Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Numismatický sborník 25

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Numismatický sborník 25 (2010) navazuje svým obsahem na předchozí svazky. Představuje několik studií zabývajících se numismatickou problematikou od keltských mincí do raného novověku. Svazek jako obvykle uzavírají zprávy o nálezech mincí. Publikaci lze doporučit všem zájemcům o numismatiku.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání české filosofie

Autor: Kolektiv autorů - Erazim Kohák,Jakub Trnka

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje v jednadvaceti statích některé důležité postavy moderního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny dvacátého století až do současnosti. Přesvědčivě ukazuje, že novodobá česká filosofie se zdaleka nevyčerpává jmény Masaryka a Patočky, nýbrž vyrůstá z práce celé řady myslitelů, kteří ve vzájemném dialogu i tvůrčím osamění formovali

Sleva 20 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Baltem a Uhrami - Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Řezníková,Vladimír Urbánek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník obsahuje příspěvky českých i zahraničních badatelů o Komenském a dějinách středoevropských evangelíků v raném novověku (v českém, německém, polském, anglickém a francouzském jazyce). Přináší rovněž edici smlouvy o užívání Betlémské kaple z roku 1612 a tří Komenského politicky a teologicky orientovaných kratších spisů, které dosud nebyly publikovány v českém překladu. Sborník je určen všem

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Současné přístupy v historické epistemologii

Autor: Tomáš Dvořák , kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.

Sleva 20 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

25 let poté - Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a Milošem Zemanem vychází při příležitosti 25. výročí sametové revoluce v Československu. Rozhovory mapují nejen vzpomínky těchto osobností na listopad 1989 na klíčové milníky posledního čtvrtstoletí (ekonomická transformace, rozpad

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 22-23 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual…

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněná o edici humanistického traktátu o původu Čechů z pera Jana Matyáše

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Kacíři, barbaři, nepřátelé - Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku

Autor: Vojtěch Bažant , Věra Vejrychová

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Jak vznikaly představy o druhých ve středověku a jak byly dále předávány? Jak vypadaly středověké stereotypy a přetrvaly některé do dneška? V jakých kategoriích vůbec středověký člověk o druhém přemýšlel? Odlišnosti mezi různými skupinami a to, jak je s nimi nakládáno, jsou tématem aktuálním nejen badatelsky, ale i celospolečensky. Autoři této knihy se zaměřili na problematiku vnímání rozdílnosti

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Jeroným Pražský - Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

Autor: Ota Pavlíček

publisher: Filosofia

0 / 5
26 %
Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti.

Sleva 26 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Montesquieu a nejkrásnější monarchie

Autor: Hana Dohnálková

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Montesquieu (1689-1755) patří mezi nejvýznamnější politické myslitele 18. století. Je považován za předchůdce sociologie a zároveň za stoupence modernity a obhájce anglického konstitučního liberalismu. Tato kniha se zabývá postavením Francie v jeho díle. Ve spise O duchu zákonů Montesquieu nazývá Francii „nejkrásnější monarchií světa.“ Přitom je však přesvědčen, že Francie jeho doby nemá daleko k

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného

Autor: Pavlína Rychterová

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Na přelomu 14. a 15. století přeložil nejvýznamnější český literát středověku Tomáš ze Štítného do staročeštiny tehdy velmi aktuální vize svaté Brigity Švédské (1303-1373). Text překladu je dochován ve dvou verzích, první určil autor pro svoji dceru, druhou, stručnější, pro zbožné laické čtenáře. Kritická edice obou verzí textu spočívá na pěti úplných opisech díla z patnáctého století. Edici

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Martin Luther King proti nespravedlnosti

Autor: Kolektiv autorů - Marek Hrubec,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka proti rasismu a nositele Nobelovy ceny míru. Přináší také nedávno zveřejněné unikátní fotografie; je určena odborné i širší veřejnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Manželství v pozdním středověku - Rituály a obyčeje

Autor: Paweł Kras , Martin Nodl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století. V češtině, polštině a němčině.

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Codex Přemyslaeus - Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 /…

Autor: Ivan Hlaváček

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378–1419). Celkem 335 písemností let 1397–1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 26

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Další svazek Acta Comeniana přináší sedm studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle analýzy nově objevených vatikánských pramenů k ranému vlivu antitrinitáře J. Palaeologa se zabývají i vlivem F. Patriziho na J. A. Komenského a jeho herbornského učitele J. H. Alsteda, dosud neidentifikovaným spisem Alstedova spolupracovníka J. H. Bisterfelda,

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Commeniana 24

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném brémském gymnáziu, analýze katolických pohřebních kázání z přelomu 16. a 17. století, Komenského polským kontaktům, dále studie zabývající se rozborem korespondence neortodoxních náboženských myslitelů, pojetím sensus communis v myšlení René Descarta a intelektuální genealogií

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 27/1 (2012–2013)

Autor: Jiří Militký , kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
První díl nového čísla Numismatického sborníku otevírá ohlédnutí za jeho již šedesátiletou historií z pera Eduarda Šimka. Studie zařazené do tohoto svazku se věnují mimo jiné nálezu keltských mincí typu Athéna Alkidemos, novému čtení nápisů na keltských mincích, pokladu pražských grošů Karla IV. a Václava IV., metrologickému porovnání brakteátů či dopadům mincovních reforem na Moravě v letech

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 27/2 (2012–2013)

Autor: Jiří Militký , kol.

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Ve studiích zařazených do druhého dílu tohoto čísla sborníku se můžeme dočíst např. o pozdně římských mincích a denáru Karla Velikého v tismickém hradišti, řezenském obolu Oty Švábského nebo nálezu nového typu hexadrachmy typu Biatec. Zařazeno je rovněž druhé pokračování studie věnující se denárům mečového typu. Obvyklou rubriku o nálezech mincí na území České republiky doplňuje část věnovaná

Sleva 20 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Česká otázka a dnešní doba

Autor: Aleš Prázný , Jan Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
26 %
Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval společnost v devadesátých letech 19. století, se v naší radikálně proměněné, a přece podobné současnosti zdá zneklidňující a problematická: Představuje dnes ještě aktuální téma? Česká otázka je podle Masaryka otázkou humanitní, a v tomto smyslu

Sleva 26 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 28 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Autor: Lucie Storchová , Vladimír Urbánek

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Předkládaný svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, konceptualizací přírody v pansofickém díle J.A. Komenského, představami učenců 17. století o analogickém pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem knihy Genesis u Valentina

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

Katodieta Katodieta