Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Nejprodávanější v této kategorii

Poskytni králi výmluvná slova - Korespondence starověké Levanty

Autor: D. Antalík , P. Čech , Jan Dušek , J. Mynářová

publisher: Oikoymenh

0 / 5
20 %
3. svazek je komentovanou antologií primárních písemných pramenů korespondenční povahy, které se bezprostředně vztahují či vznikly v prostoru starověké Syropalestiny ve 3.-1. tisíciletí př. Kr.

Sleva 20 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Vytoužená, nepochopená, zapomenutá Janova mohyla u Chebu

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Téma Jahnovy mohyly spadá velkým dílem do dějin sportu a dějin radikálního nacionálního hnutí, jež německá historiografie pojmenovává do češtiny nepřeložitelným adjektivem „völkisch“. Kromě toho lze na mohylu nahlížet také jako na „zkamenělou paměť“, čímž téma zasahuje do oblasti dějin paměti. Na vrcholu mohyly spočíval podstavec lemovaný na své hraně skulpturami téměř třímetrových a pětitunových

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Sám v požáru světovém - Vzpomínky z vojenského života za světové války 1916–1918

Autor: Theodor Šlechta

publisher: Pavel Mervart

0 / 5
20 %
Autentické vzpomínky mladého maturanta, chlapce z dobré rodiny, jehož romantická představa mužného boje byla náhle konfrontována s realitou dennodenních strastí vojáka v drsných podmínkách nevlídných zákopů a náročné fyzické i duševní zátěže.

Sleva 20 % z běžně ceny 449 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Německý podzim 1989 v Praze

Autor: Karel Cudlín , Vilém Prečan

publisher: ČSDS

0 / 5
20 %
Kniha obsahuje dobové dokumentární fotografie Karla Cudlína, odbornou studii fenoménu od prof. Viléma Prečana a "chronologii" události od téhož autora a je výborným průvodcem zájemce vzpomínkou na tuto fenomenální událost českoněmeckých dějin.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Kdy opravdu zemřel Jan Masaryk

Autor: Jan Řezník

publisher: Bondy - Antonín Boraň

0 / 5
20 %
Tragická smrt Jana Masaryka je stále živým tématem pro mnoho historiků i literátů. Spáchal Jan Masaryk sebevraždu nebo byl zavražděn? A co když pod okny Černínského paláce neskončilo jeho tělo, ale tělo Masarykova dvojníka? Co když se stal Jan Masaryk, ať už vědomě či nevědomě, hlavním protagonistou neuvěřitelné hry tajných služeb a dožil svůj život pod skrytou identitou v jednom izraelském

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Bouře nad Atlantikem 5

Autor: Andrzej Perepeczko

publisher: Naše Vojsko

0 / 5
32 %
Již páté pokračování strhujícího vyprávění Andreje Perepeczka, důstojníka obchodního loďstva, opět zavede čtenáře na vlny – ale i pod ně – Atlantského oceánu. Autor na základě četných výpovědí a historické dokumentace popisuje líté

Sleva 32 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Setkávání s Klio - Studie z dějin dějepisectví

Autor: Jiří Pešek

publisher: Academia

0 / 5
32 %
Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících a periodikách a nyní je autor sestavil do promyšleného celku. Ve čtyřech oddílech se autor věnuje českému dějepisectví současnosti, německé historiografii soudobých dějin (kvůli propojenosti českých a německých dějin zvláště v 19. a 20. století) a v analytických studiích

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Las relaciones checo-argentinas

Autor: Josef Opatrný

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Sedmatřicátý svazek Supplement Ibero-Americana Pragensia obsahuje příspěvky českých a argentinských autorů k problematice česko-argentinských vztahů uvozený prvním obsáhlejším pokusem o mapování těchto kontaktů od koloniální doby po současnost. Z jejich první etapy je ve svazku věnována pozornost především činnosti jezuitů z České provincie v regionu La Platy, z následujících období pak

Sleva 30 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

Trpké vzpomínky na 17. listopad

Autor: Zdeněk Pousta

publisher: Karolinum

0 / 5
30 %
Předkládaný sborník, vycházející u příležitosti Mezinárodního dne studentstva – Dne boje za svobodu a demokracii, který je doplněný řadou fotografií, má přispět k poctivým snahám, aby se na události před 75 lety nezapomínalo. Do předkládané publikace je zařazeno proto i několik původních textů z roku 1945. Byly psány velice emotivně, a mají i dokumentární vypovídací hodnotu o době svého vzniku.

Sleva 30 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Nostradamus - Léčba duše v renesanci

Autor: Denis Crouzet

publisher: Argo

0 / 5
20 %
Michel de Nostradame (1503-1566), zvaný Nostradamus, proslul především jako autor nejednoznačných a varovných proroctví. Monografie francouzského historika Denise Crouzeta se nepokouší dát těmto vizím konkrétní smysl, spíše vykresluje Nostradama jako hluboce zbožného filozofa, který byl inspirován Marisiliem z Padovy, Erasmem Rotterdamským či Corneliem Agrippou. Podobně jako jeho současník

Sleva 20 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 318 Kč

Skladem u dodavatele

Prodané vítězství - Poslední válka za osvobození Itálie 1866

Autor: Luboš Taraba

publisher: Epocha

0 / 5
32 %
Málokterá válka byla tak zbytečná jako tzv. „třetí svatá válka za italské sjednocení“ v létě 1866. Jablkem sváru bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího stále císaři Františku Josefu I., po nichž toužil první král sjednocené Itálie Viktor Emanuel. Protože v předcházejících válkách s Rakušany dostaly jeho armády vždy na frak, bez

Sleva 32 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Historie o starých norských králích - Středověké Norsko a Skandinávie v kronice mnicha Theodorika

Autor: Vladimir P. Polach

publisher: Veduta

0 / 5
20 %
Kniha Historie o starých norských králích přináší komentovaný překlad kroniky prvního známého norského historika, mnicha Theodorika, který se v ní vrací k norským dějinám od dob krále Haralda Krásnovlasého († 930) po rok 1130 — doznívající vikingská éra a nástup a šíření křesťanství.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

100 příběhů lásky a nelásky v českých dějinách

Autor: Jindřich Francek

publisher: Havran

0 / 5
20 %
Tato kniha dejme tomu „historického bulváru“ přináší stovku příběhů partnerských vztahů známých i méně známých osobností českých dějin, počínaje Oldřichem a Boženou přes Karla IV., Rudolfa II., Jana Amose Komenského, Karla Hynka Máchu či Boženu Němcovou až k Oldřichu Novému nebo Lídě Baarové. Autor si všímá zejména jejich soukromého života, o němž se v různých encyklopedických příručkách čtenář

Sleva 20 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus o znovuzrození

Autor: Jakub Drábik

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Britskou unii fašistů (British Union of Fascists, BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Jedna si jedina moja domovina? - Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

Autor: Ondřej Žíla

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2022

Autor: Karel Vavřínek

publisher: Zdeněk Vavřínek

0 / 5
20 %
Další svazek řady českých rytířů.

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Troja chateau

Autor: Martin Krummholz

publisher: Galerie hl. města Prahy

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy

Sleva 20 % z běžně ceny 505 Kč

Naše cena: 404 Kč

Skladem u dodavatele

Saddám Husajn: Výslech

Autor: John T. Nixon

publisher: CPress

0 / 5
32 %
John Nixon, bývalý analytik a důstojník CIA, byl prvním Američanem, který během několika měsíců na přelomu let 2003 a 2004 provedl podrobný a rozsáhlý výslech iráckého diktátora Saddáma Husajna. Tato kniha je pak koncentrovaným záznamem z těchto výslechů a rovněž jedinečným pohledem do způsobu myšlení bývalého vůdce Iráku. Kromě dosud nezveřejněných informací však Nixon předkládá i

Sleva 32 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Pyrenejští kondoři 1.

Autor: Carlos Barberán

publisher: Českycestovatel.cz

0 / 5
30 %
Španělské nacionalistické letectvo a italská letecká legie ve španělské občanské válce v letech 1936-1939. Bojová technika, organizace jednotek, letecké bitvy a jejich ústřední protagonisté v naprosto ojedinělé knižní publikaci s bohatým obrazovým doprovodem.

Sleva 30 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem u dodavatele

V písku číhá smrt

Autor: Kim Hughes

publisher: Omnibooks

0 / 5
30 % Novinka
Kim Hughes je z pyrotechniků sloužících v britské armádě držitelem nejvyššího vyznamenání. V roce 2009, po velmi náročném šestiměsíčním nasazení v Afghánistánu, během kterého zneškodnil 119 improvizovaných výbušných zařízení, obdržel Jiřího kříž, britské vyznamenání za statečnost. Kim přežil řadu tálibánských přepadů a přetrpěl také osobní setkání s britským ministrem obrany. Děj knihy se

Sleva 30 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Ropa - Zápas o světovou moc

Autor: Anton Zischka

publisher: Jaro

0 / 5
30 %
Ropa – „tekoucí zlato“ je nejdůležitější surovinou dnešní doby, pohání auta, tanky, loďstvo, ovládá nebe, zemi i vodstvo. Ropa, benzin, petrolej jsou světovou mocí, jejichž vliv a význam stoupá šířící se motorizací do nekonečna.

Sleva 30 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

SU-152 a příbuzná vozidla - Konstrukce a vývoj

Autor: Pašolok Jurij

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka Doprava zdarma
Poprvé se k českému čtenáři dostávají dokumenty, fotografie a výkresy z tajných sovětských archivů, které slouží k prezentaci skutečného příběhu SU-152 a ostatních samohybných děl postavených na podvozku tanku KV. Navíc od ruského autora…

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele

Lži století 2 - Odhalte, co vám mělo zůstat utajeno

Autor: Schrang Heiko

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Pokračování bestselleru přináší nová témata zahrnující odhalení pozadí konfliktu na Ukrajině, útoků z 11. září, pravdu o fluoru, aspartamu či AIDS, odpovědi na otázky týkající se mediální manipulace, výroby peněz nebo vlivu tajných služeb a řádů na vlády významných států. To vše na stránkách jediné knihy.

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Bosí augustiáni v Čechách - jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století

Autor: Adéla Šmilauerová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
30 % Novinka
Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti jsou však patrné dodnes, přestože na našem území nepůsobí již dlouhou řadu let. Výmluvným příkladem připomenutí jejich existence jsou umělecká díla, která pro své klášterní areály objednali. V souvislosti s touto zadavatelskou činností vystupuje do

Sleva 30 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta