Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Encyklopedie

Anglicko-český, česko-anglický slovník s výslovností

Autor: kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

4.3 / 5
24 %
Slovník určený širokému okruhu zájemců o získání solidních znalostí angličtiny. Obsahuje téměř 65 000 hesel z každodenního života včetně frekventované frazeologie. Většinu slov doprovází lexikografický komentář, synonyma a v části poznámkové opozita. Různé významy slov jsou řazeny v chronologickém uspořádání. Barevné a černobílé kresby umožňují lépe pochopit význam slov. V odborné terminologii je

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Česko-německý, německo-český odborný slovník + CD

Autor: Kolektiv autorů - Věra Hegerová,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

4 / 5
24 %
Česko-německý / německo-český odborný slovník, který tímto již podruhé v upravené formě předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale též vědeckých a ekonomických oborů v německém jazyce. Druhé vydání shrnuje řadu nových podnětů i kritických doporučení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována též s rodilými

Sleva 24 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem

Lexikon literárních pojmů

Autor: Kolektiv autorů - Pavera Libor,Všetička František

publisher: Nakladatelství Olomouc

4.5 / 5
22 %
Nový literárněteoretický slovník obsahuje tradiční i novodobé pojmy z oblasti poetiky. Zaplňuje tak vyprázdněnou oblast, která v posledních desítiletích v této sféře vznikla. Lexikon je na rozdíl od starších publikací tohoto druhu obohacen o termíny, s nimiž do literárněvědného myšlení přišly novější školy, s jejichž názory a publikacemi jsme se začali u nás obeznamovat teprve v průběhu

Sleva 22 % z běžně ceny 405 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy

Autor: Kolektiv autorů - Radka Obrtelová,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Tento zcela nový anglicko-český slovník středního rozsahu se opírá zejména o slovní zásobu výkladových slovníků (Collins Cobuild, Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English atd.), což zajiš?uje obsahovou správnost hesel a zařazuje jednotlivé ekvivalenty do kontextu tak, aby byl uživatel slovníku co nejpřesněji informován o možném použití slova či

Sleva 24 % z běžně ceny 335 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník

Autor: Kolektiv autorů - Nelešovská Alena,Poláková Jenny

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Kromě autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na výběru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké školy pedagogické v Karlsruhe. Záměrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentům všech studijních oborů na PdF UP základní a nejfrekventovanější terminologii pedagogicko-psychologickou v českém a německém jazyce, se kterou se budou při

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Německo-český tématický slovník

Autor: Margot Keprtová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Čtvrté přepracované vydání unikátního lexikálního díla fundované germanistky, která na základě tematicko-situačního principu zpracovala německou slovní zásobu do 27 základních tematických okruhů, členících se do 62 specifických oblastí. První část knihy zahrnuje lexiku osobní a společenské sféry, na ní navazuje politicko-kulturní oblast, závěr je věnován odborným tématům, např. ekonomice a

Sleva 24 % z běžně ceny 192 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Německo-český, česko-německý studijní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Marie Steigerová,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Další z řady jazykově encyklopedicky pojatých slovníků určených pro všechny uživatele, kteří si rádi rozšíří slovní zásobu. Využívá řady grafických vizuálních pomůcek, které přesně definují určitý technický termín nebo celou tematickou oblast. Velký prostor je věnován lexikografickému komentáři, u hesel je označen přízvuk i přepis výslovnosti. Součástí slovníku je Příloha německé gramatiky a

Sleva 24 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem

Česko-anglický, anglicko-český kapesní slovník

Autor: Jiří Kučera

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Přehledně zpracovaný slovník středního rozsahu, s výslovností v části anglicko-české i části česko-anglické, určen nejširšímu okruhu zájemců. Umožňuje rozšíření slovní zásoby, usnadňuje četbu i překlad lehčích textů a periodik. Aktualizovanou slovní zásobu a frazeologii ocení každý, kdo potřebuje prohloubit jazykové vzdělání, aktivní projev ústní i písemný. Součástí publikace je 61 tematicky

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Italsko-český, česko-italský kolibří slovník

Autor: Zdeněk Papoušek

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
V úvodní části najdete vysvětlení zkratek a značek, pravidla výslovnosti a italskou abecedu. Slovník obsahuje základní hesla, slovní spojení a rčení, černobílé ilustrace.

Sleva 24 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Česko-italský, italsko-český kapesní slovník s frazeologií

Autor: Zdeněk Papoušek

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
24 %
Dílo emeritního profesora Z. Papouška využívá nejen celoživotních praktických zkušeností, ale dalších inspirací, kterými ho zásobila jeho žena Italka i desítky přátel hovořících tímto jazykem. Vytříbený výběr ekvivalentů i nejčastěji používaných frázových spojení umožňuje uživateli se snadno orientovat v různých situacích. K přednostem slovníku patří i zjednodušené vyznačování výslovnosti slov,

Sleva 24 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 270 Kč

Skladem

Německo-český, česko-německý kolibří slovník

Autor: Kolektiv autorů - Lesnjak Alena,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
Německo-český a česko-německý kolibří slovník obsahuje 12 500 základních hesel. Slovní zásobu navíc rozšiřují další odvozená slova a fráze. Bližší charakteristiku obsahu slov umožňují informativní poznámky vysazené menším typem písma. U všech podstatných jmen je uvedena stručná gramatická charakteristika, tj. udání rodu a pádové koncovky 2. pádu singuláru a 1. pádu plurálu. Informace k používání

Sleva 22 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Ukrajinsko-český, česko-ukrajinský kapesní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Ornst Jaroslav,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
Oboustranný slovník obsahuje v části česko-ukrajinské 9650 českých slov a 17080 ukrajinských ekvivalentů. V ukrajinsko-české části 9100 ukrajinských slov a 17050 českých ekvivalentů. Součástí je 39 celostránkových barevných příloh a 35 černobílých obrázků v textové části. U všech podstatných jmen je uvedena stručná gramatická charakteristika. Obsahuje nejvíce frekventovaná slova a slovní spojení

Sleva 22 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Česko-německý, německo-český kapesní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Steigerová Marie,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
Obsahem střední slovník zpracovaný pro širší okruh českých uživatelů. Slovník vychází z platné pravopisné normy pro Nová pravidla německého pravopisu z r. 1996. Slovní zásoba využívá ustálené aktuální terminologie obohacené o některé hovorové, slangové výrazy z oblasti studentského života a sportu. Do slovníku, vzhledem k rozsahu, nebyla zařazena úzce specializovaná odborná terminologie, výrazy

Sleva 22 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Anglicko-český tématický slovník

Autor: Jaroščák Miroslav

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
První tematický slovník zabývající se detailně fyzickou stránkou člověka.

Sleva 22 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Kolibří rusko-český, česko-ruský slovník

Autor: Steigerová Marie

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
Slovník obsahuje nejfrekventovanější hesla a slovní spojení, přehled ruské gramatiky, černobílé ilustrace.

Sleva 22 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Česko-francouzský francouzsko český kapesní slovník

Autor: Kolektiv autorů - Gailly Iva,Kolektiv

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
22 %
Přehledně zpracovaný oboustranný slovník určený nejen studentům středních škol, ale nejširšímu okruhu zájemců o francouštinu. Je vhodný pro studium na středních a jazykových školách. V části francouzsko-české lze využít přepisu francouzské výslovnosti. Slovní zásobu doprovází stručné poznámky upřesňující význam, zájmenné i slovesné vazby, hovorová spojení včetně nejběžnějších frází a odvozených

Sleva 22 % z běžně ceny 355 Kč

Naše cena: 277 Kč

SklademČtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele