Registrace | Přihlášení


Archeologie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tajemství ukrytá v písku – 100 let české egyptologie

Autor: Ivana Faryová

publisher: Universum

4.5 / 5
20 % Doprava zdarma Prémiový titul
Kniha vychází k výročí 100 let české egyptologie. Český vědecký tým patří mezi ty nejrespektovanější v zemi faraonů. Dozvíte se o nejvýznamnějších nálezech českých egyptologů či jak to chodí na nalezišti v Abúsíru, kde má koncesi Český egyptologický ústav. Knihou provázejí rozhovory s nejvýznamnějšími egyptology v čele Miroslavem Vernerem a Miroslavem Bártou.

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí koruny české I. - do roku 1197

Autor: Kolektiv autorů - Marie Bláhová,Jan Frolík

publisher: Paseka

5 / 5
19 %
První díl obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od prvního osidlování až do roku 1197.

Sleva 19 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 640 Kč

Skladem

Střecha nad hlavou - Kořeny nejstarší architektury a bydlení

Autor: neuveden

publisher: Vutium

4.5 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 354 Kč

Skladem u dodavatele

Legenda jménem Tyrannosaurus rex

Autor: Vladimír Socha

publisher: Pavel Mervart

4.5 / 5
27 %
Na světě dnes už snad není nikdo, kdo by o tomto legendárním zabijákovi z pravěkých dob neslyšel. Tyrannosaurus rex byl jedním z největších dravých tvorů, kteří kdy kráčeli po zemském povrchu, a i nepředstavitelných 66 milionů let po svém vyhynutí pevně ovládá svět naší představivosti. Původní česká kniha dlouholetého popularizátora vědy o pravěku Vladimíra Sochy doplněná množstvím nádherných a

Sleva 27 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Teorie archeologie

Autor: Evžen Neustupný

publisher: Aleš Čeněk

3.7 / 5
Kniha se zabývá významnou částí teorie artefaktů, které jsou spolu s člověkem nedělitelným základem lidského světa. Pojem artefaktu je logicky rozvíjen a v souladu s archeologickým poznáním je odvozován jeho význam pro adaptaci přírody člověkem, pro vytváření lidské společnosti, pro neverbální komunikaci a pro vyjadřování osobní i skupinové identity. Jedna kapitola je věnována novému

Sleva 3 % z běžně ceny 373 Kč

Naše cena: 362 Kč

Skladem u dodavatele

Mexiko-symbolismus a archeologie

Autor: neuveden

publisher: Nová Akropolis

0 / 5
15 %
Všechny staré civilizace se vyjadřovaly prostřednictvím symbolů. Pozůstatky jejich kultur v sobě skrývají hluboké poznatky o zákonech přírody a vnitřních zákonech člověka. Jejich umění je nutné interpretovat symbolickým způsobem a snažit se pochopit jeho vnitřní význam, protože sloužilo především pro povznesení duše. Předsudky naší doby nám často brání podívat se na archeologické nálezy

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Bohové, hroby a učitelé - Cesty českých spisovatelů do pravěku - Cesty českých spisovatelů do…

Autor: Karel Sklenář

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Autor, renomovaný archeolog a vynikající popularizátor, zpracoval téma vztahu české literatury a spisovatelů k naší dávné minulosti a archeologii. Vedle známých a očekávaných jmen (Jirásek, Štorch) se tu objevuje mnoho dalších, ať již pozapomenutých, nebo s tímto žánrem většinou nespojovaných (Tyl, Podlipská aj.). Čtivě napsané vyprávění tak zaujme nejen zájemce o historii a archeologii, ale i o

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Archeologie Moravy a Slezska - Kopřivnice, Hulín, Frýdek-Mýstek, Havířov - Kopřivnice, Hulín,…

Autor: neuveden

publisher: Alcor Puzzle

0 / 5
Informační zpravodaj České archeologické společnosti pobočky pro severní Moravu a Slezsko.

Sleva 10 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve ...

Autor: Jana Čižmářová

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v Brně. Po úvodních statích následuje encyklopedická část, mapující jednotlivé lokality s keltskými nálezy, ať již jde o hradiště, sídliště, depoty, pohřby či ojedinělé nálezy.

Sleva 15 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 672 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů - a jejich spolupracovníků z…

Autor: Karel Sklenář

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Slovník zahrne nejen medailonky našich archeologů, a to včetně těch, kteří se zabývají archeologií klasickou, působících v Egyptě, Mezopotámii a podobně, ale i cizích, kteří naopak působili či působí u nás, a to s výběrovou bibliografií. Kniha obsahuje i výčet našich současných archeologických pracovišť a institucí s adresami, periodik s tematikou archeologie (včetně zaniklých) a další údaje.

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Český ráj očima archeologie - 300 tajemných míst a jejich příběhy - 300 tajemných míst a jejich…

Autor: Jiří Waldhauser

publisher: Knihy 555

0 / 5
15 %
Unikátní obrazová publikace, shrnující dosavadní archeologické výzkumy v Českém ráji, nás seznamuje se třemi stovkami archeologicky cenných lokalit, z nichž mnohé dodnes zůstávají obestřeny tajemstvím. Archeolog mladoboleslavského muzea PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabývá více než 40 let. Dešifruje mnohé archeologické objevy nejen z pravěku,

Sleva 15 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Archeologický atlas pravěké Evropy + CD + příloha map

Autor: kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Atlas podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznačením nalezišť po celé Evropě. Je členěn do dvou

Sleva 20 % z běžně ceny 1 460 Kč

Naše cena: 1 168 Kč

Skladem u dodavatele

Příspěvky k archeologii 2

Autor: Evžen Neustupný

publisher: Aleš Čeněk

0 / 5
Kniha je souborem příspěvků zaměstnanců katedry archeologie filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Publikované práce spojuje především metoda vektorové syntézy (faktorové analýzy);, kterou aplikují všichni autoři. Jsou zde použity i další formalizované postupy, např. geografické informační systémy. Kniha demonstruje velký přínos vektorové syntézy pro archeologii a je pravděpodobně

Sleva 3 % z běžně ceny 156 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Autor: Petr Dresler

publisher: FF MU

0 / 5
23 %
Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž. Jsou zde představeny jednotlivé řezy destrukcí a jejich vyhodnocení, stejně jako komplexní vyhodnocení získaných poznatků a jejich zařazení do celkového rámce v oblasti jižní Moravy, jádra

Sleva 23 % z běžně ceny 675 Kč

Naše cena: 520 Kč

Skladem

Plzeňský kraj - Krásy a tajemství České republiky

Autor: Bohumil Vurm

publisher: Praga mystica

0 / 5
15 %
Pokud nahlížíme na celou naši zemi jako na křižovatku kontinentu, pak můžeme Plzeňský kraj vidět jako most spojující dvě evropské sféry. Je to do značné míry dáno významem města Plzně a velmi výhodnou polohou regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. Kdysi to byl jeden z mostů, který spojoval antický svět a území obývané Kelty. Později se stal dotykovou zónou mezi Franckou říší

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Středověké a novověké kachle z Opavy

Autor: Tereza Krasnokutská

publisher: Archeologické centrum

0 / 5
11 %
Katalog nálezů z archeologických výzkumů.

Sleva 11 % z běžně ceny 18 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Hroby, hrobky a mumie

Autor: Paul Bahn

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Výpravná publikace z pera doktora archeologie cambridgské univerzity seznamuje s nejvýznamějšími a nejzajímavějšími archeologickými nálezy hrobů a phřebišť z celého světa a přibližije tím jeden z aspektů starých kultur Mayů, Egypťanů, Číňanů atd.

Sleva 19 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem u dodavatele

K poctě Vladimíru Podborskému: Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Zu Ehren von Vladimír…

Autor: Eliška Kazdová

publisher: FF MU

0 / 5
23 %
Sborník prací k jubileu významného archeologa, člena Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.

Sleva 23 % z běžně ceny 747 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem

Skotsko země dávných

Autor: Jan R. Hrdina

publisher: Argo

0 / 5
19 %
Autor na základě tří výprav do Skotska, jejichž výsledky byly podpořeny a doplněny studiem pramenů a literatury, mapuje v jedenácti kapitolách nejasné, pozoruhodné či prakticky neznámé momenty skotských dějin od doby kamenné až po 19. století. Zároveň však kniha přibližuje i mnohé z významných okamžiků a osobností. Kromě historie a archeologie se kniha dotýká také skotských tradic, legend a

Sleva 19 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů

Autor: Petra Maříková Vlčková

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času – od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-římské období) po vyústění v pohřebních praktikách arabských dobyvatelů Egypta. Jednotliví autoři zmiňují nejen hrobky králů a královen, ale i nejvýznamnější pohřebiště vysoce

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí