČSN 34 1010 novými normami řady ČSN 33 2000. Za dobu platnosti ČSN 34 1010 si řada elektrotechniků, zejména revizních techniků, vypracovala tabulkové přehledy maximálně přípustných hodnot impedancí smyček k jednotlivým jisticím prvkům. Ovšem podle ČSN 33 2000-4-41 jsou již tyto přehledy nepoužitelné.

Sleva 5 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Pro elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách v současné době neexistuje ČSN ani EN. Technická norma pro tuto oblast se připravuje v IEC. Jednotlivé státy EU v současné době řeší tuto problematiku národními normativními dokumenty. Proto bylo v ČR, společně s firmou OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., přistoupeno ke zpracování normativního

Sleva 5 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Automobily 5 - Elektrotechnika motorových vozidel I

Autor: Kolektiv autorů - Bronislav Ždánský, Zdeněk Jan

publisher: AVID

0 / 5
Novinka
Autorský kolektiv pedagogických pracovníků ISŠ automobilní Brno připravuje a vydává učební texty pro autoobory již 10 let. Jde o prodejně úspěšnou, nově přepracovanou učební řadu, která reaguje rozsáhlou inovací obsahu na rychlý vývoj konstrukce motorových vozidel a na změnu vozidel na trhu. Uživatelé jistě nepřehlédnou změnu formátu (B5), celobarevné provedení, sloupcové řešení, testové otázky a

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Transformátor: Principy tvorby Isotypových grafů

Autor: Neurath Marie, Kinross Robin,

publisher: UMPRUM - Vysoká škola umělecko

0 / 5
24 % Novinka
Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která vyšla pod názvem The Transformer v roce 2009 u Hyphen Press a kterou sestavil Robin Kinross ve spolupráci s Marií Neurath, definuje základní principy

Sleva 24 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Hotel Praha

Autor: Pavel Karous

publisher: BIGGBOSS

0 / 5
20 % Novinka
Výjimečná stavba s pohnutou historií a tragickým koncem. Legendární dejvický hotel Praha opět ožívá - ve stejnojmenné rozsáhlé monografiI sochaře, publicisty a neúnavného ochránce umění ve veřejném prostoru Pavla Karouse a jeho spoluautorů. Kniha na 250 stránkách mapuje historii vzniku, provozu i ostudného zániku této unikátní stavby čtveřice architektů Paroubka, Navrátila, Černého a Sedláčka z

Sleva 20 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele