Registrace | Přihlášení


Chovatelství, myslivost a rybářství

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Plazi - Fauna ČR

Autor: Moravec JIří

publisher: Academia

5 / 5
35 %
Publikace navazuje na předcházející svazek z řady Fauna (Fauna ČSFR Plazi – Reptilia, Academia 1992). Jedná se však o nové zpracování dostupných informací o fauně plazů u nás. Kniha shrnuje dosavadní poznatky o taxonomii, morfologii a biologii všech druhů našich plazů. Důraz je kladen na shromáždění maximálního množství dat týkajících se populací plazů z území České republiky a jejich

Sleva 35 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Ptáci 1 - Fauna ČR

Autor: Kolektiv autorů - Šťastný Karel,Hudec Karel

publisher: Academia

4.7 / 5
35 %
V rámci edice Fauna ČR vychází po dvaceti letech třetí, doplněné a přepracované vydání svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí), tentokrát již zaměřené jen na území České republiky. Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém

Sleva 35 % z běžně ceny 675 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Obojživelníci a plazi České republiky

Autor: Moravec JIří

publisher: Academia

4.5 / 5
35 %
Cílem knihy je seznámit čtenáře se všemi druhy obojživelníků a plazů žijícími v České republice a ukázat, že se jedná o nad očekávání krásné a podivuhodné tvory, kteří určitě zasluhují větší pozornost a maximální ochranu. Zařazené fotografie byly vybrány tak, aby co nejlépe vystihovaly typický vzhled a charakteristické znaky jednotlivých druhů. Prostor dostaly snímky ukazující rozdíly mezi

Sleva 35 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy / Ladybird beetles (Coccinellidae) of…

Autor: Nedvěd Oldřich

publisher: Academia

5 / 5
35 %
Kniha přináší údaje o biologii a ekologických nárocích sta a jednoho druhu slunéček žijících ve střední Evropě. Většina druhů je ilustrována fotografiemi dospělých brouků ze sbírek nebo i z přírody. Pro menší část druhů jsou uvedeny i fotografie larev a kukel. Určovací klíče dospělých brouků a larev umožní určovat exempláře jak na základě diagnostických znaků pro triby, rody a druhy, tak podle

Sleva 35 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Ohroženi hmyzem? - Neobvyklá setkání po 40 letech

Autor: Žďárek Jan

publisher: Academia

4 / 5
23 %
Záměrem autora je podat svědectví o pokrocích v poznávání života a chování hmyzu za posledních čtyřicet let od prvního vydání jeho úspěšné prvotiny Neobvyklá setkání. V důsledku prudkého technologického rozvoje výzkumných metod a nebývalého nárůstu počtu badatelských týmů se za tu dobu obraz našich šestinohých spoluobyvatel planety tak rozkošatěl a zpopularizoval, že neobvyklost setkávání s nimi

Sleva 23 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 688 Kč

Skladem

Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Autor: Kolektiv autorů - Dungel Jan,Hudec Karel

publisher: Academia

0 / 5
21 %
Nové vydání celobarevné příručky pro určování ptáků hnízdících nebo častěji zastižených na území obou republik zohledňuje aktuální stav naší avifauny. Na barevných tabulích je vyobrazeno přes 400 druhů ptáků. Informační text k jednotlivým druhům uvádí charakteristické určovací znaky, typické chování, transkripci hlasů, nejnovější údaje o výskytu, početnosti a stupni ohrožení. Na barevných mapkách

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem

Vajíčka a larvy obojživelníků ČR

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Maštera Jaromír

publisher: Academia

0 / 5
35 %
Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců a vývojových fází ocasatých obojživelníků a žab. Text v publikaci vychází zejména z vlastních zkušeností autorů, získaných během terénních výzkumů vývojových stadií obojživelníků na různých místech ČR, a také z dostupné

Sleva 35 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Kapitoly o právech zvířat - "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva

Autor: Kolektiv autorů - Müllerová Hana,Černý David,Doležal Adam

publisher: Academia

0 / 5
34 %
Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, odkud se rozšířila do západní Evropy. Záměrem editorů bylo odhlédnout od schémat vlastních aktivistickým hnutím a shromáždit k tématu práv zvířat poznatky těch vědních disciplín,

Sleva 34 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem

Brouci čeledí plavčíkovití a vyklenulcovití / Beetles of the family Haliplidae and Byrrhidae

Autor: Boukal Milan

publisher: Academia

0 / 5
35 %
Nový svazek edice přináší determinační klíče dvou čeledí brouků, které pro naše území dosud nebyly vytvořeny. Jsou v něm zahrnuty i druhy okolních zemí, takže lze určovat brouky celé střední Evropy. Pro obě čeledi jsou vypracovány způsoby sběru, podrobné popisy jednotlivých způsobů preparace, včetně popisu moderních postupů preparace chitinizovaných částí genitálií, i způsoby uchovávání

Sleva 35 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

Hnízda pěvců České republiky

Autor: Formánek Jiří

publisher: Academia

0 / 5
35 %
V posledních letech došlo ke značným změnám v naší krajině. Krajina, která dříve oplývala krásou a bohatou přírodou, se stala jen výrobním prostředkem. Je třeba si uvědomit, že tím se dnešní člověk ochudil o celou řadu prožitků. Ty tam jsou doby, kdy na jaře byla naše příroda oživována zpěvem skřivanů, čiřikáním koroptví, kvílivým hlasem čejek, večerním koncertem žab, spoustou denních i

Sleva 35 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Drobní motýli I. - Motýli a housenky střední Evropy V.

Autor: Kolektiv autorů - Laštůvka Aleš,Laštůvka Zdeněk,Liška Jan,Šumpich Jan

publisher: Academia

0 / 5
34 %
Tento a další připravovaný svazek o drobných motýlech navazují na čtyři díly série „Motýli a housenky střední Evropy“, vydané nakladatelstvím Academia v uplynulých letech. Do tohoto prvního dílu je zařazeno 39 čeledí s celkem 1166 druhy. Druhy nalezené u nás a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a také vyobrazeny. Ke každému druhu je uvedeno rozpětí křídel, příp. důležité determinační

Sleva 34 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem

Parasitic nematodes of freshwater fishes of Africa

Autor: Moravec František

publisher: Academia

0 / 5
34 %

Sleva 34 % z běžně ceny 835 Kč

Naše cena: 553 Kč

Skladem

Savci České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Gaisler Jiří,Anděra Miloš

publisher: Academia

0 / 5
35 %
Druhé vydání komplexního přehledu savců navazuje svým obsahem a grafickou podobou na vydání z roku 2012. Text pro každý z téměř 90 současných druhů zahrnuje vedle popisu a hlavních znaků také celkové rozšíření, výskyt v rámci ČR, informace o stanovištích, hrubý náčrt ekologie a bionomie, jakož i údaje týkající se početnosti a ochranářského statusu, připojeny jsou i nejdůležitější citace. Nedílnou

Sleva 35 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. - Širopasí

Autor: Macek Jan

publisher: Academia

0 / 5
35 %
Druhý díl řady atlasů blanokřídlých, v rozšířené podobě zahrnující spolu s faunou České republiky i druhy vyskytující se na Slovensku, je pokračováním před několika lety vydaného a veřejností dobře přijatého prvního dílu, který se do současnosti dočkal již dvou dotisků. Na rozdíl od prvního dílu cílem druhého nebude jen poskytnout ucelený přehled o fauně obou územních celků, ale zároveň

Sleva 35 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem

Brouci čeledi kožojedovití

Autor: Háva Jiří

publisher: Academia

0 / 5
20 %
V dalším z řady zoologických klíčů navazuje autor zpracováním hospodářsky velmi důležité čeledi brouků – Dermestidae (kožojedovití). Publikace je zpracována podle nejnovějších poznatků vědy. Klíče jsou zpracovány dvojjazyčně a umožňují určování pokud možno na základěnápadných a dobře zjistitelných vnějších znaků. Pouze tam, kde nelze jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné

Sleva 20 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 212 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí