Registrace | Přihlášení


Encyklopedie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Autor: Juřík Pavel

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Autor se znovu vrátil do jižních Čech, tentokrát s přesahem hlavně na jižní Moravu, aby popsal zrod, rozkvět, ale i zánik nejslavnějších rodů spojených s regionem: pánů z Hradce (jedné z větví pánů z Růže), jejich nástupců Slavatů a pak Czerninů, ale také Krajířů z Krajku a dalších, včetně jejich sídel, a to i v Praze, Vídni a na dalších místech. Nezapomíná ani na zdejší malebná města Jindřichův

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie řádů a kongregací 1

Autor: Buben Milan M.

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Dotisk 1.vydání 1.dílu rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských. Tento svazek je jmenovitě věnován maltézským rytířům, templářům, německým rytířům, různým křížovnickým řádům a dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka 7. díl - Str-U

Autor: Kuča (nepoužívat) Karel

publisher: Libri

5 / 5
15 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku, který zahrnuje lokality mezi Strakonicemi až Včelákovem. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, dále množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, ale i fota).

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník italských spisovatelů

Autor: Pelán Jiří

publisher: Libri

4.5 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka v Čechách,na Moravě-8.d

Autor: Kuča (nepoužívat) Karel

publisher: Libri

2.5 / 5
15 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k poslednímu 8. svazku, který zahrnuje lokality od Václavic až po Žumberk. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru z druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, foto). Poté

Sleva 15 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 842 Kč

Skladem

Biografický slovník českých zemí D-De

Autor: Vošahlíková Pavla

publisher: Libri

0 / 5
19 %
Tento sešit přináší začátek již 5. písmena abecedy a spolu s tím encyklopedická hesla doplněná vždy literaturou, někdy i prameny a případně i vlastním dílem osobnosti. Na četné dotazy uvádíme, že do slovníku jsou zařazeny v této fázi jen osobnosti, které zemřely před rokem 2001, zařazení dalších se bude dít formou dodatků. Vydávání, které laskavě podporuje Zentiva, díky níž jsme mohli snížit cenu

Sleva 19 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 - 1938

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

0 / 5
21 % Sleva
Dvojice autorů, vojenských historiků, přináší na základě dlouhodobé archivní práce podrobné zmapování prvorepublikové armády od jednotlivých posádek, přes pevnosti, významné osobnosti, jednotlivé druhy zbraní, organizaci armády v historickém vývoji až po celkové zázemí včetně zbrojovek, administrativy a dalších náležitostí. Přehledně psaný a proodkazovaný text je doprovázen bohatým ilustračním

Sleva 21 % z běžně ceny 639 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Smejtek Lubor

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století. Těžiště celé práce spočívá ovšem v depotech z doby bronzové, obsahujících nepřebernou škálu výrobků z dob rozkvětu bronzového kovolijectví. Výrazné je také zastoupení nálezů

Sleva 15 % z běžně ceny 950 Kč

Naše cena: 808 Kč

Skladem u dodavatele

Platební karty - Ilustrovaná historie placení

Autor: Juřík Pavel

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Různé formy platidel provázejí lidstvo asi 8 000 let. Mají řadu funkcí a jednou z nich je role platidla, která se za poslední 3 000 let významně rozvinula. S tímto vývojem je spojen i vznik bankovnictví a otevření platebního trhu novým subjektům, jako jsou např. platební instituce. Autor tomuto vývoji věnuje úvodní část knihy (směnky, šeky, poštovní poukázky apod.). Větší část knihy je zaměřena

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Na zrazeném nebi - Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na…

Autor: Fidler Jiří

publisher: Libri

0 / 5
Pravděpodobně nenalezneme v novodobých českých vojenských dějinách frekventovanější téma než problematiku branné pohotovosti státu na podzim 1938 a kapitulaci československé politické reprezentace před velmocenským diktátem Francouzské republiky, Italského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Velkoněmecké říše. Každoroční spory mezi zájemci o dané události, které

Sleva 10 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem u dodavatele

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky

Autor: Petráň Zdeněk

publisher: Libri

0 / 5
23 %
Kniha v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i o numismaticích a medailérech. Text je bohatě ilustrován a

Sleva 23 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 647 Kč

Skladem

Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (brož.)

publisher: Libri

0 / 5
22 %
Kniha zachycuje na 1 000 našich mostních staveb od nejstarších dob po nejpozoruhodnější mostní stavby současnosti, a to včetně významných mostů zaniklých, zejména řetězových.

Sleva 22 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 381 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník vietnamské literatury

Autor: neuveden

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Slovník je vůbec první ucelenou prací v češtině, která zachycuje vývoj a podoby vietnamské literatury od nejstarších známých památek po 20. století. Úvodní stať obsahuje přehled historického vývoje literatury v oblasti ležící na pomezí velkých dálněvýchodních kultur Indie a Číny. Popisuje základní tendence, proudy a žánry, vývoj vztahu k zahraničí i formování vlastní literární tradice. Další

Sleva 15 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 417 Kč

Skladem u dodavatele

Státy a území světa

Autor: Liščák Vladimír

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Kniha Státy a území světa PhDr. Vladimíra LIŠČÁKA, CSc. (vedoucí oddělení východní Asie Orientálního ústavu AV ČR, sinolog) vychází nyní již ve třetím vydání. Jejím cílem je podat co nejaktuálnější stav našich znalostí o historii i současnosti států a území různého typu státního zřízení včetně jejich geografické charakteristiky. Publikace aktualizuje a značně rozšiřuje text předchozího vydání

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky

Autor: Kolektiv autorů - Černý Jiří,Holeš Jan

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Abecední slovník významných představitelů české lingvistiky od počátků do současnosti. Hesla obsahují základní biografická data a hlavní obory činnosti každého lingvisty, seznam jeho nejdůležitějších publikovaných prací a pokud možno úplný soupis článků a dalších prací, které byly publikovány o něm. Do slovníku jsou zahrnuti i lingvisté jiných národností, kteří delší dobu pracovali v českém

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 587 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Autor: Fišera Zdeněk

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Městské věže představovaly reprezentační stavby města, ať už stály samostatně, nebo tvořily součást důležité městské budovy. Vznikaly často jako součást farních kostelů nebo radnic, ale jako tzv. věžovité brány byly někdy zapojeny do městského opevnění. Mívaly i obranný charakter, ale primární byl jejich strážní účel: střežení okolí města v době nebezpečí, vyhlašování času nebo třeba poplachu při

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 587 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova

Autor: Neškudla Bořek

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Abecedně řazená esejistická hesla se zabývají především bohy a mýty starověkého Říma od nejstarších dob a jejich ovlivnění řeckou mytologií přes synkrezi s orientálními božstvy a kulty, vyplývající i ze světovládné úlohy Říma, až po nastolení křesťanství jako jediné věrouky. Neopomíjí však ani bohy a mýty dalších etnik Apeninského poloostrova, především Etrusků, ale i dalších italických kmenů.

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých zemí, Bra-Brum

Autor: Vošahlíková Pavla

publisher: Libri

0 / 5
19 %
Také v sedmém sešitu se čtenářům představí osobnosti z politického, veřejného, vědeckého i kulturního života, které spojuje skutečnost, že se ve svém oboru zapsaly do dějin, ať už jde o postavy dodnes známé i širší veřejnosti, anebo málo známé či neznámé, které spojuje skutečnost, že pocházejí z Čech, Moravy či Slezska anebo významně či dlouhodobě působily na našem území.

Sleva 19 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Encyklopedie moderních metod v archeologii

Autor: Hložek Martin

publisher: Libri

0 / 5
19 %
Publikace seznamuje čtenáře s archeometrií, u nás novým vědním oborem, jež je založena na interdisciplinární spolupráci mezi archeology a přírodovědci. Tato samostatná vědní disciplína zkoumá archeologické nálezy či umělecká díla minulosti, každodenní život dávných populací i vývoj životního prostředí nejmodernějšími metodami přírodních a technických věd: fyziky, chemie, biologie, biochemie,

Sleva 19 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

Malá encyklopedie buddhismu

Autor: Miltner Vladimír

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Originální slovník z pera našeho předního, žel předčasně zesnulého indologa Vladimíra Miltnera, přináší už ve 2. (v LIBRI 1.) vydání čtenáři zasvěcené a srozumitelně vyložené pojmy spojené s buddhismem, a to včetně výkladu o jednotlivých školách a osobnostech spojených s počátky i šířením Buddhovy nauky, o rukopisech, komentářích, lokalitách a podobně.

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele