Registrace | Přihlášení


Encyklopedie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Města a městečka 7. díl - Str-U

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku, který zahrnuje lokality mezi Strakonicemi až Včelákovem. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, dále množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, ale i fota).

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka v Čechách,na Moravě-8.d

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

2.5 / 5
15 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k poslednímu 8. svazku, který zahrnuje lokality od Václavic až po Žumberk. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru z druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, foto). Poté

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka 6. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

0 / 5
15 %
V šestém svazku unikátní a několikrát oceněné encyklopedie pojednává autor detailně o historii, obyvatelích, významných architektonických památkách, dopravě, průmyslu, živelných katastrofách, ale především o urbanistickém vývoji další 150 našich měst a městeček. Text je doprovázen nejen unikátními plány z poloviny 19. století (a u větších měst i pozdějšími), ale dalším množstvím ilustrací

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Po kom se jmenujeme? - Encyklopedie křestních jmen

Autor: Václav Rameš

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Encyklopedie křestních jmen je určena pro širokou čtenářskou obec, a proto jsou zde i témata vztahující se k našim národním dějinám. Tato hesla jsou však mnohdy pojata zcela netradičně. Lze zde nalézt zajímavé osudy mnoha tisíců lidí, slavných i těch nejprostších. Někdy se jedná o života běh radostný, jindy jsou zachyceny osudy tragické a smutné. Knihu doplňuje velký rejstřík jmen, která se

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, 4. sešit (Bene-Bez)

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Čtvrtý sešit Biografického slovníku českých zemí, který předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Bene až Bez, je čtvrtým svazek rozsáhlého encyklopedického projektu. Z dalších stovek osobností zaujme nejširší veřejnost v tomto svazku jistě osobnost Eduarda Beneše, ale svazek obsahuje i další zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s našim území a

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie městských bran

Autor: Zdeněk Fišera

publisher: Libri

0 / 5
15 %
V návaznosti na titul o městských věžích se tentokrát autor věnuje fenoménu městských bran, z nichž stovky již v průběhu času, a to zejména v 17. a pak v 19. století, zanikly, ale desítky ještě dodnes existují a dotvářejí nenapodobitelný kolorit mnoha našich měst. Po úvodních kapitolách věnovaných vývoji bran a jejich rozdělení následuje abecedně řazený katalog podle jednotlivých měst. Text

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 586 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí D-De

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Tento sešit přináší začátek již 5. písmena abecedy a spolu s tím encyklopedická hesla doplněná vždy literaturou, někdy i prameny a případně i vlastním dílem osobnosti. Na četné dotazy uvádíme, že do slovníku jsou zařazeny v této fázi jen osobnosti, které zemřely před rokem 2001, zařazení dalších se bude dít formou dodatků. Vydávání, které laskavě podporuje Zentiva, díky níž jsme mohli snížit cenu

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve ...

Autor: Jana Čižmářová

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v Brně. Po úvodních statích následuje encyklopedická část, mapující jednotlivé lokality s keltskými nálezy, ať již jde o hradiště, sídliště, depoty, pohřby či ojedinělé nálezy.

Sleva 15 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů - a jejich spolupracovníků z…

Autor: Karel Sklenář

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Slovník zahrne nejen medailonky našich archeologů, a to včetně těch, kteří se zabývají archeologií klasickou, působících v Egyptě, Mezopotámii a podobně, ale i cizích, kteří naopak působili či působí u nás, a to s výběrovou bibliografií. Kniha obsahuje i výčet našich současných archeologických pracovišť a institucí s adresami, periodik s tematikou archeologie (včetně zaniklých) a další údaje.

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Biografický slovník českých zemí, Boh-Bož

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Již 6. svazek unikátního encyklopedického projektu obsahuje další zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s naším území a dějinami, které zasahovaly nejen do dějin a kulturního vývoje, ale i do všech nejrozmanitějších oborů lidské činnosti včetně sportu.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Encyklopedie moderní historie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Luňák,Marek Pečenka

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Již pátý dotisk klasické příručky, která se stala nezbytným pomocníkem nejen profesionálním historikům a adeptům studia dějin, politologie, mezinárodních vztahů a dalších oborů, ale i všem laickým zájemcům o tyto obory. Publikace zahrnuje na 2 000 hesel a tabulek, které mapují stěžejní momenty světových dějin (války, bitvy, revoluce, povstání, krize, smlouvy, pakty, dohody, summity, nejvlivnější

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, Bi - Bog

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., P-S

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Třetí svazek unikátní encyklopedie zachycující stávající i vybrané zaniklé technické památky z nejrůznějších oborů a oblastí od průmyslové architektury, dopravy, sklářství, energetiky až po vodohospodářství a železářství zahrnuje encyklopedická hesla řazená podle lokalit od písmene P (včetně Prahy) až po počátek písmena S. V rámci jednotlivých lokalit jsou památky uspořádány podle oborů, text

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Závěrečný svazek encyklopedie zahrnuje zbývající písmena abecedy (S až Ž) a zároveň dodatky k jednotlivých heslům, a to včetně výčtu ztrát, které přinesly povodně ze srpna roku 2002. Součástí tohoto svazku je i řada užitečných příloh: terminologický slovník, biografický slovníček, soupis muzeí, expozic, skanzenů, ale i rodných domků, pamětních desek, škol a učilišť technického směru (včetně

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Slovník pobaltských spisovatelů - Estonská, litevská a lotyšská literatura

Autor: Pavel Štoll

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Druhé, opravené a doplněné vydání přináší po úvodních statích zasvěcených jednotlivým národním literaturám – estonské (Naděžda Slabihoudová), litevské (Alena Vlčková) a lotyšské (Pavel Štoll) – abecedně řazená hesla ze všech pobaltských literatur, především autorů od nejstarších dob po současnost, ale i anonymních děl (Kalevipoeg – Syn Kalevův), specifických žánrů (Litevské dainy) a nezapomíná

Sleva 15 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., A–J

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Početný kolektiv odborníků na jednotlivé obory a pracovníků památkové péče sestavil unikátní lexikon, který zahrne v plánovaných třech svazcích technické památky nejrůznějšího typu a z celé škály technických oborů na našem území. Komplet uzavře slovník odborných výrazů, slovníček osobností, přehled muzeí (včetně expozic), skanzenů, pamětních desek a podobně. Text doprovázejí dobové i současné

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Biografický slovník českých zemí, B - Bař

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Biografický slovník českých zemí, Brun-By

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Osmý sešit ukončuje osobnosti od písmene B. Na četné dotazy uvádíme, že projekt zahrnuje pouze osoby již zesnulé (zatím do roku 2000 včetně), projekt počítá s tím, že formou dodatků se dostane i na další osobnosti, které ukončily svou profesní a životní dráhu i po tomto datu. Dodatky budou obsahovat i další osobnosti, které původní výběr nezahrnul, případně i nezbytné dodatky či opravy

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Encyklopedie českých nakladatelství 1949 - 2006

Autor: Jan Halada

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Autor encyklopedie, dlouholetý nakladatelský pracovník, který se problematikou zabývá i teoreticky na Fakultě sociálních věd UK, nabízí po stručném úvodu o nakladatelské praxi a peripetiích i trendech v době totality i po roce 1989 unikátní slovník, který zachycuje přibližně na 700 nakladatelství, která působila či působí na českém knižním trhu počínaje rokem 1949 do současnosti. Vedle základních

Sleva 15 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 382 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, A

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí