Registrace | Přihlášení


Encyklopedie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Český etymologický slovník

Autor: Rejzek Jiří

publisher: LEDA

4.4 / 5
27 %
Nové, upravené a rozšířené vydání českého etymologického slovníku pro širší veřejnost. Pro toto nové vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální

Sleva 27 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 511 Kč

Skladem

Japonsko-český slovník

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Krouský Ivan,Šilar František

publisher: LEDA

4 / 5
32 %
Druhé, opravené a podstatně rozšířené vydání jediného rozsáhlého slovníku na našem trhu. Hesla jsou řazena abecedně podle Hepburnova přepisu v latince, následuje přepis japonským písmem. Kromě běžných slov obsahuje slovník mnoho názorných pérových ilustrací a řadu připomínek japonských reálií, celkem asi 86 000 japonských výrazů a 115 000 českých ekvivalentů. Součástí slovníku je tabulka tří

Sleva 32 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Nizozemsko-český slovník / Woordenboek nederlands-tsjechisch

Autor: kolektiv autorů

publisher: LEDA

5 / 5
31 %
S tímto slovníkem se nedorozumíte jen v Nizozemí, ale také v belgickém Flámsku a navíc v bývalých nizozemských koloniích - v Indonésii, jihoamerickém Surinamu a Nizozemských Antilách. Formát A5 se vám bez problémů vejde do batohu nebo aktovky. Slovník, který obsahuje téměř 45 000 hesel, je také bohatým zdrojem pro překladatele, tlumočníky a další odborníky. Díky rozsáhlé gramatice v úvodu a

Sleva 31 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem

Velký česko-anglický slovník

Autor: Fronek Josef

publisher: LEDA

5 / 5
33 %
Přepracované, rozšířené a aktuální vydání nejrozsáhlejšího a nejpopulárnějšího česko-anglického slovníku obsahuje přibližně 100 000 hesel a podhesel, 200 000 slovních spojení a frazeologismů. Slovník je svým rozsahem i zpracováním všestranně použitelný jak pro začátečníky, tak i pro profesionální práci učitelů, překladatelů a tlumočníků. Ve slovníku je zpracována slovní zásoba přibližně

Sleva 33 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 794 Kč

Skladem

Velký AČ slovník - Fronek (2 knihy)

Autor: Fronek Josef

publisher: LEDA

5 / 5
23 %
Druhé, přepracované a podstatně rozšířené vydání Velkého anglicko–českého slovníku - Více než 110.000 hesel a podhesel - Více než 230.000 slov a frází a kolem 450.000 ekvivalentů - Důraz na zpracování slovních spojení a idiomů - Zaměření na současný jazyk, spisovný i hovorový - najdete v něm výrazy jako: bovver, chav, docudrama, freegan, GoGirl, himbo, netholic, nutraceuticals, sexting,

Sleva 23 % z běžně ceny 1 880 Kč

Naše cena: 1 445 Kč

Skladem

Turecko-český slovník

Autor: Laně Tomáš

publisher: LEDA

3.1 / 5
34 %
Nový slovník obsahuje přibližně 13 000 tureckých výrazů a k nim asi 20 000 českých ekvivalentů. Heslář slovníku byl sestaven s důrazem na moderní, aktuální tureckou slovní zásobu. Při výběru bylo přihlíženo k frekvenci tureckých výrazů v mluveném i psaném jazyce, včetně hovorového vyjadřování. Hesla jsou vybavena základní frazeologií a idiomatickými slovními spojeními. Zařazena je i běžná odborná

Sleva 34 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 388 Kč

Skladem

Srbsko-český, česko-srbský slovník

Autor: Jeníková Anna

publisher: LEDA

2.5 / 5
35 %
Slovník vychází ve 2. vydání, obsahuje více než 19 300 srbských výrazů a 26 900 českých ekvivalentů v srbsko-české části, 19 800 českých výrazů a 29 000 srbských ekvivalentů v česko-srbské části. Je určen širokému okruhu uživatelů k běžné konverzaci, například na dovolené, stane se nepostradatelnou pomůckou i pro studenty, ekonomy, komerční pracovníky a mnohé další.. Jelikož jsou v něm zachovány

Sleva 35 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4 – Výrazy větné

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Čermák František

publisher: LEDA

2 / 5
32 %
1.Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž

Sleva 32 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 675 Kč

Skladem

Velký česko-ruský slovník

Autor: kolektiv autorů

publisher: LEDA

0 / 5
31 %

Sleva 31 % z běžně ceny 1 299 Kč

Naše cena: 895 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1 – Přirovnání

Autor: Kolektiv autorů - Čermák František,kolektiv autorů

publisher: LEDA

0 / 5
34 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž

Sleva 34 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 2 – Výrazy neslovesné

Autor: Kolektiv autorů - Čermák František,kolektiv autorů

publisher: LEDA

0 / 5
33 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž

Sleva 33 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 393 Kč

Skladem

Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slov

Autor: Kolektiv autorů - Savický Nikolaj,Šišková Růžena

publisher: LEDA

0 / 5
26 %
Slovník obsahuje více než 30 000 heslových slov v ukrajinsko-české části a stejný počet v části česko-ukrajinské. Zachycuje nejnovější slovní zásobu obou jazyků, kterou dosavadní slovníky Česko-ukrajinský a Ukrajinsko-český nemohly ještě zpracovat. Při výběru hesel autoři přihlíželi k stále více se uplatňující vrstvě hovorové a vedle toho zařadili i odborné termíny základních odvětví vědy a

Sleva 26 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 735 Kč

Skladem

Rusko-český a česko-ruský slovník s důrazem na užití ve větách

Autor: Csiriková M.

publisher: LEDA

0 / 5
33 %
Nový oboustranný slovník zpracovává celkem asi 25 tisíc výrazů z nejrůznějších oblastí každodenního života. Vybírá ze současné spisovné slovní zásoby slova, která tvoří jádro mluveného jazyka, přitom ve větší míře než jiné slovníky uvádí citoslovce, částice a příslovce. Pro upřesnění jednotlivých významů nabízí bohatý výběr ustálených slovních spojení, frazeologizmů a živých vět. Klade důraz na

Sleva 33 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem

Velký slovník floskulí

Autor: Just Vladimír

publisher: LEDA

0 / 5
35 %
Všichni je dobře známe – poletují kolem nás, valí se na nás, často je sami použijeme, ani nevíme jak: časované bomby, třešničky na dortu, drtivé většiny, mantinely, prizmata, pohody, tahy na branku, úlety, vlajkové lodi, špičky ledovců... Některé z nich původně snad i byly neotřelé a vtipné, omíláním se z nich však stalo smetí. V lepším případě jen zbytečné, ale jindy úmyslně zavádějící a lživé,

Sleva 35 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Rusko-český slovník - 245 tisíc

Autor: neuveden

publisher: LEDA

0 / 5
32 %
Hlavním cílem tohoto obsáhlého slovníku je poskytnout uživatelům co nejširší informaci o ruské slovní zásobě, se kterou se můžeme setkat v textech publicistických, populárně vědeckých i beletristických. Zvláštní pozornost byla věnována novým slovům a slovním spojením, která vznikla v ruštině v posledních letech v souvislosti s hlubokými politickými a hospodářskými proměnami. Předností slovníku je

Sleva 32 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 615 Kč

Skladem

Slovník české frazeologie a idiomatiky 3 – Výrazy slovesné

Autor: Kolektiv autorů - Čermák František,kolektiv autorů

publisher: LEDA

0 / 5
33 %
1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu, představuje ve svých jednotně zpracovaných, tematicky specializovaných, ale vzájemně propojených svazcích vždy abecedně řazenou heslovou část a věcný rejstřík. Hesla, jejichž

Sleva 33 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 659 Kč

Skladem

Indonésko-český slovník

Autor: Olša Jaroslav

publisher: LEDA

0 / 5
Když v r. 2003 vyšel Česko-indonéský slovník, autor již pracoval na Indonésko-českém slovníku, který bude obsáhlejší. Počet hesel dosáhne asi 30 000 a české ekvivalenty asi 55 000. Slovník je určen českým uživatelům, ale i indonéští zájemci o češtinu najdou mnoho českých vysvětlivek a synonym. Má být pomocníkem pro překladatele, tlumočníky, studenty, diplomaty i novináře. Obsáhne oba druhy

Sleva 10 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 539 Kč

Skladem

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník

Autor: Fronek Josef

publisher: LEDA

0 / 5
35 %
Nový oboustranný slovník zkušeného lexikografa přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový – najdete v něm výrazy jako: chav, detox, NGO, pandemic, swine flu; akvapark, detox, kapsáče, empétrojka, prasečí chřipka, šrotovné atd. Zaměřen je též na aktivní používání češtiny i

Sleva 35 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 260 Kč

Skladem

Rusko-český/česko-ruský slovník - 208 tisíc

Autor: neuveden

publisher: LEDA

0 / 5
27 %
Oboustranný slovník středního rozsahu, jehož rusko-česká část obsahuje asi 41 000 ruských výrazů a 50 700 českých ekvivalentů. Česko-ruská část obsahuje asi 52 100 českých výrazů a 64 200 ruských ekvivalentů. Pro toto vydání byl slovník doplněn přibližně o 3 000 nových slov a o mnoho nových významů. Došlo také ke zpřesnění některých ekvivalentů a k vyřazení některých zastaralých hesel a významů.

Sleva 27 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 657 Kč

Skladem

Česko-anglický právnický slovník

Autor: Chromá Marta

publisher: LEDA

0 / 5
31 %
Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru

Sleva 31 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 336 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí