Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Encyklopedie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Slovník italských spisovatelů

Autor: Jiří Pelán

publisher: Libri

4.8 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem

Města a městečka 7. díl - Str-U

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

5 / 5
21 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku, který zahrnuje lokality mezi Strakonicemi až Včelákovem. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, dále množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, ale i fota).

Sleva 21 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 782 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů

Autor: Vladimír Socha

publisher: Libri

4.4 / 5
21 %
Dinosauři jsou velmi populární skupinou vyhynulých obratlovců, vědou objevených před více než 180 lety. Ale teprve v posledních desetiletích začínáme odhalovat mnohá tajemství spojená s těmito dávnými vládci naší planety. Kniha poskytuje přehled nejzajímavějších druhů dinosaurů, z nichž mnohé byly objeveny teprve nedávno, a výrazně tak změnily pohled na skupinu těchto pravěkých tvorů. Autor knihy

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Fridrichovský,Zdeněk Petráň

publisher: Libri

5 / 5
21 %
Nejen v české, ale i ve světové literatuře unikátní kniha tím, že obsahuje úplný výčet všech císařů i císařoven starého Říma (mezi 27 před Kr.– 476 po Kr.), ať už panovali se souhlasem senátu či bez něj, a v drtivé většině spolu s jejich vyobrazením na dobových mincích. Vedle základních životopisných dat (pokud se dochovala) text obsahuje i obecné numismatické údaje o kvalitě kovu a ražby, o

Sleva 21 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka v Čechách,na Moravě-8.d

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

2 / 5
21 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k poslednímu 8. svazku, který zahrnuje lokality od Václavic až po Žumberk. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru z druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, foto). Poté

Sleva 21 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 782 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III./2 - 4.…

Autor: Milan M. Buben

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Závěrečný, čtvrtý svazek 3. dílu se věnuje církevní instituci, která zásadně poznamenala jak světovou, tak naši historii hlavně v období 16. až 18. století: tovaryšstvu Ježíšovu. Málokterý fenomén dějin byl (a to už od osvícenských dob) podroben tak masivní antipropagandě jako oni. A to přesto, že jezuité od počátků protireformace, ale hlavně v pobělohorském období zásadně pozvedli české

Sleva 21 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Kniha je pokračováním dříve vydané a již rozebrané Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů stejného autora. Obsahuje medailonky jednotlivých světících biskupů s jejich životopisem, popisem jejich církevní kariéry a hodnocením jejich významu v oblasti duchovní, kulturní a politické. Každý medailonek je zakončen popisem a obrázkem znaku příslušné osobnosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka 6. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: Karel Kuča (nepoužívat)

publisher: Libri

0 / 5
21 %
V šestém svazku unikátní a několikrát oceněné encyklopedie pojednává autor detailně o historii, obyvatelích, významných architektonických památkách, dopravě, průmyslu, živelných katastrofách, ale především o urbanistickém vývoji další 150 našich měst a městeček. Text je doprovázen nejen unikátními plány z poloviny 19. století (a u větších měst i pozdějšími), ale dalším množstvím ilustrací

Sleva 21 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 782 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, 4. sešit (Bene-Bez)

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Čtvrtý sešit Biografického slovníku českých zemí, který předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Bene až Bez, je čtvrtým svazek rozsáhlého encyklopedického projektu. Z dalších stovek osobností zaujme nejširší veřejnost v tomto svazku jistě osobnost Eduarda Beneše, ale svazek obsahuje i další zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s našim území a

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie městských bran

Autor: Zdeněk Fišera

publisher: Libri

0 / 5
21 %
V návaznosti na titul o městských věžích se tentokrát autor věnuje fenoménu městských bran, z nichž stovky již v průběhu času, a to zejména v 17. a pak v 19. století, zanikly, ale desítky ještě dodnes existují a dotvářejí nenapodobitelný kolorit mnoha našich měst. Po úvodních kapitolách věnovaných vývoji bran a jejich rozdělení následuje abecedně řazený katalog podle jednotlivých měst. Text

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí D-De

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Tento sešit přináší začátek již 5. písmena abecedy a spolu s tím encyklopedická hesla doplněná vždy literaturou, někdy i prameny a případně i vlastním dílem osobnosti. Na četné dotazy uvádíme, že do slovníku jsou zařazeny v této fázi jen osobnosti, které zemřely před rokem 2001, zařazení dalších se bude dít formou dodatků. Vydávání, které laskavě podporuje Zentiva, díky níž jsme mohli snížit cenu

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve ...

Autor: Jana Čižmářová

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v Brně. Po úvodních statích následuje encyklopedická část, mapující jednotlivé lokality s keltskými nálezy, ať již jde o hradiště, sídliště, depoty, pohřby či ojedinělé nálezy.

Sleva 21 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem u dodavatele

ENCYKLOPEDIE DĚJIN STAROVĚKU

Autor: neuveden

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Tři přední odborníci - Řím (doc. V. Marek), Řecko (prof. P. Oliva) a Mezopotámie, Přední východ, Egypt a výběrově i okolní svět (doc. P. Charvát) - sestavili abecedně řazený slovník, který zahrnuje všechny podstatné historické události včetně výkladu příslušných pojmů. Do slovníku nejsou jako samostatná hesla zařazeny osobnosti (pouze jako rejstříková hesla se základními daty). Text je

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů - a jejich spolupracovníků z…

Autor: Karel Sklenář

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Slovník zahrne nejen medailonky našich archeologů, a to včetně těch, kteří se zabývají archeologií klasickou, působících v Egyptě, Mezopotámii a podobně, ale i cizích, kteří naopak působili či působí u nás, a to s výběrovou bibliografií. Kniha obsahuje i výčet našich současných archeologických pracovišť a institucí s adresami, periodik s tematikou archeologie (včetně zaniklých) a další údaje.

Sleva 21 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 703 Kč

Skladem

Biografický slovník českých zemí, Boh-Bož

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Již 6. svazek unikátního encyklopedického projektu obsahuje další zajímavé, známé, zapomínané i zapomenuté osobnosti spjaté s naším území a dějinami, které zasahovaly nejen do dějin a kulturního vývoje, ale i do všech nejrozmanitějších oborů lidské činnosti včetně sportu.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

Autor: Tomáš Durdík

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Už třetí, tentokrát opravené a aktualizované vydání dnes už klasického díla o českých hradech z pera předního středoevropského badatele na poli hradů, jejich typologie a vývoje české hradní architektury. Třetí vydání obsahuje původní korpus včetně dalších aktualizací, doplňků, oprav, nezahrnuje však Dodatky I.–III.

Sleva 21 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 782 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie moderní historie

Autor: Kolektiv autorů - Petr Luňák,Marek Pečenka

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Již pátý dotisk klasické příručky, která se stala nezbytným pomocníkem nejen profesionálním historikům a adeptům studia dějin, politologie, mezinárodních vztahů a dalších oborů, ale i všem laickým zájemcům o tyto obory. Publikace zahrnuje na 2 000 hesel a tabulek, které mapují stěžejní momenty světových dějin (války, bitvy, revoluce, povstání, krize, smlouvy, pakty, dohody, summity, nejvlivnější

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, Bi - Bog

Autor: Pavla Vošahlíková

publisher: Libri

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Pražské pivovárky a pivovary

Autor: Milan Polák

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Po pražských usedlostech, které souvisely s pěstováním vína, a pražských svatyních je třetí knížka této řady zaměřena na další charakteristický odkaz našich předků - pivovary. Dnes jsme sice ve stadiu jejich monopolizace, ale bývaly doby, kdy se jen na dnešním Václavském náměstí nacházelo na 50 malých pivovarů. Kniha, doplněná dobovými vyobrazeními, ale i dalšími ilustracemi (plány, viněty aj.),

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., P-S

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Třetí svazek unikátní encyklopedie zachycující stávající i vybrané zaniklé technické památky z nejrůznějších oborů a oblastí od průmyslové architektury, dopravy, sklářství, energetiky až po vodohospodářství a železářství zahrnuje encyklopedická hesla řazená podle lokalit od písmene P (včetně Prahy) až po počátek písmena S. V rámci jednotlivých lokalit jsou památky uspořádány podle oborů, text

Sleva 21 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 703 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí