Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Edvard Beneš, Němci a Německo 3/1

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci III je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek III/1 zahrnuje období od zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky v prosinci

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Edvard Beneš, Němci a Německo 3/2

Autor: Vojtěch Kessler , Michal Pehr , Richard Vašek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci III je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek III/2 zahrnuje období od léta 1937 do abdikace prezidenta Beneše počátkem října

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

„Drahý pane kancléři …“ - Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala - I. díl…

Autor: Kolektiv autorů - Daniela Brádlerová,Jan Hálek

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867-1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který zaznamenává nejen osobní život první československé profesorky, ale i vývoj československé historické vědy a kultury v jejich provázanosti s politickou scénou první republiky. Korespondence je

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období 1918 - 1938

Autor: Sylva Sklenářová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Monografie se věnuje československým krajanům v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku v meziválečném období. Nejpočetněji byli zastoupeni krajané, kteří pracovali v hornictví , jak v Belgii tak v Nizozemsku. Krajanská kolonie ve městech byla ve srovnání s horníky nepočetná, avšak měla delší tradici. Kniha popisuje jejich příchod do Beneluxu, pracovní podmínky v dolech, život po práci, vzdělávání

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Edvard Beneš, Němci a Německo - Edice dokumentů, svazek I (1896–1919)

Autor: Dagmar Hájková , Pavel Horák

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci je prvním svazkem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v českých zemích, jeho vztah k Německu, Rakousku-Uhersku, a obecně pak zachytit Benešovo pojetí národností a národa. První díl edice zahrnuje období od mládí Edvarda Beneše do jeho návratu z pařížské mírové konference. Vybrané dokumenty

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 365 Kč

Skladem u dodavatele

Život plný neklidu - Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata

Autor: Kolektiv autorů - Václav Doubek, Dagmar Hájková

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Druhý svazek Ad honorem eruditorum je věnován historikovi a prvnímu řediteli obnoveného Masarykova ústavu doc. Jaroslavu Opatovi u příležitosti jeho úctyhodného výročí 90 let. Vedle ucelené životopisné skici z pera Josefa Tomeše a přehledu biografické činnosti Jaroslava Opata přináší kniha příspěvky celé řady vynikajících osobností, domácích i zahraničních odborníků, kolegů a přátel jubilanta.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Z času válek a chaosu v Evropě - Vzpomínky a úvahy

Autor: Jaroslav Opat

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Krátce po devadesátých narozeninách českého historika docenta Jaroslava Opata (*11. dubna 1924) vycházejí jeho memoáry, v nichž se poutavým literárním stylem ohlíží za svými dramatickými životními osudy v peripetiích českých dějin 20. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Dvě století nacionalismu - Pocta prof. Janu Rychlíkovi

Autor: Michal Macháček

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Významné životní jubileum profesora Jana Rychlíka je vhodnou příležitostí k připomenutí osobnosti tohoto předního českého historika se širokým tvůrčím záběrem i zajímavým životním příběhem.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Německé vědecké instituce v Liberci 1923 –1945 - Od vlastivědy k nacistickému bádání o zemi a lidu

Autor: Milena Josefovičová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do roku 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Nevyvážené vztahy - Československo a Rakousko 1918-1933

Autor: Ota Konrád

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Jaké byly vztahy mezi Československem a Rakouskem v meziválečné době? Co je ovlivňovalo a jak je vnímali aktéři těchto vztahů - politikové a diplomaté na obou stranách? Těmto otázkám se věnuje kniha Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933. Ve třech hlavních kapitolách jsou zkoumány dezintegrační procesy, vedoucí k ustavení dvou suverénních států, formování vzájemných vztahů

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Josef Pfitzner (1901-1945) - Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika.

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem u dodavatele

Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem - Spisy TGM sv. 38

Autor: Emil Ludwig

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Autor knihy ke svým dosavadním životopisům významných mužů připojil podobiznu velkého demokrata, filozofa a státníka, spojujícího v dokonalou jednotu teorii a praxi. Učinil tak nejen ve svém úvodním reliéfu, ale též ve věrném podání Masarykových autobiografických, filozofických a politických úvah, jež s ohledem na politické a kulturní souvislosti zasadil do dobře připraveného rámce svých kapitol.

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Identity v českých zemích 19. a 20. století - Hledání a proměny

Autor: Rudolf Kučera

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Co to znamenalo nazývat se během posledních zhruba sto padesáti let "Čechem"? Jak se obsahy "češství" proměňovaly během přináležitosti českých zemí k Rakousku-Uhersku, během meziválečné republiky i po ní? Jak se na různé obsahy "češství" dívala jiná etnika, která v Čechách žila? Jak prožívali svou národní identitu čeští emigranti? Na tyto otázky odpovídá deset autorů, kteří sledují nejrůznější

Sleva 24 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, sociologa Masaryka (1850-1937) a národohospodáře Kaizla (1854-1901). Kniha obsahuje úvodní studii "Cesta Tomáše G. Masaryka a Josefa Kaizla od souhry ke konfrontaci" od Martina Kučery. Nejobjemnější část knihy tvoří vědecká edice jejich dostupné, chronologicky uspořádané vzájemné korespondence z let

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Publikace shrnuje a stručně hodnotí dosud vydanou zahraniční a domácí vzpomínkovou literaturu a především představuje dosud nepublikované české a slovenské memoáry reflektující dění tragického roku 1938.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období - Sborník z mezinárodní vědecké…

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Sborník shrnuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období uspořádané 26.–27. října 2004 v Praze Masarykovým ústavem AV ČR, Instytutem Historii univerzity v Opolí a Historickým ústavem AV ČR. Dvanáct historiků z Prahy a Opolí se zde na základě nejnovějších výzkumů zabývá různými aspekty sledovaného problému – například postavením

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Žádám Vás jako vynikajícího odborníka - Organizace odborných prací pro československou delegaci na…

Autor: Zdeněk Vácha

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Práce, která je výsledkem autorova několikaletého bádání, se zabývá organizováním odborných činností pro československou delegaci na mírové konferenci v Paříži roku 1919.

Sleva 24 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století

Autor: Jan Rychlík , Lukáš Holeček , Michal Pehr , kol.

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Publikace obsahuje dvaadvacet příspěvků od domácích i zahraničních odborníků mapujících vývoj agrárního hnutí a agrárních stran v českých zemích, na Slovensku a v různých zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, Skandinávie, Balkán). Pozornost je věnována také předním domácím i zahraničním agrárním politikům a teoretikům agrárního hnutí. Kniha shrnuje výsledky mezinárodní vědecké konference uspořádané v

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století

Autor: Helena Kokešová

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Publikace Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století se zabývá především významným obdobím českých dějin, kdy se formulují a zejména v dobových polemikách tříbí názory různých proudů českých intelektuálů, kteří v proměňujících se uskupeních utvářeli podobu české moderny. Její požadavky pak byly formulovány v Manifestu česká moderna.

Sleva 24 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Edvard Beneš, Němci a Německo 2/1

Autor: Eva Hajdinová , Ota Konrád , Jana Malínská

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Kritická edice – svazek II/1 obsahuje dokumenty týkající se československé zahraniční a vnitřní politiky let 1918–1928. Materiál pro tento svazek byl čerpán v českých a zahraničních archivech. Kromě archivních dokumentů obsahuje rozsáhlou úvodní studii, ediční poznámku a jmenný rejstřík.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence TGM - Slované, svazek jižní Slované

Autor: Tomáš Garrigue Masaryk

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Předkládaná publikace představuje samostatný svazek v rámci edice Korespondence TGM, kterou již řadu let vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Masarykovu korespondenci s jižními Slovany shromáždil a edičně zpracoval kolektiv pracovníků z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Knihu otevírá úvodní studie Ladislava Hladkého, která zevrubně pojednává o vývoji vztahů mezi T. G. Masarykem a

Sleva 24 % z běžně ceny 473 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem u dodavatele

Korespondence TGM - Slované - Rusové a Ukrajinci 2. svazek

Autor: kol.

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
V rámci širšího projektu přináší monografie analýzu vztahů T. G. Masaryka s Rusy a Ukrajinci po roce 1917 doplněnou o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními kruhy těchto národů, v té době působícími zejména v evropském a československém exilu.

Sleva 24 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945)

Autor: Jan Bílek , Jan Kuklík , Jan Němeček , Helena Nováčková , Ivan Šťovíček

publisher: Masarykův ústav AV ČR

0 / 5
24 %
Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení, v podobě dodatků pak zápisy a usnesení trojice likvidujících ministrů a zpráva o likvidaci československého státního zřízení v zahraničí. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny

Sleva 24 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 346 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele