Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

The return of kral Majales - Prague's International Literary Renaissance 1990-2010 An Anthology

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
This ground-breaking anthology includes the work of

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české…

Autor: Jana Hubková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes.

Sleva 18 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 730 Kč

Skladem u dodavatele

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I - Díl první - Král a šlechta

Autor: Jiří Kuthan

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila český národ do společenství kulturních národů křesťanské Evropy. Vladařské dílo českých knížat a králů sehrálo v následujících staletích namnoze podstatnou úlohu, výrazně se vepsalo do podoby českých zemí i dalších krajin, které čeští panovníci ovládali. Léta Jiřího z Poděbrad a jeho

Sleva 18 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 222 Kč

Skladem u dodavatele

Imperium et sacerdotium - Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Autor: Drahomír Suchánek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindřicha II., kteří se obklopili

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Město a hry - Příběh londýnských olympiád

Autor: Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Monografie se zabývá vztahem britské metropole a

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem

Středomoří v dějinách - Pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Pražské egyptologické studie IX/2012

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Další číslo populárně vědeckého časopisu přináší jako vždy celou řadu zajímavých příspěvků, které spojuje společný jmenovatel – starověký Egypt, jeho historie, archeologie, náboženství a další aspekty s ním spojené.

Sleva 18 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Vytěsněná elita - Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček,Dušan Radvanovič

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche († 1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Kapitoly z britských a amerických dějin

Autor: Stanislav Tumis , Jan Koura , Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států amerických) od počátku novověku do současnosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus - Impéria a ti ostatní ve východní a…

Autor: Stanislav Tumis , Hanuš Nykl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie více než desítky badatelů působících na několika fakultách a pracovištích Univerzity Karlovy a na dalších českých univerzitách v Brně a v Ostravě si všímá specifických rysů prekolonialismu, kolonialismu a postkolonialismu na rozsáhlém prostoru východní a jihovýchodní Evropy, včetně areálu někdejšího Sovětského svazu a bývalé Osmanské říše. Práce se vyznačuje

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941 - Od zániku Československé republiky do…

Autor: Milan Sovilj

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budoucnost bez válečného konfliktu. Jugoslávský

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

Autor: Kolektiv autorů - Gerald M. Sprengnagel, Michal Stehlík

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních česko-rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v odlišných politických systémech, nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, na straně druhé

Sleva 18 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus o znovuzrození

Autor: Jakub Drábik

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Britskou unii fašistů (British Union of Fascists, BUF) založil Sir Oswald Mosley dne 1. října 1932. Třebaže se jednalo o největší britskou fašistickou stranu, nikdy se ani vzdáleně nepřiblížila významu svého německého a italského protějšku a bez výrazného úspěchu po zákazu britské vlády v červnu 1940 ukončila svou činnost.

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Jedna si jedina moja domovina? - Etnodemografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

Autor: Ondřej Žíla

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech.

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura a totalita II. - Válka

Autor: Ivan Klimeš , Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Předkládaná kniha je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity.

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele