Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Domov a zahrada

Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje: Flora and vegetation at the confluence of the Morava and…

Autor: Vít Grulich

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Botanická monografie území na soutoku Moravy a Dyje (Česká republika, jižní Morava) obsahující přehled nalezených makroskopických hub, mechorostů, cevnatých rostlin a vegetačních typů. Jednotlivé kapitoly se dále zabývají oblastí z geografického hlediska, popisují přírodní podmínky a historický vývoj nivy a podávají historii botanických bádání a ochranářských aktivit.

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Plevelová vegetace Bílých Karpat

Autor: Zdenka Otýpková

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Rozsáhlá monografie jako jedna z prvních na území České republiky pojednává o rozšíření a stavu plevelové vegetace v Bílých Karpatech. Podrobné popisy zjištěných společenstev jsou doplněny mapkami rozšíření na studovaném území. Dynamika plevelových společenstev je znázorněna ve 3 schematických diagramech. Publikace obsahuje 11 fytocenologických tabulek.

Sleva 28 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Botanika: Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně

Autor: Petr Bureš

publisher: Muni Press

0 / 5
27 % Novinka
Přehled historie botanického ústavu (katedry botaniky) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně od jejího založení v roce 1921 do roku 2001.

Sleva 27 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

Ježaté houby: Lošáky a korálovce

Autor: Dvořák Daniel

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Práce nabízí souhrn dosavadních poznatků obou autorů o studovaných skupinách. Předkládá základní informace o 33 druzích vyskytujících se v České republice, doplněné o zmínky o 13 dalších, které jsou známé z okolních zemí a jejich případný nález na našem území rozhodně není vyloučen. Popisy jednotlivých druhů jsou vzápětí doplněny přehledem podobných druhů s uvedením znaků, které by měly napomoci

Sleva 28 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů

Autor: Jaromír Kolejka

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Nauka o krajině je komplexní geografickou disciplinou propojující znalostí dílčích geografických a dalších disciplín. Vzhledem k syntetizujícímu charakteru odpovídá celkové koncepci geografie, jakožto vědy o prostorové diferenciaci okolního prostředí a časoprostorových vztazích v něm. Tyto skutečnosti se snaží popisovat, vykládat jejich příčiny a důsledky. Publikace podává výklad nejzákladnějších

Sleva 28 % z běžně ceny 468 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding…

Autor: Eva Hettenbergerová

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Sborník abstraktů z 58. symposia Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace v Brně, 19. - 24. 7. 2015.

Sleva 28 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Historií naší planety: Průvodce geoparkem PřF MU v Brně

Autor: Rostislav Melichar

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Bohatě ilustrovaná kniha srozumitelnou a názornou formou vysvětluje geologické jevy na příkladu konkrétních exponátů geoparku Přírodovědecké fakulty v Brně. Čtenář se seznámí nejen s procesy magmatismu, sopečnými jevy, mechanismy zvětrávání a sedimentace, ale i s mechanismy přeměn hornin včetně vrásnění a vzniku zlomů. Nedílnou součástí je i popis jednotlivých horninotvorných minerálů a fosilií,

Sleva 28 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Houby, lišejníky a mechorosty Národního parku Podyjí. Pilze, Flechten und Moose des Nationalparks…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Muni Press

0 / 5
28 % Novinka
Kniha přináší výsledky mykologického, lichenologického a bryologického výzkumu Národního parku Podyjí, který se uskutečnil v letech 1993–1995. Navazuje na studie o lesní vegetaci (CHYTRÝ a VICHEREK 1995) a flóře kvetoucích rostlin (GRULICH 1997). V každém ze studovaných oborů je shrnuta historie výzkumu na území současného Národního parku, charakterizována flóra makromycetů, lišejníků a

Sleva 28 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele