Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Sto let českých Vánoc - Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin

Autor: Petr Koura , Pavlína Kourová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
V knize Sto let českých Vánoc se čtenáři dozvědí, jak se u nás proměňovaly oslavy nejkrásnějších svátků celého roku od doby první republiky, v období nacistické okupace, v padesátých letech, ve „zlatých šedesátých“, v éře normalizace, v porevolučních devadesátých letech až po první dvě desetiletí nového milénia. Jak Vánoce prožívali řadoví občané, někteří českoslovenští prezidenti, vojáci

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941

Autor: Katerina Clarková

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Na začátku 16. století prohlásil mnich Filofej Moskvu za „třetí Řím“. Pro intelektuály a umělce byla ve třicátých letech 20. století kosmopolitním centrem sekulárního osvícenství. Clarková popisuje a interpretuje kulturní dějiny Moskvy ve třicátých letech a prostřednictvím díla Sergeje Ejzenštejna, Sergeje Treťjakova, Michaila Kolcova a Ilji Erenburga přibližuje čtenáři jedinečnou atmosféru

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky

Autor: Ondřej Kolář

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha přibližuje strukturu a působení československého četnictva, policie a finanční stráže na Chebsku v letech 1918–1938. První část přibližuje fungování pořádkového aparátu (ubytování, kázeňské záležitosti atd.). Druhá část publikace je věnována snahám o potírání kriminality a bezpečnostně-politických hrozeb, tedy německého iredentismu, komunismu a především sílícího nacistického hnutí.

Sleva 24 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Západ, nebo Východ? - České reflexe Evropy 1918–1948

Autor: Petr Hlaváček

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Vedle tzv. české otázky byla ve 20. století souběžně reflektována i naše „evropská otázka“, kterou intenzivně diskutovaly tehdejší politické, intelektuální a kulturní elity. Iniciační osobností byl v tomto ohledu Tomáš G. Masaryk se svou knihou Nová Evropa (1918/1920). Během dynamického „třicetiletí“ 1918–1948, které patří ke stěžejním obdobím českých moderních dějin, představovaly koncepty Nové

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Afrika zevnitř - Kontinentem sucha a věčných proměn

Autor: Petr Pokorný

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Afrika viděná zevnitř, očima českých biologů, geologů, antropologů a archeologů, kteří bádají v afrických pouštích a savanách nad dosud nevyřešenými otázkami vývoje člověka, lidských společností, klimatu, živé a neživé přírody. Je to kniha o dlouhých dějinách kontinentu. Píše se v ní o vysychání Sahary, která ještě docela nedávno, před sedmi tisíciletími, nebyla pouští, ale obydlenou savanou s

Sleva 26 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 588 Kč

Skladem

Rozpad židovského života - 167 dní druhé republiky

Autor: Marcela Zoufalá

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

0 / 5
25 %
Publikace představuje první práci svého druhu v kontextu národní kultury a doplňuje citelnou mezeru, kterou české dějiny umění až dosud měly. Biografický a bibliografický lexikon zahrnuje osobnosti, jejichž dílo je již uzavřeno, a to včetně dosud opomíjených historiků umění německé národnosti, ale značný důraz klade také na představení současných představitelů tohoto oboru všech generací. Zájemce

Sleva 25 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 900 Kč

Skladem

Atomová bomba a budoucnost lidstva - Politické vědomí v naší době

Autor: Karl Jaspers

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Kniha je rozpracováním stejnojmenné rozhlasové přednášky, kterou měl Karl Jaspers na podzim roku 1956. Podnítily ho k ní četné přípisy, připomínky a dotazy rozhlasových posluchačů. Ač už od té doby uplynulo téměř šedesát let, hrozba války s použitím atomových zbraní existuje i nadále a Jaspersova kniha může k tomuto problému přinášet stále aktuální podněty. Jako jeden z mála ostře kriticky

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech - Sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace

Autor: Tomáš Radil

publisher: Academia

0 / 5
25 %
Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných režimů a jejich ideologie v Evropě, teorie a praxe masových genocidních programů, metody manipulace fašistů s vězni a obranné mechanismy obětí uplatněné proti pachatelům, antisemitismus a terorismus. Zvláštní pozornost je pak věnována teorii a praxi

Sleva 25 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Setkávání s Klio - Studie z dějin dějepisectví

Autor: Jiří Pešek

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících a periodikách a nyní je autor sestavil do promyšleného celku. Ve čtyřech oddílech se autor věnuje českému dějepisectví současnosti, německé historiografii soudobých dějin (kvůli propojenosti českých a německých dějin zvláště v 19. a 20. století) a v analytických studiích

Sleva 26 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 366 Kč

Skladem

Mauthausenský proces - Americká vojenská justice v Německu

Autor: Tomaz Jardim

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Proces s předními nacistickými pachateli válečných zločinů před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku byl mnohokrát zpracován. Jak však probíhaly procesy s méně významnými pachateli z koncentračních a vyhlazovacích táborů? Detailní podání příběhu mauthausenského procesu v letech 1946–1947 z pera mladého kanadského historika ukazuje, jakým způsobem uchopila téma specifických nacistických

Sleva 26 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Šéf štábu obrany národa - Neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka

Autor: Tomáš Jiránek

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Peripetie československého generála Čeňka Kudláčka (1896?1967) byly opravdu bohaté – počínaje působením v řadách československých legií jak v Rusku, tak ve Francii či Itálii, dále neoficiální vojenskou misí v Bolívii v meziválečném období, za druhé světové války účastí v protinacistickém odboji domácím (v organizaci Obrana národa) i zahraničním (ve Francii, Velké Británii, Kanadě a Brazílii) a

Sleva 26 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Československá Kolonie

Autor: Jean Philippe Namont

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Publikace Jeana-Philippa Namonta přináší poprvé souhrnně zpracované dějiny Československé Kolonie. Namont sleduje formování čs. komunity ve Francii od 19. století a rekonstruuje fascinující příběh o vzestupu českých krejčíků, kožešníků, malířů i námezdních dělníků, jejichž jednotné vystoupení v říjnu 1914 a vytvoření roty Na Zdar tvoří zásadní milník na cestě českého národa k samostatnosti. Po

Sleva 26 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Karel Horký - rytíř ulice

Autor: Štěpán Filípek

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Kniha líčí bohatý a dramatický život Karla Horkého (1879-1965), jednoho z významných, ale opomíjených českých žurnalistů první poloviny 20. století, chronologicky sleduje jednotlivé etapy jeho života i publicistického působení a popisuje osudy novináře, jenž sice působil v protirakouském odboji, ale stal se odpůrcem Masaryka a Beneše, což ho přivedlo do řad meziválečné nacionální pravice. Časopis

Sleva 26 % z běžně ceny 675 Kč

Naše cena: 500 Kč

Skladem

Osídlení Čech ve světle místních jmen

Autor: Vladimír Šmilauer

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Jak se postupně osídlovaly Čechy? Autor se při odpovědi opírá o toponomastiku coby vědu jazykově-zeměpisně-historickou a zohledňuje 3 zásady: každé místo je viděno ve svém prostředí, zasazeno do prostoru a času – jeho jméno je vždy posuzováno v těchto souvislostech. Nejprve se autor zabývá starým sídelním územím v Čechách, jeho popisem a typy jmen a cituje místní jména z listin do roku 1150.

Sleva 26 % z běžně ceny 485 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Slovensko - Země probuzená, 1918-1938

Autor: Michal Stehlík

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Za jaké situace vstoupily tehdejší Horní Uhry roku 1918 do Československa? Jakou roli a představy měli američtí Slováci? Významnou úlohu pro postavení Slovenska měla bezesporu Slovenská ľudová strana a osobnost Andreje Hlinky. První republika přinesla slovenské společnosti rozvoj v oblasti hospodářství, sociální infrastruktury, vzdělání, kultury a umění. Od třicátých let nastoupila nová slovenská

Sleva 26 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Praporu věren i ve ztraceném boji - Vladimír Šmilauer - Život a dílo filologa (1895-1983)

Autor: Martina Šmejkalová

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Vladimír Šmilauer náleží mezi největší osobnosti české vědy 20. století. Kniha se soustředí na jeho přínos lingvistický, zejména v oblasti syntaxe, onomastiky a lexikologie, v oblasti organizace a popularizace vědy, jako i na přínos lingvodidaktický a pedagogický, a to v rámci širšího historického kontextu 20. století a pomocí dosud nezpracovaného archivního materiálu a rozhovorů s pamětníky.

Sleva 26 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem

Zrození občana

Autor: Daniela Tinková

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Antologie přináší v českém překladu vesměs poprvé několik desítek textů z Francouzské revoluce. Texty se vztahují k různým oblastem a oborům poznamenaným revolučním vývojem (k politice, hospodářství, k sociálním a zdravotnickým záležitostem, náboženství, vědě, umění i jazyku) a ke konkrétním historickým událostem (např. přijetí ústavy, soud s Ludvíkem XVI.). Vedle nejvýznamnějších aktérů

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem

Světy disentu

Autor: Jonathan Bolton

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Jaké mýty šíří západní novináři a historici o středoevropském odporu vůči komunistickému státu? Jak se na disent dívá americký historik J. Bolton? Všechno se odehrávalo ve zcela konkrétním prostředí a situaci, říká a popisuje jej vlastními slovy jeho účastníků a hojně cituje z dopisů, deníků i literárních děl. V jeho podání nejde tolik o politickou filozofii jako spíše o běžné zážitky. Disent je

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem u dodavatele

Subháščandra Bose

Autor: Jan Bečka , Stanislava Vavroušková

publisher: Academia

0 / 5
26 %
Kniha analyzuje život a politickou činnost Subháščandry Boseho, jednoho z nejvýznamnějších indických politiků moderní doby, české širší veřejnosti dosud prakticky neznámého. Na základě studia pramenů a literatury představují autoři Boseho osobnost a jeho celoživotní boj za nezávislost Indie z nadvlády Britů, jeho dramatickou politickou dráhu, která tohoto národního vůdce dovedla během 2. světové

Sleva 26 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Lékařství starých Egypťanů II. - Vnitřní lékařství

Autor: Eugen Strouhal , Břetislav Vachala , Hana Vymazalová

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Tento svazek navazuje na první díl Lékařství starých Egypťanů, věnovaný chirurgii, ženské a dětské medicíně. Nyní se autoři zaměřují na vnitřní lékařství. Kniha obsahuje první české překlady staroegyptských textů, jež se týkají vnitřního lékařství, a rovněž jejich podrobný lékařský komentář. Texty obsahují řadu případů zaměřených na léčení různých částí těla od hlavy přes orgány hrudníku a břicha

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

Abúsír - V srdci pyramidových polí

Autor: Miroslav Verner

publisher: Academia

0 / 5
24 %
Archeologická expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působí v Egyptě od počátku šedesátých let 20. století. Pracuje na více místech, hlavní výzkumná činnost se však soustřeďuje na Abúsír – pohřebiště s hrobkami králů 5. dynastie, ležící v samém srdci pyramidových polí starověké Memfidy. Poprvé sem přišla, aby zkoumala jedinou hrobku –

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem

Soukromá historie Páté čtvrti

Autor: David Jan Novotný

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Koncem jednapadesátého roku dvacátého století se autor s rodiči přistěhoval do někdejší Páté čtvrti, tj. bývalého Josefova, Židovského města, dnes součásti Starého Města pražského, kde od té doby žije. Déle než pětašedesát let sleduje tedy proměny této čtvrti, jíž procházely dějiny, nuceně či dobrovolně rozjásané průvody, politici, prezidenti, dvojí okupantská vojska, radosti i smutky. V sedmi

Sleva 20 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 360 Kč

Skladem

Kult jednoty: stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948 - 1964

Autor: Jiří Janáč , Doubravka Olšáková

publisher: Academia

0 / 5
20 %
Stalinský plán přetvoření přírody, který byl v SSSR spuštěn na podzim roku 1948, zásadně ovlivnil také československý přístup k poválečné obnově a přestavbě přírody a životního prostředí. Publikace popisuje hlavní rysy tohoto ambiciózního plánu, jehož provedením byli v ČSR pověřeni Rudolf Slánský a Josef Smrkovský. Sleduje proces jeho implementace, institucionální zakotvení i nakládání s

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

SklademPřihlášení uživatele