Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Chovatelství, myslivost a rybářství

Skokové ježdění

Autor: Anthony Paalman

publisher: Brázda

5 / 5
26 %
Výcvik koně a jezdce pro skokový sport - Parkúrové ježdění - Stavba parkúrůTřetí vydání rozsáhlé a podrobné knihy světově známého trenéra, která byla přeložena do deseti jazyků a stále vychází v obnovených vydáních. Autor v ní informuje o výběru vhodného koně, o zajíždění koní, lonžování, skákání ve volnosti, práci na kavaletech, o skokové drezuře, jezdeckých soutěžích a stavbě parkúrů. Detailně

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Chov koní

Autor: Kolektiv autorů - Dušek Jaromír,Kolektiv

publisher: Brázda

5 / 5
22 %
Třetí vydání encyklopedie. Kolektiv předních odborníků se zabývá všemi důležitými otázkami chovu koní, jako jsou fyziologické a morfologické vlastnosti, plemena, organizace chovu, plemenitba a reprodukce, odchov hříbat, etologie a psychologie koní, výživa a technologie chovu, výcvik a výkonnost koní, podkovářství, základy jezdeckého sportu a dostihy.

Sleva 22 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Silná včelstva po celý rok

Autor: Heinrich Gritsch

publisher: Brázda

4.2 / 5
26 %
V příručce se autor podrobně měsíc po měsíci zabývá pracemi a postupy, které se mu osvědčily pro dosažení opravdu silných včelstev, protože jenom silná včelstva mohou dát včelaři vysoký výnos medu. Mnoho ohlasů, které autor na knihu dostal, dokládá, že se z ní mohou přiučit nejen včelaři z náročných horských oblastí. Kniha byla na mezinárodním včelařském kongresu Apimondia 2005 oceněna zlatou

Sleva 26 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Chov koz

Autor: Milena Fantová

publisher: Brázda

5 / 5
26 % Předprodej
Již čtvrté vydání příručky! V knize najdete potřebné informace o chovu koz, tj. kapitoly o jejich původu, plemenech, ustájení, zoohygieně, reprodukci, odchovu kůzlat, produkci a zpracování mléka, produkci masa, i o ekonomice chovu, rozsáhlá kapitola je věnována zdravotní problematice.

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Předobjednávka

Ježdění podle Sally Swift

Autor: Sally Swift

publisher: Brázda

4.3 / 5
26 %
Převratná výuková filozofie ježdění na koni, zdůrazňující uvědomování si těla, význam „měkkých očí, správného dýchání, centrování a rovnováhy. Autorka byla půl století průkopníkem mezi instruktory jezdectví. V této knize, která vyšla v mnoha jazycích, poprvé formulovala své metody, které umožní koni i jezdci dosáhnout harmonie, pracovat společně, přirozeně a bez bolesti. Spoléhá na živé,

Sleva 26 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Chov králíků - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Josef Zadina,Kolektiv

publisher: Brázda

3.8 / 5
26 %
Praktická příručka určená především drobnochovatelům obsahuje vše, co je potřebné vědět pro úspěšný chov a výkrm králíků. Základní kapitoly o plemenech králíků, jejich praktickém chovu a odchovu mláďat, ustájení a krmení či o zdravotní problematice jsou doplněny obecnějšími kapitolami, např. o anatomii, základech dědičnosti, etice chovu apod., autoři se zabývají i specifickými způsoby chovu, jako

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Průvodce péčí o psa

Autor: Kolektiv autorů - Kay White, J. M. Evans

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Chytrý rádce pro všechny vlastníky psů přináší odpovědi na otázky, které jinde nenajdete. Týkají se všech hledisek chovu psa a péče o něj a autoři chtějí vám i vašim psům pomoci vytvořit a užít si oboustranně šťastný vztah.

Sleva 26 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Atlas plemen hospodářských zvířat

Autor: Hans Hinrich Sambraus

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Plemena hospodářských zvířat bezesporu patří ke kulturnímu dědictví. V tomto atlasu je zařazeno asi 60 plemen skotu, 60 plemen ovcí, 24 plemen koz, 80 plemen koní a oslů a 22 plemen prasat, a to jak plemena hospodářsky nejvýznamnější, tak i méně známá (krajová) a plemena chovaná jako genové rezervy u nás, v ostatních evropských státech i ve světě. Každému plemenu je věnována 1 stránka s barevnou

Sleva 26 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Osli a jejich chov

Autor: Hafner Marisa

publisher: Brázda

0 / 5
22 %
Důležité informace o chovu oslů, tj. o plemenech, využití, ustájení, krmení, odchovu mláďat a nemocech získají zájemci o chov těchto u nás stále oblíbenějších zvířat v této knize.

Sleva 22 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Vývoj chovu koní

Autor: Misař Drahoslav

publisher: Brázda

0 / 5
22 %
Kniha charakterizuje postup šlechtění koní od prvních administrativních nařízení až po současný chov uznaných tradičních plemen.

Sleva 22 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 234 Kč

Skladem

Chováme ovce

Autor: Kolektiv autorů - Horák František,Kolektiv

publisher: Brázda

0 / 5
22 %
Přepracované a doplněné vydání monografie Ovce a jejich chov, obsahuje všechny informace nezbytné pro správnou péči o zvířata i pro dosažení požadované produkce. Text je aktualizovaný a reflektuje změny, ke kterým v posledních letech došlo. Pozornost je věnována i zdravotní problematice, ekonomickým otázkám (možnost získat dotace), přímému prodeji produktů, podmínkám ekologického chovu i ovčáckým

Sleva 22 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem

Péče o koně bez chyb a omylů

Autor: Romo Schmidt

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Autor knihy má dlouholeté zkušenosti s chovem koní, péčí o ně a s jejich výcvikem. Jejím cílem je za pomoci aktuálních poznatků z etologie změnit zastaralá schémata myšlení a jednání, vysvětlit omyly a chyby, které se projevují na zdraví a psychice koní v podobě různých nemocí a poruch chování. Také ukázat a nabídnout praktická zlepšení při chovu koní vedoucí k jejich spokojenosti.

Sleva 26 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 222 Kč

Skladem

Začínáme s chovem ovcí a koz

Autor: Lenka Skoupá

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Vlastnictví jakéhokoli zvířete a denní kontakt s ním je spojen nejen s hezkými chovatelskými zážitky, ale především s mnoha povinnostmi. Autorka se je v této příručce snažila nejen vyjmenovat, ale především poradit, jak o zvířata pečovat, aby u vás nestrádala a poskytovala užitek, který očekáváte. Chovatelům dává základní informace o biologii a chování ovcí a koz, požadavcích na ustájení a

Sleva 26 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Plemenní hřebci 1990–2010

Autor: Staněk Jaroslav

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Kniha uvádí přehled padesáti hřebců, kteří v období let 1990 až 2010 nejvíce ovlivnili chov sportovních koní v České republice. Jako kritérium významnosti autor zvolil počet narozených hříbat po jednotlivých hřebcích. Celospolečenské změny, ke kterým u nás došlo po roce 1990, se promítly i do chovu koní. Tento vývoj měl své pozitivní i negativní stránky. Zmapováním vývoje chovu se autor snaží

Sleva 26 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

ABC genetiky drobných zvířat

Autor: Fiedler Jaromír Šiler Rudolf

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Využívání poznatků o dědičnosti je základem úspěchu chovatelské práce při zdokonalování požadovaných znaků i užitkovosti zvířat. Základy genetiky zpracované pro potřeby drobných chovatelů a šlechtitelů přináší osvědčená příručka erudovaných autorů, text byl přepracován a doplněn o nejnovější poznatky a názory. Kniha je oceňována pro ucelený pohled a široký záběr, od teoretických základů genetiky

Sleva 26 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem

Medovice a včely

Autor: Oldřich Haragsim

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Na celkové produkci medu se u nás významně podílí tzv. lesní med. Je to med z medovice, sladké tekutiny, kterou včely sbírají na jehličí a listech stromů. Vytváří ji hmyz (mšice, červci, mery) žijící na lesních dřevinách. Příručka se podrobně zabývá všemi faktory produkce medovicového medu, tj. medovicí, biologií jejích producentů, hostiteli producentů (lesními dřevinami) i praktickými otázkami

Sleva 26 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Fenomenální včely - Biologie včelstva jako superorganizmu

Autor: Jürgen Tautz

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Ojedinělá kniha vydaná již ve 12 jazycích přináší známé i nejnovější pohledy na život včel. Hlavním motivem je snaha představit včelstvo jako superorganizmus, který patří mezi nejúžasnější druhy naší planety. Ve včelích koloniích dnes vědci nacházejí vymoženosti typické např. pro savce, ale i vlastnosti jednobuněčných organizmů. To vše dělá ze včel mimořádně vývojově úspěšný druh, fascinující

Sleva 26 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem

Ježdění ve volném čase - Základy uvolněného ježdění

Autor: Peter Kreinberg

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Známý výcvikový jezdec, trenér a autor knih Peter Kreinberg, přesně a názorně vysvětluje principy výchovy a popisuje cviky, které jsou pro volnočasového koně důležité. Uvedené lekce na ruce a pod sedlem jsou podstatou bezpečného a harmonického soužití s koněm.

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Když koně mají problémy - Celostní léčba koní v praxi

Autor: Karin Kattwinkel

publisher: Brázda

0 / 5
26 %
Autorka do knihy shrnula poznatky získané na základě studií různých případů zaměřených na celostní souvislosti působící na zdraví koní: například mezi nesprávným podkováním a problémy s jezditelností, mezi sedlem a nepravidelným postojem, mezi způsobem ježdění a tělesnými blokádami, mezi poruchami látkové výměny a svalovými problémy atd. Majitel koně získá hodnotné podněty, jak tyto souvislosti

Sleva 26 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem

Včely zdravé a nemocné

Autor: Dalibor Titěra

publisher: Brázda

0 / 5
25 %
Podmínkou k dosažení dobrého výsledku včelaření je stálá péče o dobré zdraví chovaných včelstev. Autor nabízí celistvý pohled na zdravá a nemocná včelstva a jeho snahou je pomoci chovatelům dobře se v této problematice zorientovat, včas rozpoznat příznaky napadení včel a zvolit účinný postup nápravy. Samostatné kapitoly jsou věnovány včelímu plodu, nemocem včel podle jejich původců

Sleva 25 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Lamy a jejich chov

Autor: Kolektiv autorů - Fantová Milena,Nohejlová Lenka

publisher: Brázda

0 / 5
24 %
Příručka určená zájemcům o chov lam poskytuje informace o možnostech jejich chovu u nás. Kromě základních informací o původu lam a podmínkách jejich života a chovu v zemích původu - vysokohorských oblastech Jižní Ameriky, řeší především základní otázky našich chovatelů - pořízení lamy, sestavení stáda, zařízení pro jejich chov (ustájení, pastviny), krmení a rozmnožování. Samostatná kapitola se

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Škola pro papoušky

Autor: Greg Glendell

publisher: Brázda

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Omyly moderní drezury

Autor: Philip Karl

publisher: Brázda

0 / 5
24 %
Kritická a burcující kniha o sportovní drezuře a o tom, co se z ní dnes mnohde stalo. Autor na základě psychických, anatomických a fyziologických předpokladů koně analyzuje základní pravidla moderní drezury, jak je popisují směrnice německé jezdecké federace (FN). Srovnáváním s názory největších mistrů jezdecké literatury od Guérinieriho až po Bauchera se mu daří odkrývat dogmata a omyly moderní

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Poznej svého koně - Od prvního setkání až k celoživotnímu přátelství

Autor: Klaus Ferdinand Hempfling

publisher: Brázda

0 / 5
24 %
Autor je průkopníkem nových způsobů zacházení s koňmi, založených především na dokonalém poznání koně, jeho bytosti, charakteru a schopností. Z toho vyplyne i individuální způsob výcviku a práce s koněm, ať již pod sedlem nebo bez něj, jehož cílem je dokonalý soulad a radost z komunikace mezi koněm a jezdcem. Koně všech plemen autor rozdělil do 26 charakterových skupin a v knize se podrobně

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

SklademPřihlášení uživatele