Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Lidé meče, modlitby a práce

Autor: Wojcziech Iwanczak

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Polský historik, známý v českém prostředí knihou o české šlechtické kultuře pozdního středověku (Po stopách rytířských příběhů) zasvěceným způsobem zkoumá podobu učení o trojím lidu v českém prostředí 14. a 15. století, tedy v době, kdy již v západní Evropě poněkud ztrácelo na síle. Iwanczak zkoumá jak přebírání modelů, zrozených v 11.-12. století, tak jejich adaptaci na české podmínky,na

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

České hrady, zámky a tvrze IV. - Střední

Autor: Franz Alexander Heber

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Čtvrtá část přehledu panských sídel v Čechách přináší na sto padesát objektů z území, jež se přibližně shoduje s oblastí označovanou dnes jako střední Čechy. Heber popisuje jak sídla, jež v jeho době byla ještě rozsáhle dochovaná, tak ta, která byla porůznu přebudována či je bylo možné odhalit pouze podle nepatrných stop, anebo již zcela zanikla a nezbyly po nich mnohdy ani listinné zmínky. Ve

Sleva 20 % z běžně ceny 1 298 Kč

Naše cena: 1 038 Kč

Skladem u dodavatele

Václav II. Král na stříbrném trůnu

Autor: Libor Jan

publisher: Argo

0 / 5
20 %
V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury. V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahraniční politiky, ve druhé se zamýšlí nad fungováním středověkého státu, dvorským prostředím a rytířskou kulturou, jíž se právě okolí tohoto posledního velkého Přemyslovce

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Na zrazeném nebi - Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na…

Autor: Jiří Fidler

publisher: Libri

0 / 5
21 %
Pravděpodobně nenalezneme v novodobých českých vojenských dějinách frekventovanější téma než problematiku branné pohotovosti státu na podzim 1938 a kapitulaci československé politické reprezentace před velmocenským diktátem Francouzské republiky, Italského království, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Velkoněmecké říše. Každoroční spory mezi zájemci o dané události, které

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence s komeniology II.

publisher: Oikoymenh

0 / 5
14 %
V tomto svazku je poprvé zpřístupněna Patočkova korespondencese slavistou, filosofem, žákem E. Husserla, objevitelem Komenského Obecné porady D. Čyževśkým, s německým filosofem výchovy, komeniologema pozdějším vydavatelem Patočkova souborného komeniologického díla K. Schallerem a s francouzskou komenioložkou M. Denisovou. Jde o rozsáhlou a významnou součást Patočkovy komeniologické pozůstalosti,

Sleva 14 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Kramář (1860–1937)

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha německé historičky Martiny Winklerové je jednou z nejlepších prací o českých dějinách přelomu 19. a 20. století a o první republice jako takové. Jejím ústředním hrdinou je panslavisticky orientovaný politik Karel Kramář, který společně s T. G. Masarykem patří k nejvýraznějším postavám české politické scény. Winklerová však nepíše klasický životopis. Myšlení a konání Karla Kramáře se úspěšně

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Ludvík

Autor: Jacques Le Goff

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Jacques Le Goff patří k nejvýznamnějším současným historikům středověku. Jeho rozsáhlá práce, lakonicky nazvaná Svatý Ludvík, je považována za jednu z nejlepších biografií středověkých panovníků. Francouzský král je v ní nazírán jako osobnost, jež výrazným způsobem ovlivnila evropské dějiny druhé poloviny 13. století, ale také jako člověk, jenž měl zásadní vliv na formování nové podoby středověké

Sleva 20 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele

Pražské egyptologické studie IX/2012

Autor: neuveden

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Deváté číslo Pražských egyptologických studií vás přenese na archeologické výzkumy Českého egyptologického ústavu do Abúsíru v Egyptě a na súdánskou Sabaloku u 6. nilského kataraktu. Můžete tak společně s námi prožít vzrušení při objevu nové egyptské princezny a súdánského mezolitického pohřebiště jedinců, kteří žili před více než devíti tisíci lety. Svět starých Egypťanů vám v letošním čísle

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Jakobíni v sutaně

Autor: Daniela Tinková

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha vypráví příběh tří mladých kněží z jižní Moravy, kteří byli na prahu 19. století vyšetřováni pro údajné protistátní, proticírkevní a nemravné názory. V období, kdy habsburskou monarchii ovládal strach z Francouzské revoluce, nešlo o malý přestupek. Tím spíše, že „provinilci“ pocházeli z řad těch, od nichž se očekávalo, že budou mezi prostým lidem sloužit jako učitelé, jako morální vzory.

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Medvěd - Dějiny padlého krále - Dějiny padlého krále

Autor: Michel Pastoureau

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Po dlouhý čas nebyl v Evropě za krále zvířat pokládán lev, nýbrž medvěd, vnímaný jako dávný předek člověka. Kult medvěda sahající do prehistorických dob pronikl i do ikonografie a pověstí středověku a narazil na odmítavý postoj křesťanských teologů. Francouzský historik Michel Pastoureau se zabývá různými aspekty boje církve proti těmto představám a proměnám postavení této šelmy v symbolice

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Borgiové a jejich nepřátelé

Autor: Christopher Hibbert

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Renomovaný britský spisovatel Christopher Hibbert, který je autorem více než padesáti populárně historických knih a životopisů, měl ve zvláštní oblibě Itálii. Jistě i proto se rozhodl vylíčit, jak se španělskému rodu Borgiů podařilo vyšvihnout se v této zemi i v církvi do nejvyšších mocenských pozic. Ústřední postavou dynastie jsou Rodrigo Borgia, tj. papež Alexandr VI., jeho proslulá dcera

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Zákeřná mefitis - Zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách

Autor: Daniela Tinková

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha se věnuje několika důležitým aspektům ambiciózního projektu tzv. „zdravotní policie“. Tento osvícenský pojem bychom dnes mohli přeložit výrazy jako „veřejná hygiena“ nebo „sociální medicína“. Tinková se v ní zaměřuje na některé důležité aspekty, jimiž se zabývaly nejen zdravotně-policejní spisy, ale i praxe osvícenské epochy v našich zemích. Snaží se nejen přiblížit roli „miazmat“ a

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Francouzský švindl svobody - Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích - Francouzská…

Autor: Claire Madl

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Monografie deseti českých a slovenských autorů je věnována problematice recepce myšlenek Francouzské revoluce v českém prostředí přelomu 18. a 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají otázkami cenzury v Habsburské monarchii, antirevoluční propagandy, zpochybňující koncept svobody a rovnosti, sledování cizinců jako potenciálních agentů či rozdílů mezi postoji katolíků, evangelíků a svobodných

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Gótské dějiny / Římské dějiny

Autor: Jordanes

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů. Jeho dějiny Gótů přinášejí mnoho unikátních informací o historii tohoto kmene a lze je zařadit po bok obdobných "národních historií" (např. Paula Ciacona či

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Praha v černém - Nacistická vláda české vlastenectví

Autor: Chad Bryant

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Jedinečná práce mladého amerického historika, jež zkoumá život v Praze ovládané nacisty v době německé okupace. Autor se v této knize věnuje jak politickým, tak především hospodářským a sociálním dějinám. Prostřednictvím mnoha originálních analýz vykresluje každodenní život v okupované Praze, chování obyčejných Pražanů i politických elit ve vztahu k Němcům. Stranou však nenechává ani pražský

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek

Autor: Tomáš Petráček

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha Tomáše Petráčka představuje jedinečný pokus o nový vhled do sociálních dějin české společnosti 10–12. století. Autor na základě dochovaných pramenů zkoumá problematiku proměn osobní svobody venkovského obyvatelstva, nově analyzuje roli nevolnictví a otroctví v raně přemyslovských Čechách či proměny vlastnictví půdy a majetku a dispozice s nimi. Spolu s tím originálním způsobem analyzuje

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Christianizace a utváření křesťanské monarchie

Autor: neuveden

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kolektivní práce desítky předních medievistů zkoumá počátky křesťanství v severní, střední a východní Evropě od počátku 9. do konce 12. století. Autoři v ní analyzují proces nahrazování pohanských kultů křesťanstvím, podíl moci formujících se států na procesu christianizace, prvotní formy propojení světské a duchovní moci, včetně sakralizace panovnických dynastií a všech rituálů a slavností raně

Sleva 20 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

Miluji tvory svého pohlaví - Homosexualita v dějinách a společnosti - Homosexualita v dějinách a…

Autor: Pavel Himl

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje patnáct studií, které se z různých úhlů pohledu věnují stejnopohlavním vztahům coby společenskému fenoménu v české minulosti a přítomnosti. Její autoři přinášejí detailní analýzu konkrétních případů stíhání homosexuálního chování jak v 18., tak ve 20. Století (mj. i v období 1939-1945), z různých úhlů pohledu se soustřeďují na dosud neznámé aspekty života homosexuálů a vnímání

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Čechy na konci věků - Apokalyptické myšlení a vize husitské doby

Autor: Pavlína Cermanová

publisher: Argo

0 / 5
20 %
V této knize autorka zkoumá apokalyptická proroctví a jejich využití v husitských Čechách s přihlédnutím k širšímu evropskému středověkému kontextu. Proroctví vnímá jako nástroj interpretace dané doby, jako prostředek porozumění přítomnosti a minulosti. V první části zaměřuje pozornost na prezentaci moci prostřednictvím podoby Antikrista, přenášení obrazu Posledního císaře na středověké panovníky

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie v Byzanci - Dvě metodologické studie

publisher: Západočeská univerzita v Plzni

0 / 5
21 %
Předkládané studie se věnují problematice přístupů k otázce autonomie byzantské filosofie, konkrétněji metodologickým potížím s uchopením tohoto rozlehlého tématu. Studie jsou určeny v prvé řadě posluchačům Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. S přihlédnutím k této skutečnosti si studie pojednávající o byzantské filosofii zdaleka nenárokují právo na úplnost v současnosti notně

Sleva 21 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí