Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historie

Řecká ruleta - Příběhy lidí v nejisté době

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Smetanová,Yiannis Koreček

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
20 %
Poutavé a poučné čtení o pravých i virtuálních příčinách současné tolik diskutované řecké krize pohledem Češky žijící v Řecku, doplněné věcným pohledem odborníka na ekonomickou situaci. Kniha pomáhá pochopit rozdíly mezi kulturními, sociálními, ale i politickými rozdíly našich zemí a nutí čtenáře nejen přemýšlet nad tím, zda-li jsou obecně přijímané stereotypy opravdu skutečností, ale také

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Rytíři renesančních Čech ve válkách

Autor: Václav Bůžek , František Koreš , Petr Mareš , Miroslav Žitný

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
20 %
Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách. Její těžiště představují životní příběhy dvaceti pěti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v 16. a počátkem 17. století s válečnou kariérou na středoevropských bojištích. Životní osudy rytířských válečníků umožnily autorům blíže pojednat o organizaci vojska, způsobech

Sleva 20 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Mikulov - Dějiny moravských měst. Historie, kultura, lidé

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Svoboda, kol.

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Mikulov, malebné město na samé hranici s Rakouskem, představuje jeden ze symbolů úrodné a sluncem zalité jižní Moravy.

Sleva 20 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 391 Kč

Skladem u dodavatele

Hradec Králové

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Území města ležícího na soutoku Labe a Orlice bylo osídleno už v prehistorických dobách.

Sleva 20 % z běžně ceny 899 Kč

Naše cena: 719 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy války

Autor: Richard Holmes

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

5 / 5
26 %
Dnes již klasická studie z pera renomovaného britského historika je více než poutavým pokusem proniknout k samotné podstatě války, vnímané očima jejich přímých účastníků. Autor s nimi prochází ponižujícím procesem základního výcviku přes budování pouta k ostatním členům jednotky až po vyčerpání, samotu, utrpení a smrt na bitevním poli. Jaké je to být v přední linii? Jak působí masové zabíjení na

Sleva 26 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Druhá světová válka - V 6 svazcích

Autor: W.S. Churchill

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
15 % Předprodej
Dokumenty shromážděné v této knize poskytují přehled nesmírně závažných událostí, jak je ve své době viděl člověk, který nesl hlavní tíhu odpovědnosti za válku a politiku Britského impéria. Tento podrobný záznam o každodenním vedení války a řízení státu je příspěvkem historii, který poslouží budoucnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 1 799 Kč

Naše cena: 1 529 Kč

Předobjednávka

Budování státu bez antisemitismu

Autor: Michal Frankl , Miloslav Szabó

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha komparativně analyzuje roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské monarchie a formování československého národního státu. Zasazuje vývoj českého a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobě národa a jeho státu a zkoumá, jakou roli hrálo protižidovské násilí či praktická protižidovská politika (například vylučování z agrární ekonomiky) a

Sleva 20 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem u dodavatele

Osmičky - Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici

Autor: Libor Jan

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Na otázku, proč se tolik významných událostí českých dějin událo v letopočtech, které končí číslicí „osm“, je nesnadné odpovědět. Někdy se hovoří o magické osmičce, která pronásleduje české dějiny po řadu staletí — všimněme si, že čím blíže k naší době, tím je osmička častější. Ale při detailním zkoumání se osmičková výročí jeví jako pevná, byť svým způsobem zvláštně náhodná součást obecnějších

Sleva 24 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Bosí augustiáni v Čechách - jako objednavatelé uměleckých děl v 17. a 18. století

Autor: Adéla Šmilauerová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
24 %
Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti jsou však patrné dodnes, přestože na našem území nepůsobí již dlouhou řadu let. Výmluvným příkladem připomenutí jejich existence jsou umělecká díla, která pro své klášterní areály objednali. V souvislosti s touto zadavatelskou činností vystupuje do

Sleva 24 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Ani vojna, ani mír - Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé…

Autor: Vít Smetana

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha analyzuje dramatické momenty z novodobých československých a středoevropských dějin, jež se odehrály v předvečer druhé světové války a na prahu války studené. Tyto epizody z období narůstajícího mezinárodního napětí jsou zasazeny do širšího kontextu politiky velmocí vůči regionu. Na základě mnohaletého výzkumu v řadě archivů několika zemí nalézá autor racionální vysvětlení pro konkrétní

Sleva 20 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 479 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Saudské Arábie

Autor: Miloš Mendel

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně. Těžiště výkladu spočívá v historii oblasti od poloviny 18. století, kdy se v srdci Arábie zrodilo

Sleva 20 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Význam kmenové společnosti v 21. století

Autor: Karel Černý , Břetislav Tureček

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Zatímco v západních společnostech význam rodových vazeb znatelně ustupuje do pozadí, na Blízkém východě je tomu i na počátku 21. století přesně naopak. Řada odborníků se domnívá, že překotné události posledních čtyř let, souhrnně označované jako Arabské jaro, tento trend ještě umocnily. Chystaná monografie proto rozebere význam a roli kmenů na Blízkém východě hned z několika úhlů pohledu —

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Bulharska

Autor: Jan Rychlík

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Bulharsko, které bylo pro naše turisty donedávna jednou z mála příležitostí, jak se seznámit s krásami jižních moří, je také zemí s pohnutou historií. Ta zahrnuje antiku s civilizacemi starých Thráků, Řeků a posléze Římanů, ale též dvě středověká bulharská carství, nadvládu Byzance i Turků, v době moderní národně osvobozovací boje, novodobou samostatnost s Kainovým znamením „slovanského vyvrhele“

Sleva 20 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Habsburkové 1740-1918 - Vznikání občanské společnosti

Autor: Ivo Cerman (ed.)

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Počátky sekulární kultury, ve které dnes žijeme, sahají nepochybně dále než do doby Československé první republiky. Právě v době vlády domu habsbursko-lotrinského nastal přechod od absolutní monarchie ke konstituční, od monolitického katolicismu k agnosticismu a od nevolnictví k občanské společnosti. Je to doba zrodu veřejné sféry a médií, úpadku náboženství a intenzivního rozvoje právní kultury,

Sleva 20 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 279 Kč

Skladem

Výbušné výbušniny - Od nostrifikace k znárodnění v Československu

Autor: Marta Kohárová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Monografie pojednává o spletitých a složitých vztazích spolupráce, konkurence i vzájemných bojů, jež se v souvislosti s mezinárodněpolitickými i vnitropolitickými změnami, tendencemi a zájmy v letech 1918-1947 odehrávaly v tomto oboru na území Československa.

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Nejlepší propaganda je pravda - Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlasu Ameriky a ve…

Autor: Prokop Tomek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Kniha zachycuje životní a profesní příběh Pavla Pecháčka, významné osobnosti Československého/Českého rozhlasu. Jeho dramatické osudy začínají po nucené emigraci rodičů po roce 1948, v níž se jeho otec stane významným činitelem, posléze ředitelem zahraničního vysílání Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Pavel je vychováván s dalšími sourozenci ostatními příbuznými v socialistickém Československu,

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem u dodavatele

Jaroslav Bidlo - Milada Paulová: Střet generací?

Autor: Daniela Brádlerová , Jan Hálek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Profesor Jaroslav Bidlo a jho žačka Milada Paulová jako spoluzakladatelé české byzantologie a slavistiky patří dodnes k významným představitelům naší historické vědy.

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Americká stopa české Maffie - Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA…

Autor: Jan Hálek

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Československý vyslanec v USA Bedřich Štěpánek a kancléř prezidenta republiky Přemysl Šámal patří k neprávem opomíjeným osobnostem prvorepublikového Československa.

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Viktor Dyk a T.G. Masaryk - Dvojí reflexe češství

Autor: Jiří Tomeš

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
T. G. Masaryk a Viktor Dyk zosobňovali odlišnou reflexi české národní identity, češství – a z toho plynoucí rozdílný koncept národní ideologie a politiky. Masarykovo češství bylo pevně provázáno s duchovně fundovanými humanitními hodnotami, se sociálním reformismem, s kulturním internacionalismem, s otevřeností vůči Evropě a světu a vstřícným přístupem k sousedním národům, v nichž chtělo více než

Sleva 20 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Peru a Bolívie

Autor: Bohumil Roedl

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Od Inků až k prvnímu japonskému prezidentu v Peru. Od španělské conguisty přes revoluční roky 1952 a 1968 až k demokracii. Rozšířené a přepracované vydání Dějin Peru a Bolívie od nestora české iberoamerikanistiky Bohumila Roedla mapuje mimo jiné pozoruhodné souvislosti mezi českými a peruánskými dějinami – pouhých sedm let dělí nástup Habsburků na český trůn v roce 1526 a jejich nástup na trůn

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců II - Díl druhý - Města, církev, korunní…

Autor: Jiří Kuthan

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Druhý díl knihy Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců – města, církev, korunní země, je věnován stavbám a uměleckým dílům této doby (od počátku druhé poloviny 15. do začátku druhé čtvrtiny 16. století), která vznikla ve městech, na církevní půdě a ve vedlejších zemích České koruny - ve Slezsku a v Horní Lužici.

Sleva 20 % z běžně ceny 1 599 Kč

Naše cena: 1 279 Kč

Skladem u dodavatele

Duchcov

Autor: kol.

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Duchcov je městem paradoxů. Jen kousek za malebným náměstím s barokními památkami se rozevírá obří tlama uhelného leviatana, která stále hrozí pohltit město i s jeho staletou historií, vepsanou už do vzácných středověkých rukopisů zdejší městské knihy nebo do nekrologia duchcovských dominikánek. Duchcov byl od pradávna křižovatkou česko-saských vztahů a přitahoval význačné osobnosti a umělce:

Sleva 20 % z běžně ceny 479 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Ve službách českých knížat a králů - Kniha k poctě profesora Jiřího Kuthana

Autor: kol.

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Publikace vychází k příležitosti desátého výročí vzniku Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2003-2013). Svou činností ústav navázal na předchozí tradici výuky studijních oborů křesťanská archeologie a dějiny křesťanského umění, jež na půdě fakulty sahá až do devatenáctého století. Kniha obsahuje studie žáků a mladých kolegů historika prof.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Rytíři bez krále - Svět šermu, fantazie a historie

Autor: Magdalena Zemanová

publisher: NLN - Nakladatelství Lidové no

0 / 5
20 %
Tato kniha je sondou do rozličných šermířských aktivit od prvního vystoupení historických šermířů v roce 1960 až do dnešních dní. Jejich klání a souboje jsou divácky oblíbenou součástí návštěvy hradů a zámků. Někteří šermíři nastoupili cestu bojovníků a vlastními svaly a meči rekonstruují umění evropských mistrů šermu. V neposlední řadě organizují bitvy jakožto autentická dobová střetnutí.

Sleva 20 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele