Registrace | Přihlášení


Historie

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

České země v éře první republiky 1 - Vznik, budování a zlatá léta (1918-1929) - Vznik, budování a…

Autor: Zdeněk Kárník

publisher: Libri

4.3 / 5
17 %
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu. Detailně popisuje vytváření nových státních institucí, politický systém ČSR, proměny česko-německých a česko-slovenských vztahů, jakož i hospodářský a kulturní vzestup dvacátých let 20. století.

Sleva 17 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

České země v éře první republiky 2 - Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935) -…

Autor: Zdeněk Kárník

publisher: Libri

5 / 5
17 %
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období let 1930–1935, které bylo poznamenáno hlubokou ekonomickou krizí i nástupem nacismu v sousedním Německu.

Sleva 17 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

České země I. 1848 -1918

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

5 / 5
17 %
V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Češi v 1.světové válce 3.díl - Do hořkého konce

Autor: Libor Nedorost

publisher: Libri

4.5 / 5
17 %
Závěrečný díl trojdílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o bojích rakousko-uherské armády za 1. světové války a vnímání válečné reality očima českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska. Třetí díl, který je věnován líčení válečných tažení a válčišti v Rusku, na Jadranu a v Itálii, konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Španělsko - stručná historie států

Autor: Jiří Chalupa

publisher: Libri

4.5 / 5
17 %
Náš přední hispanista a iberoamerikanista, docent Palackého univerzity v Olomouci zpracoval velice přehledně dějiny Španělska od prehistorických počátků (mj. slavné jeskynní malby), přes starověk, středověk od postupného vytlačení arabských vládců (reconquista) a s ním související spojení jednotlivých států do Španělského království, jehož moc kulminovala pod Habsbursky, nad jejichž panstvím

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Švédsko

Autor: Jiří Štěpán

publisher: Libri

4.5 / 5
17 %
Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení „národní“ vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní scéně za třicetileté války, neúspěšná tažení za války severní, jakož i nástup rodu Bernadottů, jejichž dynastie „kraluje“ zemi dodnes. Velká pozornost je pak věnována švédskému

Sleva 17 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Dějiny Polska v datech

Autor: Miloš Řezník

publisher: Libri

5 / 5
17 %
Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou.

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavatele

Jamajka - Stručná historie států

Autor: Markéta Křížová

publisher: Libri

4 / 5
17 %
Státní znak Jamajky je dědictvím britské kolonizace. Původní podobu nechal roku 1661 na králův příkaz vypracovat William Sancroft, canterburský arcibiskup, a figurují na něm tradiční emblémy Ameriky: nazí Indiáni, tropické ovoce, krokodýl a v centru znaku kříž a koruna jako symboly královské svrchovanosti. Změnilo se pouze motto. Původní latinský text INDVS VTERQVE SERVIET VNI (Obě Indie budou

Sleva 17 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Bavorsko - Stručná historie stát

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš kolektiv autorů, Novotný

publisher: Libri

2.5 / 5
17 %
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné zpracování dějin této

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Brána nebes-Bohové&démoni starého Egypta

Autor: Jiří Janák

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Autor, egyptolog a religionista, v úvodní přehledné stati a následujících heslech popisuje barvitý a pro nás značně exotický svět egyptských bohů a mýtů v jejich tisíciletých proměnách, v návaznosti na jednotlivé lokality i na egyptské dějiny, a ohlasy v architektuře, malířství, plastice i divadle, a to až do období helénismu. Abecedně řazený, esejisticky pojatý slovník provází mnoho vyobrazení.

Sleva 17 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem

České země v letech 1337 - 1437

Autor: Jaroslav Čechura

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké civilizaci, kultuře a všednímu dni společnosti té doby.

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Divoký západ I.

Autor: Jiří Černík

publisher: Libri

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Postupim a Československo - Mýtus a skutečnost

Autor: Milan Churaň

publisher: Libri

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Čeští svobodní zednáři ve XX.století

Autor: Jana Čechurová

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Knížka nastiňuje osudy svobodného zednářství v Československu v první polovině 20. století. Téma samo bývá tradičně spojováno s nejrůznějšími tajemstvími, záhadami či senzacemi. Monografie ukazuje, jaké u nás svobodné zednářství doopravdy bylo. Ambicí autorky je popsat civilní stránku svobodného zednářství a seznámit s jeho hlavními protagonisty. Další rovinou je srovnání s podobnými společnostmi

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem

Řecko

Autor: Růžena Dostálová

publisher: Libri

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Indie - stručná historie států

Autor: Jan Filipský

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Náš přední indolog se ujal nelehkého úkolu srozumitelně přiblížit širokému okruhu čtenářů čtyřtisíciletý vývoj dějin Indie, která se v celé škále především myšlenkové i kulturní zapsala do celosvětové pokladnice a svým významem i lidnatostí tvoří vlastně samostatný „kontinent“. Právě nyní navíc znovu vystupuje do popředí letitý konflikt s muslimským Pákistánem, o jehož kořenech autor rovněž

Sleva 17 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Pákistán - stručná historie států

Autor: Jan Marek

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Náš přední orientalista líčí bouřlivé dějiny území Pákistánu od starověku přes vznik samostatného státu (po rozpadu britského koloniálního panství po roce 1945) až po dnešní neklidnou současnost. Tu poznamenává jak napjatý vztah k Indii, tak vnitřní neklid spojený s působením islámských radikálů. Součástí knihy je i tentokrát přehledné encyklopedické heslo a rady turistům.

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Taiwan

Autor: Vladimír Liščák

publisher: Libri

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Bohové, hroby a učitelé - Cesty českých spisovatelů do pravěku - Cesty českých spisovatelů do…

Autor: Karel Sklenář

publisher: Libri

0 / 5
17 %
Autor, renomovaný archeolog a vynikající popularizátor, zpracoval téma vztahu české literatury a spisovatelů k naší dávné minulosti a archeologii. Vedle známých a očekávaných jmen (Jirásek, Štorch) se tu objevuje mnoho dalších, ať již pozapomenutých, nebo s tímto žánrem většinou nespojovaných (Tyl, Podlipská aj.). Čtivě napsané vyprávění tak zaujme nejen zájemce o historii a archeologii, ale i o

Sleva 17 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 165 Kč

Skladem u dodavatele

Východní Timor

Autor: Jan Klíma

publisher: Libri

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 149 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí