Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Mělník

Autor: Jan Kilián

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

4.5 / 5
20 %
Další kniha z edice Dějiny českých měst je věnována Mělníku. Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu. Mělník prohlásil natrvalo za

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Rytíři renesančních Čech ve válkách

Autor: Václav Bůžek , František Koreš , Petr Mareš , Miroslav Žitný

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
24 %
Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách. Její těžiště představují životní příběhy dvaceti pěti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v 16. a počátkem 17. století s válečnou kariérou na středoevropských bojištích. Životní osudy rytířských válečníků umožnily autorům blíže pojednat o organizaci vojska, způsobech

Sleva 24 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 326 Kč

Skladem u dodavatele

Hradec Králové

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
24 %
Území města ležícího na soutoku Labe a Orlice bylo osídleno už v prehistorických dobách.

Sleva 24 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 683 Kč

Skladem u dodavatele

Řecká ruleta - Příběhy lidí v nejisté době

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Smetanová,Yiannis Koreček

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
24 %
Poutavé a poučné čtení o pravých i virtuálních příčinách současné tolik diskutované řecké krize pohledem Češky žijící v Řecku, doplněné věcným pohledem odborníka na ekonomickou situaci. Kniha pomáhá pochopit rozdíly mezi kulturními, sociálními, ale i politickými rozdíly našich zemí a nutí čtenáře nejen přemýšlet nad tím, zda-li jsou obecně přijímané stereotypy opravdu skutečností, ale také

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Mikulov - Dějiny moravských měst. Historie, kultura, lidé

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Svoboda, kol.

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
24 %
Mikulov, malebné město na samé hranici s Rakouskem, představuje jeden ze symbolů úrodné a sluncem zalité jižní Moravy.

Sleva 24 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem u dodavatele

Bestie - Československo a stíhání nacistických zločinců

Autor: Vojtěch Kyncl

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

1 / 5
24 %
Válečné zločiny spáchané nacisty a domácími kolaboranty v době druhé světové války nabyly nepředstavitelného rozsahu a rozmanitosti. Hromadné vraždy civilních obyvatel, dětí, těhotných žen, nemocných a hendikepovaných, ale i zajatců, raněných nebo jen odpůrců režimu vyvolaly oprávněný požadavek domácí i světové veřejnosti na potrestání všech válečných zločinců. Právní řády evropských zemí nebyly

Sleva 24 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 531 Kč

Skladem u dodavatele

Tvarujete si sami?

Autor: Kolektiv autorů - Milena Bartlová,kolektiv,Hynek Látal

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Naše česká věc

Autor: Dagmar Hájková

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Za první světové války se stal běžnou součástí slovníku krajanských komunit pojem "naše česká věc". Zjednodušeně se tak nazýval program československého zahraničního odboje, jehož cílem byl rozpad Rakousko-Uherska a vznik nezávislého československého státu. "Boj za českou věc" se stal součástí diskursu českých krajanů o jejich vztahu k bývalé vlasti i o postavení v nové zemi a válečné konflagrace

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Angažované dějepisectví

Autor: Vítězslav Sommer

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha se zabývá vývojem stranické historiografie mezi lety 1950-1970 v kontextu proměn československého komunismu. Stranické dějepisectví vzniklo na počátku padesátých let jako zvláštní historiografický projekt fungující v rámci aparátu komunistické strany, jehož úkolem bylo zpracovávat minulost KSČ a dělnického hnutí. Mělo být novou historiografií, která se odřízne od tradic takzvané buržoazní

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

CD-Volá první republika!

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Mluví: Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková, František Křižík, Jan Antonín Baťa, Josef Čapek, Vladislav Vančura, Josef Suk, Jaroslav Ježek, Josef Skupa, Vlasta Burian, Martin Frič, Růžena Nasková a mnozí další Výběr, sestava a průvodní slovo Tomáš Černý

Sleva 20 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Dějiny Kanady

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Jindra,Lenka Rovná

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Dějiny Kanady mapují vývoj severoamerického kontinentu od původního osídlení přes Beringovu úžinu v době ledové, prvního setkání s evropskou kulturou v 8. a 10. století, vytvoření francouzské kolonie Nové Francie, vytvoření Konfederace roku 1867, k níž se postupně připojily další oblasti, přes období první i druhé světové války, do níž Kanada vstoupila po boku Velké Británie, až po poválečné

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Moderna, realisté a Die Zeit

Autor: Vratislav Doubek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha zachycuje pozadí sbližovacích pokusů české a německé politiky na sklonku 19. století. Tehdy, v atmosféře moderny, se nově nastupující politická generace snažila přijít s podněty jak oživit možnosti zemského i říšského, rakousko-uherského rozvoje. Na příkladu spolupráce skupiny politických realistů (T. G. Masaryk, J. Kaizl, K. Kramář) a okruhu redakce kulturně politické vídeňské revue Die

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Mosambiku

Autor: Jan Klíma

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Autor se pokouší překonat diametrálně odlišné pohledy na dramatický vývoj rozmanitých etnik a ras, který kdysi koloniální historiografie chápala jako dějiny bělochů v Africe a který následně antikolonialistický odboj předkládal jako dějiny Afričanů bez bělochů nebo proti bělochům.

Sleva 20 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Uzavřená společnost a její nepřátelé - Město středovýchodní Evropy (1500 - 1700)

Autor: Jaroslav Miller

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Populace raně novověkého města představuje v jistém smyslu reprezentativní vzorek dobové společnosti a její mentality. Uvnitř kulturně, sociálně, jazykově a konfesijně fragmentujícího se mikrosvěta se totiž odehrávala většina konfliktů a rozporů, ale i transferů a komunikací, které v mnohem větším měřítku probíhaly v kontextu celé dobové společnosti. S městským prostředím jsou v literatuře často

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Budování státu bez antisemitismu

Autor: Michal Frankl , Miloslav Szabó

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha komparativně analyzuje roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské monarchie a formování československého národního státu. Zasazuje vývoj českého a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobě národa a jeho státu a zkoumá, jakou roli hrálo protižidovské násilí či praktická protižidovská politika (například vylučování z agrární ekonomiky) a

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

V záři rudého kalicha

Autor: Jan Randák

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Dějiny jsou politickým argumentem. Dokazuje to i aktualizace husitské tradice komunistickou mocí po únoru 1948. Obraz středověkého husitství coby údajně politické a sociální revoluce využívali reprezentanti komunistické diktatury k ospravedlnění mocenských nároků. Sloužila jim k tomu odborná i popularizační tvorba, média, školní výuka, osvětové i kulturní aktivity. Kniha však ukazuje, že i přes

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Praha rozdělená i sdílená - Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Autor: Ines Koeltzsch

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Město tří národů“ — toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické společnosti zničené mezi lety 1938 a 1948. Autorka na příkladu úřední statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury

Sleva 24 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Český "konzul" ve Vídni - Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s…

Autor: Martin Klečacký

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Korespondence mezi českým historikem, státním úředníkem a ministrem v předlitavské vládě Antonínem Rezkem (1853–1909) a mladočeským poslancem, předsedou poslaneckého klubu a Rezkovým nástupcem v úřadu ministra krajana Bedřichem Pacákem (1846–1914) představuje významný pramen k poznání českých moderních politických dějin na přelomu 19. a 20. století. Soubor více jak čtyř set dokumentů

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Ani vojna, ani mír - Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé…

Autor: Vít Smetana

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha analyzuje dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, jež se odehrály v předvečer druhé světové války a na prahu války studené. Tyto epizody z období narůstajícího mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu. Na základě mnohaletého výzkumu v řadě archivů několika zemí nalézá autor racionální vysvětlení pro konkrétní

Sleva 24 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 455 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Saudské Arábie

Autor: Miloš Mendel

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně. Těžiště výkladu spočívá v historii oblasti od poloviny 18. století, kdy se v srdci Arábie zrodilo

Sleva 24 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Význam kmenové společnosti v 21. století

Autor: Karel Černý , Břetislav Tureček

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Zatímco v západních společnostech význam rodových vazeb znatelně ustupuje do pozadí, na Blízkém východě je tomu i na počátku 21. století přesně naopak. Řada odborníků se domnívá, že překotné události posledních čtyř let, souhrnně označované jako Arabské jaro, tento trend ještě umocnily. Chystaná monografie proto rozebere význam a roli kmenů na Blízkém východě hned z několika úhlů pohledu —

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Bulharska

Autor: Jan Rychlík

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Bulharsko, které bylo pro naše turisty donedávna jednou z mála příležitostí, jak se seznámit s krásami jižních moří, je také zemí s pohnutou historií. Ta zahrnuje antiku s civilizacemi starých Thráků, Řeků a posléze Římanů, ale též dvě středověká bulharská carství, nadvládu Byzance i Turků, v době moderní národně osvobozovací boje, novodobou samostatnost s Kainovým znamením „slovanského vyvrhele“

Sleva 24 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Makedonie

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Kniha je první původní českou syntetickou prací o dějinách Makedonie od antiky přes středověk až do současnosti. Ukazuje složitý vývoj oblasti, která v minulosti sice nikdy neměla ani konkrétní hranice, ani jasně etnicky definované obyvatelstvo, avšak přesto má svou bohatou historii. Rozhodující důraz je položen na novodobé dějiny od Berlínského kongresu (1878), především pak na politické dějiny

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Rytíři bez krále - Svět šermu, fantazie a historie

Autor: Magdalena Zemanová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Tato kniha je sondou do rozličných šermířských aktivit od prvního vystoupení historických šermířů v roce 1960 až do dnešních dní. Jejich klání a souboje jsou divácky oblíbenou součástí návštěvy hradů a zámků. Někteří šermíři nastoupili cestu bojovníků a vlastními svaly a meči rekonstruují umění evropských mistrů šermu. V neposlední řadě organizují bitvy jakožto autentická dobová střetnutí.

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele